De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Ingenieur tot Loopjongen 30 jaar bodemonderzoek 1981-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Ingenieur tot Loopjongen 30 jaar bodemonderzoek 1981-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Van Ingenieur tot Loopjongen 30 jaar bodemonderzoek 1981-2011

2 En nu weer de weg terug vinden 2011-20??

3 Hoe genereer je meer omzet? Kwalitatief: hogere tarieven door kwalitatief hoogwaardig advies Kwantitatief: Meer van hetzelfde doen. Bodemmarkt

4 Hoe genereer je meer omzet? Kwantitatief: Markt krimpt. Met gelijk aantal bedrijven is dit een illusie. Prijsvechten in een verdringingsmarkt verdunt het aantal bedrijven. Geen prettig vooruitzicht.

5 Hoe genereer je meer omzet? Kwalitatief: Bodemmarkt is verworden tot een normgestuurde routine. Rapporten kunnen automatisch worden gegenereerd. De ingenieur is vervangen door de computer. Voor intelligente advisering is nauwelijks nog ruimte (BRL SIKB 5000).

6 Hoe genereer je meer omzet? DUS: Markt- en productvernieuwing zijn hard nodig om de weg terug te vinden.

7 Hoe is het zover gekomen? 1. Markt is eindig

8 Hoe is het zover gekomen?

9

10

11 Grafiek geldt voor: Aantal (bodem)bureau’s; Aantal studenten in bodemdisciplines; Aantal locaties; Aantal arbeidsplaatsen; Saneringskosten.

12 Nog 40 jaar “bodemsanering” Daarna bodembeheer Hoe is het zover gekomen? Markt 2005 Markt 2045

13 Hoe is het zover gekomen? 2. Private sector heeft de rol van de overheid als initiator van bodemprojecten geleidelijk overgenomen Bodemsanering vind nu plaats in het kader van door private partijen geïnitieerde projecten;

14 Hoe is het zover gekomen?

15 3.Bodemonderzoek en –sanering zijn in een keurslijf gedwongen NEN-normen en BRL’s. Veilig territorium; Vorm belangrijker dan de inhoud. Ingenieurs worden “weggejaagd”; Buiten bodemmensen begrijpt niemand een biet van bodem.

16 Hoe is het zover gekomen? 4.Steeds meer mensen zijn zich met bodem gaan bemoeien Steeds meer normverzinners en handhavers eten mee uit dezelfde ruif; Kafka-achtige procedures nemen hand over hand toe; Vorm overstijgt inhoud, administrateurs i.p.v. ingenieurs.

17 Hoe is het zover gekomen? 5.Andere sectoren hebben de “kaas van het brood” gegeten Bodem is een onderdeel van een proces of project (bijv. gebiedsontwikkeling) dat door anderen gestuurd wordt; “Bodem voor de bodem”, was vroeger wel, maar nu niet meer; Bodem als sturende factor is op het 2de of 3de plan terecht gekomen.

18 Hoe is het zover gekomen? Bodem ProcesmanagersRO-professionals Gebiedsontwikkelaars Opdrachtgevers Kleine bureau’s

19 Hoe is het zover gekomen? Op 19 april vond de officiële opening van de plaats, door ZKH Prins Willem Alexander. Nog de hele week zijn er symposia en feestelijke activiteiten. Vista maakte het inrichtingsplan voor de omvorming van deze beruchte vuilstort in een uniek natuur- en recreatiegebied. Er is een waterrijk sawalandschap gerealiseerd waar opnieuw veen kan ontstaan. Dit saneringsprincipe van de 'natural cap' biedt ook interessante toepassingsmogelijkheden voor andere vervuilde gronden.

20 Hoe is het zover gekomen? Grotere bureau’s milieu, ruimte en omgevingIntegraal waterbeheermobiliteit Opdrachtgever

21 Hoe verder? 1. Kwalitatieve groei: integraal advies leveren. Wordt vaak te licht over gedacht. Moet de “taal” van de anderen beheersen. 2. Aansluiten bij de “procesmanagers”: Voor een velen een onbekende wereld, Vraagt om kennis en ervaring. Kost tijd. 3. Kwantitatieve groei: buitenland. De vraag is of het buitenland zit te wachten op onze overgereguleerde systematiek. Overregulering stimuleert uniformiteit maar is funest voor kwaliteit.

22 Toekomst bij Status quo 1. NEN-bureau/veldwerkbureau. Gaatjes prikken en geautomatiseerd rapporten genereren; 2. VVMA: opdoeken of integreren met collega- belangenbehartigers (archeologen, ecologen, etc.); 3. Tarieven: Tarief van € 50,- tot € 60,-/uur lijkt op grond van de aard van de werkzaamheden gerechtvaardigd.

23 Toekomstscenario’s 1. Kwantitatief meer van hetzelfde; 2. Toegevoegde waarde zoeken en bieden; 3. Specialiseren in niches; 4. Ketensamenwerking.

24 Toekomstscenario’s 1. Kwantitatief meer van hetzelfde: dooplopende weg Prijsspiraal gaat gewoon door; Te vertragen door (buitenregionale) samenwerking; Te vertragen door overnames.

25 Toekomstscenario’s 2. Toegevoegde waarden zoeken en bieden. 1. Meel en eieren verkopen: grondstoffen-economie met weinig rendement; 2. Zelf een taart bakken en verkopen: producten- economie met iets meer rendement; 3. Taart bakken en bezorgen: diensten-economie met weer hoger rendement; 4. Ontzorging door het feestje te organiseren: ontzorgings-economie met hoog rendement; 5. Cursussen om te leren om feest te organiseren en taarten te bakken: transformatie-economie; zeer hoog rendement.

26 Toekomstscenario’s 2. Toegevoegde waarden zoeken en bieden.

27 Toekomstscenario’s 2. Toegevoegde waarden zoeken en bieden. Kennis Ervaring Erkenning

28 Toekomstscenario’s 3. Specialiseren in niches Geotechniek voor niet-milieutoepassingen; Bodem als product; Ondergrond (maar let op! wordt ook RO- domijn).

29 Toekomstscenario’s 3. Specialiseren in niches Bijvoorbeeld KRIMP Vrijvallende ruimte geschikt maken voor nieuw gebruik; Bodemsanering en bodemherstel; Herinrichting vrijkomende ruimte; Zal ongetwijfeld duurzaam moeten zijn.

30 Toekomstscenario’s 3. Specialiseren in niches Meedenken met de mogelijkheden voor herinrichting van krimpgebieden vanuit milieutechnisch perspectief; Goede, creatieve en innovatieve ideeën zijn hard nodig; Ketenintegratie.

31 Toekomstscenario’s 4.Ketensamenwerking ENVITA INVISOR H&S Croonen Opdrachtgevers

32 Toekomstscenario’s 4. Ketensamenwerking Gebiedsontwikkelaar zit aan tafel met beleidsmakers van overheid en bijv projectontwikkelaar “kwantitatieve dienstverlening” bijvoorbeeld analytisch rekenwerk door “Omgevingsbureau” Meedenken en ontwerpen in het ontwikkelingsproces en uitvoering van omgevingsaspecten

33 Toekomstscenario’s 4. Ketensamenwerking Uniek product leveren, maar pas op voor het VIDEO 2000 effect! Geen concurrerende diensten aanbieden in vergelijking met ketenpartners; Intern moeilijk om de stap te zetten buiten de “comfortzone”. Vaak zit meeste weerstand intern; Kost tijd en engelengeduld.

34 CONCLUSIES Aard en niveau van de dienstverlening van bodembedrijven is uitgehold gedurende de laatste decennia; Markt van het “bodemrestant” is eindig; Kwalitatieve verbreding noodzakelijk; Nieuwe disciplines of integrale dienstverlening; Lastig traject voor die bedrijven die hier nog geen stappen mee hebben gezet.


Download ppt "Van Ingenieur tot Loopjongen 30 jaar bodemonderzoek 1981-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google