De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 februari 2015 Urk. Marcus 3 7 En Jezus trok Zich met zijn discipelen terug naar de zee. En een talrijke menigte uit Galilea ging mede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 februari 2015 Urk. Marcus 3 7 En Jezus trok Zich met zijn discipelen terug naar de zee. En een talrijke menigte uit Galilea ging mede."— Transcript van de presentatie:

1 15 februari 2015 Urk

2 Marcus 3 7 En Jezus trok Zich met zijn discipelen terug naar de zee. En een talrijke menigte uit Galilea ging mede.

3 Marcus 3 7 En Jezus trok Zich met zijn discipelen terug naar de zee. En een talrijke menigte uit Galilea ging mede.

4 Marcus 3 8 Ook uit Judea en uit Jeruzalem en uit Idumea en het Overjordaanse en de streken van Tyrus en Sidon kwam een talrijke menigte tot Hem, daar zij hoorden, hoeveel Hij deed.

5 Marcus 3 8 Ook uit Judea en uit Jeruzalem en uit Idumea en het Overjordaanse en de streken van Tyrus en Sidon kwam een talrijke menigte tot Hem, daar zij hoorden, hoeveel Hij deed.

6 Marcus 3 9 En Hij zeide tot zijn discipelen, dat een scheepje in zijn nabijheid moest blijven met het oog op de schare, opdat zij Hem niet zouden verdringen.

7 Marcus 3 9 En Hij zeide tot zijn discipelen, dat een scheepje in zijn nabijheid moest blijven met het oog op de schare, opdat zij Hem niet zouden verdringen.

8 Marcus 3 9 En Hij zeide tot zijn discipelen, dat een scheepje in zijn nabijheid moest blijven met het oog op de schare, opdat zij Hem niet zouden verdringen.

9 Marcus 3 10 Want Hij genas velen, zodat allen, die kwalen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. lett. gesels

10 Marcus 3 11 En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van God.

11 Marcus 3 11 En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van God.

12 Marcus 3 12 En herhaaldelijk verbood Hij hun Hem bekend te maken. = de onreine geesten

13 Marcus 3 13 En Hij ging de berg op en riep tot Zich, wie Hij zelf wilde, en zij kwamen tot Hem.

14 Marcus 3 14 En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, lett. - Hij-maakt (nl. een twaalftal)

15 Marcus 3 14 En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, > apostelen (= afvaardigen)

16 Marcus 3 15 en om macht te hebben boze geesten uit te drijven. lett. demonen aanduiding van "de goden der volken" (Hand.17:18; 1Kor.10:20; Ps.96:5 LXX)

17 Marcus 3 (...) 20 En Hij ging in een huis; en er verzamelde zich weder de schare, zodat zij zelfs geen brood konden eten.

18 Marcus 3 (...) 20 En Hij ging in een huis; en er verzamelde zich weder de schare, zodat zij zelfs geen brood konden eten.

19 Marcus 3 21 En toen zijn naastbestaanden dit hoorden, gingen zij heen om Hem te halen, want zij zeiden: Hij is niet bij zijn zinnen. lett. 'horend degenen bij hem'

20 Marcus 3 21 En toen zijn naastbestaanden dit hoorden, gingen zij heen om Hem te halen, want zij zeiden: Hij is niet bij zijn zinnen. lett. zij-kwamen-uit (nl. uit het huis)

21 Marcus 3 21 En toen zijn naastbestaanden dit hoorden, gingen zij heen om Hem te halen, want zij zeiden: Hij is niet bij zijn zinnen. lett. vatten (grijpen)

22 Marcus 3 21 En toen zijn naastbestaanden dit hoorden, gingen zij heen om Hem te halen, want zij zeiden: Hij is niet bij zijn zinnen. lett. buiten-zichzelf

23 Marcus 3 22 En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beelzebul, en door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit. lett. afdalend

24 Marcus 3 22 En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beelzebul, en door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit. Hebreeuws: 1. ba'al zevul = heer van het huis (>12:24) 2. ba'al zevuv = heer der vliegen

25 Marcus 3 22 En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beelzebul, en door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit. lett. demonen

26 Marcus 3 23 En Hij riep hen tot Zich en sprak tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven?

27 Marcus 3 24 En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet staande houden.

28 Marcus 3 25 En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen bestaan. huis ba 'al z'vul = Heer van het huis

29 Marcus 3 26 En indien de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet bestaan, doch is hij aan zijn einde.

30 Marcus 3 26 En indien de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet bestaan, doch is hij aan zijn einde.... maar waarom Jezus dan belemmeren??

31 Marcus 3 27 Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen. > de heer van het huis > de overste der demonen

32 Marcus 3 27 Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen. > demonen

33 Marcus 3 27 Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen. d.w.z. sterker dan "de sterke" zijn > licht versus duisternis

34 Marcus 3 28 Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben;

35 Marcus 3 28 Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben;

36 Marcus 3 28 Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben; > blasfemie

37 Marcus 3 29 maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde.

38 Marcus 3 29 maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde. lett. tot-in de aeon

39 Marcus 3 29 maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde. lett. [is] gedoemd vergl.Hebr.2:15: NBG51: tot slavernij gedoemd St.Vert. der dienstbaarheid onderworpen

40 Marcus 3 29 maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde. lett. aeonische zonde-daad = tot in de (komenden) aeon kun je daar niet van terug

41 Marcus 3 30 Immers, zij zeiden: Hij heeft een onreine geest.

42

43 Matteus 12 31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.

44 Matteus 12 31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.

45 Matteus 12 31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.

46 Matteus 12 32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden...

47 Matteus 12 32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden...

48 Matteus 12 32... maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

49 Matteus 12 32... maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

50 Matteus 12 32... maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. Mar.3:29: eeuwigheid...

51 Romeinen 3 23 Want ALLEN hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.


Download ppt "15 februari 2015 Urk. Marcus 3 7 En Jezus trok Zich met zijn discipelen terug naar de zee. En een talrijke menigte uit Galilea ging mede."

Verwante presentaties


Ads door Google