De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PIOT Psychotherapeutische Interventies voor Ouderen in de thuissituatie met Trajectbegeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PIOT Psychotherapeutische Interventies voor Ouderen in de thuissituatie met Trajectbegeleiding."— Transcript van de presentatie:

1 PIOT Psychotherapeutische Interventies voor Ouderen in de thuissituatie met Trajectbegeleiding

2 Een mooie oude dag…

3 … maar ook schaduwzijden

4 In elke fase van ons leven kunnen we geconfronteerd worden met emotionele thema’s, ook ouderen kunnen te kampen hebben met mentale problemen of zorgen… Bijvoorbeeld: angst, depressie, rouw, relationele problemen, dementie, fysieke klachten, opname van de partner, eenzaamheid, …

5 PIOT: waar komt het vandaan? Samenwerking tussen verschillende thuiszorgpartners (“eerste lijn”) en geestelijke gezondheidszorg (“tweede lijn”) Eerste lijn  SEL/GDT vzw Goal  Dienst Maatschappelijk Werk CM  Ziekenzorg CM  Woonzorgcentra St. Alexius, St. Margaretha, Vogelzang, Ed. Remy  Wit-Gele-Kruis  Landelijke Thuiszorg  Thuiszorgdiensten van OCMW  Familiehulp Tweede lijn  Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt  Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost

6 Voor wie? Ouderen: zestigplussers die zelfstandig thuis of in een serviceflat verblijven Die niet meer tot aan een CGG geraken Die zelf een vraag hebben naar gesprekken  Anders dan een babbel met een vriend(in) of vrijwilliger  Echt nadenken, samen met een therapeut, over wat je zelf kan veranderen om anders met je leven om te gaan

7 Voor wie? Er hoeft geen diagnose door een arts gesteld te zijn, het voornaamste is dat de persoon last heeft van psychische klachten en hier met iemand over wil praten. Mensen met een reeds (lang) bestaand of zich ontwikkelend probleem/zorgen. Mensen met een complexe zorgvraag (dus niet enkel nood aan psychische ondersteuning maar ook nood aan verpleging, kinesist, gezinszorg e.d.).

8 Wat doen we? Ondersteunende gesprekken aan huis,opdat ook mensen met beperkte mobiliteit, ziekte enz. in aanmerking komen. Hoeveel gesprekken? Geen maximum, gemiddeld 10 Hoe vaak? Maximum 1x per week, minimum 1x per maand Hoe lang? Een uur (of minder indien gewenst) Wanneer? Op werkdagen en overdag Met wie? Met de oudere, maar eventueel ook met mantelzorgers, familieleden, …

9 Wat doen we niet? Praktische zaken opnemen (brood meebrengen, brief op de post doen) Een vergoeding vragen We worden volledig gesubsidieerd door RIZIV We hoeven geen winst te maken We willen niemand uitsluiten

10 Waar gaat het over? Dit kan je samen met de therapeut bepalen en is voor iedereen anders. Bijvoorbeeld:  Rouwverwerking  Samen zoeken naar het opnieuw invullen en zin geven van het leven (na verlies)  Hoe omgaan met angsten  Hoe omgaan met fysieke achteruitgang, afhankelijkheid Maar ook: je hart luchten over alledaagse dingen die mensen bezig houden (examens van de kleinkinderen, verhuis van de buurvrouw, werk van de kinderen, …)

11 Koppelgesprekken Bijvoorbeeld voor partners/mantelzorgers:  Hoe omgaan met ziekte, verdriet, woede, …  Zorgen voor de partner – wegwijs maken in ziektebeelden  Ondersteuning bij de zwaarte van de zorgen die de partner op zich neemt  Rouwverwerking  Grenzen stellen in het opnemen van de zorg, voor jezelf zorgen

12 Wat willen we bereiken? Verminderen van psychische klachten Verhogen van levenskwaliteit Een langer zelfstandig verblijf thuis Betaalbare en kwalitatieve ouderenzorg, ‘zorg op maat’ De draagkracht van de mantelzorger in stand houden De positieve gevolgen van de zorg die de mantelzorger verleent, in stand houden

13 Verloop Iedereen kan een aanvraag doen (oudere zelf, mantelzorger, verpleegkundige, huisarts, sociale dienst ziekenhuis, …) Telefoontje van de coördinator Kennismakingsgesprek Screening (nagaan of de oudere in aanmerking komt) Meer informatie over het aanbod Bekijken van vraag en verwachtingen Overlopen vragenlijsten (BelRAI) Opstart ondersteunde gesprekken aan huis

14 Verloop Zorgoverleg indien nodig Een samenkomst van alle relevante zorgverleners, oudere en mantelzorgers Om taakafspraken te maken en de zorg op elkaar af te stemmen Opvolging door casemanager Aanspreekpunt voor iedereen Volgt de situatie op Houdt de wensen van de oudere in het achterhoofd en helpt mee deze voorop te stellen in het uitwerken van zorgplan

15 Meer informatie Meer informatie kan u bekomen via: De folder www.projectpiot.be Veerle Van Vlierberghe, projectcoördinator en casemanager Dienst Zorg & Projecten CM Platte-Lostraat 541 3010 Kessel-Lo 016 35 27 56 project.piot@cm.be (ook niet CM-leden komen in aanmerking)

16 Bedankt voor uw aandacht! Vragen? Bedenkingen?


Download ppt "PIOT Psychotherapeutische Interventies voor Ouderen in de thuissituatie met Trajectbegeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google