De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het voorkómen van blootstelling aan passief roken bij kinderen met een hoog risico op astma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het voorkómen van blootstelling aan passief roken bij kinderen met een hoog risico op astma."— Transcript van de presentatie:

1 Het voorkómen van blootstelling aan passief roken bij kinderen met een hoog risico op astma.

2 Passief Roken en Kinderen Onvrijwillig meeroken RAKKER: 20-30% kinderen  30% met hoog risico op astma STIVORO (2010): –14% kinderen van 2-4 jaar –29% lagere SES –22% met rokers algemeen –40% van de zwaardere rokers stellen hun kind nog bloot aan tabaksrook in huis.

3 Rationale PREPASE Preventieprogramma’s moeten verder geoptimaliseerd worden om de daling in het meeroken bij kinderen verder voort te zetten. Nadelige gezondheidseffecten vanwege zeer reactieve zuurstof radicalen FA: 1 e graads astma  6-7x meer kans op astmaklachten

4 Bevindingen uit eerdere onderzoeken Behavioral counseling –Educatie en coachen –gedragsverandering Motivational interviewing –Persoonsgerichte gesprekstijl –Ambivalentie oplossen Confrontational counseling –Feedback cotinine gehalte

5 Doel PREPASE Het stoppen van passief roken bij kinderen met een hoog risico op astma d.m.v. een effectieve individuele op maat gesneden interventie.

6 Selectie van proefpersonen N = 10.000 gezinnen met een kind tussen 0 -13 jaar N = 70 6mnd actieve interventie N = 140 N = 70 NHG - Standaard Sample size berekening: power 80%, effect verschil 20%, drop-0ut 10%

7 In- en exclusiecriteria Inclusiecriteria: –0-13 jaar met passief roken –1 e graads familielid met astma Exclusiecriteria: –Actief roken –Mentale retardatie –Chronische respiratoire ziektes –Andere interventie

8 Vraag aan CB- en JGZartsen: 3-5 gezinnen per arts –Met passief roken –Eerstegraadsfamilielid met astma of astmatische bronchitis Sasha.Hutchinson@mumc.nl

9 Projectteam Prof. E. Dompeling (projectleider) Prof. O. van Schayck Prof. F. Feron Dr. I. Mesters Dr. J. Muris Drs. S. Hutchinson (promovendus) S. Creemers (studentassistent)

10 Vraag aan CB- en JGZartsen: Prospectief -Pakketjes liggen klaar Retrospectief - brieven versturen via JGZ? Tijd wordt vergoed

11 Informatie over studie Rookprofiel actueel? Mag ik u vragen wat u al heeft gehoord over de schadelijke gevolgen van meeroken voor kinderen? Wilt u (meer) informatie over deze gevolgen? Bespreek schadelijke gevolgen:  Vaker ziek  Wiegendood  Oorontsteking  Luchtweginfecties  Astma  Leer- en gedragsproblemen  Gevolgen lange termijn Kennismaking In hoeverre bent u bereid iets aan het meeroken door uw kind te doen? Aan welke oplossing denkt u? Wilt u nu een stoppenplan maken? JA Bespreek actuele rookprofiel NEE Twijfel Bespreek barrières Beste huisregel: buiten roken Meeroken voorkomen:  in de huiskamer  in de auto  elders in huis  op schoot  op visite Beste oplossing: stoppen met roken NEE Stopplan maken Huiswerk & afspraken bespreken JA/NEE JA NEE

12 Indeling van de sessies 1.Bewustwording 2.Preparatie: een stopplan maken 3.Actie: evaluatie stopplan 4.Volhouden: leren omgaan met moeilijke situaties 5.Volhouden: leren omgaan met moeilijke situaties 6.Het maken van lange termijn doelen

13 Bekend probleem! Te confronterend Rokers worden teveel op hun vingers gekeken Veel studies op het moment “Mijn kind heeft geen luchtwegklachten” Rokers moeten op de juiste moment benaderd worden  intentie fase van gedragsverandering

14 Primaire Uitkomstmaat Stoppen blootstelling aan passief roken in huis Succes: bij alle metingen vanaf de stopdatum (maand 3) geen passief roken –Zelfrapportage van ouders –Urine cotinine gehalte

15 Secundaire uitkomstmaten Tijd (mnd) Methode baseline123456912 Rookgedrag (vragenlijst) ●●●●●●●●● Urine cotinine●●●●● Nicotine●● Longfunctie●●●●● Luchtwegklachten (vragenlijst) ●●●●● Kwaliteit van leven (vragenlijst) ●●●●● Intervention assessment (vragenlijst) ●

16 Interventie Motivational interviewing (MI) –Een directieve persoongerichte gespreksstijl, bedoeld om verandering van gedrag te bevorderen door ambivalentie ten opzichte van verandering te helpen verhelderen en oplossen (Miller, 2002). Biofeedback urine cotinine gehalte Feedback longfunctie

17 Hypothese Een succesvolle interventie voor het stoppen van blootstelling aan passief roken bij kinderen: –geïndividualiseerd programma met herhaalde contacten, –aandacht voor de barrières die ouders ervaren, –‘motivational interviewing’ en –feedback van de urine cotinine en de longfunctie.

18 Hoofdvraagstellingen Wat is de effectiviteit van zo’n interventie programma? Welke barrières ondervinden ouders bij het stoppen met passief roken en hoe kunnen we deze barrières overwinnen?

19 Voorlopige response vragenlijsten Verstuurd: 10.000 Response 2100 (±21%) –1213 A(12%) –887 B(9%) –Vooral hoog opgeleide mensen –Passief roken bij 91 gezinnen –21 voldoen aan inclusiecriteria


Download ppt "Het voorkómen van blootstelling aan passief roken bij kinderen met een hoog risico op astma."

Verwante presentaties


Ads door Google