De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL"— Transcript van de presentatie:

1 Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL

2 Werkingsgebied Vraag 3

3 Vermaatschappelijking van de GGZ
Pilootproject rond ‘Artikel 107 van de ziekenhuiswet’ is werkzaam sedert juni 2011 in onze regio en is opgebouwd rond 5 sleutelfuncties

4 3 vernieuwende zorginitiatieven
-Mobiel Crisisteam (MCT): cliënten met acute zorgnoden (functie 2) -Mobiel Behandelteam (MBT): cliënten met chronische zorgnoden (functie 2) -Psychiatrisch Expertiseteam (PET): cliënten met vermoeden van GGZ-problematiek (functie 1)

5 Functie 2: Werkingsgebied MBT en MCT
Regio’s Brugge-Beernem-Torhout = Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke met inwoners en 498km²

6 Functie 2: Werking MCT en MBT
Doelgroep: jaar Doel: opnamevermijdend of opnameverkortend Doelpopulatie: Personen met acute psychiatrische problematiek (MCT) en chronische complexe problematiek (MBT) Teams: multidisciplinair samengesteld (psychiater, psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker)

7 Functie 2: Werking MCT en MBT
Aanmelding: huisartsen kunnen rechtstreeks aanmelden bij MCT, voor MBT kan men niet rechtstreeks aanmelden en gebeurt de aanmelding via PET Methodiek: netwerk opbouwen rond de cliënt in de thuissituatie (i.s.m. 1e lijn en mantelzorgers) Duur interventie: kortdurend (max. 4 à 6 weken) bij MCT en lang(er)durend bij MBT (intensiteit van huisbezoeken wisselt naargelang zorgnood)

8 Functie 1: Psychiatrisch Expertiseteam (PET)

9 Werkingsgebied PET Vraag 3

10 Achterliggende visie PET
Principe van vroeginterventie: ‘hoe vroeger, hoe beter’ Principe van getrapte zorg: “niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk” Principe van herstelondersteunende zorg: vertrekken vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënten met focus op rehabilitatie Principe van samenwerking met andere zorgactoren: netwerk rond cliënt uitbouwen (i.s.m. 1e lijn & mantelzorgers)

11 Doelgroep & doel Doelgroep
(Jong)volwassenen vanaf 18 jaar met een vermoeden van een psychische kwetsbaarheid Doel Ondersteuning 1e lijn: indien ondersteuning of advies gewenst omtrent het omgaan met personen met (een vermoeden van) psychische problemen Vroegdetectie en vroeginterventie: indien men een cliënt wil doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg, maar niet weet bij welke dienst ze hiervoor terecht kunnen.

12 Wie kan aanmelden? Eerstelijnsactoren (huisartsen, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties, CLB’s, GTB’s, BJZ, …) Cliënten zelf en hun familieleden en mantelzorgers =>NIET voor GGZ-actoren

13 Hoe aanmelden? Aanmelden kan op het centraal aanmeldingsnummer:
059/ (ma-do: 9u-17u30u, vr:  9u-12u30)

14 Werkwijze Multidisciplinair overleg om acties te bepalen:
Netwerktafel (acties gericht op verwijzer en netwerk): omvat medewerkers eerstelijnzorg zoals huisarts, thuiszorg, OCMW,CAW, jeugdzorg naast GGZ-actoren Kortdurende interventie (max. 6 maand) op locatie (aan huis of bij andere hulpverleningsdiensten)

15 Methodiek Psycho-educatie omtrent hoe omgaan met personen met psychische problemen Adviseren en coachen van bestaande hulpverlening op casusniveau Coördineren van zorg: netwerk installeren/versterken/uitbreiden Aandacht voor luik medicatie Korte begeleiding aan huis (indien nodig) Toeleiden naar gespecialiseerde GGZ

16 Wie zit in het PET-team? Sarah Brauwers  (coördinator, soc.assistent/klin. psycholoog) Natasja Declercq (soc. assistent/master criminologie) Annelies Van Tieghem (assistent in de psychologie) Annick Vantroyen (psychiatrisch verpleegkundige) tot sept 2014: Bea De Rouck (psychiatrisch verpleegkundige)

17 Wie zit aan de netwerktafel?
Vanuit de GGZ: Karen De Bruyne(psychiater, CGG NW-Vlaanderen) Walter Vanhecke (maatsch werker, CGG Prisma) Tania Beirens (psycholoog, CGG Largo) Vanuit eerstelijn: Els Hemelsoen ( gezinszorg en mutualiteiten) Petra Lust (CAW Middenkust) Sylvia Vanderheyde (GTB) Luc De Puydt  (tot 2013) (huisarts)  

18 Deskundigheidsbevordering door PET
Pet biedt naast casusgebonden ondersteuning en coaching ook algemene vorming aan => vormingsaanbod staat online op website onder subrubriek ‘Bent u een hulpverlener uit de eerstelijn?’ in de hoofdrubriek ‘Hulpaanbod in de regio’

19 Hoe op de hoogte blijven van de evoluties binnen ‘artikel 107’?
Deelname aan subregionaal netwerk waarin partners uit zowel 1e als 2e lijn uit subregio Oostende-Westkust zetelen (o.l.v. Adelin Verslyppe (CGG Prisma)) Website Tweemaandelijkse nieuwsbrief inschrijven door mail te sturen naar Contact met netwerkcoördinator 0471/


Download ppt "Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL"

Verwante presentaties


Ads door Google