De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL

2 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Werkingsgebied

3 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Vermaatschappelijking van de GGZ Pilootproject rond ‘ Artikel 107 van de ziekenhuiswet ’ is werkzaam sedert juni 2011 in onze regio en is opgebouwd rond 5 sleutelfuncties

4 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen 3 vernieuwende zorginitiatieven -Mobiel Crisisteam (MCT): cli ë nten met acute zorgnoden (functie 2) -Mobiel Behandelteam (MBT): cli ë nten met chronische zorgnoden (functie 2) -Psychiatrisch Expertiseteam (PET): cli ë nten met vermoeden van GGZ- problematiek (functie 1)

5 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 2: Werkingsgebied MBT en MCT Regio’s Brugge-Beernem- Torhout = Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke met 212.687 inwoners en 498km²

6 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 2: Werking MCT en MBT Doelgroep: 18-65 jaar Doel: opnamevermijdend of opnameverkortend Doelpopulatie: Personen met acute psychiatrische problematiek (MCT) en chronische complexe problematiek (MBT) Teams: multidisciplinair samengesteld (psychiater, psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker)

7 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 2: Werking MCT en MBT Aanmelding: huisartsen kunnen rechtstreeks aanmelden bij MCT, voor MBT kan men niet rechtstreeks aanmelden en gebeurt de aanmelding via PET Methodiek: netwerk opbouwen rond de cliënt in de thuissituatie (i.s.m. 1 e lijn en mantelzorgers) Duur interventie: kortdurend (max. 4 à 6 weken) bij MCT en lang(er)durend bij MBT (intensiteit van huisbezoeken wisselt naargelang zorgnood)

8 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Functie 1: Psychiatrisch Expertiseteam (PET)

9 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Werkingsgebied PET

10 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Achterliggende visie PET Principe van vroeginterventie: ‘hoe vroeger, hoe beter’ Principe van getrapte zorg: “niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk” Principe van herstelondersteunende zorg: vertrekken vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënten met focus op rehabilitatie Principe van samenwerking met andere zorgactoren: netwerk rond cliënt uitbouwen (i.s.m. 1 e lijn & mantelzorgers)

11 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Doelgroep & doel Doelgroep (Jong)volwassenen vanaf 18 jaar met een vermoeden van een psychische kwetsbaarheid Doel Ondersteuning 1 e lijn: indien ondersteuning of advies gewenst omtrent het omgaan met personen met (een vermoeden van) psychische problemen Vroegdetectie en vroeginterventie: indien men een cliënt wil doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg, maar niet weet bij welke dienst ze hiervoor terecht kunnen.

12 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Eerstelijnsactoren (huisartsen, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties, CLB’s, GTB’s, BJZ, …) Cliënten zelf en hun familieleden en mantelzorgers =>NIET voor GGZ-actoren Wie kan aanmelden?

13 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Hoe aanmelden? Aanmelden kan op het centraal aanmeldingsnummer: 059/40.26.94 (ma-do: 9u-17u30u, vr: 9u-12u30)

14 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Werkwijze Multidisciplinair overleg om acties te bepalen:  Netwerktafel (acties gericht op verwijzer en netwerk): omvat medewerkers eerstelijnzorg zoals huisarts, thuiszorg, OCMW,CAW, jeugdzorg naast GGZ-actoren Kortdurende interventie (max. 6 maand) op locatie (aan huis of bij andere hulpverleningsdiensten)

15 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Methodiek Psycho-educatie omtrent hoe omgaan met personen met psychische problemen Adviseren en coachen van bestaande hulpverlening op casusniveau Coördineren van zorg:  netwerk installeren/versterken/uitbreiden  Aandacht voor luik medicatie  Korte begeleiding aan huis (indien nodig)  Toeleiden naar gespecialiseerde GGZ

16 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Wie zit in het PET-team? Sarah Brauwers (coördinator, soc.assistent/klin. psycholoog) Natasja Declercq (soc. assistent/master criminologie) Annelies Van Tieghem (assistent in de psychologie) Annick Vantroyen (psychiatrisch verpleegkundige) tot sept 2014: Bea De Rouck (psychiatrisch verpleegkundige)

17 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Wie zit aan de netwerktafel? Vanuit de GGZ: Karen De Bruyne(psychiater, CGG NW-Vlaanderen) Walter Vanhecke (maatsch werker, CGG Prisma) Tania Beirens (psycholoog, CGG Largo) Vanuit eerstelijn: Els Hemelsoen ( gezinszorg en mutualiteiten) Petra Lust (CAW Middenkust) Sylvia Vanderheyde (GTB) Luc De Puydt (tot 2013) (huisarts)

18 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Deskundigheidsbevordering door PET Pet biedt naast casusgebonden ondersteuning en coaching ook algemene vorming aan => vormingsaanbod staat online op website www.netwerkggzregionw-vl.be onder subrubriek ‘ Bent u een hulpverlener uit de eerstelijn? ’ in de hoofdrubriek ‘ Hulpaanbod in de regio ’ www.netwerkggzregionw-vl.be

19 Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Hoe op de hoogte blijven van de evoluties binnen ‘artikel 107’? Deelname aan subregionaal netwerk waarin partners uit zowel 1 e als 2 e lijn uit subregio Oostende-Westkust zetelen (o.l.v. Adelin Verslyppe (CGG Prisma)) Website www.netwerkggzregionw-vl.be Tweemaandelijkse nieuwsbrief  inschrijven door mail te sturen naar info@netwerkggzregionw- vl.beinfo@netwerkggzregionw- vl.be Contact met netwerkcoördinator –Elise.pattyn@netwerkggzregionw-vl.beElise.pattyn@netwerkggzregionw-vl.be –0471/47.01.01


Download ppt "Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen Vermaatschappelijking van de GGZ binnen regio N-W-VL."

Verwante presentaties


Ads door Google