De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rekentoets Klas 3 schooljaar Klas 4 schooljaar door J

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rekentoets Klas 3 schooljaar Klas 4 schooljaar door J"— Transcript van de presentatie:

1 Rekentoets Klas 3 schooljaar Klas 4 schooljaar door J. Kramer, adjunct-directeur bovenbouw

2 Wijzigingsbesluit Tweede Kamer 28 februari 2015
Plan was (zie examenreglement): - Rekentoets wordt uitgedrukt in cijfer (1-10) - Moet minstens een 5 zijn, als eindcijfer Nederlands een 6 of hoger is - Moet minstens een 6 zijn, als eindcijfer Nederlands een 5 is Is geworden: - Voor Kader/GL/TL: De rekentoets “behaald” en eindcijfer Nederlands is minstens een 5 - Voor Basis: De rekentoets “gedaan” en eindcijfer Nederlands is minstens een 5

3 Welke toetsen zijn voor ons van belang?
2F normale toets vmbo 3F normale toets havo-vwo 2ER speciale toets voor vmbo (=ER) (2A) eenvoudiger toets zo nodig toegestaan voor basislln. klas 4

4 2F-toets Bestaat uit 45 reken/wiskunde vragen:
Ongeveer 15 vragen zonder rekenmachine (wel kladpapier) Ongeveer 30 vragen met rekenmachine* * Niet eigen machine maar in computertoets ingebouwd.

5 2F-toets voorbeeldvraag 1
8 – 1,25 =

6 2F-toets voorbeeldvraag 2

7 2F-toets voorbeeldvraag 3

8 ER-toets ER = Ernstige Rekenproblemen Bedoeld voor:
lln. met dyscalculie Overige erg rekenzwakke lln. Alleen onder voorwaarden toegestaan: Leerling moet al langer als rekenzwak bekend zijn en daarnaast aantoonbaar z’n best gedaan hebben School moet aantoonbaar z’n best gedaan hebben Ouders moeten akkoord zijn

9 ER-toets Kan gevolgen hebben voor doorstroom (b.v. pabo)
Op cijferlijst komt aantekening dat het om ER-toets gaat. Kan erg verstandig zijn i.v.m. slagen Op BHS: Ouders mogen via mail (zie brief) aangeven dat ze verwachten dat zoon/dochter beter ER-toets kan maken, echter ….. Als éénmaal 2F toets is gemaakt: Geen mogelijkheid meer om ER-toets te maken. Andersom mag wel.

10 Systematiek K/G/T Alle leerlingen krijgen (nu) vier kansen
Beoordeling voor kader en GT wordt hetzelfde Geen cijfer maar vaardigheidsscore (getal tussen 0 en 80) Op cijferlijst komt “behaald met vaardigheidsscore …. “ Als niet behaald na 4x, dan definitief gezakt! “Behaald” komt ongeveer neer op huidige cijfer 4,5 Indien ER-toets, dan staat dat op cijferlijst.

11 Systematiek Basis Alle leerlingen krijgen ook hier vier kansen
Cijfer is 1 punt hoger dan normale 2F-beoordeling Cijfer (tussen 1 en 10) komt op bijlage bij diploma Telt (nog) niet mee voor zakken of slagen Voor vervolgonderwijs is cijfer vaak belangrijk! Ook bij basis is ER-toets mogelijk Er wordt proef gedaan met speciale 2A toets (eenvoudiger 2F-toets)

12 Werkwijze BHS In maart proeftoets voor alle klas 3 leerlingen
In april selectie wie voor ER-toets in aanmerking komt. Aan ouders wordt toestemming gevraagd. Eind mei/begin juni maakt iedereen 2F- òf ER-toets In klas 4 drie nieuwe kansen (jan, maart, eind mei/juni), waarbij beste resultaat telt: - om alsnog toets te behalen (2F òf ER) - voor verbetering vaardigheidsscore - voor hoger niveau ER  2F - voor hoger niveau 2F  3F (zal uitzondering zijn)

13 Vragen? Algemene opmerking: Alle gegeven info onder voorbehoud van wetswijzigingen………


Download ppt "Rekentoets Klas 3 schooljaar Klas 4 schooljaar door J"

Verwante presentaties


Ads door Google