De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom"— Transcript van de presentatie:

1

2 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom
27 januari 2015

3 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel –

4 Erfrecht Bij versterf (gewijzigd in 2003) Testamentair
Nalatenschap = bezittingen en schulden

5 De regels die de wet geeft; geen testament aanwezig
Erfrecht bij versterf De regels die de wet geeft; geen testament aanwezig

6 De 4 groepen erfgenamen De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot (incl. gereg. partner) van de erflater tezamen met diens kinderen De ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters De grootouders van de erflater De overgrootouders van de erflater Plaatsvervulling

7 Algehele gemeenschap van goederen
Erfdeel Algehele gemeenschap van goederen

8 Huwelijksvoorwaarden
Erfdeel Huwelijksvoorwaarden Man Vrouw Vrouw1/3 Kind1/3 A Kind1/3

9 Wettelijke verdeling 1 Alleen bij gehuwde mensen met kinderen
Werkt automatisch Als er geen testament is

10 Wettelijke verdeling 2 Langstlevende: Alles Ook tweede echtgeno(o)t(e)
Devies is ”ongestoord doorleven” Behoefte aan zorg is geen eis meer

11 Wettelijke verdeling 3 Kinderen: Geldvordering Vordering opeisbaar bij
Faillissement Overlijden van de langstlevende

12 Wilsrechten: wat en hoe?
Vordering kinderen verzilveren Goederen met een affectieve waarde/familiegoederen Overdracht van goederen Vruchtgebruik langstlevende

13 Geldt de wettelijke verdeling altijd?
Ongedaanmaking Testament

14 Testamentair erfrecht
’Onterf ze allemaal maar, notaris’

15 Kan ik mijn vrouw/man onterven?

16 Onterving echtgeno(o)t(e)
Is mogelijk Dwingendrechtelijke ’verzorgingsaanspraken’: vruchtgebruik van woning en inboedel (indien ”passende voorziening”) vruchtgebruik van andere goederen; met toestemming kantonrechter ook bevoegd tot vervreemden en verteren

17 Kan ik mijn kind onterven?

18 Onterving kind Is mogelijk
Kind kan echter beroep doen op legitieme portie Beroep op legitieme portie moet binnen 5 jaar na overlijden Legitieme = aanspraak op geldbedrag ter grootte van de helft van het normale erfdeel Pas opeisbaar na overlijden langstlevende ouder

19 De ongehuwde zonder kinderen
Marlies overlijdt. Nooit gehuwd geweest, weduwe of gescheiden. Geen (klein)kinderen. Wettelijk erfrecht Ouders, broers en zusters (neven/nichten) Testament Erfgenamen Legaat Uitsluitingsclausule Executeur

20 Notaris overbodig? Regelingen bij testament
Wie kan een testament maken? Herroeping Afwijkingen wettelijke verdeling Ander erfdeel/onterven Stiefkinderen erbij betrekken Legaten (bijv. aan kleinkinderen) Executeur Uitsluitingsclausule

21 Bestaande testamenten
(gemaakt vóór 2003) Worden geëerbiedigd

22 Codicil Géén executeursbenoeming Sieraden Kleren Bijzondere meubelen
Eigenhandig schrijven + ondertekenen Voor- en nadelen van codicil

23 Afwikkeling nalatenschap
CTR Verwerpen/(Beneficiair) Aanvaarden VVE (Verklaring van erfrecht) En/of-rekening Volmacht Successie-aangifte Erfbelasting (successierecht) Verdeling Tijdsduur Toekomstige regeling: desgewenst achteraf nog beneficiair aanvaarden

24 1 januari 2010: Successiewet gewijzigd
Successiewet: regelt heffing van belasting over erfenissen en schenkingen 1 januari 2010: Successiewet gewijzigd

25 vrijstellingen en tarieven 2015
Successiewet 2 vrijstellingen en tarieven 2015 Erfbelasting Echtgenoot - vrijstelling € - over het meerdere, tot € % - over het meerdere, boven € % Kinderen - vrijstelling € - over het meerdere, tot € % - over het meerdere, boven € %

26 vrijstellingen en tarieven 2015
Successiewet 3 vrijstellingen en tarieven 2015 Erfbelasting   Kleinkinderen - vrijstelling € - over het meerdere, tot € % - over het meerdere, boven € % Ouders - vrijstelling € - over het meerdere, tot € % - over het meerdere, boven € %

27 vrijstellingen en tarieven 2015
Successiewet 4 vrijstellingen en tarieven 2015 Erfbelasting Overige verkrijgers - vrijstelling € 2.111 - over het meerdere, tot € % - over het meerdere, boven € %

28 vrijstellingen en tarieven 2015
Successiewet 5 vrijstellingen en tarieven 2015 Erfbelasting Samenwonende partner als t.t.v. overlijden min. 5 jaar samenwonend OF als t.t.v. overlijden samenwonend en min. ½ jaar vóór overlijden notarieel samenlevingscontract gemaakt DAN dezelfde vrijstelling en tarief als gehuwde partner Zo niet, dan tarief en vrijstelling van “overige verkrijgers”

29 vrijstellingen en tarieven 2015
Successiewet 6 vrijstellingen en tarieven 2015 Schenkbelasting Kinderen - vrijstelling € per jaar -    eenmalig hogere vrijstelling € (kind 18 tot en met 39 jaar), wordt verhoogd tot hogere vrijstelling maximaal € (mits bestemd voor verwerving eigen woning of voor dure studie of opleiding) Alle andere verkrijgers -            vrijstelling € 2.111

30 Rekenvoorbeelden erfbelasting 2015
I. Man overlijdt, echtgenote vooroverleden, 4 kinderen, nalatenschap € Ieder van de kinderen erft € Erfbelasting per kind: € 7.995 II. Man overlijdt, echtgenote vooroverleden, 4 kinderen, nalatenschap € Ieder van de kinderen erft € Erfbelasting per kind: € 0

31 III. Man overlijdt, echtgenote is enig erfgenaam, nalatenschap
€ Echtgenote erft €  Erfbelasting: € IV. Man overlijdt, echtgenote is enig erfgenaam, nalatenschap € Echtgenote erft € Erfbelasting: € 1.698

32 Erfbelasting betalen als huis nog niet verkocht
Huis in erfenis -> WOZ-waarde (reëel?) Bij overlijden in 2015: WOZ 2015 of 2016 Als aanslag < € en erfbelasting probleem want huis niet verkocht -> 1 jaar uitstel betaling erfbelasting Als aanslag > € of > 1 jaar uitstel -> hypotheekrecht t.b.v. belastingdienst Heffingsrente gaat lopen 8 mnd. na overlijden

33 Programma Tros ‘Radar’ in 2010
Na overlijden van de eerste ouder, moet de langstlevende ouder al erfbelasting betalen over het erfdeel van de kinderen. Dit is met name lastig als er weinig liquide middelen zijn maar het vermogen vooral uit onroerend goed bestaat. Dit kan worden voorkomen dan wel beperkt door een testament met ‘tweetrapsmaking’ op te stellen. De langstlevende wordt dan enig erfgenaam (vrijstelling € ). Na overlijden langstlevende, nalatenschap alsnog naar kinderen.

34 Afwikkeling nalatenschap
CTR Verwerpen/(Beneficiair) Aanvaarden VVE (Verklaring van erfrecht) En/of-rekening Volmacht Successie-aangifte Erfbelasting (successierecht) Verdeling Tijdsduur

35 Schenkingen In contanten Op papier Huis op naam van kinderen
notariële akte rente Huis op naam van kinderen Uitsluitingsclausule

36 I. Ouders schenken aan kind € 10.000 Schenkbelasting: € 472
Rekenvoorbeelden schenkbelasting 2015: ( geen rekening houdend met eenmalig hogere vrijstelling) I. Ouders schenken aan kind € Schenkbelasting: € 472 II. Ouders schenken aan kind € Schenkbelasting: € 1.472 III. Ouders schenken aan kind € Schenkbelasting: € 4.472

37 Lijfrente aan goed doel
Notariële akte Vast jaarlijks bedrag 5 jaar Volledig aftrekbaar

38 Volmacht Notariële volmacht
Incl. beslissingen nemen over medische behandelingen e.d.

39 AWBZ Eigen bijdrage M.i.v wordt ook gekeken naar eigen vermogen in box 3 Van belang is box 3 –vermogen per 1 januari van 2 kalenderjaren geleden “Oplossing”: schenkingen doen

40 Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel –


Download ppt "Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom"

Verwante presentaties


Ads door Google