De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Januari 2013. Zorgoverdracht peuterspeelzaal groep 1 t/m 8 Voortgezet Onderwijs overdrachtsformulieren overdrachtsgesprekken onderwijskundig dossier overdrachtsgesprekken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Januari 2013. Zorgoverdracht peuterspeelzaal groep 1 t/m 8 Voortgezet Onderwijs overdrachtsformulieren overdrachtsgesprekken onderwijskundig dossier overdrachtsgesprekken."— Transcript van de presentatie:

1 Januari 2013

2 Zorgoverdracht peuterspeelzaal groep 1 t/m 8 Voortgezet Onderwijs overdrachtsformulieren overdrachtsgesprekken onderwijskundig dossier overdrachtsgesprekken

3 Doel van de zorg Welbevinden Zo goed mogelijke leerresultaten Plezier in school Goede toekomst

4 Aandachtsgebieden Zorg IB/Zorgcoördinator IB/RT Sociaal Emotionele Ontwikkeling Cognitieve Ontwikkeling Motorische Ontwikkeling

5 Sociaal Emotionele ontwikkeling: o Kennismakingsgesprekken ouders

6 Sociaal Emotionele ontwikkeling: o Kennismakingsgesprekken ouders o Observaties leerkrachten (in het groepsoverzicht 1-zorgroute)

7 Sociaal Emotionele ontwikkeling: o Kennismakingsgesprekken ouders o Observaties leerkrachten (in het groepsoverzicht 1-zorgroute) o Memelink groep 1 - 2

8 Sociaal Emotionele ontwikkeling: o Kennismakingsgesprekken ouders o Observaties leerkrachten (in het groepsoverzicht 1-zorgroute) o Memelink groep 1 en 2 o SCOL groep 3 tot en met 8

9 Sociaal Emotionele ontwikkeling: o Kennismakingsgesprekken ouders o Observaties leerkrachten (in het groepsoverzicht 1-zorgroute) o Memelink groep 1 en 2 o SCOL groep 3 tot en met 8 o SAQI (SVL) in groep 7 en 8

10 Cognitieve Ontwikkeling: o Observaties leerkracht (in het groepsoverzicht en groepsplan 1-zorgroute)

11 Cognitieve Ontwikkeling: o Observaties leerkracht (in het groepsoverzicht en groepsplan 1-zorgroute) o Kennismakingsgesprekken met ouders

12 Cognitieve Ontwikkeling: o Observaties leerkracht (in het groepsoverzicht en groepsplan 1-zorgroute) o Kennismakingsgesprekken met ouders o Methodegebonden toetsen

13 Cognitieve Ontwikkeling: o Observaties leerkracht (in het groepsoverzicht en groepsplan 1-zorgroute) o Kennismakingsgesprekken met ouders o Methodegebonden toetsen o CITO Leerlingvolgsysteem

14 Cognitieve Ontwikkeling: o Observaties leerkracht en remedial teacher (worden o.a. vastgelegd in het groepsoverzicht en groepsplan 1-zorgroute) o Kennismakingsgesprekken met ouders o Methodegebonden toetsen o CITO Leerlingvolgsysteem o Extra toetsing door remedial teacher (kwalitatief onderzoek en/of observatie)

15 Motorische Ontwikkeling: Kennismakingsgesprek met ouders Screening fijne motoriek in groep 1 en 2 door lkr. Bij uitval: verdere observatie en screening Screening grove motoriek door gymdocent vanaf groep 3

16 Zorgleerlingen Zorg in de groepZorg buiten de groep

17 Zorgleerlingen Als een leerling op/uitvalt? Zorgleerlingen worden besproken met leerkracht, intern begeleider en ouders. Er wordt geprobeerd de leerlingen binnen de groep zoveel mogelijk extra te ondersteunen met of zonder hulp van de onderwijsassistent. Extra uitleg van de lkr. aan de instructietafel; extra inzet van computerprogramma’s

18 Wanneer komt een leerling in aanmerking voor zorg buiten de groep? Als zorg binnen de groep niet voldoende resultaat oplevert

19 Wanneer komt een leerling in aanmerking voor zorg buiten de groep? Als zorg binnen de groep niet voldoende resultaat oplevert Leerlingen met een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie)

20 Wanneer komt een leerling in aanmerking voor zorg buiten de groep? Als zorg binnen de groep niet voldoende resultaat oplevert Leerlingen met een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie) Rugzakleerlingen (gedrags- en/of leerstoornis)

21 Wanneer komt een leerling in aanmerking voor Zorg buiten de groep? Als zorg binnen de groep niet voldoende resultaat oplevert Leerlingen met een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie) Rugzakleerlingen (gedrags- en/of leerstoornis) Leerlingen die achterstand hebben opgelopen bij een langdurige ziekte

22 Remedial Teachers Zorg binnen/buiten de groep Opstellen handelingsplan Remedial teaching Evalueren en RT verslag Overleg lkr / IB / AB / RT en ouders

23 Er blijven vragen ????? oBespreking in het Zorgteam

24 Zorgteam bs De Lochtenbergh Zorgteam Directie Intern begeleiders Remedial teachers Schoolmaatschappelijk werker Schoolverpleegkundige

25 Er blijven vragen ????? oBespreking in het Zorgteam oVerwijzing naar schoolarts of verpleegkundige

26 Er blijven vragen ????? oBespreking in het Zorgteam oVerwijzing naar schoolarts of verpleegkundige oInschakelen van School Maatschappelijk Werk

27 Er blijven vragen ????? oBespreking in het Zorgteam oVerwijzing naar schoolarts of verpleegkundige oInschakelen van School Maatschappelijk Werk oCollegiale consultatie door externen

28 Er blijven vragen ????? oBespreking in het Zorgteam oVerwijzing naar schoolarts of verpleegkundige oInschakelen van School Maatschappelijk Werk oCollegiale consultatie door externen oPreventieve Ambulante Begeleiding

29 Er blijven vragen ????? oBespreking in het Zorgteam oVerwijzing naar schoolarts of verpleegkundige oInschakelen van School Maatschappelijk Werk oCollegiale consultatie door externen oPreventieve Ambulante Begeleiding oVerder onderzoek door bijv. Fontys Fydes

30 Er blijven vragen ????? oBespreking in het Zorgteam oVerwijzing naar schoolarts of verpleegkundige oInschakelen van School Maatschappelijk Werk oCollegiale consultatie door externen oPreventieve Ambulante Begeleiding oVerder onderzoek door bijv. Fontys Fydes oInschakelen van Kompaan, Bureau Jeugdzorg, Loket Vroeghulp

31 Tenslotte oAanvraag Rugzak of ondersteuningsovereenkomst

32 Tenslotte oAanvraag Rugzak of ondersteuningsovereenkomst oDoorverwijzing naar het Speciaal (Basis) Onderwijs

33 Tenslotte oZijn er nog vragen? oDank voor de aandacht


Download ppt "Januari 2013. Zorgoverdracht peuterspeelzaal groep 1 t/m 8 Voortgezet Onderwijs overdrachtsformulieren overdrachtsgesprekken onderwijskundig dossier overdrachtsgesprekken."

Verwante presentaties


Ads door Google