De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Quo Vadis? Vrijwilligersdag 24 mei 2014.  Besturen… wat is dat eigenlijk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Quo Vadis? Vrijwilligersdag 24 mei 2014.  Besturen… wat is dat eigenlijk?"— Transcript van de presentatie:

1 Quo Vadis? Vrijwilligersdag 24 mei 2014

2  Besturen… wat is dat eigenlijk?

3 Beleid bepalen -Waar staan we? - Welke relevante ontwikkelingen zijn er? -Waar willen we naar toe? - Welk beleid is daarvoor nodig? -BELEIDSPLAN Bestuur Organiseren -Bepalen wat er nodig is voor realiseren beleidsplan -Wie erbij betrekken? -Wanneer gaat wie wat doen? -ACTIEPLAN Managers (voorzitters van commissies?) UitvoerenCommissieleden -vrijwilligers - betaalde krachten

4  Analyse gemaakt: ◦ Wat voor vereniging wil Tonido zijn? ◦ Welke relevante ontwikkelingen zijn er? ◦ Wat doen we goed en wat kan beter? ◦ Wat is een speerpunt van verbetering?  Tot welke beleidsdoelen leidt dit? ◦ realistisch doel(en) ◦ termijn 3- 5 jaar ◦ m.a.w.: wat is de stip op de horizon?

5  inspirerend, plezierig voor zowel beginnende als gevorderde tennissers;  die mogelijkheden biedt tot verhoging spelpeil van alle leden  een club met een mooie, goed onderhouden accommodatie  een ontmoetingsplaats voor de leden zowel op sportief gebied als anderszins (sociaal/vrijwilligerswerk/feesten);  een vereniging met een positieve uitstraling;  een goede zakenrelatie voor de sponsoren;  die een bijdrage levert aan het tot stand brengen van een band tussen de beoefenaars van het tennisspel in Baarlo en omstreken;  die positieve publiciteit geeft aan de tennissport;  die haar leden vertegenwoordigt tegenover de KNLTB;

6 Welke hordes zijn er te nemen?

7  Vergrijzing en ontvolking. In hoeverre speelt dat voor ons een rol?  Gemeente wil alle verenigingen privatiseren: teruglopende/afschaffing subsidies  Ledental en inkomsten uit contributies, wat is de tendens?  Sponsorinkomsten, wat is de tendens?  Regelgeving (met name m.b.t. exploitatie kantine)  Technologische ontwikkelingen (zonnepanelen, LED-verlichting?)  Reguliere jaarlijkse kosten en onderhoudskosten op (middellange) termijn  We zijn gepromoveerd; houden we onze toppers vast/trekken we toppers aan?

8 Enkele sterke punten:  mooie accommodatie  veel activiteiten  goed lopende commissies  actieve vrijwilligers  geweldige sponsoren (cie)  goede baromzet  prima train(st)er  enthousiasme  financiële situatie  aangepaste statuten en huishoudelijk reglement

9 Enkele minder sterke punten:  (middel)lange termijn financiële planning  kennis van de vaardigheden van de leden  communicatie binnen de vereniging  organisatiestructuur en transparantie daarvan naar de leden  (vastlegging) doel, grenzen bevoegdheden en verantwoordelijkheid commissies  ledenbehoud  aantal vrijwilligers

10  Plaatje Krajicek Welk beleidsspeerpunt hebben we gekozen? Wat is onze stip op de horizon?

11 Ledenwerving en ledenbehoud

12

13  Ledenaantal loopt terug.  Toch werven we ieder jaar nieuwe leden (20 à 30)  Conclusie: er zeggen per jaar meer mensen op dan dat er bij komen IN UIT TONIDO

14  Doorgaan en intensiveren van ledenwerving  Maar accent op ledenbehoud!

15 Doel In drie jaar groeien naar 360 leden  Een stijging van 5% per jaar Onderzoek Waarom stagneert de groei van het aantal leden van LTC Tonido al jaren? Onderzoeksvragen intern:  Hoe kan LTC Tonido hun leden behouden?  Hoe kan LTC Tonido effectief nieuwe leden werven Onderzoeksvragen extern:  Welke trends zijn er in de markt?  Welke bedreigingen zijn er?

16 Belangrijke aspecten voor nieuwe leden:  zich welkom voelen  snel vertrouwd raken met de gang van zaken binnen de vereniging  trainings- en speelmogelijkheden op hun eigen niveau geboden krijgen  betrokken worden bij de vereniging  Dit raakt in feite alle activiteiten en commissies van Tonido

17 Maar wat gaan we nu doen?!

18  Aandacht vragen van alle leden en commissies na te denken over welke acties zij kunnen ondernemen die bijdragen aan ledenbehoud (nieuwe leden welkom laten voelen)  Instellen ledencommissie  Instellen commissie PR & communicatie

19 Aaaach… nieuwe commissies?!

20 Niet overal beren op de weg zien!!

21 Taken met betrekking tot:  Ledenadministratie (splitsing van de taken die nu nog allemaal bij de penningmeester liggen);  Ledenwerving  Ledenbehoud

22  Aansluiten bij de open dagen van de KNLTB  Ook in september een open dag (in combinatie met tennisactiviteit in het dorp (markt?))  Inzetten t.b.v. schooltennis als onderdeel van de gymlessen plaatsvinden  Wervingsactiviteiten per leeftijdsgroep (bijvoorbeeld ook op 55+ richten)  Potentiële doelgroepen als nieuwe bewoners en jeugd actiever benaderen  Bonus voor aanbrengen nieuwe leden  Organiseren van opentrainingen  Speciaal tarief voor uitwonende studenten  Zomertarief  Kennismakingstoernooien organiseren, zoals: ◦ stratentennis (buurtverenigingen) ◦ bedrijventennis ◦ toernooien voor sponsoren

23  Welkomsgesprek voeren. In beeld krijgen wat de (nieuwe) leden verwachten van de vereniging en wat voor achtergrond ze hebben (met betrekking tot eventueel vrijwilligerswerk)  Bijeenkomst voor nieuwe leden  Introductie en begeleiding van nieuwe leden, wegwijs maken binnen de vereniging  Introductieboekje (in samenwerking met communicatiecommissie)  Actief proberen nieuwe leden te koppelen zodat er nieuwe tennisgroepjes ontstaan om samen te kunnen spelen/trainen;  In samenspraak andere commissies: ◦ aparte (toss) activiteiten voor beginners ◦ introductie bardienst, ◦ toernooimogelijkheden bieden etc. ◦ nieuwe jeugdleden: hoofdregel is: les, indelen in teams en competitie spelen

24 Hoi Nieuwe commissies!!! Hoi Nieuwe commissies!!

25 Instellen communicatiecommissie (o.a.): ◦ nieuwe website ◦ introductieboekje voor nieuwe leden ◦ extern communiceren: kranten etc. ◦ tevredenheidsonderzoek bij de leden ◦ promoten tennis in het algemeen en Tonido in het bijzonder ◦ interne nieuws/communicatievoorziening verbeteren (digitale nieuwsbrief) ◦ periodiek overleg commissies en bestuur

26 Hè, hè, komt er nog meer…?

27 Beschrijving bestaande en gewenste commissies:  samenstelling  taken ◦ welke werkzaamheden ◦ frequentie werkzaamheden ◦ wie doet wat ◦ vrijwillig of betaald ◦ samenhangende kosten  budget  daadwerkelijk gemaakte kosten

28 Bestuur Compe- titie Prestatief tennis* Jeugd commissie PR & Communicatie Accom- modatie Kantine BC Sponsor- commissie Toernooi- commissie Leden- commissie *Prestatief Tennis: ook wel technische commissie genoemd ALV

29  Financiële administratie koppelen aan de diverse commissies  Geeft inzicht in de noodzakelijk kosten op jaarbasis en op de (middel) lange termijn  Hierdoor kunnen beleidsbeslissing goed onderbouwd worden genomen

30  (Uittreksel) beschrijvingen publiceren op de site, zodat voor iedereen helder wordt hoe we zijn georganiseerd en welke werkzaamheden binnen de vereniging plaatsvinden  Permanent op zoek naar kostenbesparingsmogelijkheden (in samenspraak commissies; zonnepanelen, LED-verlichting?)  Sfeerverbetering kantine  Toegang tennispark (cardreader)

31 Hopelijk gaan uw haren er niet recht van overeind staan!

32

33

34 Focus ledenbehoud !

35 VRAGEN ?

36 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Quo Vadis? Vrijwilligersdag 24 mei 2014.  Besturen… wat is dat eigenlijk?"

Verwante presentaties


Ads door Google