De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(nieuwe) Verwachtingen van vrijwilligers en de impact op de vereniging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(nieuwe) Verwachtingen van vrijwilligers en de impact op de vereniging."— Transcript van de presentatie:

1 (nieuwe) Verwachtingen van vrijwilligers en de impact op de vereniging

2 Inhoud 1.Situering 2.(Nieuwe) verwachtingen Impact 3.Hedendaags vrijwilligersbeleid 4.Maar !? 5.Uitdagingen

3 1. Situering Missie Ziekenzorg CM Ziekenzorg CM verenigt chronisch zieke mensen, zorgbehoevende personen én gezonden die het voor elkaar opnemen met als doel een veelzijdige persoonsontwikkeling én een volwaardige participatie aan het maatschappelijk leven

4 1. Situering Steekkaart -1.198 plaatselijke kernen -24.104 vrijwilligers -150.000 zorgbehoevende en chronisch zieke mensen -9.000 activiteiten op jaarbasis -1.000.000 huisbezoeken -290 vakantie-initiatieven -14.000 deelnemers -5.600 vrijwilligers

5 1. Situering Steekkaart -Specifieke initiatieven -Warme buurt -Op-Stap -Bellissimo -Mantelzorgtelefoon & Pijnlijn

6 2. Wat verwachten vrijwilligers ? A.Socio-emotionele beloningen (waardering, inspraak,…) B.Waardegebonden verwachtingen (realiseren missie, media,…) C.Materiële verwachtingen (onkostenvergoeding,…)

7 2. Wat verwachten vrijwilligers ? Vrijwilligers verwachten dat gemaakte beloftes worden nagekomen, of minstens een goede duiding krijgen indien dit niet lukt (inzet -) Socio-emotionele niet gerealiseerd (inzet -) Waardegebonden niet gerealiseerd (inzet +) Verschil in visie tussen “jongere” en “oudere” vrijwilligers op de verplichtingen van zichzelf en van de organisatie.

8 2. Wat verwachten vrijwilligers ? “oudere” vrijwilligers nemen veel verplichtingen van zichzelf waar, en verwachten ze in ruil hiervoor weinig van de organisatie. “jongere” vrijwilligers is de situatie omgekeerd: zij nemen weinig verplichtingen van zichzelf waar, maar verwachten in ruil wel veel van de organisatie. Bovendien voelen “oudere” vrijwilligers in een situatie met weinig eigen verplichtingen in ruil voor veel verplichtingen van de organisatie niet goed thuis en vertonen een zeer hoge vertrekintentie.

9 2. Wat verwachten vrijwilligers ? Engagement specifiek qua tijd en taak, op maat (flexibel) Keuzevrijheid Vorm van return Informatie & gehoor Medezeggenschap, minstens op niveau waarop ze verantwoordelijkheid opnemen Geen contract voor het leven

10 3. Hedendaags vrijwilligersbeleid Ziekenzorg CM kiest radicaal voor een vrijwilligersbeleid dat mogelijk maakt dat vrijwilligers zich kunnen engageren vanuit goesting en talent

11 Dit betekent dat vrijwilligers: -Dingen doen omdat ze die graag doen en omdat ze daar goed in zijn, want dat geeft energie en dan is het resultaat vanzelf goed. -Een engagement dat afgebakend is en eindig in de tijd = werken vanuit projecten en initiatieven = levenslang leren -Waardevolle taken aangeboden krijgen 3. Hedendaags vrijwilligersbeleid

12 Dit betekent dat vrijwilligers: -Voldoening vinden in Ziekenzorg CM -Openstaan voor nieuwe ideeën en nieuwe mensen (verrijking) 3. Hedendaags vrijwilligersbeleid

13 Het is juist, Het is leuk, ik doe het graag Het brengt op, waardevol Zingeving Lonen Plezier, Energie

14 3. Hedendaags vrijwilligersbeleid InstroomDoorstroomUitstroom werving taakverdeling exit onthaal samenwerkingscultuur begeleiding en ondersteuning motivering en waardering (omkadering)

15 Beroepskrachten radicaal kiezen voor een “ondersteuningsrol” Beroepskrachten zijn: - Mogelijk-makers - Creëren en aanreiken van expertise en informatie - Omgeving creëren waarin vrijwilligers hun ding kunnen doen - Logistieke ondersteuning bieden - Krakken in het verbinden van aanbod op maat en meerwaarde van het collectief 3. Hedendaags vrijwilligersbeleid

16 Goesting ? Tot waar ? Vrijwilliger heeft zin om op bezoek te gaan bij chronisch zieke in de buurt, maar niet om mee te werken aan de financiële fondsenwerving. En wie gaat dit dan doen ? Een handje toesteken op de activiteiten, geen probleem. Maar niemand wil een bestuurlijke taak opnemen ! Een week op vakantie meegaan om te helpen, dat lukt niet. Maar ik heb wel goesting en tijd om tijdens weekend te komen. Ik heb goesting om met iemand te wandelen en te praten tijdens een vakantie, niet om verzorgingstaken op te nemen. Kan ik mee ? 4. Maar !?

17 Werking vertrekt vanuit hun noden en verwachtingen, wensen centraal in de uitbouw van de vereniging Empowerment & weerbaarheid Zelf mee activiteiten en vereniging vorm geven Radicaal kiezen voor de kracht van chronisch zieke mensen én hun mantelzorgers 4. Maar !?

18 Werking vereniging VrijwilligersDoelgroepMissie

19 4. Maar !?

20 Impact MissieNeen VisieJa Strategische keuzesJa Operationele doelstellingenJa

21 Goesting ? Tot waar ? Vrijwilliger heeft zin om op bezoek te gaan bij chronisch zieke in de buurt, maar niet om mee te werken aan de financiële fondsenwerving. Aanpak fondsenwerving. Een handje toesteken op de activiteiten, geen probleem. Maar niemand wil een bestuurlijke taak opnemen ! Organisatie plaatselijke werking. Een week op vakantie meegaan om te helpen, dat lukt niet. Maar ik heb wel goesting en tijd om tijdens weekend te komen. Ik heb goesting om met iemand te wandelen en te praten tijdens een vakantie, niet om verzorgingstaken op te nemen. Kan ik mee ? Sterkere differentiatie in vrijwilligerstaken. Financieel ? 4. Maar !?

22 Verschillende verwachtingen van vrijwilligers samen laten sporen binnen de vereniging Sterk werk maken van de waardegebonden verwachtingen van vrijwilligers Hedendaags vrijwilligersbeleid Organisatie aanpassen op veranderende verwachtingen is een proces, sterke nadruk op procesbegeleiding Innovatie en creativiteit in het vorm geven van de werking en vrijwilligerstaken, vertrekkend vanuit de goesting van (nieuwe) vrijwilligers 5. Uitdagingen

23 Deel groter geheel geeft betekenis aan de eigen autonomie Open communicatie & overleg m.b.t. verwachtingen van vrijwilligers Uitbouw van nieuwe vormen van betrokkenheid en inbreng “Doen” centraal Bouwen een brug terwijl men er over gaat 5. Uitdagingen


Download ppt "(nieuwe) Verwachtingen van vrijwilligers en de impact op de vereniging."

Verwante presentaties


Ads door Google