De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schimmelziekten in grassportvegetaties en andere aantastingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schimmelziekten in grassportvegetaties en andere aantastingen"— Transcript van de presentatie:

1 Schimmelziekten in grassportvegetaties en andere aantastingen
Samenstelling: P. Nugter

2 Bronnen Gewasbeschermingsgids 2.10.2 Beeldbank gewasbescherming
Greenkeeper Barenbrug Topgreen/Advanta Insectconsultancy Internet

3 Wanneer treden schimmelziekten op?
De schimmel moet aanwezig zijn De waardplant moet er zijn De waardplant moet ontvankelijk zijn De groeiomstandigheden moeten goed zijn

4 Groeiomstandigheden Licht Temperatuur Luchtvochtigheid Bodemvocht
Plant met weinig weerstand Wind Betreding

5 Verzwakte plant? Betreding Maaien en maaiwonden
(te) veel bemest (hierdoor grotere cellen met zwakkere celwanden) Verarming Droogtestress Zuurstof tekort in de grond Wateroverlast

6 Beheersing van schimmels is het toepassen van kennis over:
grassoorten en rassen bodemprocessen groeiprocessen klimatologische processen aan- en afvoer van water mechanisatie gevolgen betredingsintensiteit

7 Brownpatch Rhizoctonia solani

8 Brownpatch Rhizoctonia solani

9 Engels raaigras, Veldbeemd, Roodzwenk en Struisgras
Brownpatch Omstandigheden Juni tot september Engels raaigras, Veldbeemd, Roodzwenk en Struisgras Hoge dag- en nachttemp. Hoge (lucht)vochtigheid Weinig ventilatie Wat kun je doen? ‘s morgens beregenen Beluchten Weinig stikstof en goede kaligift Bodemopbouw belangrijk Drainage

10 Bladvlekkenziekte Drechsleria poae/Helminosporium fragrans

11 Veldbeemdgras en Engels raaigras Herfst en voorjaar
Bladvlekkenziekte Omstandigheden Veldbeemdgras en Engels raaigras Herfst en voorjaar Droge of erg natte grond Slempgevoelige grond Opspattend water Schaduw Kort maaien of beschadigingen Hoge stikstofgiften Kalitekort Wat kun je doen? Afvoeren van besmet maaisel Bodemwater beheersing Bemesting Snoeien omringende beplanting Maaihoogte aanpassen

12 Antracnose Collectotrichum graminicola

13 Hoge luchtvochtigheid Arme bodems Intensief gebruik
antracnose Struisgras gevoelig Ook veldbeemd en struisgras Late zomer en einde winter Slechte verdichte Bodems Hoge temperaturen Hoge luchtvochtigheid Arme bodems Intensief gebruik In de zomer wat stikstof Bodem verbeteren

14 Dollarspot Sclerotinia homoeocarpa

15 Dollarspot Sclerotinia homoeocarpa

16 Dollarspot Sclerotinia homoeocarpa

17 Vatbare rassen van Agrostis en Festuca Stikstoftekort Kalitekort
Dollarspot Omstandigheden Vatbare rassen van Agrostis en Festuca Stikstoftekort Kalitekort Voorjaarsziekte Hoge luchtvochtigheid en hoge temperatuur Dauw Wat kun je doen? Resistente rassen Goed bemestingsregime Kali in voorjaar werkt positief Sweepen Ijzersulfaat of ijzerchelaat

18 Voetrot Fusarium culmorum Sneeuwschimmel Microdochium nivale

19 Sneeuwschimmel Microdochium nivale Voetrot Fusarium culmorum

20 -door lang doorgroeien in najaar -door late stikstofgiften
Sneeuwschimmel/voetrot Omstandigheden Verzwakt gewas -door lang doorgroeien in najaar -door late stikstofgiften Verspreiding door verslepen Winterperiode en warme vochtige zomers Verdichte gronden Wat kun je doen? Gras droog houden Ventilatie bevorderen Slitten om zode droog te houden Voorzichtig met stikstofgift in najaar Kaligiften, vooral einde groeiseizoen Sweepen Maaisel afruimen Heritage, Signum

21 Heksenkring Marasmius oreades

22 Vruchtlichamen in de herfst Bestrijding is moeilijk
Heksenkring Vruchtlichamen in de herfst Bestrijding is moeilijk Dagelijks prikken en vochtig maken 1 maand volhouden Kringen verdwijnen vaak vanzelf

23 Rondeplekkenziekte Take-all patch Ophiobolus Gaeumannomyces graminis

24 Take-all patch Magnaporthe poae

25 Take-all patch Magnaporthe poae

26 Roodzwenkgras is resistent Op jonge mat Koel weer Voor- en najaar
Rondeplekkenziekte/takeall patch Omstandigheden Struisgras Roodzwenkgras is resistent Op jonge mat Koel weer Voor- en najaar Hoge Ph en zandgronden Wat kun je doen? Ph controleren Zonodig zure meststoffen Evt. ammoniumsulfaat of 4,2 g/m ijzersulfaat Kalkhoudende meststoffen en dressings voorkomen

27 Rooddraad Laetisaria fuciformis

28 Regelmatige aanvoer van stikstof (zwavelzure ammoniak)
Roodddraad Wat kun je doen? Resistente rassen Regelmatige aanvoer van stikstof (zwavelzure ammoniak) Schimmel verdwijnt vanzelf in najaar Omstandigheden Vooral in Engels raaigras en roodzwemkgras Soms in veldbeemd Nat weer gevoelig Eerder in nazomer en herfst Maar nu ook het hele jaar Tekort aan stikstof

29 Omvalziekte Pythium Spp

30 Wat kun je doen? Evenwichtige bemesting en beregening
Omvalziekte Omstandigheden Zwakteparasiet Kiemplanten Jonge planten Wat kun je doen? Evenwichtige bemesting en beregening Drainage Structuurbederf vermijden

31 Kroonroest Puccinia coronata

32 Wat kun je doen? Goed aan de groei houden
Kroonroest Omstandigheden Eind juni tot herfst Engels raaigras Wat kun je doen? Goed aan de groei houden Vaak maaien

33 Bruinevlekkenroest Puccinia poae-nemoralis

34 Omstandigheden Veldbeemdgras Vanaf april Wat kun je doen?
Bruinevlekkenroest Omstandigheden Veldbeemdgras Vanaf april Wat kun je doen?

35 Door ontbreken van bestijdingsmiddelen wordt het vakmanschap sterker dan ooit aangesproken.
Zoek het antwoord op de onderstaande fouten: Onjuiste voeding vergroot kans op: Wateroverlast vergroot kans op: Structuurfouten vergroot kans op: pH fouten vergroot kans op: Onjuist ontworpen beplanting vergroot kans op:

36 kunnen veroorzaken of verergeren Oorzaak en gevolg:
Geef met een kruisje aan welke omstandigheden een aantasting van onderstaade schimmels kunnen veroorzaken of verergeren Oorzaak en gevolg: Sneeuw schimmel Voetrot Rood draad Rondeplekken ziekte Anthrac nose Dollar spot Bladvlekken Heksen kring Brown patch Omval Lichttekort Temperatuur Vochtigheid Water teveel Water tekort Wind Stikstoftekort Stikstofteveel Andere voeding Maaien Beregenen Drainage Loonwerk Structuur Beluchting pH

37 kunnen veroorzaken of verergeren Oorzaak en gevolg:
Geef met een kruisje aan welke omstandigheden een aantasting van onderstaade schimmels kunnen veroorzaken of verergeren Oorzaak en gevolg: Sneeuw schimmel Voetrot Rood draad Rondeplekken ziekte Anthrac nose Dollar spot Bladvlekken Heksen kring Brown patch Omval Lichttekort Temperatuur X Vochtigheid Water teveel Water tekort Wind Stikstoftekort Stikstofteveel Andere voeding Maaien Beregenen Drainage Loonwerk Structuur Beluchting pH

38 Plagen in de grasmat

39 engerlingen

40 Wat kun je doen? regelmatig rollen belemmert de larve in zijn beweging
dun bosrijke omgeving uit Biologische bestrijding Omstandigheden losse bodemstructuur bosrijke omgeving of extensief beheerde grasvelden

41 emelten

42 Wat kun je doen? zorg voor een goede ontwatering van de grond
dichte bovenlaag door veel betreden of rollen beperkt de schade Biologische bestrijding Omstandigheden los en vochtig bodemoppervlak warme en vochtige periode

43 rouwvlieg

44 Omstandigheden veel organische resten in de bovenlaag vochtige omstandigheden Wat kun je doen? door de mat te rollen verbetert het contact tussen wortels en grond dien stikstof toe om grasgroei te bevorderen Biologische bestrijding chemische bestrijding heeft alleen zin als de larven jong zijn

45 regenworm

46 Omstandigheden hoge pH-waarde gebruik van veel organische mest maaisel blijft liggen Wat kun je doen? verschraling met zand in najaar en voorjaar na vochtige omstandigheden pH-verlaging met zuurwerkende meststoffen


Download ppt "Schimmelziekten in grassportvegetaties en andere aantastingen"

Verwante presentaties


Ads door Google