De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schimmelziekten in grassportvegetaties en andere aantastingen Samenstelling: P. Nugter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schimmelziekten in grassportvegetaties en andere aantastingen Samenstelling: P. Nugter."— Transcript van de presentatie:

1 Schimmelziekten in grassportvegetaties en andere aantastingen Samenstelling: P. Nugter

2 Bronnen Gewasbeschermingsgids 2.10.2 Gewasbeschermingsgids 2.10.2 Beeldbank gewasbescherming Beeldbank gewasbescherming Greenkeeper Greenkeeper Barenbrug Barenbrug Topgreen/Advanta Topgreen/Advanta Insectconsultancy Insectconsultancy Internet Internet

3 Wanneer treden schimmelziekten op? De schimmel moet aanwezig zijn De schimmel moet aanwezig zijn De waardplant moet er zijn De waardplant moet er zijn De waardplant moet ontvankelijk zijn De waardplant moet ontvankelijk zijn De groeiomstandigheden moeten goed zijn De groeiomstandigheden moeten goed zijn

4 Groeiomstandigheden Licht Licht Temperatuur Temperatuur Luchtvochtigheid Luchtvochtigheid Bodemvocht Bodemvocht Plant met weinig weerstand Plant met weinig weerstand Wind Wind Betreding Betreding …

5 Verzwakte plant? Betreding Betreding Maaien en maaiwonden Maaien en maaiwonden (te) veel bemest (hierdoor grotere cellen met zwakkere celwanden) (te) veel bemest (hierdoor grotere cellen met zwakkere celwanden) Verarming Verarming Droogtestress Droogtestress Zuurstof tekort in de grond Zuurstof tekort in de grond Wateroverlast Wateroverlast

6 Beheersing van schimmels is het toepassen van kennis over: grassoorten en rassen grassoorten en rassen bodemprocessen bodemprocessen groeiprocessen groeiprocessen klimatologische processen klimatologische processen aan- en afvoer van water aan- en afvoer van water mechanisatie mechanisatie gevolgen betredingsintensiteit gevolgen betredingsintensiteit

7 Brownpatch Rhizoctonia solani

8 Brownpatch Rhizoctonia solani

9 Omstandigheden Juni tot september Juni tot september Engels raaigras, Veldbeemd, Roodzwenk en Struisgras Engels raaigras, Veldbeemd, Roodzwenk en Struisgras Hoge dag- en nachttemp. Hoge dag- en nachttemp. Hoge (lucht)vochtigheid Hoge (lucht)vochtigheid Weinig ventilatie Weinig ventilatie Wat kun je doen? ‘s morgens beregenen ‘s morgens beregenen Beluchten Beluchten Weinig stikstof en goede kaligift Weinig stikstof en goede kaligift Bodemopbouw belangrijk Bodemopbouw belangrijk Drainage Drainage Brownpatch

10 Bladvlekkenziekte Drechsleria poae/Helminosporium fragrans

11 Omstandigheden Veldbeemdgras en Engels raaigras Veldbeemdgras en Engels raaigras Herfst en voorjaar Herfst en voorjaar Droge of erg natte grond Droge of erg natte grond Slempgevoelige grond Slempgevoelige grond Opspattend water Opspattend water Schaduw Schaduw Kort maaien of beschadigingen Kort maaien of beschadigingen Hoge stikstofgiften Hoge stikstofgiften Kalitekort Kalitekort Wat kun je doen? Afvoeren van besmet maaisel Afvoeren van besmet maaisel Bodemwater beheersing Bodemwater beheersing Bemesting Bemesting Snoeien omringende beplanting Snoeien omringende beplanting Maaihoogte aanpassen Maaihoogte aanpassen Bladvlekkenziekte

12 Antracnose Collectotrichum graminicola

13  Struisgras gevoelig  Ook veldbeemd en  struisgras  Late zomer en einde  winter  Slechte verdichte  Bodems  Hoge temperaturen  Hoge luchtvochtigheid  Arme bodems  Intensief gebruik In de zomer wat stikstof In de zomer wat stikstof Bodem verbeteren Bodem verbeteren antracnose

14 Dollarspot Sclerotinia homoeocarpa

15 Dollarspot Sclerotinia homoeocarpa

16 Dollarspot Sclerotinia homoeocarpa

17 Omstandigheden Vatbare rassen van Agrostis en Festuca Vatbare rassen van Agrostis en Festuca Stikstoftekort Stikstoftekort Kalitekort Kalitekort Voorjaarsziekte Voorjaarsziekte Hoge luchtvochtigheid en hoge temperatuur Hoge luchtvochtigheid en hoge temperatuur Dauw Dauw Wat kun je doen? Resistente rassen Resistente rassen Goed bemestingsregime Goed bemestingsregime Kali in voorjaar werkt positief Kali in voorjaar werkt positief Sweepen Sweepen Ijzersulfaat of ijzerchelaat Ijzersulfaat of ijzerchelaat Dollarspot

18 Sneeuwschimmel Microdochium nivale Voetrot Fusarium culmorum

19 Sneeuwschimmel Microdochium nivale Voetrot Fusarium culmorum

20 Omstandigheden Verzwakt gewas Verzwakt gewas -door lang doorgroeien in najaar -door lang doorgroeien in najaar -door late stikstofgiften -door late stikstofgiften Verspreiding door verslepen Verspreiding door verslepen Winterperiode en warme vochtige zomers Winterperiode en warme vochtige zomers Verdichte gronden Verdichte gronden Wat kun je doen? Gras droog houden Gras droog houden Ventilatie bevorderen Ventilatie bevorderen Slitten om zode droog te houden Slitten om zode droog te houden Voorzichtig met stikstofgift in najaar Voorzichtig met stikstofgift in najaar Kaligiften, vooral einde groeiseizoen Kaligiften, vooral einde groeiseizoen Sweepen Sweepen Maaisel afruimen Maaisel afruimen Heritage, Signum Heritage, Signum Sneeuwschimmel/voetrot

21 Heksenkring Marasmius oreades

22 Vruchtlichamen in de herfst Vruchtlichamen in de herfst Bestrijding is moeilijk Bestrijding is moeilijk Dagelijks prikken en vochtig maken Dagelijks prikken en vochtig maken 1 maand volhouden 1 maand volhouden Kringen verdwijnen vaak vanzelf Kringen verdwijnen vaak vanzelf Heksenkring

23 Rondeplekkenziekte Take-all patch Ophiobolus Gaeumannomyces graminis

24 Take-all patch Magnaporthe poae

25 Take-all patch Magnaporthe poae

26 Omstandigheden Struisgras Struisgras Roodzwenkgras is resistent Roodzwenkgras is resistent Op jonge mat Op jonge mat Koel weer Koel weer Voor- en najaar Voor- en najaar Hoge Ph en zandgronden Hoge Ph en zandgronden Wat kun je doen? Ph controleren Ph controleren Zonodig zure meststoffen Zonodig zure meststoffen Evt. ammoniumsulfaat of 4,2 g/m ijzersulfaat Evt. ammoniumsulfaat of 4,2 g/m ijzersulfaat Kalkhoudende meststoffen en dressings voorkomen Kalkhoudende meststoffen en dressings voorkomen Rondeplekkenziekte/takeall patch

27 Rooddraad Laetisaria fuciformis

28 Omstandigheden Vooral in Engels raaigras en roodzwemkgras Vooral in Engels raaigras en roodzwemkgras Soms in veldbeemd Soms in veldbeemd Nat weer gevoelig Nat weer gevoelig Eerder in nazomer en herfst Eerder in nazomer en herfst Maar nu ook het hele jaar Maar nu ook het hele jaar Tekort aan stikstof Tekort aan stikstof Wat kun je doen? Resistente rassen Resistente rassen Regelmatige aanvoer van stikstof (zwavelzure ammoniak) Regelmatige aanvoer van stikstof (zwavelzure ammoniak) Schimmel verdwijnt vanzelf in najaar Schimmel verdwijnt vanzelf in najaar Roodddraad

29 Omvalziekte Pythium Spp

30 Omstandigheden Zwakteparasiet Zwakteparasiet Kiemplanten Kiemplanten Jonge planten Jonge planten Wat kun je doen? Evenwichtige bemesting en beregening Wat kun je doen? Evenwichtige bemesting en beregening Drainage Drainage Structuurbederf vermijden Structuurbederf vermijden Omvalziekte

31 Kroonroest Puccinia coronata

32 Omstandigheden Eind juni tot herfst Eind juni tot herfst Engels raaigras Engels raaigras Wat kun je doen? Goed aan de groei houden Wat kun je doen? Goed aan de groei houden Vaak maaien Vaak maaien Kroonroest

33 Bruinevlekkenroest Puccinia poae-nemoralis

34 Omstandigheden Veldbeemdgras Veldbeemdgras Vanaf april Vanaf april Wat kun je doen? Wat kun je doen? Bruinevlekkenroest

35 Door ontbreken van bestijdingsmiddelen wordt het vakmanschap sterker dan ooit aangesproken. Zoek het antwoord op de onderstaande fouten: Onjuiste voeding vergroot kans op: Onjuiste voeding vergroot kans op: Wateroverlast vergroot kans op: Wateroverlast vergroot kans op: Structuurfouten vergroot kans op: Structuurfouten vergroot kans op: pH fouten vergroot kans op: pH fouten vergroot kans op: Onjuist ontworpen beplanting vergroot kans op: Onjuist ontworpen beplanting vergroot kans op:

36 Sneeuw schimmel VoetrotRood draad Rondeplekken ziekte Anthrac nose Dollar spot Bladvlekken ziekte Heksen kring Brown patch Omval ziekte Lichttekort Temperatuur Vochtigheid Water teveel Water tekort Wind Stikstoftekort Stikstofteveel Andere voeding Maaien Beregenen Drainage Loonwerk Structuur Beluchting pH Oorzaak en gevolg: Geef met een kruisje aan welke omstandigheden een aantasting van onderstaade schimmels kunnen veroorzaken of verergeren

37 Sneeuw schimmel VoetrotRood draad Rondeplekken ziekte Anthrac nose Dollar spot Bladvlekken ziekte Heksen kring Brown patch Omval ziekte Lichttekort TemperatuurX VochtigheidXXX Water teveelX Water tekortX WindXXX StikstoftekortXXX StikstofteveelXX Andere voedingXXXX MaaienX Beregenen DrainageXX LoonwerkX StructuurXXX Beluchting pHX Oorzaak en gevolg: Geef met een kruisje aan welke omstandigheden een aantasting van onderstaade schimmels kunnen veroorzaken of verergeren

38 Plagen in de grasmat

39 engerlingen

40 Omstandigheden losse bodemstructuur losse bodemstructuur bosrijke omgeving of extensief beheerde grasvelden bosrijke omgeving of extensief beheerde grasvelden Wat kun je doen? regelmatig rollen belemmert de larve in zijn beweging Wat kun je doen? regelmatig rollen belemmert de larve in zijn beweging dun bosrijke omgeving uit dun bosrijke omgeving uit Biologische bestrijding Biologische bestrijding

41 emelten

42 Omstandigheden los en vochtig bodemoppervlak los en vochtig bodemoppervlak warme en vochtige periode warme en vochtige periode Wat kun je doen? zorg voor een goede ontwatering van de grond Wat kun je doen? zorg voor een goede ontwatering van de grond dichte bovenlaag door veel betreden of rollen beperkt de schade dichte bovenlaag door veel betreden of rollen beperkt de schade Biologische bestrijding Biologische bestrijding

43 rouwvlieg

44 Omstandigheden veel organische resten in de bovenlaag veel organische resten in de bovenlaag vochtige omstandigheden vochtige omstandigheden Wat kun je doen? door de mat te rollen verbetert het contact tussen wortels en grond Wat kun je doen? door de mat te rollen verbetert het contact tussen wortels en grond dien stikstof toe om grasgroei te bevorderen dien stikstof toe om grasgroei te bevorderen Biologische bestrijding Biologische bestrijding chemische bestrijding heeft alleen zin als de larven jong zijn chemische bestrijding heeft alleen zin als de larven jong zijn

45 regenworm

46 Omstandigheden hoge pH-waarde hoge pH-waarde gebruik van veel organische mest gebruik van veel organische mest maaisel blijft liggen maaisel blijft liggen Wat kun je doen? verschraling met zand in najaar en voorjaar na vochtige omstandigheden Wat kun je doen? verschraling met zand in najaar en voorjaar na vochtige omstandigheden pH-verlaging met zuurwerkende meststoffen pH-verlaging met zuurwerkende meststoffen


Download ppt "Schimmelziekten in grassportvegetaties en andere aantastingen Samenstelling: P. Nugter."

Verwante presentaties


Ads door Google