De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De digitale rechtsgang digitaal procederen voor ketenpartijen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De digitale rechtsgang digitaal procederen voor ketenpartijen."— Transcript van de presentatie:

1 de digitale rechtsgang digitaal procederen voor ketenpartijen

2 digitaal procederen

3 digitale procedure civiel

4 digitale procedure bestuursrecht BeroepschriftVerweerschrift Uitstelverzoeken en aanvullende stukken Mondelinge behandelingUitspraak

5 inlogmogelijkheden

6 alleen eigen zaken alle communicatie tussen rechtspraak en partijen is direct zichtbaar voor betrokkenen inzagerecht cliënt burger kan waar wettelijk toegestaan, zelf in persoon procederen toegang tot de zaken

7 een zaak starten

8 een civiele zaak starten na inloggen komt eiser binnen op startpagina starten van een zaak gebeurt door het indienen van een procesinleiding na indiening wordt een automatisch oproepingsbericht gegenereerd dat kan worden bezorgd aan verweerder verweerder logt in met speciale code en verschijnt in de zaak

9 oproeping of betekening civiele vorderingen betekening bij start zaak: automatisch oproepingsbericht drie mogelijkheden: informele kennisgeving verweerder betekening oproepingsbericht betekening bij exploot voor indiening procesinleiding (113 Rv)

10 starten van een bestuurszaak na inloggen komt eiser binnen op startpagina starten van een zaak gebeurt door het indienen van een procesinleiding anders dan bij civiele procedure wordt het oproepingsbericht verstuurd door de rechtbank verweerder logt in met speciale code en verschijnt in de zaak

11 digitaal zaakdossier de voortgang van de zaak kan worden gevolgd in het digitaal zaakdossier de berichten in de takenlijst geven aan wat er moet worden gedaan en door wie zowel partijen als de rechtspraak kunnen taken toevoegen door een bericht te sturen

12 stukken indienen en berichten versturen

13 indiening van een stuk wordt bevestigd met een bericht in Mijn Zaak. Bericht kan worden gedownload berichten, taken en stukken toegevoegd aan Mijn Zaak gerecht verzendt kennisgeving (b.v. e-mail), deze notificatie is facultatief ontvangstbevestiging en notificaties

14 mondelinge behandeling in een digitale zittingszaal dossiers voorafgaand downloaden bring your own device (laptop) faciliteiten zittingszaal afhankelijk van type zaal.

15 digitale uitspraak en hoger beroep

16 uitspraak en hoger beroep digitale ondertekening uitspraak door betrokken rechters en griffier verificatie mogelijkheid digitale grosse in ontwikkeling, papieren grosse voor executie buitenland blijft mogelijk na zes maanden in digitaal archief indien rechtbank beschikt over digitaal dossier wordt dit ter beschikking gesteld aan hoger beroepscollege

17 wat heb ik nodig voor Mijn Zaak

18 Mijn Zaak is geen werkomgeving zelf converteren: PDF-A scannen ondersteuning recente browserversies pc, laptop werken met Mijn Zaak

19 leerstuk van verschoonbare termijnoverschrijding – risicoverdeling storing bij rechtspraak: -“beroep doen op de verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding bij storing van Mijn Zaak” - noodkanaal; misbruik voorkomen storing bij ketenpartij helpdesk storingen

20 systeemkoppeling als alternatief generieke koppeling tussen systemen met name zinvol bij grote aantallen eerste aansluitingen met IND en deurwaarders extra voorziening naast Mijn Zaak

21 generiek aansluitpunt per release voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling rechtspraak levert specificaties aan van het aansluitpunt door het realiseren van een aansluiting kunnen ketenpartijen geautomatiseerd gegevens met de Rechtspraak uitwisselen generiek aansluitpunt

22 welke ketenpartijen in aanmerking komen voor aansluiting wordt onderzocht in een speelveldanalyse. Criteria zijn o.a. hoeveelheid zaken mate van digitalisering organisatiegraad aansluitcriteria ketenpartijen

23 planning

24 2014-2018

25 Meer informatie www.rechtspraak.nl/kei


Download ppt "De digitale rechtsgang digitaal procederen voor ketenpartijen."

Verwante presentaties


Ads door Google