De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewonersavond Centrum/ Centrum-West 2 december 2014 WELKOM

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewonersavond Centrum/ Centrum-West 2 december 2014 WELKOM"— Transcript van de presentatie:

1 Bewonersavond Centrum/ Centrum-West 2 december 2014 WELKOM
Zaken die meteen zijn opgepakt en opgelost

2 Programma Het Wijkteam
Verschil tussen wijkteam en wijkraad/wijkplatform Toelichting werkwijze wijkteam Koffietent locaties afgelopen periode Quick Wins/ in behandeling Terugkoppeling prioriteiten 2e bewonersavond Opgehaalde wensen en verbeterpunten U kiest! Wie doet mee (minimaal 2 bewoners) Terugkoppeling prioriteiten 1e bewonersavond Hoe herkent en bereikt u ons? Vervolgafspraken en sluiting Zaken die meteen zijn opgepakt en opgelost

3 Het Wijkteam Gemeente Venray:
Hans Coenders / Peter Gommans / Figen Çaylak Wonen Limburg: Twan Heeren / Richard Jacobs Synthese: Charlotte Kupers/ Teun van Gelder Politie: Frans Coumans / Anthony van Baal Wijkverpleegkundige: Annemie Coenders Zaken die meteen zijn opgepakt en opgelost

4 Verschil Wijkraden en Wijkteam
Wijkraden= groep bewoners die de belangen behartigen van de wijkbewoners en individueel overstijgende problematiek Formele gesprekspartner van de gemeente Wijkteam= groep professionals die samen met wijkbewoners werken aan thema’s die zij belangrijk vinden t.a.v. leefbaarheid, veiligheid en welbevinden Gemeente voert de regie Wijkraden= langere termijn plannen (Wop’s) (5- 10 jaar) Wijkteam= korte termijn initiatieven (binnen een jaar) Wij werken heel nauw samen!!! Zaken die meteen zijn opgepakt en opgelost

5 Toelichting werkwijze
Ophalen verbeterpunten en wensen (interviewen) Openbare Ruimte Veiligheid Zorg Cyclus nu: 4 september t/m 4 november 2014 Bewoner vraagt andere bewoners (draagvlak) Prioriteren verbeterpunten en wensen bewonersavond Aan de slag (min 2 bewoners) Terugkoppeling resultaten (nieuwe cyclus) Opzoeken grenzen beleid Zelfsturing Samenwerking Draagvlak Zaken die meteen zijn opgepakt en opgelost

6 Koffietent locaties 4 sep Hoek Hoenderstr/Deken Thielenstr
4 sep Parkeerplaats St.Jozefklooster/ Kunstencentrum Jerusalem 7 okt Hoek Doormanstr/Kempweg 7 okt Westsingel flat Koolmees 4 nov De Hoge Beek 4 nov Arkstr/ Nieuwlandstr Zaken die meteen zijn opgepakt en opgelost

7 Quick Wins Op verzoek van bewoners Eindstraat zijn wrakfietsen gelabeld en weggehaald. Fietsen worden 3 mnd opgeslagen en daarna verbeurd Hoek Ambachtskwartier (t.h.v. het zebrapad) onveilig door hoge struiken langs het gebouw. Belemmert het zicht voor het verkeer. Doorgegeven aan VVE en is gesnoeid. Wordt structureel bijgehouden Trapje bij de uitgang, in het midden van Keizershof waar men uitkwam op het grasveld, is verwijderd en opgeslagen. Dit i.v.m. overlast hangjeugd Enkele motorrijders, die iedere avond met hoge snelheid over de Raadhuisstraat rijden, zijn opgepakt door de Politie Vermoeden van drugsdeal in een straat, in de wijk Noord-West. Actie ondernomen door Politie en Wonen Limburg Er worden alleen parkeerplaatsen op de borden aangegeven die dichtbij het centrum zijn, zonder kans op een parkeerboete en waar je het aantal parkeerde auto’s kan registreren. Dit zijn parkeerplaatsen met alleen een slagboom.

8 Quick Wins Parkeerterrein St. Jozefklooster is niet aangegeven op borden bij ingang Venray. Bewoner in contact gebracht met verkeersdeskundige gemeente Venray Handhaving door Politie bij een woning in de wijk West-Midden waar een privé webcam op straat was gericht. Pad achter Tolstraat werd niet bijgehouden. Gemeld bij Wonen Limburg. Is schoongemaakt Speeltuin aan de Hoenderstraat (tegenover Cafetaria) hangplek voor jeugd boven 12 jaar. Gemeld bij straatcoach Speeltuin aan de Noordsingel hangplek voor jeugd en er vinden vernielingen plaats. Gemeld bij straatcoach Bij de oversteek Westsingel- Hagelweg blijven plassen water liggen, lang na een plensbui. De lantaarns lijken er niet goed in de grond te staan. Gemeld bij de gemeente Er worden alleen parkeerplaatsen op de borden aangegeven die dichtbij het centrum zijn, zonder kans op een parkeerboete en waar je het aantal parkeerde auto’s kan registreren. Dit zijn parkeerplaatsen met alleen een slagboom.

9 In behandeling Wijkteam
Prullenbak (op de hoek, naast Hoenderstr 18) wordt door bewoners uitgegraven en verwijderd. Dit i.v.m. overlast dumpafval. Wijkteam zal deze prullenbak elders inzetten Trottoir bij de afvalcontainers, op parkeerplaats Jerusalem aan de Raadhuisstraat, was moeilijk bereikbaar voor scootmobielen. Trottoir wordt verlaagd Bewoners van enkele panden, gelegen aan de Kempweg (Langeweg-Westsingel), er op attenderen dat ze hun tuinen opknappen. In behandeling bij Wonen Limburg Betere samenspraak tussen gemeente en Wonen Limburg in het onderhoud van de groenvoorziening in de buurt van de Doormanstraat en omgeving. In behandeling bij Wonen Limburg Er worden alleen parkeerplaatsen op de borden aangegeven die dichtbij het centrum zijn, zonder kans op een parkeerboete en waar je het aantal parkeerde auto’s kan registreren. Dit zijn parkeerplaatsen met alleen een slagboom.

10 In behandeling Wijkraad
Wijkraad Centrum: Bijstellen evenementenbeleid Bijstellen terrassenbeleid Bouwprojecten in het centrum Centrumafsluiting Verkeer Gouden Leeuwplein Aanleg rotonde bij de Paterskerk Wijkraden Noord-West West-Midden West-Zuid: Handhaving (algemeen) binnen de wijken Voorkomen verloedering openbare ruimte Aandacht voor senioren die in West willen blijven wonen Behoud en multifunctioneel gebruik van bestaande voorzieningen zoals DAS (doe activiteiten samen) Monitoren woonklimaat Wijkraad Noord-West: Instellen 30 km zone voor Hoenderstraat zoals vastgesteld in Visie Wegenstructuur Wijkraad West-Zuid: Overlast parkeerterrein aan de Wieën t.a.v. racen en hangjongeren Parkeeroverlast ingang Raayland aan St. Antoniusstraat Zaken waar we mee bezig zijn maar nog niet af zijn

11 Positieve punten uit de wijk
Een bewoonster (Noord-West) doet al veel vrijwilligerswerk voor een gezin met veel kinderen maar geeft zich ook graag op voor het uitvoeren van lichte werkzaamheden, voor een bewoner in de wijk, bijv. boodschappen doen Een bewoner (Noord-West) geeft zich op als vrijwilliger voor het uitvoeren van lichte werkzaamheden binnen de wijk Een bewoonster (West-Midden) geeft zich op als vrijwilliger om ondersteuning te bieden bij activiteiten mbt kledingadvies aan oudere wijkbewoners Een bewoner (West-Midden) geeft zich op als vrijwilliger om mee te denken over afvalzaken in de wijk Een bewoner (West-Midden) geeft zich op voor vrijwilligerswerk in de wijk m.b.t. ICT/ websitebeheer Een bewoonster (Noord-West), recent weduwe, krijgt veel ondersteuning van de buurvrouw Een bewoner (West-Midden) geeft aan, dat het gevoel van veiligheid is verbeterd in de Doormanstraat n.a.v. signalen in de buurt Een bewoner (Noord-West) biedt incidentele hulp aan een buurvrouw. Doet boodschappen of activiteiten met bewoners die zich eenzaam voelen Coplimenten aan de wijkraad cijfer voor de wijk aan

12 Cijfer voor de wijken Centrum/Centrum-West
8 Coplimenten aan de wijkraad cijfer voor de wijk aan

13 Hard rijden: Henseniusstraat/ Langstraat
Prioriteit 1 Hard rijden: Henseniusstraat/ Langstraat Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

14 Hondenpoep parkeerdek De Gouden Leeuw
Prioriteit 2 Hondenpoep parkeerdek De Gouden Leeuw Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

15 Parkeeroverlast shoarmazaak en coffeeshop
Prioriteit 3 Parkeeroverlast shoarmazaak en coffeeshop Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

16 Opgehaalde wensen en verbeterpunten
Groen Plaatsen van bladkorven in de wijk West Bomen bij de flats aan de Westsingel (kant Brabander) veroorzaken overlast (troep op geparkeerde auto’s) Afval/hondenpoep Groenstrook bij het gebouw van de Venrayse Omroep wordt veelal gebruikt als honden uitlaatstrook Parkeren Anders inrichten van het ‘1 euro terrein’ (bij de Hoenderstraat). Is nu een parkeerplaats voor vergunninghouders; werknemers in het Centrum. Hiervan wordt weinig gebruik gemaakt. Tevens staat het terrein leeg op zaterdag of op een koopzondag Meer parkeerplaatsen bij de Westsingel tussen fietspad en straat, voor de flat De Goudvink. Parkeerlocaties bij de Eisenhouwerstraat worden vaak gebruikt door winkelend publiek, waardoor bewoners geen parkeergelegenheid hebben Meer parkeerplaatsen in de Tedderstraat. Wordt vaak gebruikt door bezoekers. Betaald parkeren in de wijk West-Midden afschaffen. Dit in de omgeving van de Kemphaan Meer parkeerplaatsen aan de Westsingel ter hoogte van het voormalige pand van Gilde Opleidingen Gemeente is al bezig met het 1 euro terrein. Er wordt een actie/ reclamecapagne gestart voor werkgevers en werknemers.

17 Opgehaalde wensen en verbeterpunten
Openbare Ruimte algemeen Groene boog, achter appartementencomplex Jerusalem en gemeente Venray behouden, echter rode bessen veroorzaken veel overlast Een oversteekplaats op de Langstraat, voor voetgangers komende uit het Groenewoldsepad Grasveld aan de Arkstraat egaliseren. Veel kuilen aanwezig Grasveld aan de Arkstraat geheel of gedeeltelijk omheinen d.m.v. een hekwerk of groen. Dit i.v.m. veiligheid spelende kinderen. Veel overlast van katten in de buurt van de Tolstraat Meer speeltoestellen op het speelveldje aan de Arkstraat Hondenuitlaatplaats in de wijk West-Zuid Beeld “Zwaan” bij kruising De Hoge Beek dreigt te vervallen Beeld Zwaan: wijkraad en Ibor is hiermee bezig. Toch laten stickeren zodat bewoners kunnen meedenken

18 Opgehaalde wensen en verbeterpunten
Verkeer/ Veiligheid: Aanpakken verkeersoverlast bij supermarkt Emté. Het aankomen en vertrekken van het vrachtverkeer zorgt voor onveilige situaties omdat er vaak achteruit wordt ingereden De situatie bij de drempel op de driesprong bij supermarkt Emté anders inrichten i.v.m. veiligheid De uitrit van de parkeerplaats, van de supermarkt Emté, verplaaten i.v.m. veiligheid Anders inrichten oversteek voor fietsers vanuit de Bontekoestraat i.v.m. veiligheid Aanpak los- en laadtijd van de supermarkt Emté. Veroorzaakt geluidsoverlast Er wordt hard gereden op het pleintje St. Luciastraat Handhaving eenrichtingsverkeer Doormanstraat. Bewoners houden zich hier vaak niet aan, met name in de ochtend Verkeersstroom bij de ingang parkeerterrein De Hoge Beek anders inrichten. Onveilig voor fietsers, hoge snelheden auto’s en er wordt vaak geen voorrang verleend Meer verlichting in de Tolstraat. Is nu minimaal en hierdoor onveilig

19 Opgehaalde wensen en verbeterpunten
Sociaal: Voortbestaan van Stichting Das in de wijk

20 U kiest! Met welke thema’s gaan wij samen met u de komende periode aan de slag? U heeft drie stickers ontvangen. Plak deze op de sheets met de thema’s U mag meerdere stickers op dezelfde sheet plakken! Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

21 Wie doet mee? Aan welke prioriteit levert u uw bijdrage?
(minimaal 2 bewoners) Een veilige, leefbare en zorgzame wijk… …creëren we samen! Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

22 Huisartsenpraktijk centrum
Gesprekken gevoerd met betrokkenen en partijen Uitkomst draagvlaktoetsing

23 Overkapping Emté Overkapping wordt niet verwijderd door de ondernemer
Het kleine afdakje bij Emté is van Wonen Limburg en is onlangs schoongemaakt. Wordt met het regulier onderhoud meegenomen. Het resterende gedeelte van het dak is van Emté. Is onlangs schoongemaakt maar gebeurt niet elk jaar

24 Wist u dat… U heel veel klachten zelf kunt melden?
(lijst met telnummers achterin de zaal) Dat u ook zorg gerelateerde vragen met het wijkteam kunt bespreken? Dat wij een nieuwe website hebben? Dat u een koffietent in uw straat/ wijk kunt aanvragen? Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

25 Bereikbaarheid Website: www.wijkteamvenray.nl
Koffietent: in 2015 (volg ons op onze website) Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

26 Volgende bewonersavond: woensdag 29 april 2015
Vervolgafspraken Interview? Na afloop van deze avond (10 min) Later tijdstip? Uw gegevens worden genoteerd Volgende bewonersavond: woensdag 29 april 2015 Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

27 Uw wijk nu ook op www.wijkteamvenray.nl
Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

28 Bedankt voor uw inbreng!
Afsluiting Bedankt voor uw inbreng! Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan


Download ppt "Bewonersavond Centrum/ Centrum-West 2 december 2014 WELKOM"

Verwante presentaties


Ads door Google