De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een kleurrijke school, voor meer dan leren alleen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een kleurrijke school, voor meer dan leren alleen"— Transcript van de presentatie:

1 Een kleurrijke school, voor meer dan leren alleen

2 Welkom op onze informatieavond

3 Inhoud van de avond Welkom Algemene informatie obs Noord Vragenronde
Korte pauze Rondleiding door de school

4 Aanmelding nieuwe leerlingen
Leerlingen geboren tussen 1 oktober 2011 en 1 oktober 2012 Financiering van scholen, teldatum 1 oktober Zorgplicht binnen Passend onderwijs Informatie m.b.t. zorg voor een nieuwe leerling.

5 Obs Noord in cijfers Onderdeel van stichting Oponoa, 15 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs in Berkelland en Groenlo – 2200 lln. 1 januari leerlingen Gemiddelde groepsgrootte 23 leerlingen Acht enkelvoudige groepen Personeel Directeur voor 4 dagen Intern begeleider voor 2 dagen 13 groepsleerkrachten Conciërge voor vijf halve dagen ( St. Oponoa) Schoonmaker voor vijf halve dagen (Carea)

6 Het gebouw Acht klaslokalen Computerlokaal Grote zaal met podium
Vier groepsruimtes Ruim schoolplein – Renovatie 2015 Sportveld Gymlokaal

7 Openbare identiteit Voor alle leerlingen, ongeacht geloof/levensovertuiging van de ouders; Voorbereiden op leven in een samenleving die multicultureel ; Levensbeschouwelijk onderwijs.

8 Kernwaarden Zelfstandigheid Samenwerking Competentie
Verantwoordelijkheid

9 Recente en toekomstige aanpassingen
Continurooster Engels in alle groepen Aardrijkskunde/Geschiedenis digitale methode Creatieve vakken tijdens de Creamiddag Vervanging van alle PC’s en laptops Dyslexiebehandeling in school (RID) Gym : de groepen 3 t/m 8 krijgen 2 uur gym van een vakleerkracht ( ) Schooltijden voor groep 1 , 2, 3 en 4 gelijk: alle dagen uitgezonderd woensdag en vrijdagmiddag ( ) Schoolteam samen met Heuvelschool, Kiezel en Kei en Da Vinci

10 Continurooster Alle groepen en de leerkrachten hebben minimaal 30 minuten lunchpauze , naar behoefte langer; Begeleiding tijden de lunch en de resterende pauze door TSO ouders; Geen extra kosten voor ouders.

11

12

13 Klassikaal - individueel?
Directe instructiemodel: Klassikale korte instructie Verlengde instructie Verrijkingsprogramma Uitgestelde aandacht Zorgstructuur Hulpplan Uitvoering door groepsleerkracht Tijdens verlengde instructie of tijdens zelfstandig werken Ondersteuning door de intern begeleider Externe hulp

14

15 Excellentietraject Aanbod voor leerlingen die op de basisvakken op een hoog niveau presteren Aanbod : bridge – programmeertalen – smartgames -schaken

16 Kwaliteit van onderwijs
Goed opgeleid personeel, continue scholing: Rekenverbetertraject Regelmatige vervanging ( plm. 9 jaar) van lesmethoden Controle op kwaliteitseisen door de inspectie van het onderwijs: Resultaten Cito-eindtoets voldoende Resultaten tussenopbrengsten voldoende Cito leerlingvolgsysteem, cognitief en sociaal emotioneel Tweejaarlijks schooltevredenheidsonderzoek onder ouders, groep 5-8 leerlingen en leerkrachten Medezeggenschapsraad

17

18 bridge excellentieprogramma smartgames computerruimte

19 De erfgoedlijst van OBS Noord
Groepen 1 en 2 Berkelzomptocht (piratenproject) of Huize Verwolde - Laren Groep 3 De molen – Neede/Geesteren Groep 4 Brandweermuseum – Borculo Groep 5 Kristalmuseum - Borculo Groep 6 De Lebbenbrugge – Borculo Groep 7 Historische wandeltocht door Borculo Groep 8 Synagoge – Borculo ( Westerborkproject)

20 Sport, spel en cultuur Aanbod sportverenigingen tijdens de gymles - Sportintro Deelname aan sporttoernooien Naschoolse sportuurtjes –Sportfederatie Berkelland Klasse!Show met optreden van alle groepen Musical Project met tentoonstelling Sinterklaasfeest Kerstviering Septemberfeest Schoolkamp Giethoorn Koningsdag , sportdag, sport experience

21

22

23

24 Project Schuiten en Schavuiten

25

26 Les van het NME Klasse!Show Sinterklaas Naar het brandweermuseum

27 Contacten met ouders Leerling Intakegesprek
10-minutengesprekken na rapportage door school Persoonlijk gesprek op initiatief ouders/leerkracht Hulpplantraject Algemeen Jaarlijkse Informatieavond over de groep Thematische avond Digitale nieuwsbrief – 20 x per schooljaar Website Facebookpagina Even bijpraten

28

29 Deze presentatie is ook te zien op onze website:
Einde presentatie Deze presentatie is ook te zien op onze website:


Download ppt "Een kleurrijke school, voor meer dan leren alleen"

Verwante presentaties


Ads door Google