De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuzedeel hoort bij dossier hoort bij kwalificatie CE digitale vaardigheden basis Dienstverlening Medewerker facilitaire dienstverlening Duits in de beroepscontext.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuzedeel hoort bij dossier hoort bij kwalificatie CE digitale vaardigheden basis Dienstverlening Medewerker facilitaire dienstverlening Duits in de beroepscontext."— Transcript van de presentatie:

0 Keuzedelen

1

2 keuzedeel hoort bij dossier hoort bij kwalificatie CE digitale vaardigheden basis Dienstverlening Medewerker facilitaire dienstverlening Duits in de beroepscontext A2 Duurzaamheid in het beroep, niveau 2 Engels in de beroepscontext A2 Internationaal I: interculturele intelligentie Ondernemend gedrag Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep, niveau 4 Voorbereiding hbo

3 Agenda Herziening van de kwalificatiestructuur Soorten keuzedelen
Keuzedelen en hun karakteristieken Aanbod van keuzedelen Kiezen van keuzedelen BPV in een keuzedeel Diplomering keuzedelen Keuzedelen en certificaten Extra keuzedelen Vrijstelling voor keuzedelen Tot stand komen keuzedelen Aan de slag @ Tom: de animatie van deze lijst loopt niet goed Handige informatie

4 Onderwijsveld in ontwikkeling
Ruim baan voor vakmanschap; versterking van vitaliteit, herkenbaarheid, doelmatigheid, effectiviteit en marktpositie van het MBO Globalisering en technologische ontwikkelingen stellen andere en hogere eisen aan de bekwaamheden van de beroepsbevolking Permanente innovatie van onderwijs is van belang; flexibel in spelen op vragen uit de arbeidsmarkt Toewerken naar een levenlang leren

5 Uitgangspunten herziening
Meer doelmatigheid in het onderwijs Betere aansluiting op de arbeidsmarkt Transparanter opleidingsaanbod Vereenvoudiging programmeren onderwijs Mogelijkheid tot beter profileren instelling Sneller inspelen op actuele ontwikkelingen arbeidsmarkt Betere doorstroming binnen mbo en naar vervolgonderwijs

6 Herziening van de kwalificatiestructuur

7 Tijdspad

8 Keuzedelen als onderdeel van de structuur

9 Keuzedelen bieden meerwaarde
Keuzedelen zijn een verrijking bovenop de kwalificatie (basis- en profieldeel) Flexibiliteit: keuzedelen zijn apart beschreven en daardoor snel en flexibel te ontwikkelen en vast te stellen Innovatie: keuzedelen bieden de mogelijkheid om beter in te spelen op actualiteiten en innovatie in het beroepenveld Regio: keuzedelen bieden de mogelijkheid om in te spelen op regionale behoeften in het beroepenveld Keuzedelen bieden de mogelijkheid om als bouwstenen voor een opleiding ingezet te worden

10 Soorten Keuzedelen

11 Keuzedelen en hun karakteristieken

12 Keuzedelen en hun karakteristieken

13 Keuzedelen en hun karakteristieken

14 Keuzedelen en hun karakteristieken

15 Keuzedelen en hun karakteristieken

16 Keuzedelen en hun karakteristieken

17 Keuzedelen en hun karakteristieken

18 Keuzedelen en hun karakteristieken

19 Keuzedeelverplichting
Per soort opleiding is vastgelegd wat de omvang is van de keuzedeelverplichting De keuzedeelverplichting wordt uitgedrukt in studielast in klokuren De keuzedeelverplichting kan gevuld worden met één of meerdere aan de kwalificatie gekoppelde keuzedelen

20 Keuzedeelverplichting
* Aangegeven klokuren hebben geen directe relatie met de onderwijstijd, maar tellen wel mee in de studielast (van 1600 uur) * De vertaling naar onderwijs en programmering is de verantwoordelijkheid van de school * Keuzedeelverplichting blijft gelijk, ongeacht de programmering van de studieduur

21 Aanbod van keuzedelen De school bepaalt welke keuzedelen uit het landelijk register in het aanbod worden opgenomen
 Het aanbod moet voldoende zijn voor de student om daadwerkelijk te kunnen kiezen Voldoende is minimaal 2 configuraties van keuzedelen De school moet deze aanbieden, dat noemen we aanbodverplichting

22 Komen tot configuraties

23 Een voorbeeld van slim programmeren met configuraties

24 Kiezen van keuzedelen door de student
De keuze van een student voor een keuzedeel kan aan het begin of tijdens de opleiding worden gemaakt Het aanbod van de school dat beschikbaar is op het moment van kiezen, bepaalt waaruit gekozen kan worden Het keuzedeel is geen inschrijfpositie De keuze zelf wordt niet uitgewisseld met Bron, bij uitschrijven of halen diploma wordt uitgewisseld welke keuzedelen behaald/niet-behaald zijn

25 BPV in een keuzedeel In een keuzedeel kan BPV opgenomen zijn
BPV in het kader van een keuzedeel kan bij ieder erkend leerbedrijf worden uitgevoerd; het leerbedrijf hoeft dus niet erkend te zijn voor de kwalificatie waarop de student is ingeschreven Er komt geen aparte erkenning voor een leerbedrijf op keuzedeelniveau

26 Diplomering keuzedelen
Het wel of niet behalen van een keuzedeel is niet bepalend voor het behalen van het diploma Het hebben van een examenresultaat per keuzedeel is wel voorwaardelijk voor het behalen van het diploma Iedere student moet dus examen doen voor de keuzedelen binnen de opleiding om het diploma te kunnen krijgen Het voldoen aan de keuzedeelverplichting is onderdeel van de beoordeling van de examencommissie

27

28 Keuzedelen en certificaten
Aan een keuzedeel kan bij of krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een certificaat worden verbonden Certificaten worden net als diploma’s opgenomen in het diplomaregister Als de student in opleiding 1 een keuzedeel behaalt waaraan een certificaat is verbonden, kan de examencommissie besluiten dat dit leidt tot een vrijstelling (eventueel voor een deel van de kwalificatie) in opleiding 2

29 Extra keuzedelen De school kan de mogelijkheid bieden om extra keuzedelen te volgen Extra keuzedelen hoeven niet gekoppeld te zijn aan de kwalificatie en komen bovenop de keuzedeelverplichting De student schuift aan bij bestaand aanbod van de school ROC’s mogen alle keuzedelen als extra aanbieden, AOC’s/vakinstellingen en niet-bekostigde mogen alleen de keuzedelen die gekoppeld zijn aan de kwalificaties waarvoor zij diploma-erkenning hebben

30 Vrijstelling voor keuzedelen
Bij een (op)volgende opleiding moet de student opnieuw voldoen aan de keuzedeelverplichting van deze opleiding De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor een keuzedeel, als de student het reeds behaald heeft Indien het keuzedeel ook gekoppeld is aan de nieuwe opleiding, is voldaan aan (een deel van) de nieuwe keuzedeelverplichting Wanneer een student een keuzedeel niet heeft behaald, kan de examencommissie besluiten dat de student het ‘gevolgd’ heeft. Daarmee is ook voldaan aan (een deel van) de nieuwe keuzedeelverplichting

31 Gevolgde keuzedelen en keuzedeelverplichting
Een niet behaald keuzedeel wordt door de examencommissie meegenomen in de beoordeling of voldaan is aan de keuzedeelverplichting Bij een (op)volgende opleiding kan de examencommissie besluiten dat de student het eerder niet behaalde keuzedeel ‘gevolgd’ heeft Daarmee is voldaan aan (een deel van) de nieuwe keuzedeelverplichting

32

33 Tot stand komen keuzedelen
Kenniscentra/SBB, scholen, bedrijfsleven en/of brancheorganisatie kunnen initiatiefnemer zijn voor het ontwikkelen van een keuzedeel Een kort cyclische procedure van 3 maanden waarin pariteit geborgd is

34

35 Handige informatie Meer informatie en nieuws: herzieningmbo.nl
Kwalificatiedossiers, keuzedelen en koppelingen: kwalificatiesmbo.nl Servicedocumenten en handreikingen: URL NOG ONBEKEND

36 Keuzedelen


Download ppt "Keuzedeel hoort bij dossier hoort bij kwalificatie CE digitale vaardigheden basis Dienstverlening Medewerker facilitaire dienstverlening Duits in de beroepscontext."

Verwante presentaties


Ads door Google