De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PMV FINANCIERINGSOPLOSSINGEN VOOR OVERNAMES ONDERNEMERSFORUM KURINGEN HASSELT 23 JUNI 2014 ALEX DE RIDDER ACCOUNT MANAGER BEDRIJFSFINANCIERING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PMV FINANCIERINGSOPLOSSINGEN VOOR OVERNAMES ONDERNEMERSFORUM KURINGEN HASSELT 23 JUNI 2014 ALEX DE RIDDER ACCOUNT MANAGER BEDRIJFSFINANCIERING."— Transcript van de presentatie:

1 PMV FINANCIERINGSOPLOSSINGEN VOOR OVERNAMES ONDERNEMERSFORUM KURINGEN HASSELT 23 JUNI 2014 ALEX DE RIDDER ACCOUNT MANAGER BEDRIJFSFINANCIERING

2 VOORSTELLING VAN PMV

3 3 PMV IN KERNCIJFERS OorsprongMiddelen TeamInvesteringen PMV is een onafhankelijke investeringsmaatschappij met: 1 aandeelhouder = Vlaams Gewest 1 miljard euro activa onder beheer 100 miljoen euro per jaar 100 professionele medewerkers MAANDAG 23 JUNI 2014

4 4 ACTIVITEITEN VAN PMV PMV investeert in: BedrijvenInfrastructuurVastgoed MAANDAG 23 JUNI 2014

5 5 PMV INVESTEERT IN BEDRIJVEN Van bij het prille begin tot de groei en internationalisering: risicokapitaal mezzanine- financiering leningen & waarborgen fonds- investeringen bedrijfsfinanciering MAANDAG 23 JUNI 2014

6 FINANCIERINGSOPLOSSINGEN BIJ OVERNAMES

7 FINANCIERING VAN EEN OVERNAME Aanwendingen Bronnen Aandelenprijs + Netto financiële schulden + Transactiekosten Transactieprijs Kapitaal Aandeelhoudersleningen Verkoperskrediet Mezzaninefinanciering Bankfinanciering Win-winlening Participatiefonds Groeimezzanine Waarborgen MAANDAG 23 JUNI 2014

8 WAARBORGEN VAN KREDIETEN AAN ONDERNEMINGEN

9 9 WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN DOELSTELLINGEN Stimuleren van financiële instellingen om vlotter kredieten toe te kennen aan ondernemingen in Vlaanderen Financiering van gezonde bedrijven met (te) beperkte zekerheden Meer comfort bieden aan de huisbankier MAANDAG 23 JUNI 2014

10 10 WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN VOORWAARDEN Investeringskredieten, leasings, werkkapitaalleningen, bankgaranties in euro; die strekken tot: een investering op het grondgebied van het Vlaamse Gewest; de financiering van de activiteiten van een exploitatiezetel die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest ligt; aan bedrijven met goede toekomstperspectieven; waarvan de beschikbaar gestelde middelen niet mogen aangewend worden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, een vergoeding te betalen aan de aandeelhouders of het management (tenzij op basis van bestaande marktconforme overeenkomsten). MAANDAG 23 JUNI 2014

11 11 WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN MECHANISMEN Twee mechanismen: 1.Generieke Waarborgregeling Maximum 1,5 miljoen euro Beschikbaar waarborgbedrag: 350 miljoen euro per jaar 2.Gigarant Minimum 1,5 miljoen euro Beschikbaar waarborgbedrag: 1,5 miljard euro MAANDAG 23 JUNI 2014

12 12 WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN WAARBORGREGELING - MODALITEITEN Bedrag waarborg: ≤ 1,5 miljoen euro Maximaal gegarandeerd percentage: 75 % Initiatief van de banken (waarborghouders) Automatisch systeem: tot en met 750.000 euro kan de bank alleen beslissen Premie: bedrag van de waarborg x duur van de waarborg x 0,5 % Geen bevrijdende waarborg! MAANDAG 23 JUNI 2014

13 13 WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN WAARBORGREGELING – CIJFERVOORBEELD (1) Onderneming “ABC” sluit een financieringsovereenkomst af met Bank Tijdstip 0 Kredietbedrag:400.000 € Geboden waarborg door ABC:120.000 € Risico voor Bank:280.000 € Bank brengt 75% van kredietbedrag onder toepassing van de waarborg: 300.000 € Premie: 300.000 € x 0,5% x 3 jaar = 4.500 € MAANDAG 23 JUNI 2014

14 14 WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN WAARBORGREGELING – CIJFERVOORBEELD (2) Tijdstip 1 ABC blijft in gebreke en Bank zegt krediet op Uitstaand kredietbedrag: 280.000 € WB betaalt aan Bank provisie van 75% van uitstaand kredietbedrag: 210.000 € Tijdstip 2 Bank recupereert waarborg van ABC120.000 € Bank stort 75% van gerecupereerde waarborg aan WB 90.000 € MAANDAG 23 JUNI 2014

15 15 WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN WAARBORGREGELING – CIJFERVOORBEELD (3) Verlies Bank: Uitstaand kredietbedrag bij opzegging:- 280.000 € Provisie betaald door WB:+ 210.000 € Recuperatie waarborg van ABC:+ 120.000 € Doorstorting recuperatie aan WB: - 90.000 € Totaal verlies Bank : - 40.000 € MAANDAG 23 JUNI 2014

16 16 WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN WAARBORGREGELING – VOLUME > 9.000 dossiers 1,2 miljard euro gewaarborgd 1,8 miljard euro kredieten 2,5 miljard euro investeringen 1 euro waarborg = 2,3 euro investeringen MAANDAG 23 JUNI 2014

17 17 WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN GIGARANT - MODALITEITEN Bedrag waarborg: > 1,5 miljoen euro (geen wettelijke bovengrens) Maximaal gegarandeerd percentage: 80 % De bank dient steeds een bepaald risico te dragen (minimum 20 %) en Gigarant deelt pari passu in die zekerheden die de bank vestigt voor het door Gigarant gewaarborgde krediet Gigarant neemt actief deel aan de onderhandelingen Marktconforme premie in functie van de kredietrating MAANDAG 23 JUNI 2014

18 WINWINLENING

19 19 WINWINLENING DOELSTELLINGEN Doel: met een fiscaal voordeel en een waarborg particulieren aanmoedigen om ondernemers te financieren Achtergestelde lening door familielid, vriend of kennis Geen onderneming; Geen echtgenote/wettelijk samenwonende van de kredietnemer; Geen werkgever/werknemer. Belastingvermindering: Jaarlijks: 2,5 % op het geleende bedrag Eénmalig: 30 % van de verloren hoofdsom bij faillissement van de kredietnemer, of bij stopzetting/overlijden MAANDAG 23 JUNI 2014

20 20 WINWINLENING MODALITEITEN Achtergestelde lening – duur: 8 jaar Huidige rentevoet: min 1,375% - max 2,75% Totale bedragen aan winwinleningen: maximaal 50.000 € per particuliere kredietgever; maximaal 200.000 € per kredietnemer. Aanmelding en schrapping via website www.winwinlening.bewww.winwinlening.be MAANDAG 23 JUNI 2014

21 21 WINWINLENING PRODUCTIE MAANDAG 23 JUNI 2014

22 PARTICIPATIEFONDS

23 23 PARTICIPATIEFONDS MODALITEITEN Kredietactiviteiten worden vanaf 1 juli 2014 verleend door PMV Optimeo-lening: Achtergestelde lening; Maximum 350.000 euro bij overname van aandelen; Rentevoet: Belgian Prime Rate met een min. van 3%; Vrijstelling van kapitaalaflossing gedurende 1 of 2 jaar; Voor kleine ondernemingen: Aantal werknemers < 50; Omzet < 7 miljoen euro of balanstotaal < 5 miljoen euro. MAANDAG 23 JUNI 2014

24 MEZZANINEFINANCIERING

25 25 MEZZANINEFINANCIERING WAT? Mezzanine: een flexibele, op maat gemaakte, hybride financieringsvorm tussen kapitaal en klassieke bankfinanciering MAANDAG 23 JUNI 2014

26 26 MEZZANINEFINANCIERING DOELGROEP KMO’s en grote ondernemingen die actief zijn in Vlaanderen met: Een evenwichtig uitgebouwd managementteam Een transparante bedrijfsstructuur, transparante cijfers en financiële rapportering Een goed onderbouwd business plan Een stevige track record in de generatie van positieve cash flows Een solide marktpositie en mooie groeiperspectieven MAANDAG 23 JUNI 2014

27 27 MEZZANINEFINANCIERING MODALITEITEN Leningen met een achtergesteld karakter ten aanzien van bankfinanciering; Bedrag: 1 tot 2,5 mln. euro; Looptijd: maximaal 8 jaar; Terugbetaling: aflossingsvrije periode van minimum 2 jaar, delgingsritme is overeen te komen; Vergoeding: marktconform rendement d.m.v. een combinatie van één of meerdere van volgende componenten:  Periodiek te betalen interest;  Uitgestelde interest;  Kapitaalcomponent o.b.v. warranten (optioneel). MAANDAG 23 JUNI 2014

28 28 MEZZANINEFINANCIERING VOORDELEN PMV is een neutrale, stabiele en lange termijn partner die marktconform investeert, doch ook focust op het stimuleren van de Vlaamse economie; Mezzanine biedt versterking van het kapitaal zonder verwatering van de bestaande aandeelhouders; De interestlasten zijn fiscaal aftrekbaar; Mezzanine is een flexibel financieringsinstrument op maat van de onderneming (bonus/malus, vervroegde terugbetaling, …). MAANDAG 23 JUNI 2014

29 29 MEZZANINEFINANCIERING MEZZANINE PARTNERS 1 Mezzanine Partners 1 (MP1), een gezamenlijk initiatief van PMV en de private investeringsmaatschappij Capital@rent, is het eerste mezzzaninefonds in België; Het fonds verstrekt: mezzanineleningen op maat; aan grotere bedrijven met een bewezen track record; voor een bedrag tussen 2,5 en 10 miljoen euro; aan marktconforme voorwaarden. MAANDAG 23 JUNI 2014

30 30 CONTACT Meer info op www.pmv.euwww.pmv.eu PMV nv Oude Graanmarkt 63 1000 Brussel Tel 02/229.52.30 Fax 02/229.52.31 Alex De Ridder Account manager bedrijfsfinanciering Alex.deridder@pmv.eu MAANDAG 23 JUNI 2014

31 DANK U VOOR UW AANDACHT


Download ppt "PMV FINANCIERINGSOPLOSSINGEN VOOR OVERNAMES ONDERNEMERSFORUM KURINGEN HASSELT 23 JUNI 2014 ALEX DE RIDDER ACCOUNT MANAGER BEDRIJFSFINANCIERING."

Verwante presentaties


Ads door Google