De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
Voorlichtingsavond Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Toevoegen: mavo + verhaal Leerjaar 4

2 Programma 19.00 uur: Algemeen deel 19.30 uur: Mentordeel
20.30 uur: Eindtijd Naomi

3 Onderwerpen LOB Vervolgopleiding Van 3 naar 4 Schoolorganisatie
Examens / PTA’s Belangrijke data Barcelonareis Naomi

4 LOB MBO Opleidingsmarkt Lentiz Life College donderdag 20 november 2014
dagdeel voor leerlingen dagdeel voor ouders en leerlingen Assessment en Sectorwerkstuk presentatie voor ouders en MBO stage (3 dgn) afsluiting project op MBO Hans

5 LOB Open dagen - jan / mrt 2015 - www.mbo-dag.nl - kalender
Meeloopdagen / Proefstuderen Hans

6 LOB Voorlichting Havo 4 - instroomeisen - profielkeuze
INSCHRIJVEN MBO vóór 1 april 2015

7 Van 3 naar 4 Laatste jaar – MBO of Havo Studie– en beroepsoriëntatie
Korter jaar (april) Afronding schoolexamen Hans

8 Contact Dhr. J. Speksnijder speksnijder@demavovos.nl
(bij voorkeur op donderdag) @decaan_dmv Hans

9 Schoolorganisatie VMBO directeur Dhr. J. van Beek
Locatiedirecteur + afdelingsleider leerjaar 3+4 Mevr. N. Veldhoven Kernteam Mentoren Docenten

10 Schoolorganisatie Examensecretaris Mevr. E. Elkenbracht Decaan
Dhr. H. Speksnijder Projectcoördinator Mevr. S. El Haddouchi

11 Schoolorganisatie Zorgcoördinator Mevr. D. v.d. Berg Intern begeleider
Mevr. V. Koppelle Leerlingadministratie Mevr. S. de Ligt Counselor Dhr. D. v.d. Laan Mevr. J. Dijkstra Naomi

12 Schoolorganisatie Mentoren: M4A Rob Schriel M4B Dhr. D. v.d. Laan
Mevr. V. Koppelle

13 Schoolorganisatie Voor vragen/mededelingen: Ziekmeldingen
-> leerlingadministratie Leerling aangelegenheden -> mentor Organisatorische vragen -> mentor of decaan Overig -> afdelingsleiding

14

15

16

17 Examens / PTA’ S Examentraject van totaal 2 jaar
3 periodes in leerjaar 4 3 toetsweken PTA per vak Alle cijfers tellen mee 2 herkansingen Schoolexamens (SE) Centraal Examen (CE) Zak- / slaagregeling Naomi

18 Zak-/slaagregeling Je bent geslaagd als: de rekentoets is gemaakt.
het gemiddeld CE-cijfer 5,5 of hoger is. CKV én LO voldoende of goed zijn. sectorwerkstuk voldoende of goed is. het eindcijfer voor Nederlands een 5 of hoger is. Én: Naomi

19 Zak-/slaagregeling En je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen: alle examenvakken 6 of hoger. één 5 en overige examenvakken 6 of hoger. één 4 en overige examenvakken 6 of hoger (met minimaal één 7). twee 5’en en overige examenvakken 6 of hoger (met minimaal één 7). geen eindcijfer een 3 of lager is. Naomi

20 Vervolg zak-/slaagregeling
SE telt 1x, CSE telt 1x mee voor eindcijfer. Maatschappijleer en LO2 hebben geen CSE, maar tellen wel mee voor de zak-/slaagregeling. SE-cijfer = eindcijfer. Let op: 31 maart voorlichtingsavond examen Naomi

21 Belangrijke data (zie ook agenda op website)
7 okt. Kennismakingsgesprek mentor 3 t/m 7 nov. Toetsweek 1 12 t/m 14 nov. Stage voor sectorwerkstuk 25 nov. Presentatie sectorwerkstuk 4 dec. Uitreiking tussentijds cijferoverzicht 11 dec. Contactavond 19 t/m 23 jan. Toetsweek 2 + examens Anglia én Assessments 6 feb. Uitreiking tussentijds cijferoverzicht 17 feb. Contactavond 23 t/m 27 mrt. Toetsweek 3 31 maart Voorlichtingsavond examen 9 apr. Laatste lesdag leerjaar 4

22 Belangrijke data 10 apr. Uitje Mavo 4
13 t/m 15 apr. CSPE, herkansingen PTA en mondelinge examens 16 t/m 24 apr. Examentraining (= 7 dagen) 16 apr. Uitreiking SE-eindcijferlijst 27 apr. t/m 8 mei Meivakantie 11 mei Start CE (t/m 26 mei, zie rooster op examenblad.nl) 29 mei Korhoendag 11 juni Uitslag examens 16+17 juni Tweede tijdvak CE (uitslag = 30 juni) 2 juli Diploma-uitreiking Naomi

23 Vervolg programma Met de mentor mee:
M4A Dhr. R. Schriel lokaal 210 M4B Mevr. V. Koppelle lokaal 220

24 E I N D E


Download ppt "Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google