De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Cito eindtoets & VO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Cito eindtoets & VO"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Cito eindtoets & VO
Donderdag 15 januari 2015 Informatieavond Cito eindtoets & VO

2 Opening Chris Roes Cito eindtoets Ellen & Jennifer Hoe ziet het VO er uit? Rosé Lemeer en de situatie in Maastricht Johan Moes

3 Cito-eindtoets Vanaf schooljaar is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Vanaf 2015 mogen scholen de toelating van leerlingen niet meer laten afhangen van de eindtoets. Het schooladvies is leidend.

4 april 2015 (ochtenden) van 9.00 – uur aantal opgaven: taal/begrijpend lezen 100 rekenen-wiskunde studievaardigheden wereldoriëntatie

5 Ook dit jaar op 2 niveaus Ook dit jaar weer op 2 niveaus:
De basistoets De niveautoets

6

7 Schooladvies VWO HAVO VMBO
- Theoretische/Gemengde leerweg - Kaderberoepsgerichte leerweg - Basisberoepsgerichte leerweg + leerweg ondersteunend onderwijs Praktijkonderwijs

8 Toelating schooladvies  LOVS+leerlingkenmerken Basisprofiel
Bespreekprofiel kansprofiel

9 Digitaal aanmelden Adviesgesprekken 23 feb – 27 feb Uitreiken OKR
Aanmeldweek 2 maart – 6 maart Geen internetverbinding thuis?  school

10 Aansluitend vindt de centrale administratieve verwerking plaats.
De leerlingen worden na het digitaal aanmelden doorgeleid naar de desbetreffende scholen. Vervolgens kunt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek verwachten.

11 www.cito.nl (Primair onderwijs) www.citoeindtoetspo.nl
Informatie VO gids 2015 (Primair onderwijs)

12 Wat kun je er mee?

13

14 LVO Maastricht PRO advies Terra Nigraschool
VMBO Basis, Kader, GL / TL (MBO) VHBO HTL & Havo & VWO (HBO) VWO (WO) Petra (10-15 minuten)

15 VMBO LVO Maastricht Bonnefanten College Sint-Maartenscollege Porta Mosanacollege Kom naar open dag op 31 januari Bemelerweg & Bemelergrubbe = Bemelerveld Johan (10-15 minuten)

16 Havo / VHBO LVO Maastricht
VHBO? Voorbereiding op HBO voor HTL / HAVO /doorstroom VWO Ook met keuze Tweetalig Onderwijs (TTO Engels) Kom naar open dag op 7 februari Eenhoornsingel (Bonnefanten College) Twan (10-15 minuten)

17 VWO LVO Maastricht Kom naar open dagen!
Noormannensingel SMC Oude Molenweg PMC Klassiek Gymnasium; Grieks en Latijn Integratie studie -vaardigheden in vaklessen (onderbouw) Academische vorming WO Versterkt Frans 2jr instroom HTL & havo TTO Engels Gymnasium en Atheneum Officieel begaafdheidsprofiel; onderwijs (hoog) begaafde leerlingen Versterkt Frans en Duits 2jr instroom havo Kom naar open dagen! 17 januari Porta Mosana College 1 februari Sint-Maartenscollege

18 Bernard Lievegoedschool (vrije school)
TL, HAVO, VWO op antroposofische grondslag Nijverheidsweg Kom naar de open dag op 24 januari

19 Loop gerust binnen 24 t/m 27 februari
Terra Nigra Praktijkonderwijs Theorievakken & veel praktische vakken, zoals metaal, hout, horecakeuken, instructiekeuken, huishoudkeuken, welzijn en GVO. Certificaten, instromen in de maatschappij. Toeleiding tot de arbeidsmarkt Zowel vrije sector als sociale werkvoorziening. De komende jaren blijft de school zelfstandig bestaan! Loop gerust binnen 24 t/m 27 februari

20 Passend Onderwijs Wet op Passend Onderwijs op alle scholen OPDC
Bovenschoolse onderwijsvoorziening met een schakelfunctie: leerlingen (indien mogelijk) terugleiden naar het regulier onderwijs

21


Download ppt "Informatieavond Cito eindtoets & VO"

Verwante presentaties


Ads door Google