De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een lespakket voor leerlingen ROC verzorgenden niveau 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een lespakket voor leerlingen ROC verzorgenden niveau 3"— Transcript van de presentatie:

1 Een lespakket voor leerlingen ROC verzorgenden niveau 3

2 Leerdoelen van het lespakket
Vergroten van de kennis en het begrip van de studenten over het samenwerken in de ouderenzorg met familie en mantelzorgers. (werken in "de driehoek"). Vergroten van de vaardigheden van studenten om adequate gesprekken te voeren over de geleverde en te leveren zorg met ouderen en hun familie en mantelzorgers. ( gespreksvoering in "de driehoek"). Inspireren van studenten om te gaan werken in de ouderenzorg (werken in de ouderenzorg = leuk en interessant). Bijzonder aan dit lespakket is dat ouderen en mantelzorgers de voornaamste docenten zijn

3 Werken in “De Driehoek”

4 Hoe zit Familie (in)zicht in elkaar?
Voorbereidingsbijeenkomst met e-module voor ouderen en mantelzorgers in de klas. Traject van 4 blokken verspreid over 8 weken. Elk blok bestaat uit een e-module gevolgd door een bijeenkomst In de bijeenkomsten gaan ouderen, mantelzorgers studenten en mensen uit de zorgpraktijk met elkaar aan de slag.

5 Inhoud van de blokken Blok 1: kijken vanuit de oudere,
Blok 2: kijken vanuit de mantelzorger, Blok 3: kijken vanuit het netwerk, Blok 4: kijken vanuit de verzorgende.

6 Blok 1: kijken vanuit de oudere
Doel : De studenten zijn meer geïnteresseerd geraakt in de beleving en leefwereld van ouderen en zij kunnen op passende en prettige wijze contact maken met ouderen over hun beleving van de zorg. Inhoud e-module: Ouderen vertellen over hun wereld: persoonlijke achtergrond en geschiedenis, zingeving en intimiteit/seksualiteit, Zinvol contact maken met ouderen, Gewoonten en het tegengaan van hospitalisatie, Maken van een levensdoelen plan.

7 Blok 1: huiswerkopdracht
Interview je opa / oma, een oudere uit de zorginstelling. Maak een foto van degene die je geïnterviewd hebt bij een object wat die persoon kenmerkt. Print de foto uit op A4 formaat. Schrijf één A4 over de aspecten van het levensverhaal die belangrijk zouden kunnen zijn voor zorgverleners. Print het A4tje uit. Plak de foto en het A4tje naast elkaar op een stuk karton/ vel papier dat zo groot is dat anderen er nog commentaar bij kunnen schrijven. Neem deze poster mee naar de eerstvolgende groepsbijeenkomst.

8 Blok 1: de bijeenkomst Tijd Programma 0.00 Welkom doelen en programma
0.05 Plenaire startronde: verwoord in één zin wat je raakte bij het maken van de e-module en/of welke vraag je hebt n.a.v. het maken van de e-module. 0.15 Docent presenteert opmerkelijke uitkomsten e-module gevolgd door discussie. 0.35 Oudere vertelt eigen ervaringen (10 min) en gaat in gesprek met de deelnemers over relevante aandachtspunten voor professionals als ze met ouderen werken. 1.05 Galerij maken van de huiswerkposters; iedereen schrijft er zijn/haar feedback, overwegingen en tips bij (met koffie). 1.35 Plenair even kort naar een paar posters met geoogst commentaar kijken. 1.45 Situatiespel in drietallen waarin oudere iets vraagt aan verzorgende dat gevoelig ligt. 2.20 - Evaluatieformulieren invullen, - Indelen in groepjes van 3 voor het huiswerk van blok 2 ( = de motto's), - Posters met commentaar mee naar huis nemen. 2.30 Einde programma

9 Blok 2: kijken vanuit de mantelzorger
Doel : De studenten hebben meer begrip van de problemen van mantelzorgers en kunnen waarderend samenwerken met mantelzorgers. Inhoud e-module: Intrede van een professional in het zorgsysteem Hoe zitten zorgsystemen in elkaar? Proefschrift Marja / Dorothea. Wederkerigheid in relaties, hulp vragen Overgeven, loslaten, belasting, verzwaren van de belasting Erkenningspraktijk, waarderend werken Bolby, Nagy, Hellinger, de driehoek

10 Blok 2: huiswerkopdracht
Formuleer met een groepje van 3 personen op basis van de e-module de drie belangrijkste motto's voor professionals om goed samen te werken met mantelzorgers. Wissel in je groepje ook de eigen ervaringen als mantelzorger uit en betrek deze in je overwegingen. Schrijf de drie motto's goed leesbaar op een flap en neem deze mee naar de bijeenkomst.

11 Blok 2: de bijeenkomst Tijd Programma 0.00 Welkom doelen en programma
0.05 Plenaire startronde: verwoord in één zin wat je raakte bij het maken van de e-module en/of welke vraag je hebt n.a.v. het maken van de e-module. 0.15 Docent presenteert opmerkelijke uitkomsten e-module gevolgd door discussie. 0.35 Mantelzorger vertelt eigen ervaringen (10 min) en gaat in gesprek met de deelnemers over relevante aandachtspunten voor professionals in hun contact met mantelzorgers. 1.05 Plenair onderzoek naar de meest relevante ondersteunende motto's voor het samenwerken met mantelzorgers. 1.35 Inleiding over erkenning geven: waarom is het zo belangrijk en hoe doe je dat? 1.45 Situatiespel in drietallen waarin verzorgende erkenning geeft aan mantelzorger. 2.10 Plenaire terugkoppeling: wat leer je hiervan? 2.20 Vooruitblik blok 3, inclusief huiswerkopdracht Evaluatieformulieren invullen 2.30 Einde programma

12 Blok 3: kijken vanuit het netwerk
Doel : Studenten begrijpen het belang en de potentie van het netwerk van degene die zij verzorgen en kennen verschillende manieren om dat netwerk in kaart te brengen en te mobiliseren. Inhoud e-module: Familienetwerk, konvooi wat met je meereist en netwerk in de buurt, Overheidsbeleid: de participatie maatschappij, Methoden en technieken om het netwerk van een cliënt in kaart te brengen en te mobiliseren.

13 Blok 3: huiswerkopdracht
Interview een ouder iemand over het konvooi dat hem/haar omringde in verschillende fasen van het leven. Besteed extra aandacht aan zijn/haar actuele konvooi ( = zijn/haar huidige netwerk) Maak op een poster een grafische voorstelling van dat actuele konvooi en geef daarin aan welke mensen van belang zouden kunnen zijn bij een eventuele zorgsituatie. Geef op de poster ook commentaar bij dat actuele konvooi ( bijv. in de vorm van tekstballonnetjes) over opvallende sterke en zwakke kanten; Als je mensen van dit netwerk meer zou willen betrekken bij de zorg voor deze persoon, aan wie denk je dan? Wie zijn de steunpilaren? Waar zitten de geheime reserves? Hoe zou je hen kunnen mobiliseren? Neem de poster mee naar de bijeenkomst.

14 Blok 3: de bijeenkomst Tijd Programma 0.00 Welkom doelen en programma
0.05 Plenaire startronde: verwoord in één zin wat je raakte bij het maken van de e-module en/of welke vraag je hebt n.a.v. het maken van de e-module. 0.15 Docent presenteert opmerkelijke uitkomsten e-module gevolgd door discussie. 0.35 Oudere of mantelzorger vertelt over eigen netwerk (10') + gesprek daarover (20') 1.05 Poster galerij bekijken (met koffie) en er feedback /overwegingen / tips bij schrijven 1.35 Kort een paar posters met commentaar bekijken ( keuze docent). 1.45 Situatiespel in drietallen waarin verzorgende iemand uit het netwerk van de client vraagt iets te doen. 2.10 Plenaire terugkoppeling: wat leer je hiervan? 2.20 Vooruitblik blok 4, inclusief huiswerkopdracht Evaluatieformulieren invullen 2.30 Einde programma

15 Blok 4: kijken vanuit de verzorgende
Doel : Studenten hebben ervaring opgedaan met het voeren van een netwerkgesprek en zij kunnen de verschillende leden uit het netwerk waarmee ze werken stimulerend benaderen vanuit het perspectief van die persoon. Inhoud e-module: Andries Baert, presentie Oplossingsgericht werken Empowerment gesprekstechnieken Mindfullness

16 Blok 4: huiswerkopdracht
Maak een poster van jezelf als professional over drie jaar waarbij je totaal in je element bent. Vorm: vrij. Neem deze poster mee naar de groepsbijeenkomst.

17 Blok 4: de bijeenkomst Tijd Programma 0.00 Welkom doelen en programma
0.05 Plenaire startronde: verwoord in één zin wat je raakte bij het maken van de e-module en/of welke vraag je hebt n.a.v. het maken van de e-module. 0.15 Docent presenteert opmerkelijke uitkomsten e-module gevolgd door discussie. 0.35 Rollenspel in vissenkom: het netwerkgesprek 1.15 Poster galerij bekijken (met koffie) en er feedback /overwegingen / tips bij schrijven 1.45 Plenaire ronde langs alle posters, waarbij oudere en/of mantelzorger commentaar geven op de poster en een tip voor de persoon ( 1,5 minuut pp). 2.15 Evaluatieformulier invullen Afsluiting door korte ronde: wat is de belangrijkste les voor je beroepspraktijk die je meeneemt van dit lespakket? (in één zin) 2.30 Einde programma


Download ppt "Een lespakket voor leerlingen ROC verzorgenden niveau 3"

Verwante presentaties


Ads door Google