De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Focusgroep Agro Trade Center

Verwante presentaties


Presentatie over: "Focusgroep Agro Trade Center"— Transcript van de presentatie:

1 Focusgroep Agro Trade Center
Woody Maijers Lector Integrale voedsel- en productieketens Directeur van De Ketencoach

2 Verschillende soorten innovatie
Agro Trade Center UIT: Levende Agrifood Ketens

3 Wat is er aan de hand?

4

5 'Kansen tuinbouw vooral internationaal' |
woensdag 08 januari 2014, uur | Voorzitter Loek Hermans van Greenport Holland vindt dat de Nederlandse tuinbouwcluster vooral moet inzetten op verdere internationalisering. 'De tuinbouwketen is onze internationale levensader. Greenportclusters zorgen ervoor dat ervoor dat ondernemers daadwerkelijk grensverleggend kunnen ondernemen.'

6 Innovatiethema’s topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen
Vier innovatiethema’s voor de Uitvoeringsagenda Meer met minder Voedselveiligheid en – zekerheid Gezondheid en welbevinden Samenwerkende waardeketen Alle thema's vragen om vormen van samenwerking in de triple helix: bedrijfsleven, onderwijs-onderzoek en overheid

7 Theo Geven, Kompany: "Komkommers verser in het schap" Komkommers moeten verser in het schap. Om dat gedaan te krijgen, verandert de coöperatie Kompany haar strategie. De coöperatie van komkommertelers in Venlo wil meer transparantie bij de afzet en in overleg met handelspartijen en eindklanten (retail) meer regie in het proces van de kas naar het schap. AGF nieuws 29/9-2014 Marc Peyres, Blue Whale: "Als je in de fruitsector niet vernieuwt, heb je geen toekomst" AGF-nieuws 29 september

8 Sterke regio’s investeren in clusters van nationaal belang
Fysieke infrastructuur, bereikbaarheid Kennisinfrastructuur, scholing en onderzoek Netwerkstructuren, ontmoetingsplaatsen Open innovatieprocessen Een campusomgeving biedt bedrijven voordelen vanwege de netwerkomgeving en open-innovatieprocessen, waardoor ze beter presteren en sneller innoveren. Deze innovatieve ecosystemen hebben een aanzuigende werking op buitenlandse bedrijven en kenniswerkers. Hierdoor wordt het internationale vestigingsklimaat versterkt. Bron EZ/2010

9 Topsectorbeleid Logistieke samenwerking in de regio Infrastructuur
Actie 3 Internationaal topcentrum voor kennis, onderzoek en onderwijs Revolverend fonds voor Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap Regionale samenwerking tussen bedrijven en MBO/HBO opleidingen voor optimale afstemming Logistieke samenwerking in de regio Infrastructuur Ketenregie en logistieke optimalisatie (o.a. door ICT, track & trace, RFID) Multi-modale netwerken Duurzaamheid van vervoer en conditionering Bron Topsectoradvies Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

10 Overzicht belangrijkste spelers
Bron Topsectoradvies Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

11 SWOT analyse Sterktes Uitdagingen langs de hele keten Kansen
Kennisbasis Innovatief en ondernemend MKB Internationale oriëntatie en positie Uitdagingen Méér toegevoegde waarde met nieuwe verdienmodellen langs de hele keten Sectororganisatie Publiek imago Kansen Hoog potentieel voor nieuwe innovatie en toepassingen Wereldmarktleiderschap Topcentrum in de groene kenniseconomie Bedreigingen Continuïteit kennis- en productiebasis Ruimte om te experimenteren en te ondernemen Voldoende (hoog-)gekwalificeerde mensen Bron Topsectoradvies Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

12 Verdubbelen groei toegevoegde waarde door nieuw verdienmodel
Van het traditionele verdienmodel: het produceren en verkopen van grote hoeveelheden producten van goede en constante kwaliteit tegen lage kosten met een goede logistieke dienstverlening. Loopt vast want.. Nog meer aanbod in verzadigde markten en een toenemende concurrentie uit andere landen zetten het rendement van dit verdienmodel zwaar onder druk. Wat dan wel… Voor rendement en toppositie in de markt moet meer marktgericht worden geproduceerd, met aandacht voor marktbehoeften en inspelend op maatschappelijke trends. Daarnaast moeten wij blijven investeren in procesinnovatie en efficiëntie. Kennis en ervaring om producten goed in de markt te zetten moet verder worden ontwikkeld, gedeeld en toegepast in zowel food als non-food. Meer toegevoegde waarde vraag om een nieuw verdienmodel van kostenleiderschap in productie en consument gedreven productontwikkeling, in nauwe samenwerking tussen alle spelers in de keten. Bron Topsectoradvies Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

13 Kenmerken van succesvolle ketens 1 Sterke externe oriëntatie 2
Hoe doe je dat? Kenmerken van succesvolle ketens 1 Sterke externe oriëntatie 2 Gevoel voor ordening en positie in de keten 3 Krachtig ondernemerschap 4 Open innovatie 5 Actiegerichtheid 6 Lange termijn focus zijn de belangrijkste drijvende krachten voor ketensamenwerking weergegeven. Tabel 2.1: Drijvende krachten voor ketensamenwerking UIT: Levende Agrifood Ketens

14 GS1 en Cross Chain Control Center (4-C)
Vier ketenstrategieën Vers innovaties Ketenprogramma GS1 en Cross Chain Control Center (4-C) RUSLAND UIT: Levende Agrifood Ketens

15 Integrale holistische aanpak noodzakelijk

16 Kenmerken van 3 ketenbenaderingen
Operatie Organisatie Ontwikkeling Focus Productie Samenwerking Functie Logistiek Financiën Mensen Gerichtheid Inhoud Proces Relatie Rol Uitvoeren Managen Begeleiden IJkpunt Efficiency Continuïteit Robuustheid Gedrag Versnellen Begrijpen Beseffen En, en, en UIT: Levende Agrifood Ketens

17 Verschillende coördinatiemechanismen
UIT: Levende Agrifood Ketens

18 Waar wel en waar niet samenwerken?

19 Zeven niveaus van organisatie bewustzijn
UIT: Levende Agrifood Ketens

20 Samenwerking moet je leren net/werken
stadium 4 Creëren Scoringsmogelijkheid voor anderen (Champions League of transfer) stadium 3 De ‘goede’ ruimte zoeken en de medespeler ‘dwingen’ naar jou te spelen. (1e elftal) stadium 2 afspelen, maar niet terugkrijgen (dus balen = junioren) stadium 1 aan de bal komen en blijven (pingelen = pupillenwerk)

21 Responsief en Efficiënt Afhankelijk van: Land afhankelijk
It’s not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change Charles Darwin Responsief en Efficiënt Afhankelijk van: Land afhankelijk Markt afhankelijk Ontwikkelingsfase Keten … UIT: Levende Agrifood Ketens

22 Niveaus van ketensamenwerking
Waar sta je? Waar naar toe? Delen al verder Level playing field UIT: Levende Agrifood Ketens

23 Inspanning <> Resultaat
100% 80% Normaal 80-20 regel Resultaat 60% 1 2 40% Van onbewust Naar bewust Onbekwaam Naar Bekwaam 20% 20% 40% 60% 80% 100% Inspanning © HS; based on the results of daily practice in ict in chains

24 Maslov en innovatie Zelfontwikkeling Erkenning Sociaal contact
Bestaanszekerheid Primaire biologische behoeften

25 Maslov en ketens UIT: Levende Agrifood Ketens

26 Versinnovaties beginnen bij de klant van de klant
Succesfactoren bij versinnovaties vanuit retailer Relevantie voor de consument product echt onderscheidend is en inspeelt op (latente) behoeften van een bepaalde massa consumenten. Consument ‘percipieert’ de meerwaarde De consument het niet als zodanig ervaart is de kans op succes gering. Goede verkoopondersteuning Alleen een goed product ontwikkelen en produceren is niet genoeg, je moet de consument ook duidelijk maken welke meerwaarde het product heeft. Dit heeft voor een groot deel te maken met de verkoopondersteuning, bijvoorbeeld bij de presentatie en communicatie omtrent de versinnovatie.

27 Versinnovaties vanuit retailperspectief 2
Goede prijs/kwaliteitverhouding Aanvaardbare prijs die ‘past’ bij de geboden meerwaarde. Meerprijs hoeft niet per definitie een grote belemmering te vormen. Verpakking maakt innovatie zichtbaar De verpakking en het etiket zijn geïntegreerde onderdelen van de versinnovatie en moeten duidelijk maken dat er sprake is van een innovatie en wat die innovatie inhoudt. En natuurlijk functioneel. Hoge ‘sensorische’ kwaliteit Er goed uitzien, moet lekker ruiken en goed aanvoelen Niet complex Makkelijk te begrijpen zijn door consumenten, bij veel uitleg doorgaans niet succesvol. Zoveel mogelijk ‘idiot-proof’ ‘idiot-proof’ in het proces dat loopt van de aankoop tot en met de afvalverwerking. De consument kan veel fouten maken die niet te wijten zijn aan het versproduct, maar aan de bereidingswijze. Deze fouten moeten zoveel mogelijk vooraf worden voorkomen.

28 Versinnovaties vanuit retailperspectief 3
Past binnen de formule Er moet een ‘fit’ zijn tussen de versinnovatie en de specifieke formule waarvoor de innovatie is bedoeld Zo optimaal mogelijke supply chain De keten optimaal ingerichten, gericht op beschikbaarheid. Constante kwaliteit Schommelingen in die kwaliteit belemmeren succes. Medewerking op de winkelvloer De parttime winkelmedewerker. Eén retailer verwoordde het als volgt: “De mensen op de vloer zijn de potentiële moordenaars van een formule en haar producten”. Zij moeten goed voorgelicht worden over hoe zij dienen om te gaan met ‘kwetsbare’ producten. Innovators realiseren zich in veel gevallen niet voldoende hoeveel zaken er uiteindelijk op de winkelvloer nog mis kunnen gaan. Zeker in het geval van ‘ultraverse’ producten luistert het winkelproces zeer nauw.

29 Verschillende soorten innovatie
Meer dan 50% Van de winst wordt bepaald buiten het bedrijf Agro Trade Center UIT: Levende Agrifood Ketens

30 ‘Coming together is a beginning Keeping together is progress
Working together is success.’ Henry Ford of

31 Discussie Wat zijn de grootste opgaven voor uw bedrijf in de komende 3 jaar die vragen om samenwerking?

32 Discussie Wat zijn de randvoorwaarden voor samenwerking in de regio?

33 Discussie Wie missen hier aan tafel en wie zorgt er voor dat ze aan tafel komen?


Download ppt "Focusgroep Agro Trade Center"

Verwante presentaties


Ads door Google