De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een ziekenhuis, HTSM en logistiek 8 december 2014 Kennispunt Twente, presentatie Twente Index dr. Duco Bannink Vrije Universiteit Amsterdam Bestuurswetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een ziekenhuis, HTSM en logistiek 8 december 2014 Kennispunt Twente, presentatie Twente Index dr. Duco Bannink Vrije Universiteit Amsterdam Bestuurswetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 een ziekenhuis, HTSM en logistiek 8 december 2014 Kennispunt Twente, presentatie Twente Index dr. Duco Bannink Vrije Universiteit Amsterdam Bestuurswetenschappen d.b.d.bannink@vu.nl

2 lokaal sociaal beleid in de kennissamenleving p. 2 de ontwikkeling van werkgelegenheid is U-vormig niet simpelweg gevolg van malaise, maar structureel

3 1. het verdwijnende midden 2. beleidsopties voor Twente p. 3db, governance studies een ziekenhuis, HTSM en logistiek

4 productie in globale netwerken coördinatie van globale netwerken 1. het verdwijnende midden db, governance studiesp. 4

5 productie in globale netwerken coördinatie van globale netwerken “Zuidas” “City” “Philips” “ABN Amro” “Apple” coördinatie & ontwerp “China” “Foxconn” productie schoonmaak, zorg, veiligheid ondersteuning 1. het verdwijnende midden db, governance studiesp. 5

6 economische uitwisseling in netwerken is globaal netwerk-werk is plaatsgebonden > twee consequenties >> volgende slide p. 6db, governance studies 1. het verdwijnende midden

7 1. uitsluiting uit netwerken bij te hoge kosten of te lage toegevoegde waarde (Manuel Castells, The Network Society) > in Nederland gelokaliseerde productie van goederen komt onder druk > wel toegevoegde waarde op basis van positie (“Rotterdamse haven,” geografisch effect) 2. gelokaliseerd netwerk-werk in ‘global city’ (Saskia Sassen, The Global City) > sterke concentratie van coördinatie-functies (financiën, control, advocatuur, etc.) in die global city (“Zuidas,” agglomeratie-effect) > ook ondersteuning van coördinatie is gelokaliseerd: zorg, onderwijs, huisvesting, bouw, horeca, schoonmaak p. 7db, governance studies 1. het verdwijnende midden

8 verschuiving van arbeid: gedifferentieerde consequenties (dit is het gevolg van wat heet “task-biased technological change”) > middengroep: numerieke flexibilisering > verdwijnt naar lage lonenlanden (onderkant MBO) > bovenkant: functionele flexibilisering > investering in kennis en capaciteiten; toename inkomens vanwege kapitaliseren op positie en kennis en expertise (vanaf bovenkant MBO) > onderkant: “informalisering” > informalisering: de baan verdwijnt; toename flexibele contracten, ZZP- ers, informeel werk, etc.; dus ook toename draaideur-bijstand p. 8db, governance studies 1. het verdwijnende midden

9 > informalisering: ‘laagste inkomens in zorgsector, agrarisch/milieu, horeca’ > veel deeltijd, lage uurlonen, stijging ZZP-ers vooral in diensten en bouw, enkele procenten stijging ‘flexibele schil’ > ‘hoogste inkomens in economie, juridisch, hoge techniek, bestuurlijk, zorg-bestuurlijk’ > integratie in globale netwerken, maar onderhevig aan schommelingen internationale economie CBS, kwartaalberichten III-2009, II-2011, II-2012 p. 9db, governance studies 1. het verdwijnende midden ZZP-ers (aandeel werkz. beroepsbev.)1996: 6%2008: 9% flexibele schil (CBS, UWV)2006: 23%, 28%2009: 26%, 32%

10 > twee opties > investeren in kwaliteit arbeidsaanbod > participatiebeleid, WWB, scholing > moeizaam; en beperkt effect > investeren in internationale positie > welbeschouwd ondoenlijk, maar absoluut noodzakelijk p. 10db, governance studies 2. beleidsopties voor Twente

11 Gefragmenteerde arbeidsvraag Aan lokale context gebonden taken Verdwijnend midden Banen gebaseerd op expliciete kennis ArbeidsvraagActivering: scholing, bemiddeling Potentieel arbeidsaanbod Topsegment Integratie in internationale kenniseconomie Tacit knowledge Clientèle WW Clientèle WWB WO, HBO MBO 3-4 Lagere opleiding Toerustingsambitie Toerustingspotentieel

12 > twee opties > investeren in kwaliteit arbeidsaanbod > participatiebeleid, WWB, scholing > moeizaam; en beperkt effect > investeren in internationale positie > welbeschouwd ondoenlijk, maar absoluut noodzakelijk p. 12db, governance studies 2. beleidsopties voor Twente

13 > investeren in internationale positie > waarin? inzicht in globale kenniseconomie biedt antwoorden! > let op kennisbasis en op locatievoordeel > impliciete, zich ontwikkelende kennis; die je moeilijk kunt transfereren; bij voorkeur voortbouwend op unieke kritische massa. HTSM! > werk dat is gebonden aan de locatie. toerisme, logistiek! > en beschermde werkgelegenheid in publieke sector. zorg dat je een ziekenhuis hebt! en een HBO of universiteit p. 13db, governance studies 2. beleidsopties voor Twente

14 > ideeën, problemen voor Twente? > verdringing lagere banen door mbo’ers > samenwerkingsstrategieën: poolen van personeel, campusgedachte met strategische partners > behoud van kennis van basistechnieken, re-shoring p. 14db, governance studies 2. beleidsopties voor Twente


Download ppt "Een ziekenhuis, HTSM en logistiek 8 december 2014 Kennispunt Twente, presentatie Twente Index dr. Duco Bannink Vrije Universiteit Amsterdam Bestuurswetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google