De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kracht15 in beelden. Stap 1 Reductie Taken GR (Holland Rijnland)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kracht15 in beelden. Stap 1 Reductie Taken GR (Holland Rijnland)"— Transcript van de presentatie:

1 Kracht15 in beelden

2

3 Stap 1 Reductie Taken GR (Holland Rijnland)

4 HR-org. NU RBOUS HR-org. Nw RBOUS Holland Rijnland - transitie I Kosten afhankelijk van organisatiemodel Huisvesting management Reductie >25% > €1.233.000 € 6.260.000 <€5.027.000

5 Stap 2 Filosofie nieuwe organisatie

6 Gemeentelijke organisaties Vaste kern vs Flexibele schil HR-organisatie 2 uitersten In deze situatie worden bijna alle taken tbv de regio uitgevoerd door eigen personeel. Dit lijkt de huidige situatie. Voor een klein deel van de taken wordt een beroep gedaan op personeel uit de gemeenten. Let op: om de paarse schil is nog een schil van mensen uit de gemeenten die met regiothema’s bezig zijn op eigen initiatief. Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente die ze maakt. = het totaal van activiteiten onder de verantwoordelijkheid van het DB In deze situatie wordt alleen het minimaal noodzakelijke uitgevoerd door eigen personeel. Voor verreweg de meeste taken wordt personeel uit de gemeenten ingeleend. Deze situatie leidt tot grotere flexibiliteit, grotere betrokkenheid van gemeenten (nabijheid, eigenaarschap), continuïteit (minder kwetsbaarheid) en efficiëncy in ureninzet. Regionale organisatieRegionaal organiseren

7 Stap 3 Inventariseren Varianten Organisatie

8 HR RBOUS huisvesting HR RBUOS G1 RBOUS RBOUS G1G1 G G2G2 G3G3 G4G4 G5G5 Variant 1 -Zelfstandige organisatie -Zelfstandige huisvesting -Volledig takenpakket bijeen Variant 2 -Zelfstandige organisatie -Huisvesting bij 1 gemeente -Ondersteunende taken door gemeenten -Rest takenpakket bijeen Variant 3a -1 gemeente levert volledig takenpakket en huisvesting Variant 3b -Meer gemeenten leveren elk een deel van het takenpakket 1 23a3b Holland Rijnland – 4 varianten Opties: I – gemeenten die kunnen en willen waarmaken. II – gemeente van het DB-lid met pf III – mix: O en U duurzaam bij dezelfde gemeente en R,S en B bij gemeente van DB- lid

9 Stap 4 Matching Filosofie en Varianten Organisatie

10 Programmamanagement op alle terreinen Belangenbehartiging/lobby en platformfunctie (inclusief voorbereiding bestuurlijk overleg) Signaleren en benoemen nieuwe ontwikkelingen Organiseren cofinanciering Regie op projecten groen, mobiliteit (inclusief aanvragen en verdelen subsidies) Beleidsontwikkeling Faciliteren inkoop volwasseneducatie Benutten gelden ESF Uitvoeringstaken RBL, RMC, RMK, urgentieverklaringen, BWS, BDU, RVMK, CVV, RPV Taken nieuwe organisatie

11 Thema Huidig (fte) Nieuw (fte) Totaal beleidsvorming domein Ruimtelijk/Economisch 11 8,4 Totaal beleidsvorming domein Sociaal 7,5 6,1 Totaal Bestuursondersteuning & Concernadvies (incl. regiosecretaris) 8,6 6,5 Totaal uitvoerende taken 28 Subtotaal -/- bedrijfsvoering49 Totaal Bedrijfsvoering >> uitbesteden 12,5 7,2 Totale organisatie (incl. bedrijfsvoering) 67,6 56,2 Benodigde capaciteit

12 Begroting 2015 Variant 1Variant 2Variant 3a Variant 3b Organisatiekosten 01.088.7451.149.0931.280.6281.176.725 Taakstelling Lean 0164.074 Projectgelden Ruimtelijk domein 0276.000 Totale besparing 01.528.8191.589.1671.720.7021.616.799 Opbouw besparingen

13 HR RBOUS RBUOS G1 RBOUS RBOUS G1G1 G G2G2 G3G3 G4G4 G5G5 1 23a3b Holland Rijnland – 4 kostenplaatjes HR RBOUS 4.542 K Reductie € 1.617.000 Reductie € 1.721.000* Reductie € 1.590.000 Reductie € 1.529.000 Minimaal Reductie € 1233.000 NU Ruimte voor cofinanciering €296.000€384.000€488.000€356.000 * Zonder secretaris (€ 122.000)

14 HerkenbaarheidEigenaarschap 1. Beleid, uitvoering en ondersteuning regionaal in één afzonderlijk organisatie(- onderdeel) + + (mits gezamenlijk bestuurlijk aangestuurd) 2. Beleid en uitvoering regionaal gehuisvest bij en gefaciliteerd door een gemeente. + (mits als zelfstandige organisatie herkenbaar) 3a. Eén centrumgemeente levert aan de GR. - -- (1 gemeente ++) 3b. Meerdere gemeenten leveren aan de GR. -- +/- (3/4 gemeenten +, overige -) 4. Portefeuillehouder (DB-lid) organiseert eigen ondersteuning - +/- (1 DB-lid ++, overige - -) Score op criteria

15 Stap 5 Specificatie

16 Organisatieprofiel Medewerkersprofielen Balans continuïteit/flexibiliteit

17 Stap 6 Implementatie - Transformatie

18 Klaar


Download ppt "Kracht15 in beelden. Stap 1 Reductie Taken GR (Holland Rijnland)"

Verwante presentaties


Ads door Google