De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info-avond groepen 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info-avond groepen 6."— Transcript van de presentatie:

1 Info-avond groepen 6

2 Sociale vaardigheden Pedagogisch klimaat: veiligheid, gelukkig voelen, omgaan met elkaar, samen zijn....de basis voor goede prestaties = welbevinden! “Kinderen en hun sociale talenten” Gouden weken Pest protocol Dagopeningen

3 Klassenouders De klassenouder dient als informeel aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten over diverse activiteiten binnen de klas.

4 Ontwikkelingen op het gebied van lezen
Wist u dat… Kinderen die opgroeien in een huis met veel boeken gemiddeld drie jaar langer onderwijs volgen?

5 Elke avond een verhaaltje voorlezen structuur biedt aan kinderen, wat heel belangrijk is voor hun ontwikkeling?

6 Een belangrijke reden dat kinderen niet lezen voortkomt uit het feit dat er thuis niet wordt gelezen?

7 Als je niet leest je weinig woorden leert
Als je niet leest je weinig woorden leert? En als je te weinig woorden kent, je moeite hebt om teksten te begrijpen!

8 Leescircuit Werken in meerdere groepen op 3 niveaus
Waarom is dat lezen dan zo belangrijk? Het vergroot de woordenschat Een goede leesvaardigheid is voorwaarde voor begrijpend lezen Een goede woordenschat is voorwaarde om een tekst te begrijpen Het verwerken (lezen en begrijpen) van stukken tekst is van cruciaal belang voor je functioneren in de maatschappij In de groepen 6, 7 en 8 wordt van kinderen verwacht dat ze kunnen lezen en behoeft het lezen slechts “onderhouden”. Dit is het leukst en het best door te werken met gevarieerde materialen: stripboeken, tijdschriften, krantjes, boeken (gewone en informatieve), gedichten etc.

9 Zwemmen Zwemrooster is via de mail verstuurd naar de ouders.
FIT2SCHOOL "jonge sporters, blijven sporters" Zwemrooster is via de mail verstuurd naar de ouders. Bedankt voor het opgeven voor het meefietsen.

10 Veiligheid op de fiets Zorg voor een goede fiets!

11 Wat is nieuw in groep 6 Rekenen: breuken grote getallen bijv. 30.000
geen staartdeling, maar... (januari/februari) 243: 4= 60 r :4= 60 r. 3 x x x x x 123 x 83 43 3

12 Engels Vanaf groep 5 wordt er dit jaar gewerkt met de methode “Take It Easy” De belangrijkste reden is het verhogen van het niveau Engels. Take It Easy is een interactieve methode. M.b.v. teacher Reggie leren ze alle Engelse woorden goed uitspreken. 1 keer in de 2 weken wordt er Engels gegeven aan groep 6. Kinderen krijgen geen proefwerken en geen cijfer op het rapport.

13 Werkstuk / Spreekbeurt
Werkstuk: Januari Op school wordt het onderwerp gekozen. Samen met de kinderen wordt een woordweb gemaakt en uitgelegd hoe je een hoofdstuk kunt maken. Daarna gaat het werkstuk mee naar huis om afgemaakt te worden. Spreekbeurt: April / Mei Over het gekozen onderwerp geven ze een spreekbeurt. De spreekbeurt wordt thuis voorbereid. Ze mogen tijdens de spreekbeurt gebruik maken van een PowerPoint.

14 Boekverslag Dit jaar gaan de kinderen een boekverslag maken.
Boek wordt gekozen uit de schoolbieb en op school gelezen. Aan de hand van een format wordt een boekverslag op school gemaakt.

15 Begrijpend lezen Voorwaarden voor begrijpend lezen:
- goede technische leesvaardigheid. - grote woordenschat. - toepassen van leesstrategieën. - intelligentie. - motivatie om te lezen. We maken gebruik van de methode Nieuwsbegrip en het Cito oefenboek. Thuis kan er gebruik worden gemaakt van NieuwsbegripXL. Met name: oefen andere tekstsoort en woordenschat.

16 Huiswerk Het is voor het eerst dat de kinderen ook thuis moeten leren voor proefwerken. De “stofmap”, hierin gaat de leerstof mee naar huis. 1 week van te voren mee naar huis. Tip: regelmatig doorlezen/oefenen met uw kind. Zaakvakken: Natuur/techniek Aardrijkskunde & topografie Geschiedenis

17 Leerlingenraad Vanaf groep 6 mogen leerlingen zitting nemen in de leerlingenraad. Verkiezingen vinden plaats in de groep. Elke groep 6, 7 en 8 levert 1 leerling Doel: samen vormgeven aan de school.

18 Zorg op school / RT Aanspreekpunt zorg groep 6: Monique Engberink
Zowel zorg naar beneden en naar boven (plusgroep) In de groep RT volgens het groepsplan 1-zorg-route: - Kennismakingsgesprekken - Groepsbespreking: 2x per jaar n.a.v. de cito - In de groep RT volgens het groepsplan Leerlingspreekuur (ouders worden vooraf op de hoogte gesteld)

19 School vertrouwenspersoon
Schoolcontactpersonen zijn vertrouwenspersonen bij wie kinderen, ouders/verzorgers en collega’s terecht kunnen met problemen die vertrouwelijk moeten worden besproken. De contactpersonen voor onze school zijn: - Yvonne Blankenvoort - Monique Stokkers - Denise Kamphuis

20 Parnassys ouderportaal
Ouders hebben een mail gehad van school met inlogcodes voor parnassys ouderportaal Nieuw systeem, zit nog in testfase. Website: ouders.parnassys.net Voor vragen mail naar:

21 Bedankt voor uw aandacht!
U mag altijd komen voor vragen, opmerkingen en om een afspraak te maken. Tip: kijk voor informatie op de site, ook hier kunt u de nieuwsbrieven terug vinden. Fijn dat u er was!


Download ppt "Info-avond groepen 6."

Verwante presentaties


Ads door Google