De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WEDSTRIJDKLOK 2014 - 2015 OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw Maandag 20 oktober 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WEDSTRIJDKLOK 2014 - 2015 OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw Maandag 20 oktober 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 WEDSTRIJDKLOK 2014 - 2015 OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw Maandag 20 oktober 2014 1

2 WEDSTRIJDDUUR ZAALCOMPETITIE 2014 - 2015 WEDSTRIJDDUURSCHOTKLOKWERKELIJKE SPEELTIJD LEAGUE: 1 ste klasse (Top) 2 de klasse (Promo) 2 x 25 min. 10 rust JAVOLLEDIGE WEDSTRIJD NATIONAAL A: 3 de klasse2 x 25 min. 10 min. rust JAVOLLEDIGE WEDSTRIJD ANDERE EERSTE PLOEGEN2 x 30 min. 10 min. rust NEEN RESERVEN 1 ste klasse (Top) RESERVEN 2 de klasse (Promo) RESERVEN 3 de klasse 2 x 25 min. 5 min. rust JAVOLLEDIGE WEDSTRIJD ANDERE SENIOREN2 x 25 min. 5 min. rust NEEN JUNIOREN 1 ste KLASSE A2 x 25 min. 5 min. rust JAVOLLEDIGE WEDSTRIJD 2

3 INSTRUCTIES VOOR DE TIJDOPNEMER BIJ DE ZAALWEDSTRIJDEN MET WERKELIJKE SPEELTIJD 3 De wedstrijdklokbedienaar (tijdopnemer) heeft een licentie, uitgereikt door het Comité voor Wedstrijdzaken. Zij vermelden hun naam en handtekening minstens 30 minuten op voorhand op het wedstrijdformulier op de voor hen voorziene plaats. KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND VLAAME LIGA LICENTIE WEDSTRIJDKLOK SCHOTKLOK VAN DER MEULEN WERNER lidnr.: 17197

4 LEAGUE: 1 ste klasse (Top) + Reserven - 2 de klasse (Promo) + Reserven - NATIONAAAL A: 3 de klasse + Reserven - JUNIOREN 1 ste klasse A OPWARMING: Enkel voor 1 ste klasse (Top) en 2 de klasse (Promo) 1 ste ploegen 30’ tot 10’ voor aanvang wedstrijd. Klok 20 minuten laten terugtellen – zoemer kondigt einde opwarmtijd aan. 4 De tijdopnemer functioneert onder de scheidsrechter. Hij voert alleen uit wat de scheidsrechter hem opdraagt. ( In de klasse waar een juryvoorzitter aanwezig is, functioneert de tijdopnemer onder hem). LEAGUE: 1 ste klasse (Top) + 2 de klasse (Promo)

5 LEAGUE: 1 ste klasse (Top) + Reserven - 2 de klasse (Promo) + Reserven - NATIONAAAL A: 3 de klasse + Reserven - JUNIOREN 1 ste klasse A 5 Hij stelt de tijdklok voor het begin van de wedstrijd en voor het begin van de 2 de helft van de wedstrijd in op 25 minuten. Stopt hij de klok als de scheidsrechter fluit. Herstart hij de klok als de scheidsrechter de wedstrijd hervat. Alle instructies die besproken worden zijn van toepassing voor de gehele wedstrijd. 2 x 25 minuten werkelijke speeltijd

6 6 1. Gebruikt hij het geluidssignaal als een time-out of een vervanging werd gevraagd 2. De tijdopnemer mag alleen het geluidssignaal gebruiken als het spel gestopt is door de scheidsrechter. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de duur van de time-out en de tijd die nodig is voor de vervanging.

7 HOE EEN T-OUT EN/OF VERVANGING AANGEVEN Voor de aankondiging van een verzoek van een spelersvervanging of time-out wendt de coach zich tijdig tot de juryvoorzitter. Indien geen jury aanwezig wendt de coach zich tot de tijdopnemer. De coach die om een time-out of spelersvervanging vroeg bevestigt dit meteen na het geluidssignaal door het desbetreffende overeengekomen teken te maken naar de scheidsrechter door de in art. 85-10 voorziene bordjes te tonen. 7

8 8 Wanneer een speler gekwetst is, zal de verzorging volledig dienen uitgevoerd te zijn alvorens een time-out kan toegestaan worden. Gedurende de verzorging van een kwetsuur moeten de spelers in hun vakken blijven en moet de coach op zijn bank blijven zitten. Na een time-out dient het spel eerst hervat te worden vooraleer een nieuwe time-out kan worden aangevraagd.

9 3. Bij een strafworp wordt de tijdklok pas herstart: a. Na een doelpunt – bij de uitworp b. Na een gemiste strafworp – bij de eerste aanraking van de bal door een speler(ster). 4. Het einde van iedere speelhelft wordt aangegeven door het geluidsignaal van de tijdklokinstallatie. 9

10 GOED OM WETEN Indien u het fluitsignaal niet hebt gehoord, is het belangrijk de scheidsrechtersgebaren te kennen zodat u onmiddellijk de klok kan stoppen. MEEST VOORKOMENDE GEBAREN voetbal alleen spel lopen verdedigd 10

11 11 een tegenstander te zwaar hinderendoorslaan op het lichaam afhouden op een gevaarlijke wijze te spelen

12 12 een tegenstander te duwen, vast te houden of af te houden een tegenstander de bal uit de hand(en) te slaan, te nemen of te lopen

13 13 de bal aan een medespeler over te geven buiten het eigen vak te spelen scheidsrechtersworp

14 14 vrije worp spelhervatting strafworp strafworp voor herhaaldelijke fouten te schieten na snijden langs een andere aanvaller

15 15 bal wegslaan met de vuist vallende overtreding van de 4 seconden regel een schot te beïnvloeden door de paal te bewegen; De paal beet te grijpen bij het springen, lopen of afzetten.

16 DEFECT WEDSTRIJDKLOK De ontvangende club heeft 15 minuten tijd om het defect op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, geldt: 16

17  De wedstrijden waar het systeem (werkelijke speeltijd) niet wordt toegepast, de klok van de scheidsrechter  De wedstrijden waar het systeem (werkelijke speeltijd) wel wordt toegepast, naargelang de aanwezigheid, in de opgegeven volgorde, 1. De klok van de reserve-scheidsrechter 2. De assistent-juryvoorzitter 3. De juryvoorzitter 4. De assistent-scheidsrechter 5. De scheidsrechter 17

18 SUCCES 18 VRAGEN 1 oktober 2013 – Werner Van der Meulen 20 oktober 2014 aanpassing


Download ppt "WEDSTRIJDKLOK 2014 - 2015 OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw Maandag 20 oktober 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google