De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND

Verwante presentaties


Presentatie over: "KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND"— Transcript van de presentatie:

1 KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND
WEDSTRIJDKLOK OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw Maandag 20 oktober 2014

2 WEDSTRIJDDUUR ZAALCOMPETITIE 2014 - 2015
SCHOTKLOK WERKELIJKE SPEELTIJD LEAGUE: 1ste klasse (Top) 2de klasse (Promo) 2 x 25 min. 10 rust JA VOLLEDIGE WEDSTRIJD NATIONAAL A: 3de klasse 10 min. rust ANDERE EERSTE PLOEGEN 2 x 30 min. NEEN RESERVEN 1ste klasse (Top) RESERVEN 2de klasse (Promo) RESERVEN 3de klasse 5 min. rust ANDERE SENIOREN JUNIOREN 1ste KLASSE A

3 KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND
INSTRUCTIES VOOR DE TIJDOPNEMER BIJ DE ZAALWEDSTRIJDEN MET WERKELIJKE SPEELTIJD De wedstrijdklokbedienaar (tijdopnemer) heeft een licentie, uitgereikt door het Comité voor Wedstrijdzaken. Zij vermelden hun naam en handtekening minstens 30 minuten op voorhand op het wedstrijdformulier op de voor hen voorziene plaats. KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND VLAAME LIGA LICENTIE WEDSTRIJDKLOK SCHOTKLOK VAN DER MEULEN WERNER lidnr.: 17197

4 LEAGUE: 1ste klasse (Top) + 2de klasse (Promo)
LEAGUE: 1ste klasse (Top) + Reserven - 2de klasse (Promo) + Reserven - NATIONAAAL A: 3de klasse + Reserven - JUNIOREN 1ste klasse A De tijdopnemer functioneert onder de scheidsrechter. Hij voert alleen uit wat de scheidsrechter hem opdraagt. ( In de klasse waar een juryvoorzitter aanwezig is, functioneert de tijdopnemer onder hem). LEAGUE: 1ste klasse (Top) + 2de klasse (Promo) OPWARMING: Enkel voor 1ste klasse (Top) en 2de klasse (Promo) 1ste ploegen 30’ tot 10’ voor aanvang wedstrijd. Klok 20 minuten laten terugtellen – zoemer kondigt einde opwarmtijd aan.

5 2 x 25 minuten werkelijke speeltijd
LEAGUE: 1ste klasse (Top) + Reserven - 2de klasse (Promo) + Reserven - NATIONAAAL A: 3de klasse + Reserven - JUNIOREN 1ste klasse A Hij stelt de tijdklok voor het begin van de wedstrijd en voor het begin van de 2de helft van de wedstrijd in op 25 minuten. Stopt hij de klok als de scheidsrechter fluit. Herstart hij de klok als de scheidsrechter de wedstrijd hervat. Alle instructies die besproken worden zijn van toepassing voor de gehele wedstrijd. 2 x 25 minuten werkelijke speeltijd

6 1. Gebruikt hij het geluidssignaal als een time-out of een
vervanging werd gevraagd 2. De tijdopnemer mag alleen het geluidssignaal gebruiken als het spel gestopt is door de scheidsrechter. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de duur van de time-out en de tijd die nodig is voor de vervanging.

7 HOE EEN T-OUT EN/OF VERVANGING AANGEVEN
Voor de aankondiging van een verzoek van een spelersvervanging of time-out wendt de coach zich tijdig tot de juryvoorzitter. Indien geen jury aanwezig wendt de coach zich tot de tijdopnemer. De coach die om een time-out of spelersvervanging vroeg bevestigt dit meteen na het geluidssignaal door het desbetreffende overeengekomen teken te maken naar de scheidsrechter door de in art voorziene bordjes te tonen.

8 volledig dienen uitgevoerd te zijn alvorens een
Wanneer een speler gekwetst is, zal de verzorging volledig dienen uitgevoerd te zijn alvorens een time-out kan toegestaan worden. Gedurende de verzorging van een kwetsuur moeten de spelers in hun vakken blijven en moet de coach op zijn bank blijven zitten. Na een time-out dient het spel eerst hervat te worden vooraleer een nieuwe time-out kan worden aangevraagd.

9 b. Na een gemiste strafworp – bij de eerste aanraking
3. Bij een strafworp wordt de tijdklok pas herstart: a. Na een doelpunt – bij de uitworp b. Na een gemiste strafworp – bij de eerste aanraking van de bal door een speler(ster). 4. Het einde van iedere speelhelft wordt aangegeven door het geluidsignaal van de tijdklokinstallatie.

10 GOED OM WETEN Indien u het fluitsignaal niet hebt gehoord, is het belangrijk de scheidsrechtersgebaren te kennen zodat u onmiddellijk de klok kan stoppen. MEEST VOORKOMENDE GEBAREN voetbal alleen spel lopen verdedigd

11 op een gevaarlijke wijze te spelen
een tegenstander te zwaar hinderen doorslaan op het lichaam afhouden op een gevaarlijke wijze te spelen

12 een tegenstander te duwen, vast te houden of af te houden
een tegenstander de bal uit de hand(en) te slaan, te nemen of te lopen

13 de bal aan een medespeler over te geven
buiten het eigen vak te spelen scheidsrechtersworp

14 strafworp voor herhaaldelijke fouten
spelhervatting vrije worp strafworp voor herhaaldelijke fouten te schieten na snijden langs een andere aanvaller

15 bal wegslaan met de vuist vallende overtreding van de 4 seconden regel
een schot te beïnvloeden door de paal te bewegen; De paal beet te grijpen bij het springen, lopen of afzetten.

16 DEFECT WEDSTRIJDKLOK De ontvangende club heeft 15 minuten tijd om het defect op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, geldt:

17 De wedstrijden waar het systeem (werkelijke speeltijd) niet wordt toegepast, de klok van de scheidsrechter De wedstrijden waar het systeem (werkelijke speeltijd) wel wordt toegepast, naargelang de aanwezigheid, in de opgegeven volgorde, 1. De klok van de reserve-scheidsrechter 2. De assistent-juryvoorzitter 3. De juryvoorzitter 4. De assistent-scheidsrechter 5. De scheidsrechter

18 1 oktober 2013 – Werner Van der Meulen
VRAGEN SUCCES 1 oktober 2013 – Werner Van der Meulen 20 oktober 2014 aanpassing


Download ppt "KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND"

Verwante presentaties


Ads door Google