De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorpsraad ALV 22-10-14.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorpsraad ALV 22-10-14."— Transcript van de presentatie:

1 Dorpsraad ALV

2 Agenda 19:30 uur Opening 19:45 uur Presentatie van de visie van de Dorpsraad 20:00 uur Bestuursverkiezing 20:10 uur Financieel verslag 20:20 uur Rondvraag 20:30 uur Informatiemarkt Introductie Yvonne Peters Rondgang 22:00 uur Uitslag bestuursverkiezing en Borrel

3 Opening Welkom op de tweede algemene vergadering van de Dorpsraad Leimuiden!

4 Opening Leen, namens het interim-bestuur
Korte terugblik Opdracht vervullen Leefbaarheid Goede initiatieven

5 Korte terugblik

6 Opdracht vervullen

7 Leefbaarheid in

8 Poort naar het Groene Hart

9 Goede initiatieven

10 Presentatie Dorpsraad
Wieze van Elderen

11 Wat is er gebeurd? Bijeenkomsten: dagelijks bestuur elke 2 weken, bestuur, iedere maand, werkgroepen elk kwartaal. Besprekingen met gemeente, projectontwikkelaars, woningbouw, inwoners en overige belanghebbenden. Ledenwerven: ruim 350! Website en Facebook bouwen Nieuwsbrieven uitgegeven

12 Werkwijze vaststellen speerpunten
Wat zijn de uitkomsten van de openwanddiscussie? Gedigitaliseerd Gecategoriseerd Gesorteerd Prioritering Projectplan Uitvoering Terugkoppeling naar de leden

13 Visie van de Dorpsraad Woningbouw Wegen Jeugd Ouderen
Recreatie en toerisme Cultuur Communicatie

14 Woningbouw Dorpshart Rabobank Beukenlaan III Meerenwijk III
Seniorenwoningen Jongeren/starterswoningen

15 Onze visie: Integraal plan rekening houdend met:
Prioritering Dorpshart Wat is de woonbehoefte van de huidige Leimuidenaars? Seniorenwoningen Starterswoningen Wat betekent de demografische ontwikkeling voor de leefbaarheid in de toekomst? Scholen Verenigingen

16

17

18 Wegen N207 Verkeers Circulatie Plan Parkeren Bestrating verbeteren
Meer veiligheid Betere ontsluiting Parkeren Parkeerbeleid in het dorp aanpakken Bestrating verbeteren

19 Onze visie: Er moet een integraal plan komen voor alle verkeersbewegingen in Leimuiden. Rekening houdend met: Alle nieuwbouwplannen N207 Parkeerruimte Betere ontsluiting Veiligheid Er komt een projectgroep die dit oppakt 29 oktober is er een vooroverleg met de gemeente

20 Jeugd Er is veel te beleven voor kinderen in Leimuiden
De puberjeugd recreëert vooral buiten Leimuiden Er is een gebrek aan woonruimte voor 20ers in Leimuiden

21 Onze visie: Het gaat nu goed in Leimuiden, dat moet zo blijven
De Dorpsraad zal gevraagd initiatieven vanuit de jeugd ondersteunen Bij de politiek en Woondienst stimuleren dat jongeren in Leimuiden kunnen blijven wonen Wellicht is er interesse in een Jongeren Raad?

22 Ouderen Woonbehoefte: Gezondheidscentrum Rollatorvriendelijk dorp
Meer seniorenwoningen Meer kangaroewoningen Zorgwoningen met zorgsteunpunt Gezondheidscentrum Huisarts WMO loket Apotheek Overige medische zorg Rollatorvriendelijk dorp

23 Onze visie: We houden alle ontwikkelingen op de gebied van de 3D bij via WMO adviesraad We adviseren de gemeente over de specifieke situatie in Leimuiden Er komt een projectgroep die zich actief inzet voor deze doelgroep

24 Recreatie en toerisme Passantenhaven in het centrum
Laarzenpad op de dijk Fietsroute op de Molenkade Jeu de Boulebaan?

25 Onze visie: Sommige plannen zijn haalbaarder dan andere
Zoeken naar voldoende draagvlak Projectgroepen vormen voor laarzenpad en fietsroute

26 Cultuur Cultuurterras Kunst in het Dorp b.v. meer beeldjes Lezingen
Films Exposities Concerten Literatuur Kunst in het Dorp b.v. meer beeldjes

27 Onze visie: Er zijn mensen die initiatieven willen nemen op dit vlak
De Dorpsraad zal die zo gewenst ondersteunen

28 Communicatie Er moet betere communicatie komen van de gemeente/waterschap naar ons burgers Het gevoel van velen dat Leimuiden op het "voeteneind" ligt.

29 Onze visie: Nieuwsbrief uitbrengen Website en Facebook bijhouden
4 keer per jaar Website en Facebook bijhouden Actualiteiten op de Facebook Overheid adviseren over tijdige informatie verstrekking aan de burgers van Leimuiden Leden werven Een projectgroep gaat informatie foldertjes maken per doelgroep

30 Bestuursverkiezing Gekozen voor max. van 7 bestuursleden
Het interim bestuur draagt 7 kandidaten voor Er hebben zich 2 tegenkandidaten aangemeld Er zijn stemformulieren met daarop 9 namen Vink de kandidaten aan die u niet in het bestuur wilt zien. Vrijwilligers voor stemmen tellen?

31 Voorgesteld bestuur Leen Overbeek (Voorzitter) Orné Angenent
Luc van Egmond Wieze van Elderen Johan de Graaf Marion Kluck Co Moolhuizen

32 Leen Overbeek 70 jaar Gepensioneerd
Voorzitter van de interim bestuur Dorpsraad Actief (geweest) als bestuurslid van de kerk, school, zwembad Motivatie: taak afmaken, levensloopbestendig Leimuiden

33 Orné Angenent 55 jaar Penningmeester interim-bestuur
Eigen administratie/advies kantoor Penningmeester bij Voetbalvereniging S.V. Kickers “69 Tambour-maître bij Mavileo

34 Johan de Graaf 65 jaar Tot voor kort directeur van een eigen bouwbedrijf Directeur van ontwikkelingsbedrijf Count Vastgoed Vicevoorzitter van de ondernemersvereniging Kaag en Braassem Oost Bestuurslid van de Hospicegroep Amandi

35 Luc van Egmond 49 jaar Bijna 25 jaar ondernemer met een eigen assurantie- en hypotheekkantoor Secretaris van het Oranje Comité Zitting in het Recreatief Platform van de gemeente Kaag en Braassem

36 Marion Kluck 53 jaar Bed & Breakfast in Leimuiden
Ervaring als directiesecretaresse Actief geweest als secretaris bij de EHBO vereniging

37 Co Moolhuizen 61 jaar Voormalig hoofd Sociale Zaken en hoofd Personeel en organisatie Actief geweest in de woonruimteadviescommissie Voormalig voorzitter van Stichting Openbaar onderwijs van Jacobswoude en Ter Aar

38 Wieze van Elderen 30 jaar Secretaris interim-bestuur
Historica en politica Actief als burgerlid in Kaag en Braassem Ervaring als bestuurslid bij verschillende dorpsraden, stichtingen en verenigingen

39 Tegenkandidaat 1 Wim Ouwerkerk 75 jaar Praethuys
Uitgevoerde werkzaamheden Informatie avonden, Praethuysbode, Groengroep, Website Projectleider, manager en 20 jaar ondernemer in de Multi-Media

40 Tegenkandidaat 2 Marc Oost 43 jaar Geboren en getogen in Zeist
Informatiemanager / projectleider ICT bij een ziekenhuis in Den Haag. Motivatie: Ik wil meer beweging in het dorp en de dorpsraad om zaken geregeld te krijgen voor onze kern

41 Stemmen Vink de kandidaten aan die u niet in het bestuur wilt zien.
De briefjes worden opgehaald

42 Financieel verslag Penningmeester Orné Angenent
Periode: 1 mei 2014 – 15 oktober 2014 Bankrekeningnummer: NL57 RBRB KvK nummer

43 Exploitatierekening Baten Lasten Bijdrage Gemeente € 400,00
€ ,00 Oprichtingskosten € ,73 Bijdrage Opr. Vergadering € ,35 Oprichtingsvergadering € ,25 Vrijw. Bijdrage leden € ,00 Drukwerk 2x Huis aan Huis € ,24 Gift t.b.v. oprichting € ,05 Bankkosten € ,50 Werkgroepvergadering € ,00 Totaal € 1.188,40 € ,72 Exploitatieresultaat tot en met 15 oktober

44 Verwachting tot en met 31 december
Ledenvergadering € ,00 Werkgroepverg. dec-14 € ,00 Website € ,00 Bijdrage leden vergadering € ,00 verwachte bijdrage vanavond Nog te verwerken in exploitatie € ,00 Verwacht Exploitatieresultaat per 31-december 2014 € 13.68

45 Begroting 2015 Baten Lasten Bijdrage Gemeente € 400,00
€ ,00 Ledenvergaderingen 2x Vrijwillige bijdrage leden € 1.200,00 Werkgroepvergadering 4x € ,00 Website/Facebook € ,00 Nieuwsbrief / Huis aan Huis Propaganda / PR € ,00 Bestuurskosten Totaal € 1.600,00

46 Contributie Het bestuur wil voorstellen om voor het jaar geen verplichte contributie te heffen, maar rekent wel op vrijwillige donaties van € 5,-- tot € 10,-- per lid. Heeft u al bijgedragen ??? ons rekeningnummer is NL57 RBRB t.n.v. Dorpsraad Leimuiden.

47 Rondvraag Heeft u algemene vragen en/of opmerkingen?
U kunt ze eventueel ook persoonlijk vragen aan de tafel van de Dorpsraad.

48 Informatiemarkt Introductie Wethouder Yvonne Peters
Andere genodigden vanuit de gemeente: Peter van Neijenhof Frank van Haastregt Mark Bosman Frans van der Beek Hans Démoed

49 Projecten Dorpshart (gemeente en Leyten)
N207, Connexxion en Drechthoek II (gemeente) Beukenlaan fase II en III (gemeente) Leimuiden West (gemeente) Knarz: presentatie alternatief Dorpshart Daarnaast is er ook een tafel van de Dorpsraad voor al u vragen en opmerkingen.

50 Openwanddiscussie Schrijf op een post-it uw suggesties per project
Onderwerpen: Wat is er goed aan het project? Wat zou er verbeterd kunnen worden? Opmerkingen en vragen algemeen

51 Reacties op de Dorpsraad
Schrijf op een post-it uw suggesties voor het bestuur van de Dorpsraad. Wat vindt u van het werk van de Dorpsraad tot nu toe? Wat is gaat er goed? Wat zou er verbeterd kunnen worden? Opmerkingen en vragen algemeen

52 Uitslag stemcommissie
Afscheid van de bestuursleden Willem Weijers en Rosella Broekaart

53 Borrel! (Eigen rekening)


Download ppt "Dorpsraad ALV 22-10-14."

Verwante presentaties


Ads door Google