De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wetende getuige Mijn hoop is gebaseerd op mijn gedachte van “de wetende getuige”. Wanneer het mij lukt met mijn boeken enkele mensen te bereiken die.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wetende getuige Mijn hoop is gebaseerd op mijn gedachte van “de wetende getuige”. Wanneer het mij lukt met mijn boeken enkele mensen te bereiken die."— Transcript van de presentatie:

1 De wetende getuige Mijn hoop is gebaseerd op mijn gedachte van “de wetende getuige”. Wanneer het mij lukt met mijn boeken enkele mensen te bereiken die het geluk hadden in hun kindertijd een helpende getuige te hebben, al was het maar gedurende korte tijd, dan zullen die mensen na het lezen van mijn boeken wetende, bewuste getuigen en voorvechters van kinderen worden. Zij zullen overal waar ze leven het leed van kinderen sneller en diepgaander waarnemen dan de anderen die het moeten verloochenen. Ze zullen proberen het misbruiken van kinderen aan de kaak te stellen. Miller, 1989, pag. 148

2 Aanleiding voor het schrijven
Systematisch beschrijven en borgen van specialistische kennis over het doen van klinisch onderzoek Ervaringskennis ook praktisch beschrijven Els Landelijke druk, Movisie, Studenten van de Ned Academie in Amsterdam Artikel van Carla Rus Janine

3 Opgedragen aan Els Slurink

4 Essentie van dit boek Basiskennis voor hulpverleners, professionals en onderwijsmensen Beschrijving van specialistisch multidisciplinair onderzoeksproces Handreiking voor de praktijk Twee hoofdstukken over de gevolgen van en behandeling na seksueel misbruik

5 Attitude, onderwijs en diagnostiek
Verbinding maken met eigen ervaring Kennis/onderwijs over: gezin, macht, gender en seksualiteit Competenties en vaardigheden oefenen Begeleiden van professionals: elan, verstand van zaken, bemoediging, openheid van spreken en denken, veiligheid. Zorg voor de professionals! Advisering vanuit een Expertisecentrum

6 Eigen unieke ervaringskennis
Iedereen beschikt hierover Ervaringskennis moet vrijgemaakt, bewust gemaakt Eigen ervaring en cliënt ervaring hebben een gezamenlijke basis; liggen niet zover uit elkaar als vaak bij voorbaat aangenomen Herinneringen aan eigen machteloosheid, angst en isolement Het gaat niet om aangeleerde begrippen, maar van binnenuit gevoelde emoties We moeten weg uit de wereld van WIJ & ZIJ denken

7 Signaleren Seksueel geweld tegenover kinderen blijkt een vorm van kindermishandeling te zijn die in vergelijking met ander vormen van kindermishandeling betrekkelijk weinig door professionals wordt gesignaleerd. Signaleren gaat gepaard met veel onzekerheid, angst, machteloosheid en verwarring. Veel veronderstellingen over seksueel misbruik zijn gebaseerd op denkbeelden, mythes en niet op kennis. Een veronderstelling is bijvoorbeeld dat professionals moeten kunnen bewijzen dat seksueel misbruik plaatsvindt alvorens ze iets mogen beweren. Laat staan dat zij tot handelen zouden mogen overgaan.

8 Kennis 45 % van de professionals weten niet goed raad met vermoedens van kindermishandeling (Doeven) Handelingsverlegenheid: - Niet handelen - Twijfelen om te handelen - Niet weten hoe te handelen Remedie: - Onderwijs - Begeleiding - Expertisecentra

9 Geen onderzoek over kinderen maar onderzoeken van kinderen
Conspiracy of silence 75 % van de kinderen zwijgt tot aan hun volwassenheid Waarom laten we dit toe? Waarom schamen we ons niet ? Is er een maatschappelijk belang om dit geweld niet aan te pakken? Er lijkt van alles vanuit de overheid te gebeuren op dit gebied, zoals de Cie Rouvoet die is ingesteld na het rapport van de Cie Samson. Maar: hoe goed bedoelt, het zijn slechts kanttekeningen. Fundamenteel en structureel verandert er niets. We komen niet verder als we niet echt op zoek gaan naar seksueel misbruikte kinderen, als we ze niet gaan onderzoeken. Geen onderzoek over kinderen maar onderzoeken van kinderen

10 Een antwoord Steek professionals de helpende hand toe door:
Structureel onderwijs Substantieel onderwijs toegesneden op de werksoort Oprichten expertisecentra voor advies & onderzoek

11 Drie soorten meldingen AMK: advies, consult en onderzoek
Melder en AMK lijken terughoudend om een onderzoeksmelding te doen respectievelijk aan te nemen Het AMK onderzoekt slechts 25 % van de meldingen. Dat is beduidend minder dan andere vormen van KIM Er wordt dus een selectie toegepast Complexe onderzoeken, de consequenties daarvan en de beladenheid worden gevreesd (Nationaal Rapporteur 2014)

12 De Zedenpolitie Slechts 55% van de aangiftes leidt tot een verhoor (mondelinge informatie zedenrecherche) Hiervan leidt slecht 25 % tot een veroordeling van de dader Wat gebeurt er met al die kinderen die bij het AMK zijn gemeld? Wat gebeurt er met al die kinderen waarvoor aangifte is gedaan?

13 Expertisecentrum Seksueel Misbruik
Abuse-specific werken: De ervaringen van het kind staan centraal Multidisciplinaire onderzoekteams Laagdrempelig en toegankelijk Advisering Therapie mogelijkheden voor kinderen Onderwijs en training Onderzoeks- en stagemogelijkheden Structurele financiering Post-masteropleiding aan de RuG in samenwerking met de Hanzehogeschool!

14 Uiteindelijk is de enige moed die van ons gevraagd wordt
de moed om zelfs het vreemdste, geheimzinnigste en onbegrijpelijkste in het gezicht te zien. Rilke


Download ppt "De wetende getuige Mijn hoop is gebaseerd op mijn gedachte van “de wetende getuige”. Wanneer het mij lukt met mijn boeken enkele mensen te bereiken die."

Verwante presentaties


Ads door Google