De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recht zo die gaat: bronnenonderzoek bij HBO-rechten in Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recht zo die gaat: bronnenonderzoek bij HBO-rechten in Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Recht zo die gaat: bronnenonderzoek bij HBO-rechten in Amsterdam
Docentendag Hoger Juridisch Onderwijs 2015 Willemien Riphagen en Karien Smeding © 2015 HBO-Rechten HvA

2 Doel van deze workshop Beeld geven van bronnenonderzoek bij HBOR Amsterdam Internetbronnen in het onderwijs De onderzoeksvaardigheden voor een eindopdracht: het webdossier © 2015 HBO-Rechten HvA

3 HBO-Rechten Amsterdam
Programma Programma Introductie van vaardigheden in het onderwijs Het webdossier en de eisen van de opdracht Wat moet de student beheersen om tot een goed webdossier te komen? Wat leren wij de student? Valkuilen en veel voorkomende fouten. Tot slot: vragen en mapjes Wie zijn wij? HBO-Rechten Amsterdam Willemien Riphagen Karien Smeding © 2015 HBO-Rechten HvA

4 Curriculum Juridische praktijk Afstuderen jaar 4
Onderzoekpracticum jaar 3 en 4 Casus materiaal Wettenbundel + casus Literatuur + regelgeving Jurisprudentie Webdossier Themadossier Beslisboom Bronnen- onderzoek © 2015 HBO-Rechten HvA

5 Bronnenonderzoek in de propedeuse
© 2015 HBO-Rechten HvA

6 Het webdossier en de eisen van de opdracht
Beoordelen Waarderen Verzamelen en selecteren Presenteren © 2015 HBO-Rechten HvA

7 Internet: wat doe je ermee?
© 2015 HBO-Rechten HvA

8 Opdracht 1 Bedenk 10 documenttypen.
Benoem ze zo specifiek mogelijk, dus arrest i.p.v. jurisprudentie. Schrijf elk type op een geeltje. Hang de geeltjes op het bord. © 2015 HBO-Rechten HvA

9 Webdocumenten kun je benoemen
Type document Webdocument 1 Tijdschriftartikel Webdocument 2 Onderzoeksrapport Webdocument 3 Toespraak Webdocument 4 Proefschrift Webdocument 5 Scriptie Een webdocument is niet automatisch geschikt voor een webdossier. Voorbeeld: wat moet een jurist met een scriptie? © 2015 HBO-Rechten HvA

10 Beoordelen internetbronnen
Doel: niet klakkeloos informatie van internet gebruiken Kijken dus! © 2015 HBO-Rechten HvA

11 Eisen webdossier De student kan:
de verschillende verschijningsvormen van juridische informatie herkennen en benoemen (BEOORDELEN) de verschillende juridische informatie op internet beoordelen op kwaliteit (WAARDEREN) diverse bronnen verzamelen en selecteren ter verdieping van een juridisch onderwerp (VERZAMELEN & SELECTEREN) een juridisch dossier beschikbaar stellen met hulp van annotaties en applicaties (PRESENTEREN) © 2015 HBO-Rechten HvA

12 Opdracht webdossier 1 Pakkende titel. Dat wil zeggen, een titel die zowel de aandacht trekt als informeert. 2 Een inleidende tekst met: - belangrijke informatie over het onderwerp in regels en; - informatie over de actualiteit, de stand van zaken van het onderwerp. 3 Verwijzingen naar 10 webdocumenten met: - een duidelijke, informatieve titel voor elk document en; - voor elk document een annotatie van ongeveer drie tot vijf regels. 4 Per verwijzing een annotatie van ongeveer drie tot vijf regels 5 Het jurisprudentieoverzicht: vijf geselecteerde uitspraken voorzien van een annotatie van woorden en drie trefwoorden. 6 Een logische ordening en presentatie van het webdossier waarbij je gebruik maakt van tenminste één ontsluitingsmethode. 7 Minimaal twee vormen van attendering. © 2015 HBO-Rechten HvA

13 Voorbeelden webdossier
Titel voorbeeld webdossier Verhoogde aansprakelijkheidsdrempel bij sport- en spelsituaties, waar ligt de grens? Het consultatierecht van militairen in het buitenland Kinderen in vreemdelingendetentie Zorgplicht: Wie zal het een zorg zijn? De afhaakproblematiek © 2015 HBO-Rechten HvA

14 Wat moet de student beheersen om tot een goed webdossier te komen?
C. Wat moet de student beheersen om tot een goed webdossier te komen? © 2015 HBO-Rechten HvA

15 Kennen en kunnen Zoekvaardigheden - databanken en catalogi - Google - via via zoeken - waar informatie te verwachten Beoordelen en waarderen van bronnen - benoemen - betrouwbaarheid Verzamelen en selecteren van bronnen - hoofd- en bijzaken onderscheiden - scannen - begrijpen wat een document te bieden heeft Presenteren - annoteren (schrijven) - attenderen - Google sites of weblog © 2015 HBO-Rechten HvA

16 Inleiding webdossier Hoofd- en bijzaken onderscheiden
Actualiteit onderzoeken Eigen tekst – parafraseren en citeren © 2015 HBO-Rechten HvA

17 Webdocumenten Zoekvaardigheden Betrouwbaarheidscriteria
Selecteren en variëren © 2015 HBO-Rechten HvA

18 Jurisprudentie Zoekvaardigheden Hoofd- en bijzaken onderscheiden
Annoteren © 2015 HBO-Rechten HvA

19 Ordening Ordeningsprincipes Methode van ontsluiting
© 2015 HBO-Rechten HvA

20 Wat leren wij de student?
Kennisoverdracht m.b.v. Oefenopdrachten Hulpmiddelen Lessen © 2015 HBO-Rechten HvA

21 Opdracht 2 Noem drie criteria waaraan een via internet gevonden bron moet voldoen om betrouwbaar te zijn. © 2015 HBO-Rechten HvA

22 Controlemodel © 2015 HBO-Rechten HvA

23 Oefenopdrachten Bewustwording internetbronnen door:
Benoemen van bronnen Controlemodel toepassen Zoekplan en woordspin Zoeken met commando’s in Google Laten zien dat bronnen verwijzen naar andere bronnen (à la Tekst & Commentaar) © 2015 HBO-Rechten HvA

24 Voorbeeld van een opdracht
© 2015 HBO-Rechten HvA

25 Zoekplan Zoekvraag Zoektermen (woordspin) Informatiebronnen
Zoekmethode (o.a. catalogi, databanken, sneeuwbalmethode) Beoordeling en selectie (relevantie, betrouwbaarheid, actualiteit, metadateren) Zie ook p. 146 van het boek Juridisch informatiemanagement. © 2015 HBO-Rechten HvA

26 Via Zoeken © 2015 HBO-Rechten HvA

27 Jurisprudentie en verwijzingen
© 2015 HBO-Rechten HvA

28 Hulpmiddelen Voorbeeld webdossier Obesitas in het arbeidsrecht: ziekte, handicap of discriminatie? https://sites.google.com/site/voorbeeldwebdossierkim1/ Lijst van onderwerpen Handleiding Google Sites Tips voor deeplinken Beoordelingsformulier Lijst van veel voorkomende fouten © 2015 HBO-Rechten HvA

29 Valkuilen en veel voorkomende fouten.
© 2015 HBO-Rechten HvA

30 Opdracht 3 Wat denk jij waar de studenten over struikelen bij deze opdracht? (wat doen ze vaak fout) Overleg met je buurman of buurvrouw. © 2015 HBO-Rechten HvA

31 Lijst van veel voorkomende fouten
Verwijzingen naar websites i.p.v. documenten. Inleiding bevat geen actuele informatie over het onderwerp. Inleiding bevat weinig concrete informatie. Te weinig variatie in het aanbod van de webdocumenten (bijvoorbeeld voor de helft regelgeving). Naamgeving van de webdocumenten is vaag. Het is niet duidelijk van welk jaar de aangeboden webdocumenten zijn. Nieuwsberichten i.p.v. documenten. De annotaties zijn niet informatief over wat de lezer kan verwachten. Annotaties van 1 lange zin. Taalfouten in de inleiding en/of annotaties. Geen ordening van de documenten: wat wil de lezer als eerste openen? Inleiding en documenten bieden geen verdieping van het onderwerp. © 2015 HBO-Rechten HvA

32 Opdracht 4 Welke tips zou jij een student geven die geen idee heeft welk onderwerp hij moet kiezen voor het webdossier? Overleg met je buurman of buurvrouw. © 2015 HBO-Rechten HvA

33 Onderwerp zoeken Via: www.recht.nl
een juridisch weblog van een favoriet rechtsgebied Data Juridica Lijstje van de docent © 2015 HBO-Rechten HvA

34 Tot slot: vragen en mapjes
© 2015 HBO-Rechten HvA


Download ppt "Recht zo die gaat: bronnenonderzoek bij HBO-rechten in Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google