De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van harte WELKOM!. wat gaan we doen? Zorgen dat wij aan de slag kunnen met de CAO door : Informatie te geven over de nieuwe CAO PO Een passende invulling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van harte WELKOM!. wat gaan we doen? Zorgen dat wij aan de slag kunnen met de CAO door : Informatie te geven over de nieuwe CAO PO Een passende invulling."— Transcript van de presentatie:

1 Van harte WELKOM!

2 wat gaan we doen? Zorgen dat wij aan de slag kunnen met de CAO door : Informatie te geven over de nieuwe CAO PO Een passende invulling aan de CAO te geven Door vragen te beantwoorden Door zorg te dragen voor goede communicatie

3 nieuwe cao po CAO-PO 1 juli 2014 – 30 juni 2015

4 nieuwe cao po Hoofdlijnen Per 1 september 2014 salarisverhoging 1,2% Nieuwe regels werkdruk per 01-08-2015 Duurzame inzetbaarheid Professionalisering: startbekwaam/basisbekwaam/vakbekwaam

5 nieuwe cao po Werkverdeling 1 Maximale te werken uren onveranderd 1659 uur 40-urige werkweek - WTF = werkuren per week/40 uur - arbeidstijdenrooster vaststellen - elke dag hoeft geen 8 uur te zijn Vakantieverlof 428 uur (dus schoolvakanties niet automatisch vrij) Minimale arbeidsduur 8 uur (nieuwe aanstelling) - basismodel maximaal 2 dagen - overlegmodel werkgever en werknemer spreken af over spreiding uren - vervanging minimaal 5 uur

6 nieuwe cao po Werkverdeling 2 gevolgen huidige WTF t.o.v. nieuwe CAO Wtf 1,0000Wtf 0,4612 Per week 40 uur18,4 uur MA 8,5 uur8,5 uur DI 8,5 uur8,5 uur WO 6 uur DO 8,5 uur VR 8,5 uur 40 uur17 uur Tekort 0 uur1,4 uur

7 nieuwe cao po Werkverdeling 3 Overwerk - incidenteel - werkgever opgedragen - bovenop de overeengekomen arbeidsduur per week - compenseren tussen 2 schoolvakanties Geen overwerk - langer doorwerken eigen initiatief - scholingsdag

8 nieuwe cao po Werkverdeling 4 -- = afspraken Management en PMR BasismodelOverlegmodel A. Lesgevende taak 930-- B. Opslagfactor Voor- en nawerk -- C. Professionalisering 83 D. Overige taken -- E. Duurzame inzetbaarheidsuren 40 Totaal inzetbaarheid 1.659

9 nieuwe cao po Werkverdeling 5 Keuze basismodel of overlegmodel : Instemming PGMR (kaders stichting) Per school invoeren overleg met PMR Invoering van plan op school is instemming PMR en meerderheid van het personeel 3 jaar nieuw akkoord met PMR

10 nieuwe cao po Duurzame inzetbaarheid 1 Van kracht per 1 oktober 2014 Scholing Mobiliteit bevorderende maatregelen (stages) Coaching Intervisie

11 nieuwe cao po Duurzame inzetbaarheid 2 Duurzaamheid Basis - iedere medewerker 40 uur per jaar naar rato wtf Duurzaamheid Bijzondere regelingen - startende leerkracht 40 uur rato wtf - oudere medewerkers 57 e 130 uur rato wtf Vervallen BAPO Let op : geen vrij opneembaar verlof Sparen mogelijk 3 jaar

12 nieuwe cao po Duurzame inzetbaarheid 3 Bijzonder budget oudere werknemers 57 jaar 130 uur Dezelfde bestedingsdoeleinden als bij 40 uur 170 uur mag ingezet worden als verlof (130+40 uur) Dan eigen bijdrage 130 uur = 50% Sparen maximaal 5 jaar (130+40)

13 nieuwe cao po Duurzame inzetbaarheid 4 Overgangsrecht Gebruik maken van BAPO voor 30 september 2014 Kleine BAPO direct gebruik maken van 130 uur Grote BAPO direct gebruik van 130 uur en extra verlof 170 uur

14 nieuwe cao po Startbekwaam - Basisbekwaam –Vakbekwaam Duurzaamheid – professionalisering 10% deskundigheid komt te vervallen 5% individuele professionalisering ( 2 uur per week 83 uur per jaar) Werknemer is verantwoordelijk voor eigen professionalisering/Jaarlijks afspraken POP Gemiddeld 500 euro per FTE Versnelling periodiek - basisbekwaam ( 3jr) LA4 en - vakbekwaam (7jr) LA8

15 Aandachtspunten: Vergroten invloed en verantwoordelijkheid van de medewerkers Zichtbaar maken van de balans tussen taken, beschikbare tijd en beheersen werkdruk Een passende invulling

16 Een goede balans 4 thema’s: Taakomvang Taakverdeling Taakbelasting Belastbaarheid

17 Welk model past bij onze school? BASISMODEL OVERLEGMODEL Maximale lessentaak 930 uur Minimale lessentaak 930 uur maximale lessentaak 1010 uur Afspraak maken uren voor- en nawerk Voor- en nawerk opslagfactor tussen 35% - 45% *Aantal uren afhankelijk van lesgebonden uren/behandeluren. Individuele opslagfactor Ontwikkelen beleid “individuele opslagfactor” Criteria: a.groepsgrootte b.belastbaarheid en ervaring medewerkers c.leeftijdsfasegericht personeelsbeleid Geen invoeringsplan Wel invoeringsplan Instemming PMR en meerderheid team. *Uren bestemd voor voor- en nawerk (de opslagfactor) afhankelijk van lesgebonden uren; kunnen dus bij gelijke WTF afwijken

18 Overlegmodel biedt flexibiliteit Afstemmen schoolontwikkeling en eigen ambities door afspraken te maken over: Invulling voor- en nawerk Bepalen van de opslagfactor (voor- en nawerk) Invulling overige taken

19 Overlegmodel biedt flexibiliteit Voorstel Invulling overlegmodel op bestuursniveau schooljaar 2015-2016 Minimale lessentaak 930 uur/maximale lessentaak 1010 uur Opslagfactor “voor- en nawerk” (35% van de les-/behandeltaken) 83 uur voor professionalisering op jaarbasis (deeltijders naar rato) 40 uur voor duurzame inzetbaarheid op jaarbasis (deeltijders naar rato) Uitwerking duurzame inzetbaarheid - na 01-08-2015!

20 Overlegmodel biedt flexibiliteit Voorstel Invulling overlegmodel op schoolniveau schooljaar 2015-2016 Ambities en doelstellingen van de school bepalen Invoeringsplan bevat: - taken die onder “voor-en nawerk” (opslagfactor) vallen - taken die onder “overige taken” - professionalisering bepalen - keuze overlegmodel of basismodel

21 Overlegmodel biedt flexibiliteit Voorstel Invulling persoonlijk plan van inzet OP en OOP met lesgebonden taken In plan van inzet worden opgenomen: De tijd voor lesuren (omvang lessentaak) Voor- en nawerk (de opslagfactor) Professionalisering (individuele scholing en teamscholing) Overige taken Uren duurzame inzetbaarheid De werkdagen De afspraken worden weergegeven in plan van inzet!

22 Overlegmodel biedt flexibiliteit Afspraken maken met OOP zonder lesgebonden en/of behandeltaken over: De te vervullen taken De professionalisering De werkdagen

23 Plan van inzet www.pm-top.nl

24 Communicatie Bestuur en directie vinden het belangrijk dat de medewerkers goed geinformeerd en betrokken worden RESPONZ organiseert dit op de volgende wijze: De Passer nr. 1 (10-12-2014) De Passer nr. 2 (26-01-2015) www.responz.netwww.responz.net Voorlichtingsbijeenkomst (04-02-2015)

25 Plan van Invoering Het traject: 28-01-2015-De Passer nr. 2 04-02-2015-Voorlichtingsbijeenkomst 10-02-2015-GMR-vergadering – keuze model febr./maart-MR – keuze model en opstellen invoeringsplan maart-Team - besluitvorming maart/april-Planningsgesprekken medewerker Plan van inzet invullen 01-08-2015-Invoeringsplan nieuwe cao gerealiseerd

26 Hoe verder? Wat gaan we doen? We gaan samen aan de slag! Hoe gaan we het doen? In overleg, passend bij RESPONZ! Dank voor jullie aandacht!

27 Invloed percentage opslagfactor op uren overige taken Opslagpercentage 35% Aanstelling 24 uur per week (WTF 0,6=995 uur op jaarbasis) Lesgebonden uren: 0,6* 930= 558 uur Verdeling uren: Lesgebonden uren 558 Voor- en nawerk 35% van 558= 195 (opslagfactor) Overige taken 168 Professionalisering 0,6* 83= 50 Duurzame inzetbaarheid 0,6*40= 24 Totaal 995

28 Invloed percentage opslagfactor op uren overige taken Opslagpercentage 40% Aanstelling 24 uur per week (WTF 0,6= 995 uur op jaarbasis) Lesgebonden uren: 0,6* 930= 558 uur Verdeling uren: Lesgevende taak 558 Voor- en nawerk 40% van 558= 223 (opslagfactor) Overige taken 140 Professionalisering 0,6* 83= 50 Duurzame inzetbaarheid 0,6*40= 24 Totaal 995


Download ppt "Van harte WELKOM!. wat gaan we doen? Zorgen dat wij aan de slag kunnen met de CAO door : Informatie te geven over de nieuwe CAO PO Een passende invulling."

Verwante presentaties


Ads door Google