De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomst van de ouderenzorg Ouderenzorg van de toekomst Bernadette Van Den Heuvel Raadgever woonzorg Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn,

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomst van de ouderenzorg Ouderenzorg van de toekomst Bernadette Van Den Heuvel Raadgever woonzorg Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn,"— Transcript van de presentatie:

1 De toekomst van de ouderenzorg Ouderenzorg van de toekomst Bernadette Van Den Heuvel Raadgever woonzorg Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 1

2 INHOUD  De oudere persoon vandaag anders dan deze van morgen?  Wat is ouderenzorg?  Welke sterke en zwakke kanten en bedreigingen kent de ouderenzorg van vandaag?  Wat is goede ouderenzorg?  Welke bouwstenen hebben we nodig voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg te (blijven) realiseren?  Wat te doen op korte termijn?  Slotbeschouwingen Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 2

3 De oudere persoon vandaag anders dan deze van morgen? Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 3

4  Zowel in absolute, als in relatieve cijfers toenemende groep  Hoger opgeleid  Meer en langer gewerkt  Mondiger – kritischer  Gezinnen met 2 tot 3 kinderen  Uit de echt gescheiden/nieuw samengestelde gezinnen  Toenemende diversiteit binnen de groep van de ouderen  Meer mogelijkheden gehad om te reizen/ervaringen op te doen  Kennis ICT Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 4

5  In 2013 heeft een vrouw die geboren wordt in België een gemiddelde levensverwachting van 82,93 jaar. Voor een man is dit 77,94 jaar  In 2060 wordt de geschatte levensverwachting voor mannen 86 jaar, en bijna 89 jaar voor vrouwen  De levensverwachting zal op een 47 jaar tijd dus toenemen met meer dan 8 jaar voor mannen en 6 jaar voor vrouwen Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 Vlaams Gewest01/01/2013 Leeftijd Totale bevolking Buitenlandse herkomst % buiten- landse herkomst EU-her- komst niet-EU- her- komst % EU- her- komst % niet- EU- herkomst 65-79 jaar850.49353.344 6,3 36.92716.4174,31,9 80+ 353.18211.469 3,2 8.8822.5872,50,7 Totaal 65+1.203.67564.813 5,4 45.80919.004 3,81,6 Herkomst Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 10

11 Herkomst Limburg 01/01/2013 Leeftijd Totale bevolking Buiten- landse herkomst % buiten- landse herkomst EU-her- komst niet-EU- her- komst % EU- her- komst % niet- EU- herkomst 65-79 jaar110.80413.980 12,6 11.1442.83610,12,6 80+ 39.3493.255 8,3 2.7624937,01,3 Totaal 65+150.15317.235 11,5 13.9063.329 9,32,2 Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 11

12 Wat is ouderenzorg? Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 12

13  Ouderenzorg is bedoeld om ondersteuning te bieden aan mensen die ten gevolge de ouderdom problemen ervaren op lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel vlak  Waardoor het zelfstandig functioneren en de kwaliteit van het leven mogelijks negatief beïnvloed wordt  Oudere mensen zijn niet perse zieke mensen  Hoge leeftijd maakt mensen kwetsbaar  Kwetsbaarheid is een sleutelbegrip  Opeenstapeling van gevolgen van diverse (deel-) oorzaken Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 13

14 Ouderenzorgbeleid onderdeel van… Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 14 zorgbeleid ouderenbeleid Ouderenzorg- beleid

15 Gezond ouder worden  Actief en gezond ouder worden is het nieuwe credo  Eenieders wens: gezond ouder worden en plotseling doodgaan  Zo gaat het maar zelden  Het mensenleven heeft een rafelrand  De jaren met toenemend ongemak zijn niet verdwenen, maar naar een latere leeftijd opgeschoven Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 15

16 Ouderdom …komt met gebreken  Vroeger was ‘oud worden’ een uitzondering, nu de regel  Maakt dat de levensloop van de mensen sterk is veranderd  Op 65 jaar heeft men nog een kwart tot een derde van het leven voor zich  Verdwijning van fataal aflopende infectieziekten  Epidemiologische transitie – verandering van doodsoorzaken  Opkomst van chronische (welvaart) ziekten en gebreken  Nu meer herkend en benoemd, juist omdat we de hoge leeftijd bereiken waarop deze ziektes zich kunnen openbaren (cfr. dementie) Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 16

17 Ouderdom en beeldvorming  De ouderdom heeft niet meer de glans van weleer  Vroeger had de dood weinig met leeftijd van doen  In onze tijd vormen grijs, ziekte en dood een drie- eenheid  Beeld dat we niet graag zien  Beeld dat we verdoezelen in ‘super-oma’ of ‘afhankelijke, zorgbehoevende oma’  Beeld veel genuanceerder  Grijs is niet zwart-wit Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 17

18 Chronische aandoeningen  27,2% van de Belgische bevolking lijdt aan minstens één chronische ziekte  Het risico op een chronische aandoening stijgt met de leeftijd  Ook de prevalentie van multimorbiditeit, neemt toe met het ouder worden  10 tot 20% van de 40-jarigen lijdt aan minstens twee chronische aandoeningen, bij de personen van 70 jaar en ouder stijgt dat aantal tot 50 à 70%  Binnen de chronische ziektes vormen de psychiatrische aandoeningen een belangrijk en alsmaar groeiend aandeel Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 18

19 Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 19

20 Het risico op een chronische aandoeningen stijgt met de leeftijd Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 20

21 Prevalentie dementie Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 21

22 Dementie Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 22

23 Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 23 Welke sterke en zwakke kanten heeft de ouderenzorg van vandaag?

24  Mantelzorg hoog  Toenemende woonzorgaanbod  Grote diversiteit  Keuzevrijheid  Toegankelijkheid  Kwaliteit  Toenemende professionalisering  Toenemende wetenschappelijke kennis  Technologische ondersteuning neemt toe  Te weinig preventie  Te weinig vroegdetectie & interventie  Te veel aanbodgestuurd  Te weinig vraaggestuurd  Gefragmenteerd  Gebrekkige coördinatie  Gebrekkige continuïteit  Overvloed/tekort aan informatie  Betaalbaarheid onder druk Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 24

25 Woonzorgdecreet van 2009…..  Gezinszorg en aanvullende thuiszorg  Diensten voor logistieke hulp  Oppashulp  Gastopvang  Woonzorgcentrum  Assistentiewoning  Centrum voor kortverblijf  Centrum voor dagverzorging  Centrum voor herstelverblijf  Diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen  Diensten voor thuisverpleging  Lokale en regionale dienstencentra  Verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 25

26 Toename van het woonzorgaanbod Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 26 Woonzorgaanbod20102014Toename Woongelegenheden woonzorgcentrum 66.63474.5867.952 Woongelegenheden kortverblijf 1.0542.016962 Wooneenheden Assistentiewoningen 14.43319.2114.778 Aantal Dagverzorgingscentra 112221 (38 CADO’s) 109

27 Bedreigingen  Economische en financiële situatie (armoede bij ouderen)  Maatschappelijke dominante waarden: individualisering, zelfbeschikking en consumentisme  Persistente negatieve beeldvorming  Ouderenzorg is niet ‘sexy’  Veel vragen naar zorg en ondersteuning, handen te kort  Vereconomisering van de zorg (zorg als koopwaar)  Tweedeling (rijk en arm, jong en oud, actief en passief, digifreak en digibeet) Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 27

28 Wat is goede ouderenzorg? Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 28

29 Wat verwacht men van de ouderenzorg?  Beschikbaar  Bereikbaar  Kwaliteitsvol (professioneel en zorgzaam)  Betaalbaar  Op maat – persoonsgericht en contextafhankelijk  Inclusief waar mogelijk, exclusief waar nodig  Thuis waar mogelijk, residentieel waar nodig  Algemeen waar mogelijk, specialistisch waar nodig  Eigen regie en verantwoordelijkheid over het leven en de zorg Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 29

30 Realistische verwachtingen?  Is the sky the limit?  Grenzen aan de zorg?  Botsing tussen verwachtingen en realiteit  Woonzorgcentra voorstellen als ‘hotel’s – all inclusive’ ?  Thuiszorg veridealiseren als ‘dé beste garantie op kwaliteitsvolle zorg’?  Houden we het irreële beeld van de levensfase niet zelf in stand  Hebben we zelf niet veel moeite mee om de werkelijkheid in al zijn grijstinten te laten/te willen zien? Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 30

31 Gedeelde verantwoordelijkheid  De oudere: een gezonde levensstijl en vroegtijdige welzijnsplanning  Familie, vrienden en buren: informele zorg en ondersteuning voor elkaar  De mantelzorgers: goed inschatten van de eigen mogelijkheden en grenzen en het zich tijdig laten bijstaan door professionele hulp of beroep te doen op respijtzorg;  De vrijwilligersorganisaties: meewerken aan nabije zorg en hierbij oog te hebben voor een zorgzaam evenwicht tussen verwachtingen en mogelijkheden van de vrijwilliger en de oudere persoon Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 31

32 Gedeelde verantwoordelijkheid  De zorg- en dienstverleners: realisatie van persoonsgerichte, menswaardige en geïntegreerde zorg- en dienstverlening  De zorgvoorzieningen: inzetten op deugdelijk bestuur, lokale inbedding, transparantie, efficiëntie en kwaliteit  De lokale overheden: een lokale beleid voeren met oog voor de specifieke lokale noden en behoeften van ouderen  De bovenlokale overheid: een beleid voeren dat gestuurd wordt door een performante programmatie, correcte financiering en gericht toezicht op outcome en toeganke- lijkheid Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 32

33 Ultieme doelstelling voor het toekomstig ouderenzorgbeleid in Vlaanderen  Mensgericht  Economisch volhoudbaar  Maatschappelijk aanvaard én ingebed  Oriëntatie op kwaliteit van leven  Oriëntatie op zo lang als mogelijk zelfstandig  Beschikbaar, ook én vooral wanneer het zelfstandig niet meer kan Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 33

34 Paradygmashift  Aanbodgestuurde zorg  Cliënt passief  Gefragmenteerd  Zorg en welzijn gescheiden  Ziekte en genezen  Monodisciplinair  Cure  Input  Institutioneel  Silo-Organisatie  Persoonsgericht zorg  Cliënt actief  Geïntegreerd  Zorg en welzijn verbonden  Gezondheid en gedrag  Multi-/pluri-/transdisciplinair  Preventie, cure én care  Outcome  In vertrouwde omgeving  Integrale organisatie Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 34

35 Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 35 Welke bouwstenen hebben we nodig voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg te (blijven) realiseren?

36 Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 36 BouwsteenInfo Programmatie Uitgaande van de behoeften Erkenningen Garantie van minimaal kwaliteitsniveau Financieringsconcept Persoonsgerichte financiering Organisatieconcept Geïntegreerd en persoonsgericht Mantelzorgbeleid Waarderen en ondersteunen Medewerkersbeleid Goed werkgeverschap Kwaliteitsbeleid Zorg, organisatie en bestuur Innovatiebeleid Co-creatie, ICT, slimme zorg

37 Financieringsconcept – Persoonsgericht Vlaamse sociale bescherming Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 37

38 Nieuw zorgorganisatieconcept Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 38

39 Van silozorg naar netwerkzorg Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 39

40 Mantelzorgbeleid Drie cruciale doelstellingen 1.De bevestiging van de positie en de maatschappelijke waarde van de mantelzorger 2.Het verlichten van het werk van de mantelzorgers 3.Het versterken van de samenwerking tussen de mantelzorger en de professionele zorg en dienstverleners Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 40

41 Wat te doen op korte termijn? Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 41

42  Versterking eerste lijn  Positie en rol diensten gezinszorg en AVT actualiseren  Erkenningskalender woongelegenheden woonzorgcentra en centra kortverblijf  Optimaliseren financiering zware zorg in woonzorgcentra  Oplossing vinden voor de financiering van de zorginfrastructuur  Juridische, financiële, organisatorische en infrastructurele problemen binnen groepen van assistentiewoningen oplijsten en bijsturen, waar nodig  Heroriëntering werkingstoelagen animatie in woonzorgcentra Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 42

43 Slotbeschouwingen Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 43

44  Grote uitdaging  Ingrijpende kantelperiode  Vele veranderingen tegelijkertijd en/of opeenvolgend aan elkaar  Samen werk van maken  Vraagt korte en lange termijn planning  Geen verdeelde, maar gedeelde verantwoordelijkheid Bernadette Van Den Heuvel - CD&V senioren - 10 maart 2015 44


Download ppt "De toekomst van de ouderenzorg Ouderenzorg van de toekomst Bernadette Van Den Heuvel Raadgever woonzorg Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn,"

Verwante presentaties


Ads door Google