De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 4 2014 - 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Francisca de Vries Coördinatrice VWO 4,5 & 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 4 2014 - 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Francisca de Vries Coördinatrice VWO 4,5 & 6."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 4 2014 - 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Francisca de Vries Coördinatrice VWO 4,5 & 6

2 Wijzigingen schoolleiding  Joanne Duijvestijn – Waarnemend vestigingsdirecteur  Bas Smies – Teamleider Bovenbouw H/V  Frank Warrink – Coördinator HAVO 4 & 5  Francisca de Vries – Coördinator VWO 4, 5 & 6 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

3 Leerlingbegeleiding VWO 4 Fred BouwhuisDecaan Richard WalgemoetDecaan Bart van BeekMentor Karien van EekelenMentor Wim OudMentor Bert van ZwietenMentor Francisca de VriesCoördinatrice leerlingzaken Bas SmiesTeamleider Chris de RuyterZorgcoördinator Samantha de la ParraDyslexiecoördinator VWO docententeam “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

4 Gemeenschappelijke doelen: Diploma halen en Volwassen worden “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

5 Impressie Kennismakingsdag

6 Tweede Fase “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

7 Kenmerken Tweede Fase  Zelfstandig werken en plannen  PTA (plan van toetsing en afsluiting)  Studiewijzers  Studiebegeleidingsuren  Vroeg beginnen met examenstof  Opbouw examencijfer start in VWO 4 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

8 Zelfstandigheid  Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen  Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan verschillen “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

9 Vinger aan de pols  Startgesprekken met mentor  Spijbelen & te laat komen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)  Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien nodig contact. “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

10 Zelfstandigheid “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

11 Ouders en huiswerk:Lekker puh… “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

12 Ouders en huiswerk  Belangstellend informeren  Faciliteren (tijd, werkplek)  Coachen (zelf oplossingen laten verzinnen)  Kijken naar de toekomst  Wat werkt? Wat gaat goed?  Wat zijn je kwaliteiten  Met inzet kun je het leren (growth mindset) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

13 Ouders en huiswerk  Handige tips in het boekje Onderpresteren: Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken (uitgever: SWP)  Leuke (korte) test voor ouders op www.onderpresteren.nl www.onderpresteren.nl “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

14 Vakkenpakket  Algemeen deel  Profieldeel  Natuur  Maatschappij  Vrij deel  1 of 2 examenvakken “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

15 Stroomwissel  Van natuur naar maatschappij  Als er plaats is  Tot einde blok 2, VWO 4  In overleg met mentor / docenten  Schriftelijke toestemming ouders “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

16 Wissel vrije deel  Wisselen van keuzevak:  Tot einde blok 1  Als er plaats is  Schriftelijke toestemming ouders  Laten vallen extra keuzevak:  einde blok 2 of einde blok 4  Schriftelijke toestemming ouders “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

17 Vrije deel  Tenminste 1 volledig examenvak  Wisselen van keuzevak:  Tot einde blok 1  Als er plaats is  Schriftelijke toestemming ouders  Laten vallen extra keuzevak:  einde blok 2 of einde blok 4  Schriftelijke toestemming ouders “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

18 Studiebegeleidingsuren  Mediatheek  Vakondersteuningsuren Kenmerken:  Zelf inschrijven in CUP  Totaal 32 lesuren per week  Actieve deelname vereist  Zelfde status als gewone les  Bij slechte resultaten: vakondersteuning verplicht “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

19 Steunlessen  Nederlands, Engels en Wiskunde  In verband met kernvakregeling  Deelname verplicht indien noodzakelijk “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

20 Toetsing (1)  Verschillende toetsvormen:  SET = schoolexamentoets  KT = kennistoets  PO = praktische opdracht  Examendossier: in beheer leerling “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

21 Toetsing (2)  4 blokken  Aan het einde van ieder blok een afsluitende toetsweek  Voor vrijwel ieder vak een SET  Tijdens toetsweek lesvrij  Gedurende het blok: KT’s en PO’s  Cijfers (en absentiegegevens) via Magister te volgen “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

22 Herkansingen  Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2  Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4  Inhalen gemiste SET: ZSM, in overleg met docent. Na blok 4 op inhaaldag.  Ingehaalde SET kan niet herkanst worden “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

23 Berekening overgangscijfer V4  Gemiddeld blokcijfer (GB) en PO cijfer (indien van toepassing) bepalen overgangscijfer  Standaard weging GB : PO = 4 : 1  Details in rode boekje (p. 9 & 10)  Gemiddeld blokcijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar V5 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

24 Bevorderingsregels Bevorderd:  LO, CKV, voldoende of goed  Daarnaast is voldaan aan:  In bespreking: bij één voorwaarde tekort  In bespreking: bij meer dan 1 tekort voor Ne, En,Wi OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

25 Combinatiecijfer  Enkele kleine vakken worden in het examenjaar gecombineerd tot één eindcijfer.  Daardoor goede balans grote en kleine vakken  Combinatiecijfer bevat:  Maatschappijleer (afgesloten in V4!)  ANW (afgesloten in V4!)  Profielwerkstuk (VWO 6) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

26 Ziekte  1 e dag ziekte: ouder belt naar school  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee van ouder “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

27 Toets(en) gemist  Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent (KT) en coördinator(SET).  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en):  Naam en klas leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist  Afwezigheid zonder reden: 1,0!  Informatie ouders: brief, code AT in Magister “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

28 Bijzonder verlof  Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: teamleider (dhr. B. Smies)  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: vestigingsdirecteur (mevr. J. Duijvestijn) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

29 Excursies & kosten  Kennismakingsdag Hulsbeek: 20 euro  Pop/Rock museum Gronau (CKV): 20 euro  Tweede Kamer (maatschappijleer): 20 euro  Bij kosten voor ouders deelname niet verplicht: alternatief programma op school “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

30 Mentorgroep dhr.van Beek 1.10

31 Mentorgroep mevr.van Eekelen 0.12

32 Mentorgroep dhr.Oud,1.29

33 Mentorgroep dhr.van Zwieten 1.25


Download ppt "Voorlichting VWO 4 2014 - 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Francisca de Vries Coördinatrice VWO 4,5 & 6."

Verwante presentaties


Ads door Google