De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auteur: Wim Laman Programma voor vandaag  Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Hoe bij afgewaardeerde vorderingen? Verliesverrekening binnen de fiscale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auteur: Wim Laman Programma voor vandaag  Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Hoe bij afgewaardeerde vorderingen? Verliesverrekening binnen de fiscale."— Transcript van de presentatie:

1 Auteur: Wim Laman Programma voor vandaag  Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Hoe bij afgewaardeerde vorderingen? Verliesverrekening binnen de fiscale eenheid. Voorvoegingsverliezen. Wanneer eindigt een fiscale eenheid? Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 1

2 Auteur: Wim Laman Fiscale eenheid1 van 4  Kern  De leden van de fiscale eenheid worden niet langer individueel in de Vpb betrokken maar éénmaal als geheel.  Voorwaarden  Moedermij bezit min. 95% v.d. aandelen dochtermij(en);  Moet gaan om juridische en economische eigendom;  Fiscale eenheid wordt op verzoek aangegaan;  Ingangsdatum max. 3 mnd terugwerkende kracht;  Boekjaren v.d. leden moeten aan elkaar gelijk zijn;  Dochtermij-en mogen een NV, BV of look-alike zijn;  De leden moeten feitelijk in NL gevestigd zijn. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 2

3 Auteur: Wim Laman Fiscale eenheid2 van 4  In het linkervoorbeeld kan de kleindochter alleen in de fiscale eenheid worden opgenomen als beide dochters er ook deel van uit maken. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 3

4 Auteur: Wim Laman Fiscale eenheid3 van 4  Voordelen  Eenmaal aangifte doen;  De Vpb wordt berekend over het saldo van de winsten en verliezen van alle leden van de fiscale eenheid;  Interne leveringen zijn niet zichtbaar waardoor over de daarop behaalde winsten geen belasting wordt geheven;  Herstructurering leidt niet tot afrekenen over stille reserves/belastingheffing. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 4

5 Auteur: Wim Laman Fiscale eenheid4 van 4  Nadelen  Elk lid van de fiscale eenheid is hoofdelijk aansprakelijk voor de Vpb- schuld van de fiscale eenheid;  Het tariefopstapje (20% over eerste € 200.000 winst) geldt slechts één keer;  Lagere investeringsaftrek (lager percentage) doordat de investeringen bij elkaar geteld moeten worden. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 5

6 Auteur: Wim Laman Gevolg voor balans Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 6

7 Auteur: Wim Laman Afgewaardeerde vorderingen1 van 4  Normale situatie  Vorderingen en schulden tussen leden van de FE vallen bij het consolideren tegen elkaar weg.  Afgewaardeerde vordering  Na wegstrepen van vorderingen schulden tussen de leden van de fiscale eenheid resteert een schuld.  Oplossing  Schuld ook afwaarderen  winstneming bij schuldenaar. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 7

8 Auteur: Wim Laman Afgewaardeerde vorderingen2 van 4  Voorbeeld  Moeder heeft een vordering op dochter van € 100.000. De dochter lijdt structureel verlies.  Moeder heeft de vordering daarom geherwaardeerd op € 40.000.  Tegenover de vordering van € 40.000 staat bij de dochter een schuld van € 100.000.  De dochter moet schuld afwaarderen en € 60.000 winst nemen. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 8

9 Auteur: Wim Laman Afgewaardeerde vorderingen3 van 4 Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 9

10 Auteur: Wim Laman Afgewaardeerde vorderingen4 van 4 Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 10

11 Auteur: Wim Laman Verliesverrekening bij fiscale eenheid  De verliesverrekening valt uiteen in:  horizontale verliesverrekening (verrekening tussen de leden)  verticale verliesverrekening (verrekening over de jaren)  Voorbeeld  De vennootschappen Geluid BV, Stereo I BV en Stereo II BV vormen sinds 1 jan een fiscale eenheid. In 2014 behaalt Geluid BV een winst van € 250.000. Stereo I BV en Stereo II BV lijden een verlies van € 300.000 resp. € 200.000.  De horizontale verliesverrekening verloopt als volgt: toerekenen naar rato verlies 200 / (300+200) x 250 Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 11

12 Auteur: Wim Laman Carry back bij fiscale eenheid  Voorbeeld  Geluid BV is houder van de aandelen Tuner BV. In 2014 richt Geluid BV twee nieuwe BV’s op: Stereo I BV en Stereo II BV en verzoekt de inspecteur alle BV’s als f.e. aan te merken. In 2014 behaalt Geluid BV een winst van € 600.000. De overige BV’s lijden verlies. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 12

13 Auteur: Wim Laman  Voorbeeld  In Tuner BV zit een verrekenbaar verlies van € 175.000. In 2014 richt Geluid BV twee nieuwe BV’s op: Stereo I BV en Stereo II BV en verzoekt zij de inspecteur alle BV’s als f.e. aan te merken. Carry forward bij fiscale eenheid Ingebrachte verliezen van een aan de f.e. toegevoegde lid zijn alleen compensabel met toekomstige winsten van dit lid. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 13

14 Auteur: Wim Laman Einde fiscale eenheid  Een fiscale eenheid eindigt:  als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, of  op verzoek van een of meer leden van de f.e. – kan niet met terugwerkende kracht, of  bij toe- en uittreden binnen één boekjaar – dan er vanuit gaan dat er nooit een f.e. is geweest (of dat dit lid er niet toe behoorde) Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 14

15 Auteur: Wim Laman Doorschuiven + verkoop aandelen1 van 2  Voorbeeld  Moeder BV vormt met Dochter BV een fiscale eenheid. Dochter BV is slapende BV met een geactiveerd verlies van € 130.000 en een schuld aan Moeder BV van € 50.000.  Moeder BV is eigenaar van een pand dat zij wil verkopen. In het pand zit een stille reserve. Moeder BV besluit het pand voor de boekwaarde aan Dochter BV te verkopen. Bij gebrek aan middelen blijft Dochter BV de koopsom schuldig.  Wat zou het fiscale gevolg zijn?  Binnen een f.e. kan men vrijelijk met de activa schuiven. Omdat er geen fiscaal belang is, zal de fiscus zich niet al te druk maken over de gehanteerde prijzen. Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 15

16 Auteur: Wim Laman Doorschuiven + verkoop aandelen2 van 2  Maar wat als Moeder BV de aandelen Dochter BV vervolgens verkoopt?  Moeder BV behaalt dan een transactiewinst die op grond van de deelnemingsvrijstelling niet belast kan worden. Moeder BV ziet dus kans de stille reserve langs slinkse weg belastingvrij te toucheren. Maar… Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 16

17 Auteur: Wim Laman Antimisbruik wetgeving  Art. 15ai bepaalt dat:  de f.e. toch belasting moet betalen als de f.e. binnen zes jaren na het doorschuiven van een actief, waarin een stille reserve zat, verbroken wordt  tenzij de overdracht passend was gelet op de bedrijfsuitoefening of  ging om de overdracht van een zelfstandig deel van de onderneming, en  tegen uitreiking van aandelen en  tussen overdracht en verbreking f.e. lag meer dan drie kalenderjaren. cumulatief Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 17

18 Auteur: Wim Laman  EINDE Versie 3.41 -- 31 dec 2014VPB_PRES04_2014 18


Download ppt "Auteur: Wim Laman Programma voor vandaag  Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Hoe bij afgewaardeerde vorderingen? Verliesverrekening binnen de fiscale."

Verwante presentaties


Ads door Google