De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma voor vandaag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma voor vandaag"— Transcript van de presentatie:

1 Programma voor vandaag
Fiscale eenheid Wanneer en waarom? Hoe bij afgewaardeerde vorderingen? Verliesverrekening binnen de fiscale eenheid. Voorvoegingsverliezen. Wanneer eindigt een fiscale eenheid? VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

2 Fiscale eenheid 1 van 4 Kern
De leden van de fiscale eenheid worden niet langer individueel in de Vpb betrokken maar éénmaal als geheel. Voorwaarden Moedermij bezit min. 95% v.d. aandelen dochtermij(en); Moet gaan om juridische en economische eigendom; Fiscale eenheid wordt op verzoek aangegaan; Ingangsdatum max. 3 mnd terugwerkende kracht; Boekjaren v.d. leden moeten aan elkaar gelijk zijn; Dochtermij-en mogen een NV, BV of look-alike zijn; De leden moeten feitelijk in NL gevestigd zijn. VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

3 Fiscale eenheid 2 van 4 In het linkervoorbeeld kan de kleindochter alleen in de fiscale eenheid worden opgenomen als beide dochters er ook deel van uit maken. VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

4 Fiscale eenheid 3 van 4 Voordelen Eenmaal aangifte doen;
De Vpb wordt berekend over het saldo van de winsten en verliezen van alle leden van de fiscale eenheid; Interne leveringen zijn niet zichtbaar waardoor over de daarop behaalde winsten geen belasting wordt geheven; Herstructurering leidt niet tot afrekenen over stille reserves/belastingheffing. VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

5 Fiscale eenheid 4 van 4 Nadelen
Elk lid van de fiscale eenheid is hoofdelijk aansprakelijk voor de Vpb-schuld van de fiscale eenheid; Het tariefopstapje (20% over eerste € winst) geldt slechts één keer; Lagere investeringsaftrek (lager percentage) doordat de investeringen bij elkaar geteld moeten worden. VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

6 Gevolg voor balans VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

7 Afgewaardeerde vorderingen 1 van 4
Normale situatie Vorderingen en schulden tussen leden van de FE vallen bij het consolideren tegen elkaar weg. Afgewaardeerde vordering Na wegstrepen van vorderingen schulden tussen de leden van de fiscale eenheid resteert een schuld. Oplossing Schuld ook afwaarderen  winstneming bij schuldenaar. VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

8 Afgewaardeerde vorderingen 2 van 4
Voorbeeld Moeder heeft een vordering op dochter van € De dochter lijdt structureel verlies. Moeder heeft de vordering daarom geherwaardeerd op € Tegenover de vordering van € staat bij de dochter een schuld van € De dochter moet schuld afwaarderen en € winst nemen. VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

9 Afgewaardeerde vorderingen 3 van 4
VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

10 Afgewaardeerde vorderingen 4 van 4
VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

11 Verliesverrekening bij fiscale eenheid
De verliesverrekening valt uiteen in: horizontale verliesverrekening (verrekening tussen de leden) verticale verliesverrekening (verrekening over de jaren) Voorbeeld De vennootschappen Geluid BV, Stereo I BV en Stereo II BV vormen sinds 1 jan een fiscale eenheid. In 2014 behaalt Geluid BV een winst van € Stereo I BV en Stereo II BV lijden een verlies van € resp. € De horizontale verliesverrekening verloopt als volgt: toerekenen naar rato verlies 200 / ( ) x 250 VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

12 Carry back bij fiscale eenheid
Voorbeeld Geluid BV is houder van de aandelen Tuner BV. In 2014 richt Geluid BV twee nieuwe BV’s op: Stereo I BV en Stereo II BV en verzoekt de inspecteur alle BV’s als f.e. aan te merken. In 2014 behaalt Geluid BV een winst van € De overige BV’s lijden verlies. VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

13 Carry forward bij fiscale eenheid
Voorbeeld In Tuner BV zit een verrekenbaar verlies van € In 2014 richt Geluid BV twee nieuwe BV’s op: Stereo I BV en Stereo II BV en verzoekt zij de inspecteur alle BV’s als f.e. aan te merken. Ingebrachte verliezen van een aan de f.e. toegevoegde lid zijn alleen compensabel met toekomstige winsten van dit lid. VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

14 Einde fiscale eenheid Een fiscale eenheid eindigt:
als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, of op verzoek van een of meer leden van de f.e. – kan niet met terugwerkende kracht, bij toe- en uittreden binnen één boekjaar – dan er vanuit gaan dat er nooit een f.e. is geweest (of dat dit lid er niet toe behoorde) VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

15 Doorschuiven + verkoop aandelen 1 van 2
Voorbeeld Moeder BV vormt met Dochter BV een fiscale eenheid. Dochter BV is slapende BV met een geactiveerd verlies van € en een schuld aan Moeder BV van € Moeder BV is eigenaar van een pand dat zij wil verkopen. In het pand zit een stille reserve. Moeder BV besluit het pand voor de boekwaarde aan Dochter BV te verkopen. Bij gebrek aan middelen blijft Dochter BV de koopsom schuldig. Wat zou het fiscale gevolg zijn? Binnen een f.e. kan men vrijelijk met de activa schuiven. Omdat er geen fiscaal belang is, zal de fiscus zich niet al te druk maken over de gehanteerde prijzen. VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

16 Doorschuiven + verkoop aandelen 2 van 2
Maar wat als Moeder BV de aandelen Dochter BV vervolgens verkoopt? Moeder BV behaalt dan een transactiewinst die op grond van de deelnemingsvrijstelling niet belast kan worden. Moeder BV ziet dus kans de stille reserve langs slinkse weg belastingvrij te toucheren. Maar… VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

17 Antimisbruik wetgeving
Art. 15ai bepaalt dat: de f.e. toch belasting moet betalen als de f.e. binnen zes jaren na het doorschuiven van een actief, waarin een stille reserve zat, verbroken wordt tenzij de overdracht passend was gelet op de bedrijfsuitoefening of ging om de overdracht van een zelfstandig deel van de onderneming, en tegen uitreiking van aandelen en tussen overdracht en verbreking f.e. lag meer dan drie kalenderjaren. cumulatief VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014

18 EINDE VPB_PRES04_2014 Versie dec 2014


Download ppt "Programma voor vandaag"

Verwante presentaties


Ads door Google