De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen en trends in onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen en trends in onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen en trends in onderwijs

2 Crisis?

3 Of nieuwe, eerlijker verdeelde werkelijkheid?

4 Grote economische zorg: Hoe houden we onze concurrentiepositie?

5 Sterk toenemende arbeidsproductiviteit…
5000 stuks per jaar 500 miljoen stuks per jaar

6 In onderwijs is dit nauwelijks mogelijk
In onderwijs is dit nauwelijks mogelijk? Maar… de salarissen in de dienstensector moeten we meestijgen met die in het bedrijfsleven om werken voor de overheid aantrekkelijk te houden… 1 uur vioolles … 1 uur vioolles

7 Rijksbegroting Onderwijs
We worden ouder… gaan langer naar school... economische tegenwind… De roep om efficiëntie en innovatie van en in het onderwijs groeit. Ook vanuit het onderwijsveld zelf! Rijksbegroting Zorg ↑ Belastingbetaler Rijksbegroting Onderwijs

8 Trends Shaping Education volgens de OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) Globalisering Dynamiek in het werk Goed (samen)leven Moderne Families Oneindige connectiviteit (ICT) ICT opmerking

9 Onderwijs over 15-20 jaar Beroepen van de laatste 10 jaar:
Bitcoin handelaar Drone operator Vlogger iPhone glazenmaker Draagdoekconsulent Cupcake Designer 3D printspecialist Moleculair kok Crowdfunding specialist Scrum master

10 Nieuwe koers…

11 Ontwikkelingen in het onderwijs
Recht doen aan verschillen tussen leerlingen en personalisering (maatschappelijke verwachtingen) Rekening houden met kenmerken van de nieuwe generatie en nieuwe benodigde competenties LEREN Rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen: crisis en roep om efficiëntie Gebruik maken van mogelijkheden van technologie Nieuwe wetenschappelijke inzichten

12 Plaats van kennis in onze veranderende maatschappij
Van kennismaatschappij naar lerende maatschappij: Welke kennis, vaardigheden en inzichten zijn belangrijk? Of gaat het om toepassen van kennis en/of interpreteren en waarderen van informatie?

13 Wat moeten kinderen leren?

14 Kennis: wie bepaalt wat en hoe er geleerd wordt?
Leerkrachten arrangeren steeds meer zelf Doelgericht i.p.v. activiteitgerichtheid Overzicht nodig: Wat vinden we eigenlijk dat kinderen moeten WETEN, wat moeten ze KUNNEN en SNAPPEN aan het eind van groep 8?

15 Leren is meer dan kennisoverdracht!
Drie soorten kennis: inzichten, routines en feiten Soort kennis Toelichting Activiteit Rol leerkracht Leermethode Feiten Gegevens, definities, regels en procedures (bijv. spreekwoorden, woordkennis, regelkennis spelling) Studeren, navragen, redeneren, rijtjes oefenen Toezichthouder, uitlegger, overdrager Studeren m.b.v. boeken, ICT, medeleerlingen, volwassenen Routines / vaardigheden Handigheid, vaardigheid (bijv. lezen, schrijven, woordvindstrategieën, spelling, rijmen) Doen, nadoen, toepassen, trainen Trainer, meester, feedbackgever Oefenen a.d.h.v. levensechte materialen en probleemsituaties totdat de vaardigheid beheerst wordt Inzichten Mentaal model opbouwen waarmee je een deel van de werkelijkheid kunt verklaren (inzicht in taalstructuur, verhaalopbouw, taalbeschouwing, jezelf kennen!) Ontdekken, ervaren, spelen, reflecteren, analyseren Begeleider, coach Concrete ervaringen, reflectie, beelden (video, rollenspel, metafoor) 15

16 Yong Zhao over Worldclass learners
Vaardigheden en kwaliteiten die hij noemt zijn: Confidence (zelfvertrouwen) Friends (vrienden) Risk-taking (risico’s nemen, ondernemend) Passion (passie) Creativity (creativiteit) Global competency (wereldwijs) Uniqueness (uniek zijn) Empathy (empathie) Zijn stelling: Standaardisering en homogeniteit is schadelijk voor de toekomst! Onderwijs passend maken betekent in deze tijd vooral ook kinderen nieuwsgierig, wereldwijs, flexibel en ondernemend maken. Het werk van Yong Zhao richt zich op de gevolgen van globalisering en technologie op het onderwijs. Zhao zet zich af tegen het traditionele onderwijsparadigma en daar windt hij geen doekjes om: “Alle onderwijsinnovaties die proberen om gemeenschappelijk, homogeen en gestandaardiseerd leren te bewerkstellingen, zijn niet alleen nutteloos, maar ook schadelijk voor de toekomst van onze kinderen,” is een van de harde conclusies van Zhao. En: “Hoe meer nadruk het systeem op cognitieve leervakken en gestandaardiseerde toetsen legt, hoe meer het systeem creativiteit en ondernemingszin onderdrukt.”

17 21st Century Skills

18 Talentontwikkeling - Wetenschap & techniek – creatief denken

19 Zelfsturend Leren Competenties, Stubbé & Theunissen (2008)
Regie nemen voor je eigen leerproces (wat, waar, wanneer, met wie en hoe) Leerstrategieën toepassen (doelen stellen + plannen) Reflecteren Samenwerken

20 Er is steeds meer bekend over wat werkt in onderwijs…, wat werkt in organisaties…, hoe kinderen (en volwassenen) leren…., wat motiveert…. en wat er toe doet…

21 Marcel V. J. Veenman, Didaktief 2013
Onderzoek toont aan: Niet kennis, maar metacognitie bepaalt leerresultaat Metacognitie, wat is dat eigenlijk? Simpel gezegd: de kennis en vaardigheden die een leerling nodig heeft om zijn eigen leergedrag te controleren en aan te sturen. Het gaat om vaardigheden als het oriënteren op een taak, doelen stellen, plannen, jezelf monitoren, het resultaat evalueren en reflecteren op het eigen handelen.

22 ICT en wat doen we ermee? Alles is een display (Beeldcultuur)
Taaltechnologie (Alle talen toegankelijk) Altijd en overal IT (Altijd communicatie) Alles communiceert met alles (BYOD) Toegankelijkheid (Alles overal) Deze Tablet doet het niet ...

23 De gedigitaliseerde maatschappij?

24 De digitale school bestaat al… In Korea staat een robot voor de klas die Engelse les geeft. In Amerika bestaat een school voor VO waar je volledig online en met behulp van een 24 uur bereikbare helpdesk je diploma kunt behalen. Online zijn veel instructiefilmpjes te vinden, opgenomen door leerkrachten en/of leerlingen zelf.

25 Wat betekent dit alles voor ons?


Download ppt "Ontwikkelingen en trends in onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google