De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SpiegelKarperProject ‘Dongen’. Wat is een Spiegel Karper Project (SKP)? Definitie Een spiegelkarperproject is een project waarbij … op planmatige basis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SpiegelKarperProject ‘Dongen’. Wat is een Spiegel Karper Project (SKP)? Definitie Een spiegelkarperproject is een project waarbij … op planmatige basis."— Transcript van de presentatie:

1 SpiegelKarperProject ‘Dongen’

2 Wat is een Spiegel Karper Project (SKP)? Definitie Een spiegelkarperproject is een project waarbij … op planmatige basis het aandeel van het percentage spiegelkarper binnen een karperbestand wordt verhoogd door middel van uitzettingen. (bron: Karperstudiegroep Nederland) Geschiedenis Voorloper en voorbeeld van dit type projecten is het AHV Spiegelkarperproject, dat in 1998 in de Amstelboezem van start is gegaan. De belangrijkste doelstelling van dit monitoringsproject is het in kaart brengen van de verspreiding en migratie van in open boezemwater uitgezette karpers. Aldus kon gemeten worden of en in hoeverre het voor een hengelsportvereniging zinvol is om in water waar de karper in principe alle kanten op kan, en daarmee ook de verenigingsgrenzen kan overschrijden, karper uit te zetten. Het succes van dit pilotproject zette anderen aan om in dezelfde stijl in andere wateren aan de slag te gaan. Er zijn reeds 30 SpiegelKarperProjecten succesvol in Nederland uitgevoerd!

3 Doel is toekomstgericht:  Wilhelminakanaal weer interessant maken voor karpervissers;  Het teruglopende spiegelkarper bestand aanvullen.

4  Fase I: Bestellen Bestellen spiegelkarpers bij viskweker Valkenswaard (voorheen OVB)  Fase II: Uitzetten Uitzetting: alle spiegelkarpers worden gemeten, gewogen, gefotografeerd en gegevens opgeslagen in een database  Fase III: Monitoring Terugvanggegevens worden gedocumenteerd en geanalyseerd door Karperclub Dongen Het SpiegelKarperProject is een 3-jaren project, elk jaar is de opzet hetzelfde

5 Fotoimpressie SKP

6 Uitzetgebied: Wilhelminakanaal Het Wilhelminakanaal lopend van sluis Oosterhout tot aan sluis Tilburg is 12,2 km lang!

7 Ervaringen van andere SpiegelKarperProjecten leert dat eventuele angst dat uitgezette spiegelkarpers het ‘hazepad’ kiezen door voorbij sluizen (lees: Oosterhout en Tilburg) te zwemmen en daarmee het HSV Dongen gebied verlaten begrijpelijk maar onjuist is. In Bijlage 1: ‘het Hazepad, nee hoor’ staan ervaringen van gelijksoortige spiegelkarperprojecten vermeld, die deze stelling ondersteunen. Migratie een probleem? Nee

8 Planning SpiegelKarperProject  Jaar 1  150 spiegelkarpers uitzetten in november 2008  Jaar 2  50 spiegelkarpers uitzetten in november 2009  Jaar 3  50 spiegelkarpers uitzetten in november 2010

9 Betrokken partijen Wie?Rol? Karperclub DongenInitiatiefnemer en uitvoerder HSV DongenOpdrachtgever / Visrechthebbende Viskweker Valkenswaard (voorheen OVB)Leverancier spiegelkarpertjes Wie?Rol? KSN (Karper Studie Groep Nederland)ondersteuning COS (Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten)Vereniging van alle landelijke Spiegelkarperprojecten / ondersteuning Peter OtteLocale ervaringsdeskundige, coach / sec HSV Vegel en bestuurslid VBC de AA PRIMAIR SECUNDAIR

10 Vóórkom excessen  Karperclub Dongen stelt 2 personen beschikbaar die opgeleid worden als viscontroleur tbv het Wilhelminakanaal. Opleidingen worden bij de OVB gevolgd

11 HSV Dongen & Karperclub Dongen  Karperclub Dongen zal zich binnen HSV Dongen profileren als een proactieve club met extra aandacht richting jeugdleden aangaande karpervissen

12 Jeugdprogramma Karpervissen Doel van het ‘Karperclub Dongen jeugdprogramma’ is de jeugd enthousiasmeren en informeren over karpervissen! Thema’s & Agenda ACTIVITEITONDERWERPENDUURDATUM Informatie-, en filmavond  Wie is Karperclub Dongen?  Wat is een karper?  Hoe vang ik een karper?  Waar zwemmen karpers?  Dia show  Vertonen film over karpervissen  Materiaaluitleg 2uurmei ‘08 Praktijkdag  Bezoek op locatie  Zelf vissen  Gedragscode voor de karpervisser  Hoe behandel je een karper? dagdeeljul ‘08 Visuitzetting  bezoek aan uitzetting van het SpiegelKarperProject  op de foto met een karper 1uursep ‘08 ….....….

13 Akkoord op voorstel?  Karperclub Dongen is onderdeel van HSV Dongen;  Karperclub Dongen voert het Jeugd programma Karpervissen uit onder de naam van HSV Dongen;  HSV Dongen stelt een budget beschikbaar tbv het Spiegelkarperproject uit te voeren door Karperclub Dongen  Twee ‘controleurs’ uit Karperclub Dongen worden belast met handhaving tbv het Wilhelminakanaal en worden hiervoor opgeleid door de OVB

14 Bijlage 1: Het Hazepad, nee hoor Ervaringen overige Spiegelkarperprojecten mbt sluizen en migratie -reacties van andere Spiegelkarperprojecten- Spiegelkarperproject Veghel- Peter Otte sec HSV Vegel/bestuurslid VBC de AA “Kan er erg kort in zijn, in de drie jaar dat we spiegels uitzetten heb ik twee keer een melding binnen gekregen dat er een karper in een ander vak via de sluis is gekomen. Een was er stroom opwaarts en de ander stroom afwaarts gegaan. Heb het dan wel over het uitzetten van rond de 450 karpers. Het gebied waarin we karpers uitzetten heeft een lengte van 23 km met daarin twee sluizen. Het bestaat dus uit drie vakken. Hierdoor kunnen we een redelijk beeld krijgen of karpers zich verplaatsen via sluizen. Het aantal terugmeldingen bedraagt op dit moment vanaf eind 2005 een kleine 100. Vier karpers drie keer teruggemeld, zeven stuks twee keer. Na een paar maanden zijn ze gemiddeld al vrij honk vast zo is onze ervaring. De rede is gemakkelijk te verklaren, een karper vindt zijn voedsel binnen een bepaald gebied wat vaak niet groter is dan een paar honderd meter kanaal. En zal hij het gebied enkel verlaten om te paaien of als zijn voedsel bron plaatsen door omstandigheden verstoord is.” Spiegelkarperproject Amsterdam- Joris Weitjens voorzitter Centraal Overleg Spiegelkarperprojecten (COS) “Ook hier in Amsterdam bestond voor de start van het eerste SKP bij de bestuurders grote weerzin tegen een open water SKP omdat de uitgezette karpers het hazenpad zouden kiezen. Niet zo gek want hier in laag Nederland heb je niet zo veel sluizen. Zonder een sluis tegen te komen kunnen ze bij ons naar twee kanten een kilometer of 40 zwemmen. Maar dat doe ze dus niet. ….. het zwaartepunt van terugmeldingen (bift) binnen de perken. Zelfs een jaar of 10 na uitzetting bevindt het gros van de projectspiegels zich binnen een straal van 18 km van het uitzetpunt… Dat sluizen welk type ook karpermigratie belemmeren is wel zeker. Het hangt van het type sluis af hoezeer. Schutsluizen (zoals bij jullie) vormen een behoorlijk obstakel voor karpers. In Amsterdam hebben wij een prachtig meetpunt. Een zeer druk gebruikte schutsluis op 3,5 km van het hoofduitzetpunt. Op dat uitzetpunt zijn in 10 jaar tijd 1800 karpers uitgezet. Daarvan hebben we ruim 500 terugmeldingen. De gemiddelde afstand tot dat uitzetpunt is circa 9 km, met afstanden tot ruim 35 km. Van de andere kant van de sluis hebben wij in die 10 jaar echter slechts 5 terugmeldingen ontvangen! …. Lijkt me niet dat je daar wakker van kunt liggen”

15 Bijlage 1: Het Hazepad, nee hoor (vervolg) Ervaringen overige Spiegelkarperprojecten mbt sluizen en migratie -reacties van andere Spiegelkarperprojecten- Spiegelkarperproject Wilnes- Dingeman den Braber HSV Wilnes “Wilnis is een open systeem met een verbinding naar Vinkeveen. We hebben terugmeldingen van vlakbij een sluis, maar geen meldingen van er voorbij. Tussenstand 25 - 0.” Spiegelkarerproject Weesp- Tim Pelsma Wesp “En hier rond Weesp is het ook gelukt om het bestuur te overuigen en hier kunnen ze wel echt weg. n dat doen ze veel minder dan we eerst dachten, ruim de helft blijft hangen blijkt uit de gegevens van ons en Joris. Dus zelfs als de karper weg kan, blijven ze toch hangen. Dat blijkt duidelijk uit onze ervaringen. Spiegelkarperproject Haarlem- Peter Heeremans HSV Haarlem “Wij van hengelsportvereniging Haarlem hebben vanaf 2001 over de 1000 stuks spiegeltjes uitgezet op het Rijnlandsboezemstelsel. Dit is een groot waterstelsel wat via een sluis direct in verbinding staat met het Noordzeekanaal. Onze ervaring is dat veel uitgezette spiegels teruggevangen worden dichtbij de uitzetplaats. Ook nu, circa 6 jaar na uitzetting worden er nog steeds spiegels van uitzetting 2001 nog geen 300meter verderop teruggevangen van de uitzetplaats. Het gaat erom of de karper vindt wat hij zoekt op het uitzetwater. Dus primair gezien is dit: voldoende voedsel, veiligheid en denk ik relatief gezond water. Vindt de karper dit niet, dan trekt hij weg op zoek naar betere omstandigheden. Daarbij is niet elke karper honkvast, maar zitten er ook echte "nomaden" tussen die kilometers per dag afleggen en totaal ergens anders weer eens opduiken. Ook hier zijn voorbeelden te over van. Ook vlak voor de paai trekken karpers natuurlijk naar de betere paaigronden om dan na de paai weer hun honk op te zoeken, soms na wat omzwervingen. De sluis naar het Noordzeekanaal heeft ons nooit weerhouden om een spiegelkarperproject op te zetten. We hebben zelfs 500meter vanaf de sluis nog vis uitgezet en natuurlijk verdwijnt er altijd wel een deel via een sluis of duiker of wat dan ook. Al met al zou je kunnen kijken naar de omstandigheden op het water waar je wil uitzetten of deze geschikt zijn voor de karper en vindt de vis er alles wat hij nodig heeft?”


Download ppt "SpiegelKarperProject ‘Dongen’. Wat is een Spiegel Karper Project (SKP)? Definitie Een spiegelkarperproject is een project waarbij … op planmatige basis."

Verwante presentaties


Ads door Google