De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pakketkeuzeavond 2GT 09 februari 2015. 21-3-20152 Programma voor vanavond  Opening en even voorstellen  Bevordering en plaatsing vanuit 2 GT  Keuzebegeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pakketkeuzeavond 2GT 09 februari 2015. 21-3-20152 Programma voor vanavond  Opening en even voorstellen  Bevordering en plaatsing vanuit 2 GT  Keuzebegeleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Pakketkeuzeavond 2GT 09 februari 2015

2 21-3-20152 Programma voor vanavond  Opening en even voorstellen  Bevordering en plaatsing vanuit 2 GT  Keuzebegeleiding  Leerwegen sectoren vmbo  Tijdpad  Vragenronde

3 21-3-20153 Even voorstellen..  Mentoren dhr. A. Wijnreder dhr. C. de Jong mevr. M. Nijhuis  Decaan dhr. H. Braakhuis

4 21-3-20154 Doorstroomschema onder- bouw VO 1B1KGT1HV1TTO1TH1V 2B2K2V2TTO2GT2H boven- bouw vmbo 4B 3B3K 4K4GT 3GT 3H3V3TTO 4H 5H 4V + FLE 5V + FLE 6V + FLE boven- bouw havo vwo MBO HBO WO 4T 3T niveau 4

5 Doorstroom bovenbouw VMBO 2K2GT 3 + 4 G(T) Tubbergen één praktijkvak zes theorievakken 3 + 4 (G)T Almelo 6/7 theorievakken (praktijkvak: technologie) 3 + 4 B of K in Tubbergen zorg en welzijn – breed groen – breed 3 + 4 B of 3 + 4 K Pius X Erasmus Noordik AOC oost Twents Carmelcollege

6 21-3-20156 Referentieniveaus rekenen- en taal

7 Resultaten toetsen Nederlands en rekenen Begrijpend lezen TaalverzorgingRekenen < 1F 15%6%13% 1F 71% 66% 2F 15%23%21% 21-3-20157

8 Aanvullende exameneisen 21-3-20158 Gemiddeld ‘5,5’ of meer voor je examenvakken; Een ‘5’ of hoger voor Nederlands; Een ‘5’ of hoger voor de rekentoets

9 besprekenrechtstreeks bevorderde leerlingenvia dvb bevorderde lln. Maximaal aantal tekortpunten 234 Maximaal tekort Ne/En/Wi 2222meer dan 2 Gemiddelde rapportcijfers (  7,5)  6,3  6,0  5,0 Plaatsing in:3H3GT3K of 3GT3K 3K of 2GT 9 Bevordering en plaatsing vanuit 2GT 3K, 3GT of misschien 3H ? 61129 ( 2 ?)5146

10 21-3-201510 Bevordering, plaatsing en sectorkeuze  Belangstelling: Nu en voor de toekomst  Capaciteiten: Kennen, kunnen, snappen  Werkhouding: Concentratie en motivatie

11 21-3-201511 Keuzes vanuit 2GT naar leerjaar 3  Dhr. H. Braakhuis Decaan

12 21-3-201512 Het gaat om drie keuzes …. voor iedere leerling die overgaat:  1. Welke sector?  Economie, Techniek, Groen-breed, Zorg en Welzijn  2. Welke vakken?  Algemeen deel, sectordeel en vrije deeL  3. Welke locatie?  Tubbergen, Canisius Slot …of elders?

13 21-3-201513 Locatiekeuze: overeenkomsten en verschillen Locatie Tubbergen Locatie Slot, Almelo

14 21-3-201514 Kenmerken 3GT Tubbergen  examen mogelijk in 6 x theorie en 1 x praktijk→ T- diploma mogelijk  examen mogelijk in 5 x theorie en 1 x praktijk→ G - diploma  hogere slagingskans  door praktijkleren  stage / goede oriëntatie op vervolgopleiding

15 21-3-201515 Praktijkvak Tubbergen  Intersectoraal programma (verplicht vak in leerjaar 3 en 4) ( zorg-welzijn-groen-ict-economie-techniek)  Leerjaar 3: breed -één periode: werken aan modules techniek/groen -één periode: werken aan modules zorg/welzijn -één periode: werken aan modules gemengd -één uur per week bedrijfseconomie: werken aan modules presenteren (beeld en media), administratie en handel  Leerjaar 4: periode 1 2 en 3: uitstroomgericht (aansluiten bij uitstroom MBO niveau 3/4) periode 4: voorbereiding praktijkexamen Brede oriëntatie: - school (wps) - stage

16 21-3-201516 Kenmerken 3T Almelo  examen in 7 theorievakken mogelijk  keuze uit meer theorievakken: ook NS2, Fr, Ak.  door bredere keuze meer vakkencombinaties mogelijk  vak technologie  stage / goede oriëntatie op vervolgopleiding

17 21-3-201517 3 VMBO-T  4 VMBO-T Almelo  Algemeen deel: Ne + En  Sectordeel: 2 vakken  Vrije deel: 2 of 3 uit de overige examenvakken Technologie

18 21-3-201518 3GT  4 GT in Tubbergen  Algemeen deel: Ne + En + i.s.p.  Sectordeel: 2 vakken  Vrije deel:1 of 2 uit de resterende examenvakken

19 21-3-201519 Zorg en Welzijn Economie Groen – breed Techniek Welke sector past het beste? Gemeenschappelijk deel Nederlands, Engels, Frans of Duits, wiskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, technologie A Sectordeel economie, wiskunde of Frans of Duits biologie, wiskunde of geschiedenis of aardrijkskunde wiskunde, biologie of natuur- en scheikunde 1 wiskunde, natuur- en scheikunde 1 A Frans, Duits, aardrijkskunde, natuur- en scheikunde 1, natuur- en scheikunde 2, biologie, economie, muziek of handvaardigheid Vrije deel A Gemeenschappelijk deel Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, geschiedenis, handvaardigheid, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, InterSectoraal Programma T Sectordeel economie, wiskunde of Duits biologie, wiskunde of geschiedenis wiskunde, biologie of natuur- en scheikunde 1 wiskunde, natuur- en scheikunde 1 T natuur- en scheikunde 1, biologie, economie Vrije deel T

20 21-3-201520 Van 4 T → naar 4 H  Verplicht: Ne, En, ma, lo, ckv  Bijna alle Havo-profielvakken minimaal t/m 3T  Voor de profielen de volgende verplichting: - CM: gs, 2 e mvt, ec - EM: ec, gs, wiA of wiB - NG: ns2, bi + wiA of wiB - NT: ns1, ns2 + wiB  https://www. itslearning.com/index.aspx?CustomerId=1151&Username=cn- https://www. itslearning.com/index.aspx?CustomerId=1151&Username=cn-

21 21-3-201521 OngediplomeerdEntree-opleiding Basisberoeps-gerichte leerwegBasisopleidingen (niveau 2) BOL en BBL Kaderberoepsgerichte leerweg Theoretische en gemengde leerweg Vakopleidingen (niveau 3) Middenkaderopleidingen (niv. 4) BOL (en BBL) Theoretische leerweg4 Havo Uitstroom VMBO:Instroom vervolgonderwijs:

22 21-3-201522 Hulp bij kiezen  Methode Qompas/keuzebegeleidingQompas  PSO  Gastdocenten/excursies  Beroepsinteressetest  Open dagen  Persoonlijk gesprek

23 21-3-201523 Tijdlijn: 9 maart: voorlopige keuze 10 april: 3e rapport en definitieve keuze 3 juli: eindrapport

24 21-3-201524 Vragenronde

25 21-3-201525 Bedankt voor uw komst Wel thuis en tot ziens!


Download ppt "Pakketkeuzeavond 2GT 09 februari 2015. 21-3-20152 Programma voor vanavond  Opening en even voorstellen  Bevordering en plaatsing vanuit 2 GT  Keuzebegeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google