De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pakketkeuzeavond 2GT 09 februari 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pakketkeuzeavond 2GT 09 februari 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Pakketkeuzeavond 2GT 09 februari 2015

2 Programma voor vanavond
Opening en even voorstellen Bevordering en plaatsing vanuit 2 GT Keuzebegeleiding Leerwegen sectoren vmbo Tijdpad Vragenronde

3 Even voorstellen.. Mentoren dhr. A. Wijnreder Decaan dhr. C. de Jong
mevr. M. Nijhuis Decaan dhr. H. Braakhuis

4 Doorstroomschema WO HBO MBO 4 boven- bouw havo vwo boven- bouw vmbo
6V + FLE boven- bouw havo vwo MBO niveau 4 5H 5V + FLE boven- bouw vmbo 4B 4K 4GT 4T 4H 4V + FLE 3B 3K 3GT 3T 3H 3V 3TTO onder- bouw VO 2B 2K 2GT 2H 2V 2TTO 1B 1KGT 1TH 1HV 1V 1TTO

5 Doorstroom bovenbouw VMBO
3 + 4 B of K in Tubbergen zorg en welzijn – breed groen – breed 3 + 4 B of K Pius X Erasmus Noordik AOC oost Twents Carmelcollege 3 + 4 (G)T Almelo 6/7 theorievakken (praktijkvak: technologie) 3 + 4 G(T) Tubbergen één praktijkvak zes theorievakken 2K 2GT

6 Referentieniveaus rekenen- en taal

7 Resultaten toetsen Nederlands en rekenen
Begrijpend lezen Taalverzorging Rekenen < 1F 15% 6% 13% 1F 71% 66% 2F 23% 21%

8 Aanvullende exameneisen
Gemiddeld ‘5,5’ of meer voor je examenvakken; Een ‘5’ of hoger voor Nederlands; Een ‘5’ of hoger voor de rekentoets

9 Bevordering en plaatsing vanuit 2GT
bespreken rechtstreeks bevorderde leerlingen via dvb bevorderde lln. Maximaal aantal tekortpunten 2 3 4 Maximaal tekort Ne/En/Wi meer dan 2 Gemiddelde rapportcijfers ( 7,5)  6,3  6,0  5,0 Plaatsing in: 3H 3GT 3K of 3GT 3K 3K of 2GT 61 12 9 ( 2 ?) 51 4 6 3K, 3GT of misschien 3H ?

10 Bevordering, plaatsing en sectorkeuze
Belangstelling: Nu en voor de toekomst Capaciteiten: Kennen, kunnen, snappen Werkhouding: Concentratie en motivatie

11 Keuzes vanuit 2GT naar leerjaar 3
Dhr. H. Braakhuis Decaan

12 Het gaat om drie keuzes ….
voor iedere leerling die overgaat: 1. Welke sector? Economie, Techniek, Groen-breed, Zorg en Welzijn 2. Welke vakken? Algemeen deel, sectordeel en vrije deeL 3. Welke locatie? Tubbergen, Canisius Slot …of elders?

13 Locatiekeuze: overeenkomsten en verschillen
Locatie Tubbergen Locatie Slot, Almelo

14 Kenmerken 3GT Tubbergen
examen mogelijk in 6 x theorie en 1 x praktijk→ T- diploma mogelijk examen mogelijk in 5 x theorie en 1 x praktijk→ G - diploma hogere slagingskans door praktijkleren stage / goede oriëntatie op vervolgopleiding

15 Praktijkvak Tubbergen
Intersectoraal programma (verplicht vak in leerjaar 3 en 4) (zorg-welzijn-groen-ict-economie-techniek) Leerjaar 3: breed -één periode: werken aan modules techniek/groen -één periode: werken aan modules zorg/welzijn -één periode: werken aan modules gemengd -één uur per week bedrijfseconomie: werken aan modules presenteren (beeld en media), administratie en handel Leerjaar 4: periode 1 2 en 3: uitstroomgericht (aansluiten bij uitstroom MBO niveau 3/4) periode 4: voorbereiding praktijkexamen Brede oriëntatie: - school (wps) - stage

16 Kenmerken 3T Almelo examen in 7 theorievakken mogelijk
keuze uit meer theorievakken: ook NS2, Fr, Ak. door bredere keuze meer vakkencombinaties mogelijk vak technologie stage / goede oriëntatie op vervolgopleiding

17 3 VMBO-T  4 VMBO-T Almelo Algemeen deel: Ne + En Sectordeel: 2 vakken
Vrije deel: 2 of 3 uit de overige examenvakken Technologie

18 Algemeen deel: Ne + En + i.s.p. Sectordeel: 2 vakken
3GT  4 GT in Tubbergen Algemeen deel: Ne + En + i.s.p. Sectordeel: 2 vakken Vrije deel: 1 of uit de resterende examenvakken

19 Welke sector past het beste?
Economie Zorg en Welzijn Groen – breed Techniek Gemeenschappelijk deel Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, geschiedenis, handvaardigheid, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, InterSectoraal Programma T Gemeenschappelijk deel Nederlands, Engels, Frans of Duits, wiskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, technologie A Sectordeel economie, wiskunde of Frans of Duits biologie, geschiedenis of aardrijkskunde wiskunde, biologie of natuur- en scheikunde 1 A Sectordeel economie, wiskunde of Duits biologie, geschiedenis wiskunde, biologie of natuur- en scheikunde 1 T Frans, Duits, aardrijkskunde, natuur- en scheikunde 1, natuur- en scheikunde 2, biologie, economie, muziek of handvaardigheid Vrije deel A natuur- en scheikunde 1, biologie, economie Vrije deel T

20 Verplicht: Ne, En, ma, lo, ckv
Van 4 T → naar 4 H Verplicht: Ne, En, ma, lo, ckv Bijna alle Havo-profielvakken minimaal t/m 3T Voor de profielen de volgende verplichting: - CM: gs, 2e mvt, ec - EM: ec, gs, wiA of wiB - NG: ns2, bi + wiA of wiB - NT : ns1, ns2 + wiB https://www.itslearning.com/index.aspx?CustomerId=1151&Username=cn-

21 Instroom vervolgonderwijs:
Uitstroom VMBO: Instroom vervolgonderwijs: Ongediplomeerd Entree-opleiding Basisberoeps-gerichte leerweg Basisopleidingen (niveau 2) BOL en BBL Kaderberoepsgerichte leerweg Theoretische en gemengde leerweg Vakopleidingen (niveau 3) Middenkaderopleidingen (niv. 4) BOL (en BBL) Theoretische leerweg 4 Havo

22 Hulp bij kiezen Methode Qompas/keuzebegeleiding PSO
Gastdocenten/excursies Beroepsinteressetest Open dagen Persoonlijk gesprek

23 9 maart: voorlopige keuze 10 april: 3e rapport en definitieve keuze
Tijdlijn: 9 maart: voorlopige keuze 10 april: 3e rapport en definitieve keuze 3 juli: eindrapport

24 Vragenronde

25 Bedankt voor uw komst Wel thuis en tot ziens!


Download ppt "Pakketkeuzeavond 2GT 09 februari 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google