De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wet op de marktpraktijken en bescherming van de consument

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wet op de marktpraktijken en bescherming van de consument"— Transcript van de presentatie:

1 De wet op de marktpraktijken en bescherming van de consument

2 Nieuwe wetgeving vervangt het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbe-scherming. Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden?

3 1 Informatie aan de consument
De consument moet tijdig en op een behoorlijke manier geïnformeerd worden over onder andere de belangrijkste kenmerken van het product en over de verkoopsvoorwaarden. Voor meer info klik hier.

4 2 Regels voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten
De belangrijkste wijzigingen zijn: De verlenging van de bedenktijd naar 14 kalenderdagen. Als de verkoper u niet duidelijk heeft geïnformeerd over het verzakingsrecht, bedraagt de bedenktermijn zelfs 12 maanden. De verkoper is ook verplicht om een standaardformulier ter beschikking stellen voor wie gebruik wil maken van het verzakingsrecht.

5 3 Uitverkoop en prijsvermindering tijdens de sperperiode
Tot nu toe moest een uitverkoop of een prijsvermindering tijdens de sperperiode op voorhand worden aangekondigd. Deze formaliteit is opgeheven.

6 4 Sperperiode De soldenperiodes werden behouden maar de sperperiode (de periode die de solden voorafgaat) wordt verlengd tot een maand. Een braderij van maximum 4 dagen mag per sperperiode georganiseerd worden.

7 5 Verkoop met verlies (1) Verkoop met verlies blijft verboden.
Een verkoop met verlies is een verkoop tegen een prijs die niet ten minste gelijk is aan de prijs waartegen een onderneming het goed heeft gekocht, na aftrek van: toegekende en definitief verworven kortingen; niet definitief verworven volumekortingen, ten belope van 80 % van de verworven volumekortingen in het voorbije jaar voor hetzelfde goed.

8 5 Verkoop met verlies (2) Verkoop met verlies is toegestaan in de volgende gevallen: naar aanleiding van soldenverkoop of uitverkoop; met als doel de goederen die vatbaar zijn voor snel bederf van de hand te doen als hun bewaring niet meer kan worden verzekerd; ten gevolge externe omstandigheden; goederen die technisch voorbijgestreefd zijn of beschadigd zijn; de noodzakelijkheid van concurrentie.

9 6 Standaardopties Er mogen voorafgaand aan de koop geen ‘vinkjes’ meer standaard ingevuld zijn op de website. De consument moet expliciet toestemming verlenen door zelf het vinkje te zetten.

10 7 Kosten bij een betaling
Voor het gebruik van betaalmiddelen, is het aanrekenen aan de consument van vergoedingen hoger dan de kosten die de onderneming moet dragen, verboden.

11 8 Leveringstermijn De levering van goederen moet gebeuren binnen maximum 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst, tenzij er een andersluidende contractuele clausule is.

12 9 Eigendomsoverdracht Voor alle overeenkomsten die erin voorzien dat de onderneming de goederen verzendt aan de consument, gaat het risico van verlies of beschadiging van een goed over op de consument wanneer hij er fysiek bezit van neemt.


Download ppt "De wet op de marktpraktijken en bescherming van de consument"

Verwante presentaties


Ads door Google