De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE SCHEPPING SPREEKT VAN GOD

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE SCHEPPING SPREEKT VAN GOD"— Transcript van de presentatie:

1

2 DE SCHEPPING SPREEKT VAN GOD
De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon: een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voort rent op zijn weg. Aan het ene einde van de hemel komt hij op, aan het andere einde voltooit hij zijn loop, niets blijft voor zijn gloed verborgen. Psalm 19 : 1 - 7 Psalm 19 : 1 - 7

3 DE SCHEPPING SPREEKT VAN GOD
Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde. Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het, zonder tal, van dieren, klein en groot. Daar bewegen de schepen zich voort, daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen. En allen zien ernaar uit dat u voedsel geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd. Psalm 104 :

4 ALLES HEEFT MET JEZUS TE MAKEN
Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Kolossenzen 1 :

5 ALLES HEEFT MET JEZUS TE MAKEN
En toen kwam hij op een dag zelf hier. Het hout dat hij gemaakt had, daar ging hij mee timmeren. Het graan van de velden, hij at het. Het water dronk hij. Hij omgaf niet alleen het leven hier, maar werd er ook zelf onderdeel van.

6 JEZUS KENDE DE REGELS VAN ZIJN VADER
Als u onderweg toevallig een vogelnest vindt in een boom of op de grond, een nest waarin een vogel op haar jongen of haar eieren zit, dan moet u het moederdier zelf ontzien als u het nest mocht uithalen. Deuteronomium 22 : 6

7 JEZUS KENDE DE REGELS VAN ZIJN VADER
Zes jaar achtereen mag je je land inzaaien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moet je het land braak laten liggen en het met rust laten, dan kunnen de armen onder jullie ervan eten; wat zij nog overlaten is voor de dieren van het veld. Met je wijngaard en je olijfgaard moet je hetzelfde doen. Exodus 23:10-11

8 JEZUS KENDE DE PSALMEN U doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen…. De weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe. Psalm 65 :

9 JEZUS KENDE DE PSALMEN Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren... Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. Psalm 84 : 4 - 6

10 JEZUS KENDE DE PSALMEN Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, laat juichen de wereld met haar bewoners. Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen. Psalm 98 : 7 - 8

11 DE NATUUR IN JEZUS’ ONDERWIJS
Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet een door God vergeten. Lucas 12 : 6

12 DE NATUUR IN JEZUS’ ONDERWIJS
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Matteüs 6 :

13 ALS JEZUS STERFT De natuur lijkt te rouwen om deze Jezus, verscheurd om het verlies van de zoon van haar Schepper, die even zo dichtbij was, maar nu weer lijkt heen te gaan.

14 JEZUS STAAT OP UIT DE DOOD
Dan, een nieuwe ochtend, het wordt weer licht – Jezus staat op uit de dood. ‘Eerstgeborene van de doden’ noemt de tekst van vandaag hem. Het graf heeft hem gebaard, als het ware, hij is eruit geboren.

15 JEZUS IS DE MIDDELAAR Als christenen geloven we dat hij de verbinding tussen hemel en aarde is. In hem komen Gods werkelijkheid en de onze samen. Of, zoals de tekst zegt, ‘in hem heeft heel de volheid willen wonen’, namelijk heel de rijkdom van God. En dat gebeurt ‘om alles met zichzelf te verzoenen, alles op aarde, alles in de hemel’. Hij is de Middelaar. Hij brengt hemel en aarde bij elkaar.

16 DE VERNIEUWDE AARDE Soms denken we dat straks bij Jezus’ terugkeer deze aarde wordt weggevaagd. Maar de Bijbelteksten die daarover gaan, spreken over loutering. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. 1 Korintiërs 3 : 13

17 DE VERNIEUWDE AARDE Daarom is het zo mooi dat het nieuwe Jeruzalem, dat Johannes in zijn visioen ziet, uit de hemel op de aarde komt neerdalen. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Openbaring 21 : 1 - 2

18 DE VERNIEUWDE AARDE Als je beseft dat alles hier niet maar van korte duur is, maar dat je toekomst hier ligt, op de nieuwe, gerenoveerde aarde, wat zou jij dan anders doen in je leven?

19 Fotografie: Jos Vink, Alex Sytsma, Wilmar Boer.


Download ppt "DE SCHEPPING SPREEKT VAN GOD"

Verwante presentaties


Ads door Google