De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spelen met een bak getallen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spelen met een bak getallen"— Transcript van de presentatie:

1 Spelen met een bak getallen
gebruik van OVG/MON/OViN gegevens in PBL-studies 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

2 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

3 Onderzoeksvragen Hoe is het mobiliteitsgedrag van Vinexbewoners in vergelijking met de gemiddelde Nederlander? Welke ruimtelijke kenmerken spelen een rol in het verklaren van eventuele verschillen in mobiliteitsgedrag? 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

4 Gebruik gegevens OVG’s : bevolkingskenmerken – woonlocatie – autobezit - afgelegde kilometers – vervoerwijze gekoppeld aan gegevens over ruimtelijke kenmerken van de woonlocatie zoals: ligging ten opzichte van voorzieningencentra mate van functiemenging OV-aanbod ontsluitingskwaliteit auto statistische analyse van verbanden uitvoering databewerking: remote access bij CBS

5 verschil in afgelegde kilometers
naar vervoerwijze tussen inwoners van inbreiding binnen de contour van 1971 versus totale bevolking Op inbreidingslocaties wonen relatief mobiele bevolkingsgroepen welke door de ruimtelijke kenmerken van de locatie en een serie onverklaarde factoren duidelijk minder kilometers afleggen dan de gemiddelde Nederlander, vooal per auto. Per OV reizen ze juist meer. 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

6 bijdrage van diverse ruimtelijke kenmerken van de woonlocatie
aan het verschil in afgelegde kilometers naar vervoerwijze tussen inwoners van inbreiding binnen de contour van 1971 versus totale bevolking Die ruimtelijke kenmerken hebben we vervolgens nog verder uitgesplitst. Dan blijkt dat met name de ligging in de stad (in dit geval relatief centraal), het voorzieningen aanbod en het OV-aanbod relevante factoren zijn die het totale ruimtelijk effect vormen. 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

7 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

8 Onderzoeksvraag Hoeveel autokilometers (per persoon per dag) gaan er over zwaar belaste wegen? 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

9 Gebruik gegevens OVG ‘98-’03: herkomst- en bestemmingspostcode autoverplaatsingen in de spits Toedelen aan wegennetwerk van een routeplanner. Zwaarbelaste wegvakken conform LMS. Van elke autoverplaatsing uitrekenen: aantal kilometers over zwaar belaste wegen Aggregeren voor woon- en werkgebieden: aantal autokilometers per persoon per dag in de spits aantal kilometers over zwaar belaste wegen Corrigeren voor invloed bevolkingssamenstelling 12 februari 2015 | Danille Snellen & Hans Hilbers

10 Verder van centrum stadsgewest  meer autokilometers per persoon per dag in de spits

11 Wonen: groter aandeel over drukke wegen Werken: kleiner aandeel over drukke wegen

12 Wonen: hoe verder hoe meer Werken: stadsrand ongunstig compromis

13 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

14 Onderzoeksvraag Wat betekent veranderende leeftijdsopbouw bevolking voor de mobiliteit? 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

15 Gebruik gegevens OVG/Mon voor mobiliteitsgedrag per groep nu en vaststellen opleidingsniveau per cohort CBS statistieken voor groei automobiliteit, bevolkingsgroei, en leeftijdsopbouw Totale groei automobiliteit gesplitst naar: effect bevolkingsgroei effect leeftijdsopbouw effect opleidingsniveau resterend effect: gedragsverandering 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

16 Mobiliteit verschilt naar leeftijd en opleidingsniveau

17 en bevolkingsopbouw verandert 18-65 jaar

18 Groei autogebruik werd versneld door ontgroening, wordt nu geremd door vergrijzing, bijdrage gedragsverandering loopt terug

19 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

20 Onderzoeksvraag Hoe zien de pendelpatronen naar vervoerwijze eruit voor Nederland? 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

21 Gebruik gegevens OVG/MON/OViN 2004-2012 gestapeld
gegevens over woon-werkverplaatsingen naar modaliteit naar herkomst-bestemmingsrelatie uitgezet op kaart 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

22 Kaart is weer een totaal andere manier van gegevensweergave
Kaart is weer een totaal andere manier van gegevensweergave. Enerzijds complexer, anderzijds op regionale schaal snel een inzicht verschaffend. Deze kaart is gemaakt voor de IABR van 2014 in Rotterdam en het bijbehorende boek en was een van de 5 figuren over personenmobiliteit. 10 februari 2014 | Daniëlle Snellen

23 Een vergelijkbare kaart op basis van het OVG 2002 hebben we ook eerder gemaakt voor de studie Vele steden maken nog geen Randstad om te analyseren of de Randstad daadwerkelijk als een geheel functioneert of als een verzameling stadsgewesten. 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

24 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

25 Onderzoeksvraag Hoe ligt de verhouding voor/natransport en in-voertuig voor treinverplaatsingen in Nederland naar reistijd en naar reisafstand? 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

26 Gebruik gegevens MON 2004-2009: ritgegevens van OV-verplaatsingen
reistijd en afgelegde afstand onderscheid naar voortransport - in voertuig – natransport 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers

27 Deze figuur laat helder zien dat alhoewel voor- en natransport maar een klein aandeel hebben in het kilometrage van een treinverplaatsing, ze een relatief groot aandeel hebben in de reistijd. Vooral die laatste geldt in beleid als een relevante factor. 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers


Download ppt "Spelen met een bak getallen"

Verwante presentaties


Ads door Google