De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 1 Spelen met een bak getallen gebruik van OVG/MON/OViN gegevens in PBL-studies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 1 Spelen met een bak getallen gebruik van OVG/MON/OViN gegevens in PBL-studies."— Transcript van de presentatie:

1 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 1 Spelen met een bak getallen gebruik van OVG/MON/OViN gegevens in PBL-studies

2 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 2

3 Onderzoeksvragen  Hoe is het mobiliteitsgedrag van Vinexbewoners in vergelijking met de gemiddelde Nederlander?  Welke ruimtelijke kenmerken spelen een rol in het verklaren van eventuele verschillen in mobiliteitsgedrag? 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 3

4 Gebruik gegevens  OVG’s 1998-2003: bevolkingskenmerken – woonlocatie – autobezit - afgelegde kilometers – vervoerwijze  gekoppeld aan gegevens over ruimtelijke kenmerken van de woonlocatie zoals: –ligging ten opzichte van voorzieningencentra –mate van functiemenging –OV-aanbod –ontsluitingskwaliteit auto  statistische analyse van verbanden  uitvoering databewerking: remote access bij CBS 4

5 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 5 verschil in afgelegde kilometers naar vervoerwijze tussen inwoners van inbreiding binnen de contour van 1971 versus totale bevolking

6 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 6 bijdrage van diverse ruimtelijke kenmerken van de woonlocatie aan het verschil in afgelegde kilometers naar vervoerwijze tussen inwoners van inbreiding binnen de contour van 1971 versus totale bevolking

7 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 7

8 Onderzoeksvraag  Hoeveel autokilometers (per persoon per dag) gaan er over zwaar belaste wegen? 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 8

9 12 februari 2015 | Danille Snellen & Hans Hilbers Gebruik gegevens  OVG ‘98-’03: herkomst- en bestemmingspostcode autoverplaatsingen in de spits  Toedelen aan wegennetwerk van een routeplanner.  Zwaarbelaste wegvakken conform LMS.  Van elke autoverplaatsing uitrekenen: aantal kilometers over zwaar belaste wegen  Aggregeren voor woon- en werkgebieden: –aantal autokilometers per persoon per dag in de spits –aantal kilometers over zwaar belaste wegen  Corrigeren voor invloed bevolkingssamenstelling 9

10 10 Verder van centrum stadsgewest  meer autokilometers per persoon per dag in de spits

11 11 Wonen: groter aandeel over drukke wegen Werken: kleiner aandeel over drukke wegen

12 12 Wonen: hoe verder hoe meer Werken: stadsrand ongunstig compromis

13 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 13

14 Onderzoeksvraag 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 14  Wat betekent veranderende leeftijdsopbouw bevolking voor de mobiliteit?

15 Gebruik gegevens 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 15  OVG/Mon voor mobiliteitsgedrag per groep nu en vaststellen opleidingsniveau per cohort  CBS statistieken voor groei automobiliteit, bevolkingsgroei, en leeftijdsopbouw Totale groei automobiliteit gesplitst naar:  effect bevolkingsgroei  effect leeftijdsopbouw  effect opleidingsniveau  resterend effect: gedragsverandering

16 Mobiliteit verschilt naar leeftijd en opleidingsniveau 16

17 en bevolkingsopbouw verandert 18-65 jaar 17

18 Groei autogebruik werd versneld door ontgroening, wordt nu geremd door vergrijzing, bijdrage gedragsverandering loopt terug 18

19 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 19

20 Onderzoeksvraag  Hoe zien de pendelpatronen naar vervoerwijze eruit voor Nederland? 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 20

21 Gebruik gegevens  OVG/MON/OViN 2004-2012 gestapeld  gegevens over woon-werkverplaatsingen naar modaliteit naar herkomst-bestemmingsrelatie  uitgezet op kaart 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 21

22 10 februari 2014 | Daniëlle Snellen 22

23 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 23

24 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 24

25 Onderzoeksvraag  Hoe ligt de verhouding voor/natransport en in-voertuig voor treinverplaatsingen in Nederland naar reistijd en naar reisafstand? 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 25

26 Gebruik gegevens  MON 2004-2009: ritgegevens van OV-verplaatsingen  reistijd en afgelegde afstand  onderscheid naar voortransport - in voertuig – natransport 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 26

27 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 27


Download ppt "12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 1 Spelen met een bak getallen gebruik van OVG/MON/OViN gegevens in PBL-studies."

Verwante presentaties


Ads door Google