De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 1 Spelen met een bak getallen gebruik van OVG/MON/OViN gegevens in PBL-studies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 1 Spelen met een bak getallen gebruik van OVG/MON/OViN gegevens in PBL-studies."— Transcript van de presentatie:

1 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 1 Spelen met een bak getallen gebruik van OVG/MON/OViN gegevens in PBL-studies

2 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 2

3 Onderzoeksvragen  Hoe is het mobiliteitsgedrag van Vinexbewoners in vergelijking met de gemiddelde Nederlander?  Welke ruimtelijke kenmerken spelen een rol in het verklaren van eventuele verschillen in mobiliteitsgedrag? 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 3

4 Gebruik gegevens  OVG’s : bevolkingskenmerken – woonlocatie – autobezit - afgelegde kilometers – vervoerwijze  gekoppeld aan gegevens over ruimtelijke kenmerken van de woonlocatie zoals: –ligging ten opzichte van voorzieningencentra –mate van functiemenging –OV-aanbod –ontsluitingskwaliteit auto  statistische analyse van verbanden  uitvoering databewerking: remote access bij CBS 4

5 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 5 verschil in afgelegde kilometers naar vervoerwijze tussen inwoners van inbreiding binnen de contour van 1971 versus totale bevolking

6 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 6 bijdrage van diverse ruimtelijke kenmerken van de woonlocatie aan het verschil in afgelegde kilometers naar vervoerwijze tussen inwoners van inbreiding binnen de contour van 1971 versus totale bevolking

7 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 7

8 Onderzoeksvraag  Hoeveel autokilometers (per persoon per dag) gaan er over zwaar belaste wegen? 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 8

9 12 februari 2015 | Danille Snellen & Hans Hilbers Gebruik gegevens  OVG ‘98-’03: herkomst- en bestemmingspostcode autoverplaatsingen in de spits  Toedelen aan wegennetwerk van een routeplanner.  Zwaarbelaste wegvakken conform LMS.  Van elke autoverplaatsing uitrekenen: aantal kilometers over zwaar belaste wegen  Aggregeren voor woon- en werkgebieden: –aantal autokilometers per persoon per dag in de spits –aantal kilometers over zwaar belaste wegen  Corrigeren voor invloed bevolkingssamenstelling 9

10 10 Verder van centrum stadsgewest  meer autokilometers per persoon per dag in de spits

11 11 Wonen: groter aandeel over drukke wegen Werken: kleiner aandeel over drukke wegen

12 12 Wonen: hoe verder hoe meer Werken: stadsrand ongunstig compromis

13 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 13

14 Onderzoeksvraag 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 14  Wat betekent veranderende leeftijdsopbouw bevolking voor de mobiliteit?

15 Gebruik gegevens 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 15  OVG/Mon voor mobiliteitsgedrag per groep nu en vaststellen opleidingsniveau per cohort  CBS statistieken voor groei automobiliteit, bevolkingsgroei, en leeftijdsopbouw Totale groei automobiliteit gesplitst naar:  effect bevolkingsgroei  effect leeftijdsopbouw  effect opleidingsniveau  resterend effect: gedragsverandering

16 Mobiliteit verschilt naar leeftijd en opleidingsniveau 16

17 en bevolkingsopbouw verandert jaar 17

18 Groei autogebruik werd versneld door ontgroening, wordt nu geremd door vergrijzing, bijdrage gedragsverandering loopt terug 18

19 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 19

20 Onderzoeksvraag  Hoe zien de pendelpatronen naar vervoerwijze eruit voor Nederland? 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 20

21 Gebruik gegevens  OVG/MON/OViN gestapeld  gegevens over woon-werkverplaatsingen naar modaliteit naar herkomst-bestemmingsrelatie  uitgezet op kaart 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 21

22 10 februari 2014 | Daniëlle Snellen 22

23 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 23

24 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 24

25 Onderzoeksvraag  Hoe ligt de verhouding voor/natransport en in-voertuig voor treinverplaatsingen in Nederland naar reistijd en naar reisafstand? 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 25

26 Gebruik gegevens  MON : ritgegevens van OV-verplaatsingen  reistijd en afgelegde afstand  onderscheid naar voortransport - in voertuig – natransport 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 26

27 12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 27


Download ppt "12 februari 2015 | Daniëlle Snellen & Hans Hilbers 1 Spelen met een bak getallen gebruik van OVG/MON/OViN gegevens in PBL-studies."

Verwante presentaties


Ads door Google