De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerken in Nieuwegein en duurzaamheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerken in Nieuwegein en duurzaamheid"— Transcript van de presentatie:

1 Kerken in Nieuwegein en duurzaamheid
Dat mag (wat meer) gezien worden!

2 Kerken……………, dat hebben we nu toch wel gehad?

3

4 Homo sapiens: ongeneeslijk religieus
Er is in ons allen een onuitroeibaar verlangen naar oneindigheid Maar wij zoeken het meestal waar het niet te vinden is: buiten onszelf

5 Godsdiensten zijn pogingen om vorm te geven aan de relatie, vanuit de ziel (het innerlijk), met een verborgen Werkelijkheid die zichzelf laat ervaren als oneindige bron van leven en creativiteit

6 Bij de christelijke kerken verloopt deze relatie via de persoon van Jezus Christus die wordt beleefd als levend en leven gevend, als innerlijk fundament

7 Is Jezus voor duurzaamheid?
Er zijn vele beelden van Jezus. Je kunt met Hem en zijn boodschap allerlei kanten op, ook politiek Als christenen zich inzetten voor duurzaamheid, dan zijn de motieven divers

8 Door ouders en kerk bijgebrachte waarden: rechtvaardigheid verantwoordelijkheid zorg voor het kwetsbare dienen van het algemeen belang relativeren van rijkdom en status rentmeesterschap; zorg voor de schepping

9 Leven vanuit vreugde en dankbaarheid
Beslissender: motieven vanuit een innerlijk proces: Leven vanuit vreugde en dankbaarheid vanuit aanvaarding eigen kwetsbaarheid oog voor de kwetsbaarheid van anderen en de hele aarde Het eigen talent, de eigen roeping ontdekken De eigen roeping gestalte geven in leven en werk

10 Christendom in Grote variatie: Rooms-katholieke Kerk: Nicolaas, Emmaus, Barbara Protestantse Kerk in Nederland: Bron/Dorpskerk, Rank, Dorpskerk Vreeswijk/Voorhof Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: in de Voorhof Christelijk/Nederlands Gereformeerde Kerk: in de Rank Evangelische Kerken: De Bazuin, de Morgenstond, Levkerk Leger des Heils tegenover Cityplaza Apostolisch Genootschap op ‘t Nijpelsplantsoen Irakese, Vietnamese, Indonesische en Antilliaans/ Surinaamse R.-K.-vieringen in Emmauskerk

11 Ook geestelijk verzorgers in instellingen:
St. Antoniusziekenhuis Geinsche Hof Huize Vreeswijk Reinaerde Altrecht Penitentiaire Inrichting

12 Invloedrijke individuen uit Nieuwegein, zoals
Andries Baart

13 Hoe werkt religie door in het dagelijks leven?
Geborgenheid in het bestaan, psychische gezondheid Geweten, zelfreflectie, verantwoordelijkheid dragen Kwetsbaarheid, schuld, sterfelijkheid hoort bij ‘t leven Reflectie op de tijdgeest, op “wat is normaal?” Morele passie en bezieling in beroep en vrijwilligerswerk

14 De doorwerking naar de samenleving is dus het grootst via individuele kerkleden
Grove schatting van het aantal echt kerkbetrokken christenen: 3000 Het aantal christenen dat meer op afstand kerklid is: veel groter ? Kerken zijn ook netwerken waardoor mensen elkaar op eigen initiatief ondersteunen Want kerken zijn ook gemeenschappen

15 Kerken hebben ook werkgroepen die gericht zijn op zorg en dienstverlening
Pastorale bezoekgroepen Rouwverwerkinggroepen Vieringen met verstandelijk beperkten Vieringen met psychiatrische patiënten Diaconieën voor financiële hulp Groepen voor praktische hulp Ontmoetingen voor ouderen

16 Negen diaconieën werken samen in het Diaconaal Platform Nieuwegein
Gemeenschappelijke activiteiten: Ondersteunen van de Voedselbank Kerstpakkettenactie voor minima Kledingactie voor gevangenen Contact met overheid en zorgketen Uitwisseling van ervaringen Mogelijk toekomstig project:

17 Een groene raaf onder de kerken:
Werkterreinen Samen Duurzaam Nieuwegein: mobiliteit energie duurzame sociale ontwikkeling Maar ook op het dak van de Rank in Zuid: zonnepanelen!

18 Kracht en blinde vlek van kerken
De focus is vaak gericht op de (lijdende) ander op mijn verantwoordelijkheid voor hem/haar/hen focus op geven, zichzelf opofferen, dienstbaarheid veel activiteiten passen daarbinnen Duurzaamheid vraagt om een breder focus: het collectieve belang van een andere omgang met alle hulpbronnen, hier en nu en voor de komende generaties “duurzaamheid hoort niet bij diaconie” Of wel?

19 Huiswerk voor de kerken
In besturen: aandacht voor energiebesparing, beleggingsbeleid Bij voorgangers: reflectie op eigen spiritualiteit theologen over duurzaamheid Bij diaconieën: aandacht voor bewustwording drijfveer niet angst maar dankbaarheid voor het leven en zorg voor voortbestaan

20

21 Franciscaans Milieuproject Stoutenburg
Over de religieuze kant van ons bestaan “We willen met onze manier van leven en werken laten zien dat de religieuze kant van ons bestaan zich niet beperkt tot stille tijden en de meditatieruimte. Eigenlijk willen we in heel ons doen en laten ervaren dat we religieuze mensen zijn, dat ons leven gegeven is, verbonden met de Gever van al het goede, met God.

22 Of je nu slaapt of waakt, de kippen verzorgt of je kinderen een uitbrander geeft, in alles willen we de liefde van God laten doorklinken. Dat lukt natuurlijk niet. We zitten onszelf zoveel in de weg. Maar de ruimte die stilte en meditatie in ons levensritme inneemt verwijst wel naar deze intentie. Ze schept ook de voorwaarden om in die verbondenheid te groeien”


Download ppt "Kerken in Nieuwegein en duurzaamheid"

Verwante presentaties


Ads door Google