De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Minder regeldruk voor burgers, ondernemers en professionals Grondslag in bestuurlijke afspraken: uitvoeringsagenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Minder regeldruk voor burgers, ondernemers en professionals Grondslag in bestuurlijke afspraken: uitvoeringsagenda."— Transcript van de presentatie:

1 Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Minder regeldruk voor burgers, ondernemers en professionals Grondslag in bestuurlijke afspraken: uitvoeringsagenda rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) Gedragen door een bestuurlijk netwerk van regionale ambassadeurs en een interbestuurlijke Taskforce

2 Beter en Concreter: 3 sporen op basis van de uitvoeringsagenda Minder regeldruk en administratieve lasten door inzet op 3 sporen: Spoor 1 – verbetering kwaliteit van de (rijks)regelgeving Modelverordeningen, Taskforce Spoor 2 – terugdringen toezichtlasten Pilots met gemeenten Spoor 3 – verbetering dienstverlening, slimmer werken Toptaken, Prettig Contact Met de Overheid; Subsidie Zonder Moeite

3 Collegeprogramma’s Brabant Werkendam Overheidsparticipatie, zoeken naar vernieuwende vormen van samenwerking met bewoners en bedrijven (p. 8) Winkelgebieden stimuleren en faciliteren (p. 10) Opdrachten aan lokale ondernemers indien mogelijk (p. 10) Inzet op toerisme en recreatie (p. 10) Ontwikkeling van digitale dienstverlening (p. 15)

4 Collegeprogramma’s Brabant Waalwijk Vertrouwen: het loslaten van regels en het voorkomen van omslachtige procedures (p. 3) Optimale dienstverlening aan bedrijfsleven (p. 4) Programmatische aanpak van de binnenstad (p. 10) Deregulering: nu een ‘opschoningstraject’ (p. 22) Incidenten leiden tot overkill aan regels, een zekere mate van risico accepteren (p. 22, 23) Invoeren Toptakenwebsite (p. 23) Afschaffen van het welstandsbeleid? (p. 24)

5 Collegeprogramma’s Brabant Moerdijk Mogelijkheden om inwoners (meer) zelf te laten bouwen en verbouwen, onderzoek regelgeving voor meer flexibiliteit (p. 6) Dienstverlening aan bedrijven: netwerk, monitoring, accountplan voor bedrijfscontacten, communicatie d.m.v. nieuwsbrief en sociale media (p. 16) Behoud winkels en horeca in de centrumgebieden (p. 16); high trust, high penalty-principe (p. 20) Helder communiceren over veiligheidsrisico’s (p. 20) Verder vormgeven KCC; servicenormen (p. 22, 23)

6 Collegeprogramma’s Brabant Tilburg Organisch (laten) ontwikkelen van gebieden, anders omgaan met bestaande regels (p. 6) Versterken verblijfsklimaat en winkelstructuur in de binnenstad; aandacht voor leegstand (p. 6) Overheidsparticipatie (p. 11) Deelname aan DSA en Beter en concreter (p. 11) Steun voor ondernemers (p. 11) Decentrale stadswinkels weer open (p. 11) Tilburgse organisatie is getransformeerd (p. 11)

7 Collegeprogramma’s Brabant Gilze en Rijen Dienstverlening als kerntaak, regeldruk voor de burgers verder verminderen; Diensten ook aan huis leveren, digitaliseren; Professionaliseren van de communicatie; Burgers spreken hun buurtgenoten aan bij overlast mediation inzetten kan; Ondernemerschap mogelijk maken, ruimte geven, faciliteren bedrijvigheid aan huis; Stimuleren van winkelcentralisatie, bij verplaatsing van winkels maatwerk aanbieden.

8 Collegeprogramma’s Brabant Son en Breugel Ontwikkeling van het centrumgebied, versterken en uitbreiden van het winkelbestand (p. 6) Waar mogelijk op lokaal niveau regeldruk verminderen; snelle procedures (p. 8) Versterken van het ondernemersklimaat, aandacht voor actieve bedrijven (p. 8) Opzet van een ‘arbeidsmarkt coördinatiepunt’ (p. 8) Structuurversterking van de detailhandel (p. 9)

9 Collegeprogramma’s Brabant Boekel Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat (p. 5) Versterken van het centrum van Boekel (p. 5) Landbouw: saneringsbeleid met perspectief voor economische ontwikkelingen (p. 6) Burgers meer verantwoordelijkheid geven (p. 6) Waar mogelijk vindt deregulering plaats (p. 6) Evalueren van het communicatiebeleid (p. 6)

10 Collegeprogramma’s Brabant Bladel 2011 is in het kader van de deregulering het welstandstoezicht gemoderniseerd en vereenvoudigd. Kan het welstandsvrijgebied worden verruimd? (p. 4) Inzet op snel internet: Fiber to Home, mede in relatie tot de zorg (p. 4)

11 Collegeprogramma’s Brabant Oirschot Korte lijnen tussen inwoners en politiek; initiatieven snel en doelmatig ondersteunen (p. 3) Inwoners vragen naar beoordeling van het beleid en de uitvoering (p. 4) Permanent overleg met lokale bedrijven om te faciliteren; aandacht voor leegstand (p. 15) Bij inkoop- en aanbesteding ook kijken naar kwaliteit, sociale gedragscodes en lokaal ondernemerschap (p. 15) ‘Vergroenen’ van de agrarische sector (p. 15)

12 Collegeprogramma’s Brabant Hilvarenbeek Duidelijke en actuele website; herkenbare aanspreekpunten binnen de gemeente (p. 3) Bij bezwaar en beroep burgers uitnodigen (p. 4) BP is ruim en sober van opzet; aanvraag bouwvergunning sneller afhandelen (p. 10) Welstand blijft vanwege unieke karakter van Hilvarenbeek, criteria nog uitwerken (p. 15) Zo breed mogelijk aanbod van winkels (p. 16) Vitaliteit van de kernen, bedrijvigheid in woonomgeving toelaten (p. 16)

13 Collegeprogramma’s Brabant Loon op Zand BP is actueel en flexibel (p. 11) Versterken vestigingsklimaat voor creatieve ondernemers (p. 11) MKB moet ruimte krijgen voor herstel en groei (p. 11) Dienstverlening is betrouwbaar, servicegericht, effectief en efficiënt (p. 15, 16) Uitvoerders krijgen meer ‘regelruimte’ (p. 16) Ontwikkeling van een bruisend dorpshart, een kernwinkelgebied (p. 17) Omvorming tot een lerende organisatie (p. 20)


Download ppt "Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Minder regeldruk voor burgers, ondernemers en professionals Grondslag in bestuurlijke afspraken: uitvoeringsagenda."

Verwante presentaties


Ads door Google