De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiën,Begeleiding en Wonen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiën,Begeleiding en Wonen"— Transcript van de presentatie:

1 Financiën,Begeleiding en Wonen
Studeren aan de Radboud Universiteit André Bartels Januari 2015

2

3

4

5

6 “An Invitation to Change Perspective”
Missie: “De Radboud Universiteit wil haar studenten academisch vormen in een internationale context en ze stimuleren de onafhankelijke zoektocht naar het nieuwe aan te gaan, in het besef dat die zoektocht naar kennis ook na de studie aan de universiteit doorgaat. Kwaliteit, binding en duidelijkheid zijn de kernwoorden die ons onderwijs drijven” Strategisch Plan Radboud Universiteit: De Radboud Universiteit op weg naar 2020

7 Onderwerpen -Aanmelding -Studievoorschot -studieproblematiek
-begeleiding -wonen

8 Aanmelding en Studiefinanciering
-Aanmelding loopt via hiermee ben je nog niet ingeschreven! -Let op voor 1 mei! -Studiefinanciering apart aanvragen -Aanvragen digid met sms-functie -Regel je zaken op tijd!

9 Let op! -2de kwartaal of eerder 18??? VO 18+ thuiswonend uitwonend
€ €260,03 basistoelage € 83,99* € 83,99* aanvullend -3de kwartaal 18 let op stufi en ov per !

10 Bedragen per 01-09-2015 Uitwonend Thuiswonend
Basisbeurs € 0,00 (was €286,15) €0, (was € 102,77) Aanvullende beurs €378,23 (was € 268,55) €378,23 (was € 247,14) Leenruimte €475,90 (was € 299,43) €475,90 (was € 299,43) Totaal €854,13 €845,13 (was €649,34) Collegegeldkrediet € 162,58 € 162,58 Prestatiebeurs gedurende nominale duur studie, gevolgd door leenmogelijkheid van 3 jaren van €916,96 + collegegeldkrediet, waarvan jaar 1 met ov-reisproduct! *collegegeld bedraagt €1951,-

11 Voorbeeld Student 1: start met psychologie op 01-09-2015
Student begint voor het eerst in het Hoger Onderwijs en heeft dus vanaf recht op studiefinanciering en ov-reisproduct. Geen recht meer op basisbeurs, wellicht op aanvullende beurs afhankelijk van inkomen van de ouders. Bij uitwonend en geen recht op aanvullende beurs betekent dat de student enkel nog kan lenen. Ten opzichte van de student die 1 jaar eerder is begonnen een mindering van 12x€286 over een periode van 3 jaren: ruim €10.000! Voor een studie als geneeskunde die 6 jaar namelijk bachelor 3 jaren en master 3 jaren kan het verschil dus oplopen tot ruim €

12 Voorbeeld Student 2: start met psychologie op 01-09-2015
Student begint voor het eerst in het Hoger Onderwijs en heeft dus vanaf recht op studiefinanciering en ov-reisproduct. Geen recht meer op basisbeurs, ouders blijken een verzamelinkomen te hebben dat recht geeft op de maximale aanvullende beurs. Student woont thuis. In de oude situatie zou deze student recht hebben op een basisbeurs van €102,77 en een aanvullende beurs van €247,14 dus een totaal van €349,91, in het nieuwe stelsel Studievoorschot €378,23. Een voordeel van bijna €30. Het kan dus zijn dat in een gezin er verschillen gaan ontstaan tussen studerende kinderen. Let op: bovenstaand voorbeeld zal een uitzondering zijn. Slechts 19% van de studenten binnen het WO heeft een (geheel of gedeeltelijk) aanvullende beurs! VRAAG ALTIJD AANVULLENDE BEURS AAN!

13 Wat kost studeren??? Huur € 341,- Boodschappen € 152,-
Studieboeken € 84,- Vervoer (naast de OV-kaart) € 48,- Ontspanning, uitgaan en sport € 130,- Kleding en schoenen € 58,- Zorgverzekering € 106,- Telefoon € 32,- Collegegeld ( ) € 159,- Totaal€ 1110,- Richtlijnen zie Site NIBUD

14 Studiebegroting uit “Wijzer in Geldzaken”
Inkomsten Uitgaven Bijdrage Ouders Collegegeld Aanvullende Beurs Studiematerialen Zorgtoeslag Zorgverzekering Huurtoeslag Huur Bijbanen Woonlasten Totaal inkomen: Mobiele telefoon Kleding Boodschappen Verzekeringen Overig Lening DUO: ……………. Totaal Inkomen ……………. Totaal Uitgaven ……….

15 Studeren thuissituatie (top)sport financiën bijbaan functiebeperking/ wonen/reizen ziekte studiesucces studiekeuze/ studeerproblemen -motivatie Ondernemerschap Bindend studie-advies OP TIJD STARTEN Bestuurswerk toekomstperspectief

16 Alles geregeld, nieuw begin
Belang van de Introductie *kennismaking met de opleiding *kennismaking met de medestudenten *kennismaking met studie- en studentenverenigingen, sportverenigingen, levensbeschouwelijke verenigingen, gezelligheidsverenigingen, cultuurverenigingen, internationale verenigingen *nieuwe vriendschappen en netwerken

17

18

19

20 Wat wordt er van studenten verwacht?
Zelfstandig de studie kunnen organiseren en plannen: studiegidsen-roosters-rechten en plichten (OER), inschrijven voor vakken, werkgroepen en tentamens, financiën Bij problemen zelf de regie nemen en op begeleiders afstappen -Plannen: de leerstof bijhouden, aanwezig zijn op de colleges, opdrachten op tijd inleveren, vooruit plannen (BSA) Maar ook : Participatie…… -verschil tussen jongens en meisjes: uitstelgedrag – perfectionisme

21 “De Radboud Universiteit op weg naar 2020”
Strategisch Plan: “Zittende studenten kunnen een beroep doen op studiebegeleiding en –advies……” “Studenten met een functiebeperking kunnen rekenen op adequate voorzieningen en ondersteuning….” Studievoorschot: In het Studievoorschot bestaat alleen de mogelijkheid voor een extra jaar aanvullende beurs, een extra jaar ov-reisproduct en een eenmalige korting van €1200 op de studieschuld.

22 Begeleiding -Kleinschalig onderwijs -Veel contact-uren -Mentor
-Studieadviseur -Studentendecaan -Studentenpsycholoog -Trainers -Studie- en loopbaanadviseurs

23 De Rol van de ouders en de communicatie met de Radboud Universiteit
“De student is nu meerderjarig en wordt door de Radboud Universiteit ook als meerderjarige behandeld. Dit betekent dat overleg met ouders, zonder dat uw kind hiervan op de hoogte is, niet mogelijk is. De student draagt nu steeds meer een eigen verantwoordelijkheid en bepaalt zijn eigen keuzes. Het contact met de universiteit zal plaatsvinden met de student en niet met de familie”

24 Voorbeelden van vragen/problemen
-je bent ziek en wilt weten of je je studie moet onderbreken; -je ziet je studie niet meer zo zitten en wilt weten welke praktische consequenties het heeft als je stopt of van studie verandert; -je komt thuis in problemen door geldkwesties of andere omstandigheden; -je loopt studievertraging op door ziekte, psychische problemen of bijzondere familieomstandigheden;

25 Maar ook….. -je voelt je bij een tentamen of examen
onrechtvaardig behandeld en wilt in beroep gaan; -je bent (potentieel) topsporter en wilt sport en studie combineren; -je kunt jezelf er niet toe zetten ergens aan te beginnen; -je weet niet hoe je de stof moet bestuderen -je hebt een beperking en je wilt weten welke voorzieningen er mogelijk zijn;

26 Welke voorzieningen…??? -Toegankelijkheid van de gebouwen denk aan
rolstoelen, aangepaste toiletten en parkeerplaatsen; -Ringleidingen in collegezalen; -Aangepaste woonruimte (SSHN); -Verlenging tentamentijd (1/2 uur per tentamen); -Groter lettertype (Arial 12) -Tentamens uitvergroot aanbieden (incidenteel A3) -Spellingfouten geen rol laten spelen bij beoordeling tentamens; -Spreiding tentamens

27 -Tijdsdruk voor het inleveren van werkstukken
voorkomen door de deadline aan te passen; -Gebruik van een laptop tijdens tentamens; -Gebruik van speciale ict-ondersteuning; -Indien nodig mondelinge tentamen of andere tentamenvorm aanbieden; -Gebruik van memorecorder bij colleges of werkgroepen; -Van tevoren beschikbaar stellen van te gebruiken powerpoint tijdens colleges; -Alternatieve opdrachten bij incidentele afwezigheid tijdens verplichte werkgroepen; En………..uiteindelijk MAATWERK

28 Aanmelding Studielink
-aangeven bij studielink dat er sprake is van een functiebeperking -uitnodiging door studentendecaan om de “hulpvraag” in kaart te brengen en/of voorzieningen nodig zijn -contract -ondersteuning en begeleiding -maatjesproject (aparte voorlichtingsdag eind juni)

29 Studieadviseur -Gesprekken tussen studieadviseur en student
hebben een “vertrouwelijk karakter” -Begeleiding en advies -Advies bij studieaanpak, oer, aanpassingen aan het programma bij bijzondere situaties (dyslexie, ziekte e.d) -Hulp bieden of doorverwijzen bij studieproblemen -Studievoortgang: 1ste jaarsgesprekken

30 Studentendecaan -Behartigt in de individuele belangen van de student;
-Gesprekken tussen studentendecaan en student hebben een “vertrouwelijk karakter”; -Begeleiding en advies vooral bij bijzondere omstandigheden die (kunnen) leiden tot studievertraging;

31 Studentendecaan (2) -Voorzieningen bij functiebeperking
-> begeleidingsovereenkomst -> maatjesproject -> financiële compensatie

32 Afdeling Studentenbegeleiding
-Studentendecanen -Studentenpsychologen -Trainers -Studiekeuze en loopbaanadviseurs -Careerservices

33 Studentenpsychologen
-Studieproblematiek: concentratie, faalangst, onzekerheid -Persoonlijke problematiek die studievoortgang belemmeren -Verwijzingen

34 Aanbod -Digitale coaching -Training persoonlijke vaardigheden
-Therapiegroepen studiestress/mindfulness faalangst assertiviteit/ zelfvertrouwen mental energy training

35 Trainers -Studievaardigheidproblemen -Zelfmanagement
-Strategisch studeren -Scriptie schrijven

36 Studiekeuze en loopbaanadviseurs
Welke studie past bij mij? Hoe vind ik de juiste studie? Hoe zit het straks met werk?

37 Studiebegeleiding http://www.ru.nl/studereninnijmegen/ouders

38 Wonen -Geen bemoeienis door de universiteit wat
betreft huisvesting individuele studenten; -Behalve indien noodzaak tot aangepaste woning en urgentie!! -reisurgentie 2 uur reistijd (trein station-station) -SSHN of vrije markt. OP TIJD BEGINNEN!

39 Vragen en evt. discussie
??

40 Tot slot Geef uw kind de tijd Rationaliseer niet te veel Ga op stap!


Download ppt "Financiën,Begeleiding en Wonen"

Verwante presentaties


Ads door Google