De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multilevel Governance; tussen coproduceren en bepalen Geert R. Teisman Hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam Wetenschappelijk directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multilevel Governance; tussen coproduceren en bepalen Geert R. Teisman Hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam Wetenschappelijk directeur."— Transcript van de presentatie:

1 Multilevel Governance; tussen coproduceren en bepalen Geert R. Teisman Hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam Wetenschappelijk directeur Platform31 Teamlid NLBW

2 Een universeel vraagstuk Een nieuw tijdgewricht vereist een nieuw antwoord  Effectief handelen  Wat is effectief?  Effectief is het bereiken van resultaten die gewenst zijn  Wat is er nodig om effectief te zijn?  Instrumenten die werken  Een nieuwe tijd  De netwerksamenleving  Netwerken leiden tot multilevel governance  Netwerken en productieketens over grens publiek-privaat-kennis-particulier heen

3 Contouren van het nieuwe antwoord  Effectieve producten en diensten komen in toenemende mate tot stand in ketens en netwerken  Ketens en netwerken ‘zijn niet’, maar worden gevormd en geactiveerd  Effectiviteit ontstaat uit het vermogen om ketens te vormen  Ketenregie wint aan belangrijk, boven lijnmanagement  Ketens en netwerken zijn -meer dan beleidsvorming gewend is - gebaseerd op ketenomkering  Verder te brengen vraagstuk staat centraal  Dit vraagstuk is meervoudig en niet vast te leggen door een der betrokkenen  Posities in ketens en netwerken vereist nieuwe competenties / kwaliteiten  In klassieke bureaucratie ontstaat positie uit taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid  In ketens en netwerken ontstaat ketenpositie uit erkende meerwaardecreatie

4 Actuele spagaat: twee werelden bouwen zich op Horizontale coproductie in ketens / netwerken  Organiseren en regisseren van coproductie in ketens, die zijn opgenomen in levende netwerken  Beleidsevolutie als norm  Meerwaardecreatie als toets voor effectiviteit  Je voegt iets toe of doet (even) niet mee  Multilevel Governance: wederzijdse meerwaardecreatie  Je wilt iets krijgen van private sector wat je zelf niet kunt bedenken Verticale uitvoering eigen beleid  Organiseren van eigen beleidstraject  Heldere beleid  Een op een uitvoering;  Effectieve overdracht van beleidskern naar uitvoeringsorganisatie  Effectieve aansturing decentrale units  Strakke aanbesteding met minimale kans of afwijkend gedrag  Hebben we gedaan wat vooraf is afgesproken

5 De gouden toekomst van RWS  De eerste organisatie die van het dienen van twee realiteiten haar kerncompetentie maakt  Simpel en eenduidig in de ‘front-office’  Complex en coproductief in de ‘backoffice’  Erken dat ordezoekende delen meerwaarde hebben in de front-office  Ik ben duidelijk naar minister en Kamer wat ik ga doen  Ik maak duidelijk wat ik met publieke middelen ga doen  Erken dat complexiteit-erkennende delen meerwaarde hebben in de backoffice  Ik bouw effectief met andere overheden, bedrijven, burgers en kennisinstellingen aan hoogwaardige fysiek beheer en verbeteringen in de fysieke systemen  Ik ben helder over wat ik kan en doe, wat ik verlang van anderen en hoe ik de verlangens van anderen kan inwilligen

6 Waarom gouden toekomst geen realiteit wordt  Angst  Als ik de werkelijkheid ga erkennen is er voor mij geen toekomst  Als we zeggen van uitvoering en regio te zijn, dan worden we als DLG letterlijk verscheurd  Als ik maar blijf doen wat ik deed, kan het ook niet fout gaan en hoef ik niets uit te leggen  Institutionele inertie (organisatiebeeld en functionarisbeeld)  We werken toch voor de Kamer, het Kabinet, het kerndepartement  Het gaat toch best goed (ontkenning)  Het zal mijn tijd wel duren (fatalisme)  Hoge inschatting van eigen macht  Wij zijn centrale bestuur met ministeriele verantwoordelijkheid en primaat van politiek  Wij moeten verantwoording afleggen en dus moeten we doen wat is afgesproken  Anderen zijn uit op onze centen, dat moeten we niet laten gebeuren; insnoeren moet

7 Ben je niet zo druk bezig met je eigen overleven, dat daardoor de kans op overleven kleiner wordt? Potentieel ontnuchterend inzicht

8 Aanzetten tot een keten-effectieve RWS  Ketenomkering:  Begin bij vraagstuk dat partijen met elkaar delen  Deltaprogramma, Zuidwestelijke Delta, Rode vaart  A2 Maastricht  Nodig andere partijen uit zich voor zichzelf EN jou in te zetten  Omwisselbesluit Ruimte voor de rivier  Projecten is cool, programma’s is hot  Effectief realiseren wat je al kunt vereist projectmatig werken  Effectief meerwaarde creëren vraag programmatisch werken (vernieuwen doe je zelf, maar wel met anderen en in het echt; niet in een veilige droogzwem-parkeerplaats)  Effectief RWS is scoren van dubbelsucces  De nieuwe gezaghebbendheid  Spraakmakend over nieuwe zakelijk beheer en nieuwe ontwikkelend beheer door systeemintegraties (SMART URBAN INFRASTRUCTURES)  Je hebt unieke internationale connecties en bedient daarmee de regio


Download ppt "Multilevel Governance; tussen coproduceren en bepalen Geert R. Teisman Hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam Wetenschappelijk directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google