De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sectorplan Transport en Logistiek Maatregelen en resultaten Adviseurs: Hanny Averdonk en Erwin Gouw Deze bedrijfspresentatie (of gedeelte) kun je gebruiken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sectorplan Transport en Logistiek Maatregelen en resultaten Adviseurs: Hanny Averdonk en Erwin Gouw Deze bedrijfspresentatie (of gedeelte) kun je gebruiken."— Transcript van de presentatie:

1 Sectorplan Transport en Logistiek Maatregelen en resultaten Adviseurs: Hanny Averdonk en Erwin Gouw
Deze bedrijfspresentatie (of gedeelte) kun je gebruiken als introductie van je eigen presentatie

2 Sectorinstituut Transport en Logistiek
Sectorinstituut Transport en Logistiek ondersteunt werkgevers en werknemers bij (leren)werken, opleiding en gezondheid in transport en logistiek. Onze organisatie komt voort uit een fusie van VTL, FUWA Wegvervoer en Gezond Transport en is opgericht door sociale partners in de sector: TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen.

3 Kernactiviteiten Sectorinstituut Transport en Logistiek
Onze ambitie is het zorgen voor balans op de arbeidsmarkt. Namens de sector werken wij graag samen met u aan:  • voldoende toekomstige instroom van gekwalificeerd personeel door werven en plaatsen leerlingen • behoud van vakmanschap door een verbetering van de inzetbaarheid  van werknemers in de sector, waarbij veilig en gezond werken van essentieel belang zijn • behoud van werkgelegenheid via het Mobiliteitscentrum transport en  het aanbieden van opleidingen - via het Sectorplan Transport en Logistiek

4 Op 12 maart 2014 kreeg de sector groen licht voor het Sectorplan Transport en Logistiek.
Langs het officiele akkoord erop Sectorplan Transport en Logistiek

5 Kennismaking Sectorplan
Ingediend bij minister Asscher door Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg (SOOB) Uitvoering door Sectorinstituut Transport en Logistiek in opdracht van TLN, FNV en CNV Looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 Sectorplan Transport en Logistiek

6 Kennismaking Sectorplan
Werkgevers in Transport en Logistiek krijgen de komende jaren te maken met de nodige uitdagingen: personeel vergrijsd, werkgelegenheid staat onder druk en tegelijkertijd is het lastig om de juiste nieuwe medewerkers te vinden. Het sectorplan Transport en Logistiek geeft een extra stimulans aan een collectieve aanpak van: het tijdig zorgen voor voldoende instroom van goed gekwalificeerd personeel, het behoud van vakmanschap door het vergroten van kansen op werk voor werkzoekenden uit de sector, het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers in de sector. Sectorplan Transport en Logistiek

7 Clusters en maatregelen Sectorplan
Instroom Mobiliteit Duurzame inzetbaarheid Instroom van leerlingen en werven van leerwerkplekken MobiliteitsCentrum transport & bemiddelen doelgroepen Inzetbaarheidscheck voor werknemers Opleiding praktijkopleiders Onderhoud vakbekwaamheid werklozen Bedrijfsbezoek en adviestraject Vangnetters terug naar werk Scholingsvouchers laagopgeleiden

8 Instroom Instroom van leerlingen en werven van leerwerkplekken
Met het verstrekken van opleidingssubsidies aan leerlingen wordt de kostendrempel voor opleidingen verlaagd. Met het verstrekken van loonkostensubsidie aan leerbedrijven wordt een leerwerkplek extra aantrekkelijk. Extra inzet op regionale analyse en regionale werving en selectie . Daarbij ontwikkelen we dienstverlening om de begeleiding door praktijkopleiders te ondersteunen: een inspiratie omgeving, praktijkopleiders- en intervisiebijeenkomsten. Resultaat 2013 2014 Totaal aantal leerlingen in dienst van het Sectorinstituut 887 1.012

9 Instroom Training van praktijkopleiders
Erkende leerbedrijven die aangesloten zijn bij SOOB ontvangen 100% korting op de tweedaagse opleiding Praktijkopleider Transport & Logistiek. Goede praktijkbegeleiding is essentieel voor een optimale begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Door het volgen van de opleiding wordt de kwaliteit van de begeleiding verbeterd. Resultaat 2014 Totaal aantal deelnemers 425

10 Mobiliteit Bemiddelen van doelgroepen via het MobiliteitsCentrum transport Vanuit het MobiliteitsCentrum transport worden werkzoekenden bemiddeld naar bedrijven. Daarbij is er speciale aandacht voor instroom van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, wajongers en langdurig werklozen. Resultaat 2014 Reguliere matches 506 Matches met afstand 82 Matches MC+ 1

11 Mobiliteit Onderhoud vakbekwaamheid werklozen
Deze regeling biedt werkloze chauffeurs, kraanmachinisten en logistiek medewerkers de mogelijkheid om tijdens hun werkloosheid met volledige subsidie opleidingen te volgen. Hierbij gaat het om behoud van code 95 voor chauffeurs, TCVT-certificaten voor kraanmachinisten en heftruckcertificaten voor logistiek medewerkers deelnemers benaderd door UWV in december ‘14 Realisatie 2014 Deelnemers 79

12 Mobiliteit Vangnetters (mensen die ziek uit dienst gaan)
Het Sectorinstituut begeleidt een aantal vangnetters in plaats van het UWV. Hierbij wordt gestreefd naar verkorting van de duur van de Ziektewet. Door snel contact op te nemen, intensief en activerend te begeleiden, wordt de schadelast voor de sector beperkt en de afstand tot de arbeidsmarkt voor de vangnetters verkleind. Realisatie 31-12 2014 Deelnemers overgedragen door UWV 58 Resultaat 21 hersteld, 9 aan het werk

13 Duurzame Inzetbaarheid
Inzetbaarheidscheck voor werknemers Via een online ‘Inzetbaarheidscheck’ kunnen werknemers voor zichzelf nagaan hoe het met hun inzetbaarheid (vitaliteit, gezondheid en werkplezier) staat. Wie dat wil, kan daarna gebruik maken van een coach om te werken aan bijvoorbeeld gezondheid, leefstijl of mentale fitheid. Realisatie 2014 Ingevulde inzetbaarheidschecks 3.156 Gevoerde gesprekken 262 Uitgevoerde interventies 108

14 Duurzame Inzetbaarheid
Bedrijfsbezoek en adviestraject In een persoonlijk gesprek denken bedrijfsadviseurs mee hoe de inzetbaarheid van de medewerkers duurzaam versterkt kunnen worden. Gezamenlijk worden knelpunten en vraagstukken op het gebied van personeelsbeleid in kaart gebracht. Besproken wordt welke mogelijkheden er zijn om de organisatie hierop aan te passen. Een adviesinterventie, die op de specifieke situatie is afgestemd, volgt desgewenst. Realisatie 2014 Aantal adviestrajecten 62

15 Duurzame Inzetbaarheid
Scholingsvouchers laagopgeleiden Met een scholingsvoucher kunnen laaggeschoolde medewerkers (zonder diploma of startkwalificatie op MBO niveau 2) met subsidie opleidingen volgen, waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen en breder inzetbaar zijn. Per werknemer is er maximaal € 1.500,- subsidie beschikbaar. Uitrol gestart op website januari 2015. Vastgestelde scholingsthema’s Preventieve training tillen en heffen Budgettering Veiligheid op de werkplek Basiscursus internet gebruik Nederlands mondeling/schriftelijk (ook als tweede taal)

16 www.soob-wegvervoer.nl www.stlwerkt.nl Meer informatie: 088 – 2596111


Download ppt "Sectorplan Transport en Logistiek Maatregelen en resultaten Adviseurs: Hanny Averdonk en Erwin Gouw Deze bedrijfspresentatie (of gedeelte) kun je gebruiken."

Verwante presentaties


Ads door Google