De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Quiz over beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Quiz over beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen"— Transcript van de presentatie:

1 Quiz over beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen
In deze korte quiz wordt aan de hand van meerkeuzevragen uitgelegd wat de oorzaken en gevolgen zijn van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in de EU. Tevens wordt vermeld waar meer informatie en advies te vinden is. Test uw kennis en vul de quiz vandaag nog in.* Welkom bij de quiz over beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen! * Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk.

2 Wat wordt bedoeld men beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen?
Het verschil tussen het salaris dat mannen en vrouwen elke maand ontvangen. Het gemiddelde verschil tussen het uurloon van mannen en vrouwen. Het verschil tussen het salaris van mannen en vrouwen tijdens zwangerschapsverlof.

3 Wat wordt bedoeld men beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen?
Antwoord: B In Europa verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen. Onder beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen wordt verstaan het gemiddelde verschil tussen het uurloon van mannen en vrouwen (vóór aftrek van inkomstenbelasting en sociale premies). Dit is de officiële definitie van de EU.

4 Hoe groot zijn de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in Nederland?
18,5% 11% 29,5%

5 Hoe groot zijn de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in Nederland?
Antwoord: A In 2010 waren de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in Nederland 18,5%. De beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in de 27 EU-lidstaten variëren van ongeveer 5% tot ongeveer 30%. Bron: Eurostat 2010 (Voorlopige bron).

6 Hoe groot zijn de gemiddelde beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in de EU?
16,4% 24% 33%

7 Hoe groot zijn de gemiddelde beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in de EU?
Antwoord: A In 2010 waren de gemiddelde beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in de EU ongeveer 16,4%. Bron: Eurostat 2010 (Voorlopige bron).

8 Hebben werkgevers het recht om vrouwen voor hetzelfde werk minder te betalen dan mannen?
Ja Nee In sommige gevallen

9 Hebben werkgevers het recht om vrouwen voor hetzelfde werk minder te betalen dan mannen?
Antwoord: B Nee. Het is verboden om vrouwen voor hetzelfde werk of gelijkwaardig werk minder te betalen dan mannen. Er zijn EU-wetten inzake gelijke beloning voor gelijkwaardig werk (Richtlijn 2006/54/EG), die discriminatie op basis van geslacht verbieden voor alle beloningsaspecten en -voorwaarden. Alle EU-lidstaten hebben Richtlijn 2006/54/EG in hun nationale rechtssystemen geïntegreerd.

10 Wanneer zijn voor het eerst EU-wetten geïntroduceerd tegen beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen? 1984 1975 1991

11 Wanneer zijn voor het eerst EU-wetten geïntroduceerd tegen beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen? Antwoord: B Hierover bestaat EU-wetgeving sinds 1975. In feite dateert de inzet van de EU om te zorgen voor gelijk loon voor mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, van nog eerder, namelijk het Verdrag van Rome in 1957.

12 Waardoor worden beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen veroorzaakt?
Werkgevers betalen vrouwelijke werknemers voor hetzelfde werk minder dan hun mannelijke collega's. Vrouwen zijn werkzaam in andere sectoren dan mannen en hebben andere banen. Vrouwen werken minder uren of werken parttime om voor de kinderen te zorgen.

13 Waardoor worden beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen veroorzaakt?
Antwoord: A, B en C Er zijn tal van oorzaken voor de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Soms krijgen vrouwen gewoon niet evenveel betaald als mannen, terwijl ze toch hetzelfde of gelijkwaardig werk verrichten.

14 Waardoor worden beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen veroorzaakt?
Antwoord: A, B en C Er zijn tal van oorzaken voor de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Vaak hebben vrouwen en mannen verschillende banen en werken ze in verschillende sectoren, waardoor hun salarissen kunnen verschillen. Zo zijn de salarissen in sectoren waar veel vrouwen werken, zoals de gezondheidszorg, vaak lager dan de salarissen in sectoren waar mannen de meerderheid vormen.

15 Waardoor worden beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen veroorzaakt?
Antwoord: A, B en C Er zijn tal van oorzaken voor de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Dit ondanks het feit dat vrouwen vaker hoger zijn opgeleid dan mannen. In 2010 bestond in feite bijna 60% van alle universitaire studenten in de EU uit vrouwen.

16 Waardoor worden beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen veroorzaakt?
Antwoord: A, B en C Er zijn tal van oorzaken voor de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Aangezien vrouwen doorgaans belast zijn met de zorg voor de kinderen, werken ze bovendien vaak minder uren of parttime en verdienen ze dus minder.

17 Wanneer zijn de gevolgen van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen het grootst in het leven van een vrouw? Wanneer ze begint te werken. Wanneer ze besluit een gezin te stichten. Wanneer ze met pensioen gaat.

18 Wanneer zijn de gevolgen van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen het grootst in het leven van een vrouw? Antwoord: A, B en C Beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen hebben gevolgen gedurende het hele leven van vrouwen. Vrouwen die de arbeidsmarkt betreden merken vaak dat hun vaardigheden minder worden gewaardeerd dan die van mannen vanwege de typen banen en sectoren waar vrouwen in de meerderheid zijn en waar de salarissen vaak lager zijn. Deze onderwaardering van hun vaardigheden blijft vaak gedurende de hele carrière van vrouwen doorgaan.

19 Wanneer zijn de gevolgen van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen het grootst in het leven van een vrouw? Antwoord: A, B en C Beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen hebben gevolgen gedurende het hele leven van vrouwen. Aangezien vrouwen met een gezin vaak de zorg voor kinderen dragen, werken ze doorgaans minder uren of parttime en bekleden ze minder vaak managementfuncties. Beide factoren hebben een nadelige invloed op hun verdienende vermogen gedurende hun hele carrière. In veel landen is het stichten van een gezin het moment waarop de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen groter worden.

20 Wanneer zijn de gevolgen van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen het grootst in het leven van een vrouw? Antwoord: A, B en C Beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen hebben gevolgen gedurende het hele leven van vrouwen. Vrouwen verdienen gedurende hun leven minder. Dit betekent ook dat hun pensioenuitkering lager is en dat de kans op armoede op latere leeftijd groter is dan voor mannen.

21 Waarom moeten we een einde maken aan beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen?
Het is niet meer dan eerlijk: vrouwen verdienen dezelfde behandeling als mannen. Het zou een stimulans zijn voor de economie. Het zou goed zijn voor werkgevers.

22 Waarom moeten we een einde maken aan beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen?
Antwoord: A, B en C Naast het morele argument dat mannen en vrouwen hetzelfde moeten verdienen voor gelijkwaardig werk, is er ook een economisch argument. Vrouwen bezitten vaardigheden en talenten die op de werkplek vaak te weinig worden benut. Door deze vaardigheden en talenten aan te boren, kunnen bedrijven dit tekort verhelpen.

23 Waarom moeten we een einde maken aan beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen?
Antwoord: A, B en C Door vrouwen te waarderen voor het werk dat ze doen en door hun vaardigheden en capaciteiten naar behoren te belonen, kunnen de prestaties en de effectiviteit van een bedrijf aanzienlijk worden verbeterd. Daarbij valt te denken aan werving en behoud van de beste en meest getalenteerde werknemers en het creëren van een positieve beeldvorming onder klanten en investeerders van een bedrijf. Dit zou weer een stimulans betekenen voor de economie.

24 Wat doet de EU om de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen op te heffen?
De EU vertelt werkgevers dat ze vrouwen naar behoren moeten belonen. De EU spant zich in om mensen bewust te maken van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. De EU stimuleert nationale overheden om maatregelen te nemen.

25 Wat doet de EU om de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen op te heffen?
Antwoord: A, B en C Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een grondrecht in de EU. De EU controleert niet alleen de implementatie van wetgeving maar organiseert ook initiatieven om opvattingen over mannen, vrouwen en rolpatronen te veranderen: op school, thuis, op het werk en in de maatschappij in het algemeen.

26 Wat doet de EU om de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen op te heffen?
Antwoord: A, B en C Zo gaf de Europese Commissie in 2011 het startsein voor de eerste Europese dag van de gelijke beloning (EEPD, European Equal Pay Day). Deze dag is een jaarlijks terugkerend evenement dat mensen bewust moet maken van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen en de manier waarop aan deze verschillen een eind kan worden gemaakt. De datum varieert jaarlijks, afhankelijk van het EU-gemiddelde van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in dat jaar, en geeft aan hoeveel dagen vrouwen extra moeten werken om hetzelfde volledige jaarsalaris te verdienen als mannen.

27 Wat doet de EU om de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen op te heffen?
Antwoord: A, B en C Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een grondrecht in de EU. De Europese Commissie heeft ook een informatiecampagne georganiseerd die zich richt op werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden. Het doel is mensen bewust te maken van beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen, de oorzaken ervan en hoe hieraan een eind kan worden gemaakt.

28 Wat doet de EU om de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen op te heffen?
Antwoord: A, B en C Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een grondrecht in de EU. Bovendien heeft de Europese Commissie onlangs een initiatief gelanceerd om bedrijven bewust te maken van belonings- verschillen tussen vrouwen en mannen. Dit gebeurt door trainingsactiviteiten te bevorderen en de uitwisseling van goede praktijken met betrekking tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen te stimuleren.

29 Ik ben een werknemer. Wat kan ik doen als ik het idee heb dat er in mijn organisatie mogelijk beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen zijn? Gebruik de salariscalculator op de website over belonings-verschillen tussen vrouwen en mannen om het effect van beloningsverschillen in uw organisatie te bekijken. Confronteer uw chef hiermee en eis een verklaring. Neem contact op met uw nationale organisatie op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en vraag om advies.

30 Ik ben een werknemer. Wat kan ik doen als ik het idee heb dat er in mijn organisatie mogelijk beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen zijn? Antwoord: A en C Als u naar salariscalculator gaat, krijgt u een eerste indruk van mogelijke beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Als u zich zorgen maakt, kunt u vervolgens contact opnemen met uw nationale organisatie op het gebied van gendergelijkheid.

31 Ik ben een werknemer. Wat kan ik doen als ik het idee heb dat er in mijn organisatie mogelijk beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen zijn? Antwoord: A en C Nationale organisaties op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn onafhankelijke organisaties die hulp bieden aan slachtoffers van discriminatie, de vinger aan de pols houden, rapporten opstellen over discriminatievraagstukken en gelijkheid bevorderen. Uw nationale organisatie kan u gedetailleerd advies geven en u indien nodig helpen een zaak voor te bereiden.

32 Ik ben een werknemer. Wat kan ik doen als ik het idee heb dat er in mijn organisatie mogelijk beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen zijn? Antwoord: A en C U kunt ook contact opnemen met een vakbond die u kan ondersteunen en adviseren als u besluit om actie te ondernemen. Bovendien kunt u als u meer wilt weten over de ervaring van anderen casestudies lezen over rechtszaken die door werknemers zijn aangespannen vanwege ongelijke betaling tussen mannen en vrouwen.

33 Ik ben een werkgever. Wat kan ik doen als ik vermoed dat er in mijn organisatie beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen zijn? Gebruik de salariscalculator op de website over belonings-verschillen tussen vrouwen en mannen om het effect van beloningsverschillen in uw organisatie te bekijken. Bekijk de betalingsstructuren in uw organisatie. Neem contact op met uw nationale organisatie op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en vraag om advies.

34 Ik ben een werkgever. Wat kan ik doen als ik vermoed dat er in mijn organisatie beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen zijn? Antwoord: A, B en C Als u naar salariscalculator gaat, krijgt u een eerste indruk van mogelijke beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Als in uw organisatie beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen bestaan, betekent dit echter niet automatisch dat er een probleem is met ongelijke betaling tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers.

35 Ik ben een werkgever. Wat kan ik doen als ik vermoed dat er in mijn organisatie beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen zijn? Antwoord: A, B en C Als u naar salariscalculator gaat, krijgt u een eerste indruk van mogelijke beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Als u zich toch zorgen maakt, kunt u vervolgens de betalings- structuren in uw organisatie onderzoeken om te zien of er verklaringen zijn voor betalingsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers.

36 Ik ben een werkgever. Wat kan ik doen als ik vermoed dat er in mijn organisatie beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen zijn? Antwoord: A, B en C U kunt contact opnemen met nationale organisatie op het gebied van gendergelijkheid voor advies en ondersteuning. Nationale organisaties op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn onafhankelijke organisaties die hulp bieden aan slachtoffers van discriminatie, de vinger aan de pols houden, rapporten opstellen over discriminatievraagstukken en gelijkheid bevorderen.

37 Ik ben een werkgever. Wat kan ik doen als ik vermoed dat er in mijn organisatie beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen zijn? Antwoord: A, B en C Als u naar salariscalculator gaat, krijgt u een eerste indruk van mogelijke beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. U kunt ook contact opnemen met een vakbond die u kan ondersteunen en adviseren bij eventuele stappen die u onderneemt.

38 Meer informatie over belonings-verschillen tussen vrouwen en mannen, zoals de oorzaken ervan, voorbeelden van nationale initia-tieven en de inspanningen van de EU om een eind te maken aan de beloningsverschillen, vindt u op Als u meer wilt weten over beloningsverschillen in uw land, gaat u naar de sectie de situatie in uw land, waar u ook informatie kunt vinden over nationale organisaties die zich bezighouden met gelijkheid.


Download ppt "Quiz over beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen"

Verwante presentaties


Ads door Google