De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FIETSEXAMEN WIJK STENE

Verwante presentaties


Presentatie over: "FIETSEXAMEN WIJK STENE"— Transcript van de presentatie:

1 FIETSEXAMEN WIJK STENE

2 INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSOVERSTEEK / FIETSPAD
Fietsoversteken: steeds met blokken Nooit voorrang aan een fietsoversteek, dus: *voorrang verlenen (bord B1 + haaientanden) *rechts houden Eerst links kijken, dan rechts Blijvend aandachtig zijn en pas oversteken wanneer alles veilig is! Aandacht voor de aanwezige verkeersborden Doorlopend fietspad: steeds met strepen Men behoudt zijn voorrang, doch steeds defensief rijden en uiterst voorzichtig zijn ! Wel rekening houden met eventuele verkeersborden of verkeerslichten!

3 INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSPAD EN FIETSSUGGESTIESTROOK
Fietssuggestiestroken Gewoon een rode streep op de rijbaan die de automobilist wijst op het feit dat er op deze plaats veel fietsers rijden. Men fietst erop omdat die streep nu eenmaal uiterst rechts is geschilderd. Fietspad Een fietspad is steeds aangeduid door wegmarkeringen (zie schets) of door verkeersborden. Een fietspad MOET worden gevolgd en fietsers hebben er absolute voorrang, ook op kruispunten met voorrang van rechts. Dubbelrichtingsfietspaden moeten steeds met borden worden aangeduid (telkens in beide rijrichtingen!). Zo zie je het verschil met een fietspad in één rijrichting. Een gemarkeerd fietspad is steeds in enkele richting Kinderen wijzen op gevaren van dubbelrichtingsfietspaden !

4 VERTREKPUNT ROUTE Sportpark De Schorre CP23 SPORTPARKLAAN - STUIVERSTRAAT
OPGEPAST: het examen start vanaf het vertrekpunt! Dus goed uitkijken vooraleer van start te gaan. Is alles veilig! Dit steeds doen wanneer je ergens vertrekt! Richtingsverandering aanduiden met de arm (links) Onmiddellijk links het dubbelrichtingsfietspad oprijden, dus de rijbaan NIET oversteken om er rechts op te gaan rijden! Opgelet voor voertuigen die inslaan in de Sportparklaan !

5 CP23 STUIVERSTRAAT Rechts rijden op het dubbelrichtingsfietspad

6 CP22 en CP21 ROTONDE STUIVERSTRAAT - ZILVERLAAN
Voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde Links kijken en met de nodige voorzichtigheid de rotonde oprijden T.h.v. de afrit Zilverlaan kort achter zich kijken (oogcontact maken met bestuurder) om zeker te zijn dat men de pas niet zal worden afgesneden door een aanstormende wagen T.h.v. de oprit Zilverlaan rechts kijken of de wagens wel zullen stoppen (oogcontact nemen – defensief rijden !) Bij het afrijden in de Stuiverstraat de richtingsverandering rechts aanduiden met de arm Rotonde verlaten in de Stuiverstraat richting Sint-Jan TIP : wanneer de rotonde blijvend gevolgd wordt in de voorrang kan ook steeds de linkerarm worden gebruikt om aan te duiden aan het achterop komend verkeer dat men niet zal afslaan!

7 CP20 STUIVERSTRAAT - LIGUSTERLAAN
Kruispunt met voorrang van rechts, MAAR : De lln rijden op een fietspad en behouden hierdoor voorrang op de bestuurders die van rechts komen ! Duidelijke uitleg voorrang van rechts (best visueel) Toch met matige snelheid naderen en goed rechts kijken (defensief rijden, kunnen anticiperen op de fout van anderen!) Met de nodige voorzichtigheid het kruispunt voorbij rijden Enige veiligheidsafstand nemen t.h.v. de geparkeerde voertuigen verderop. Steeds goed vooruit kijken, doch zich tevens vergewissen of er geen personen in de voertuigen zitten (opletten voor eventueel plots openslaande portieren – defensief rijden)

8 CP19 STUIVERSTRAAT – GULDENSPORENLAAN
Richtingsverandering (rechts) met de arm aanduiden Mooi rechts houden tijdens het afslaan in de Guldensporenlaan Voorrang verlenen t.h.v. de oversteekplaats voor voetgangers

9 CP18 GULDENSPORENLAAN - CHRYSANTENSTRAAT
Richtingsverandering (links) met arm aanduiden Kruispunt met voorrang van rechts: *met matige snelheid naderen *achter je kijken en indien alles o.k. stelselmatig naar het midden van de rijbaan rijden *rechts kijken en voorrang verlenen wanneer nodig *ondertussen kijken naar links en vooruit (want aankomende wagens hebben voorrang – zij rijden gewoon rechtdoor!) *mooi rechts uitkomen in de Chrysantenstraat

10 CP17 CHRYSANTENSTRAAT Voorrang verlenen t.h.v. de oversteekplaats voor voetgangers Rechts houden, doch veiligheidsafstand nemen van de geparkeerde voertuigen (defensief rijden – opgelet voor openslaande portieren) Steeds mooi veruit kijken en steeds aandachtig zijn Wanneer er geen auto’s op geparkeerd zijn mag men met de fiets rijden op de parkeerstroken

11 CP17 CHRYSANTENSTRAAT - CARDYNPLEIN
Voorrang verlenen t.h.v. de oversteekplaats voor voetgangers wanneer nodig (dus ook voor voetgangers die zich aan de andere zijde van de straat zouden aanmelden !) Kruispunt met voorrang van rechts (uitleg zie eerdere slides) Uitleg nopens de verschillende verkeersborden die worden aangetroffen langs het parcours Ter info : voor alle info zie de website wegcode . be

12 CP16 CHRYSANTENSTRAAT - SERINGENSTRAAT
Richtingsverandering aanduiden met de arm (rechts) Kruispunt met voorrang van rechts met matige snelheid naderen links kijken en voorzichtig voorrang nemen steeds defensief zijn en eventueel kunnen stoppen voor andere weggebruikers ! Rechts houden tijdens het afslaan naar rechts

13 CP15 SERINGENSTRAAT - BRONSTRAAT
Voorrang verlenen aan oversteekplaats voor voetgangers wanneer voetgangers zich aanmelden (ook diegene die oversteken van links naar rechts!) Kruispunt voorrang van rechts: met matige snelheid naderen zodat zonder gevaar voorrang kan worden verleend indien nodig rechts kijken, dan links met dubbele voorzichtigheid het kruispunt oprijden vlotheid van uitvoering

14 CP15 SERINGENSTRAAT We rijden het fietspad op in de seringenstraat (verkeersbord D7) Voorrang van rechts geven t.h.v. de bypass en aan de fietsers die van recht komen !

15 CP14 SERINGENSTRAAT – ELISABETHLAAN
Kruispunt met verkeerslichten (uitleg nopens de verschillende verkeerslichten). Steeds stoppen voor het rode verkeerslicht, ook al is er geen stopstreep. Ook voor oranje dient gestopt te worden We steken over bij groen over het doorlopende fietspad Waarom hangt er een stopbord onder dit verkeerslicht? Omdat men zou weten wie voorrang heeft bij een defect aan de lichten (oranje knipperlicht – betekent gevaar)

16 CP13 + REGULEREND Vervolg route VOGELZANGDREEF - NACHTEGALENLAAN
Kruispunt met voorrang van rechts, MAAR : De lln rijden op een fietspad en behouden hierdoor voorrang op de bestuurders die van rechts komen ! Toch met matige snelheid naderen en goed rechts kijken (defensief rijden, kunnen anticiperen op de fout van anderen!) Met de nodige voorzichtigheid het kruispunt voorbij rijden

17 CP13 VOGELZANDREEF - PARKLAAN
Richtingsverandering naar rechts aanduiden met arm Rechts houden tijdens het afslaan naar rechts

18 CP12 PARKLAAN - MEEUWENLAAN
Kruispunt met voorrang van rechts, MAAR : De lln rijden op een fietspad en behouden hierdoor voorrang op de bestuurders die van rechts komen ! Toch met matige snelheid naderen en goed rechts kijken (defensief rijden, kunnen anticiperen op de fout van anderen!) Met de nodige voorzichtigheid het kruispunt voorbij rijden

19 CP11 PARKLAAN – KRUISPUNT FIETSPADEN VOOR ROTONDE
Kruispunt met voorrang van rechts met een ander fietspad Snelheid matigen, rechts kijken en voorrang van rechts geven aan eventueel aankomende fietsers

20 CP11 ROTONDE PARKLAAN - FRERE ORBANSTRAAT
Extra info :Kinderen uitleg verschaffen nopens het gebruik van de rotonde en voorrangsregeling. Tevens het defensieve luik goed toelichten. Eens op de rotonde steeds eerst links kijken (afslaand verkeer), dan rechts (oprijdend verkeer. Steeds richtingsverandering aanduiden bij het afrijden van de rotonde! Fietspad blijven volgen en voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde ! Eerst links kijken (oogcontact zoeken met eventuele bestuurders) Oprijden, dan rechts kijken of de bestuurders in de F. Orbanstraat voorrang verlenen (defensief rijden – anticiperen op de fout van anderen!)

21 CP10 ROTONDE – AFSLAG BOOGSCHUTTERSSTRAAT
Richtingsverandering aanduiden bij verlaten rotonde (rechts in de Boogschuttersstraat) We hebben voorrang op de bestuurders van het fietspad langs de Frere Orbanstraat. Deze moeten voorrang verlenen aan diegene die de rotonde afrijden, door het aangebrachte verkeersbord B1 langs de F. Orbanstraat dat rechts van deze bestuurders staat opgesteld Toch goed rechts kijken en defensief rijden !

22 CP9 + regulerend BOOGSCHUTTERSSTRAAT
Rechts houden op het dubbelrichtingsfietspad Verkeersbord D1a (verplicht de richting van de pijl te volgen) Voorrang t.o.v. de fietsers die van rechts komen (verkeersbord B1 + haaientanden). Toch goed rechts kijken en defensief rijden !

23 CP8 ROTONDE BOOGSCHUTTERSSTRAAT - LEFFINGESTRAAT
Voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde, ook aan fietsers die eraf rijden richting Verenigde Natieslaan (zie verkeersbord B1). Pas de rotonde oprijden wanneer alles veilig is (links kijken – eventueel oogcontact nemen met aanwezige bestuurders) Op de rotonde hebben we voorrang defensief rechts kijken t.h.v. de Ravelijnstraat (oogcontact) of de wagens daadwerkelijk stoppen om je door te laten.

24 CP7 ROTONDE – AFSLAG SPOORWEGSTRAAT
*Defensief rechts kijken of de fietsers voorrang verlenen die van rechts komen (fietsers hebben de neiging om dit jammer genoeg niet te doen!). *Richtingsverandering aanduiden naar rechts (hoffelijkheid en duidelijkheid in het verkeer). *Rechts houden tijdens het afslaan in de Spoorwegstraat *Voorrang verlenen aan de oversteekplaats Uitleg verkeersborden (F19 + onderbord – eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers en BF A)

25 CP7 SPOORWEGSTRAAT *Rechts houden in de Spoorwegstraat. *Veiligheidsafstand houden naar geparkeerde voertuigen toe Pas op : laat u niet misleiden door de fietssuggestiestrook aan de linker zijde van de rijweg ! Dit is geen verplicht fietspad voor u – je moet rechts rijden op de rijbaan !

26 CP5 STOCKHOLMSTRAAT – A. PIETERSLAAN
Kruispunt met verkeersregeling door politie. Bevelen van de bevoegde persoon uitleggen aan de leerlingen. *De leerlingen dienen de bevelen van de bevoegde persoon op te volgen. *Richtingsverandering naar links aanduiden enkel indien er kan doorgereden worden (A. Pieterslaan volgen richting Petit-Paris)

27 CP4 + Regulerend ALFONS PIETERSLAAN – IEPERSTRAAT kruispunt bewaakt door een gemachtigde opzichter ! HIER MOETEN DE KINDEREN AFSTAPPEN !!!!! Oversteekplaats voor voetgangers bewaakt door een gemachtigde opzichter : *met aandacht naderen *afstappen voorbij 1e zebrapad (t.h.v. de paaltjes) en de A. Pieterslaan via 2e zebrapad oversteken *bevelen van de GO opvolgen (= pas oversteken als de GO het verkeer stillegt) *terug opstappen op de fiets en de Ieperstraat volgen Functie GO uitleggen aan kinderen is - niet gelijk aan een politieagent ! Kruispunt met voorrang van rechts, doch hier behouden de fietsers terug hun voorrang om dat ze op een fietspad rijden! Toch zoals steeds defensief rijden en geen risico’s nemen.

28 CP3 IEPERSTRAAT-AMSTERDAMSTRAAT
Kruispunt voorrang van rechts: *met matige snelheid naderen zodat zonder gevaar voorrang kan worden verleend indien nodig *rechts kijken *met dubbele voorzichtigheid het kruispunt oprijden *vlotheid van uitvoering *Rechts houden en opletten voor plots openslaande portieren Aandachtig blijven op het verkeer in het algemeen ! Zich niet laten afleiden door wat dan ook ! Steeds goed vooruit kijken !

29 CP2 IEPERSTRAAT - KAÏROSTRAAT
Richtingsverandering (links) met arm aanduiden Kruispunt met voorrang van rechts: *met matige snelheid naderen *achter je kijken en indien alles o.k. stelselmatig naar het midden van de rijbaan rijden *rechts kijken en voorrang verlenen wanneer nodig *ondertussen kijken naar links en vooruit (want aankomende wagens hebben voorrang ) *mooi rechts uitkomen in de Kaïrostraat

30 CP1 KAIROSTRAAT - STOCKHOLMSTRAAT
Kruispunt voorrang van rechts: *met matige snelheid naderen zodat zonder gevaar voorrang kan worden verleend indien nodig *rechts kijken *met dubbele voorzichtigheid het kruispunt oversteken naar de parking van het stadhuis.

31 CP1 KAIROSTRAAT - STOCKHOLMSTRAAT
Kruispunt voorrang van rechts: *met matige snelheid naderen zodat zonder gevaar voorrang kan worden verleend indien nodig *rechts kijken *met dubbele voorzichtigheid het kruispunt oversteken naar de parking van het stadhuis.

32 Voor meer info kunt u mij steeds bereiken
SUCCES Voor meer info kunt u mij steeds bereiken Via Telefoon : 059/270939


Download ppt "FIETSEXAMEN WIJK STENE"

Verwante presentaties


Ads door Google