De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerst 2014: een kind is ons geboren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerst 2014: een kind is ons geboren"— Transcript van de presentatie:

1 Kerst 2014: een kind is ons geboren
25 december 2014 Door: M. Wittenberg

2 Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus.
Matteus 1:18, Lucas 1:26 Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus. God stuurde de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea.

3 Lucas 1:27 De engel ging naar Maria, een jonge vrouw die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David.

4 De engel zei tegen Maria:
Ik groet je, Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn. Lucas 1:28 De engel zei tegen Maria: ‘Ik groet je, Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.’

5 Lucas 1:29 Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde.

6 Je hoeft niet bang te zijn, Maria
Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen.. Lucas 1:30-31 Toen zei de engel tegen Maria: ‘Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen.

7 Maria zei tegen de engel: ‘Maar ik slaap nog niet met een man.
Maar ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden? Lucas 1:34 Maria zei tegen de engel: ‘Maar ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden?’

8 De heilige Geest zal bij je komen.
Lucas 1:35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal bij je komen. En door de kracht van de allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen, en zal hij Zoon van God genoemd worden.

9 Lucas 1:38 Toen ging de engel weg.

10 Maria ging snel op reis. Ze ging naar het bergland van Judea,
Lucas 1:39 Maria ging snel op reis. Ze ging naar het bergland van Judea, naar de stad waar Zacharias en Elisabet woonden.

11 Ze ging hun huis binnen en groette Elisabet.
Ik geef alle eer aan God! Lucas 1:40, 46 Ze ging hun huis binnen en groette Elisabet. Toen zei Maria:‘Ik geef alle eer aan God!’.

12 God heeft zijn kracht laten zien: Trotse mensen jaagt hij weg,
Lucas 1:51 God heeft zijn kracht laten zien: Trotse mensen jaagt hij weg,

13 en koningen pakt Hij hun macht af.
Lucas 1:52 en koningen pakt Hij hun macht af.

14 Maar gewone mensen maakt Hij belangrijk.
Lucas 1:52 Maar gewone mensen maakt Hij belangrijk.

15 Maria bleef drie maanden bij Elisabet. Daarna ging ze terug naar huis.
Lucas 1:56 Maria bleef drie maanden bij Elisabet. Daarna ging ze terug naar huis.

16 Matteus 1:18 Maria zou trouwen met Jozef, dat was afgesproken. Maar nog voordat ze getrouwd waren, werd Maria zwanger, door de heilige Geest.

17 Matteus 1:19 Jozef was een goed mens. Hij dacht: Ik kan niet met Maria trouwen, want ze is zwanger van een ander. Ik moet haar wegsturen. Maar dat zal ik in het geheim doen, anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte vrouw.

18 Jozef, je kunt rustig met Maria trouwen
Jozef, je kunt rustig met Maria trouwen. Want het kind dat zij verwacht, is van de heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Matteus 1:20-21 Toen kreeg Jozef een droom. In die droom zag hij een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, nakomeling van David, luister! Je kunt rustig met Maria trouwen. Want het kind dat zij verwacht, is van de heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.’

19 Lucas 2:1, 3-5 In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.

20 Lucas 2:6 Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen.

21 Lucas 2:7 Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.

22 Lucas 2:8 Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen.

23 Lucas 2:9 Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang.

24 Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws.
Vandaag is jullie Redder geboren: Christus, de Heer. Lucas 2:10-12 Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’

25 Alle eer aan God in de hemel.
En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt Lucas 2:13-14 En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’

26 De herders gingen meteen naar Betlehem.
Lucas 2:15-16 De herders gingen meteen naar Betlehem.

27 Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind.
Lucas 2:16 Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind.

28 Lucas 2:17-18 Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. 

29 Lucas 2:21 Een week later werd het kind besneden. Maria en Jozef noemden hem Jezus. Dat was de naam die de engel genoemd had, nog voordat Maria zwanger was.

30 Waar is de Koning van de Joden, die kortgeleden geboren is?
Wij hebben zijn ster gezien. En nu zijn we gekomen om de nieuwe Koning te eren.

31 Matteus 2:3 Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook de andere mensen in Jeruzalem schrokken.

32 In Bethlehem in Judea, want dat wordt al verteld in de heilige boeken.
Matteus 2:4 Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij elkaar komen. Hij vroeg aan hen: ‘Waar zal de Messias geboren worden?’ 

33 Ga naar Bethlehem en zoek uit waar het kind precies is
Ga naar Bethlehem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie hem gevonden hebben, moet je dat aan mij komen vertellen. Dan kan ik ook naar hem toe gaan om hem te eren. Matteus 2:7 Toen liet Herodes de wijze mannen in het geheim bij zich komen. Hij wilde precies weten wanneer ze de ster voor het eerst gezien hadden.

34 Matteus 2:9 Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het kind was.

35 De wijze mannen gingen naar binnen.
Matteus 2:11 De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria.

36 Matteus 2:11 Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden: goud,wierook en mirre.

37 Matteus 2:12 ’s Nachts kregen de wijze mannen een droom. In de droom zei God tegen hen: ‘Jullie moeten niet teruggaan naar Herodes.’ En dus gingen ze langs een andere weg terug naar hun land.

38 Toen de wijze mannen weggegaan waren, kreeg Jozef een droom.
Sta op! Je moet met Maria en het kind naar Egypte vluchten. Daar moeten jullie blijven totdat ik zeg dat jullie terug kunnen gaan. Want Herodes is op zoek naar het kind, hij wil het doden. Matteus 2:13 Toen de wijze mannen weggegaan waren, kreeg Jozef een droom. In zijn droom zag hij een engel van de Heer.

39 Midden in de nacht vertrok hij met Maria en het kind naar Egypte.
Matteus 2:14 Meteen stond Jozef op. Midden in de nacht vertrok hij met Maria en het kind naar Egypte.

40 Intussen begreep Herodes dat de wijze mannen niet terug zouden komen.
Matteus 2:16 Intussen begreep Herodes dat de wijze mannen niet terug zouden komen. Hij voelde zich bedrogen, en hij was verschrikkelijk kwaad.

41 Herodes stuurde zijn soldaten naar Betlehem.
Matteus 2:16 Herodes stuurde zijn soldaten naar Betlehem. Ze moesten in dat hele gebied alle jongetjes van nul tot twee jaar doden.

42 Sta op. Je moet teruggaan naar het land Israël, met Maria en het kind
Sta op! Je moet teruggaan naar het land Israël, met Maria en het kind. Want de man die het kind wilde doden, is gestorven Matteus 2:19-20 Toen Herodes gestorven was, kreeg Jozef weer een droom. In die droom zag hij een engel van de Heer, die zei: (…)

43 Jozef stond op. Hij ging met Maria en het kind terug naar Israël.
Matteus 2:21 Jozef stond op. Hij ging met Maria en het kind terug naar Israël.

44 Matteus 2:22 Na de dood van Herodes werd zijn zoon Archelaüs koning van Judea. Toen Jozef dat hoorde, durfde hij niet naar Judea te gaan. God zei tegen hem in een droom dat hij naar Galilea moest gaan. Daar ging Jozef met Maria en Jezus wonen, in de stad Nazaret.

45 Jezus groeide op. Hij werd sterk en wijs, ...
Lucas 2:40 Jezus groeide op. Hij werd sterk en wijs, ...

46 …en God was bij hem met zijn liefde.
Lucas 2:40 …en God was bij hem met zijn liefde.


Download ppt "Kerst 2014: een kind is ons geboren"

Verwante presentaties


Ads door Google