De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mijn kind gaat naar de peuter+!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mijn kind gaat naar de peuter+!"— Transcript van de presentatie:

1 Mijn kind gaat naar de peuter+!
Welkom bij de peuter+ van PCB De Schoof! Hopelijk kan ik hier meer duidelijkheid geven.

2 Inloop Tijden: Ieder woensdagochtend!
Om 8:20 uur gaat de deur open, zodat de kinderen hun jas en tas kunnen ophangen. De kinderen gaan zelfstandig de klas in en krijgen bij het ‘uitzwaairaam’ de gelegenheid om papa/mama/opa/oma uit te zwaaien. Rond 8.30 uur beginnen we in de kring. De dag is nu echt begonnen! Meegebrachte spullen (zoals een knuffel of stuk speelgoed) worden onder hun stoel gelegd.

3 Dagindeling De kinderen beginnen in de kring. Vertelkring/Trefwoord
Taal/rekenactiviteit Werk/speeltijd Pauze Engels met Early Bird Buiten spelen Naar huis

4 Vertelkring/trefwoord
We wensen elkaar goedemorgen, kijken welke dag en datum het is, wat voor weer het is en wat we die dag gaan doen. Trefwoord is onze Godsdienstmethode. Hierin krijgen de kinderen de ruimte om hun eigen mening en ervaringen te vertellen aan de andere kinderen. Er wordt vaak een Bijbelverhaal of spiegelverhaal aangeboden en soms een lied. In de overgebleven tijd krijgen de kinderen de gelegenheid om te vertellen over het weekend of andere gebeurtenissen. We zingen liedjes.

5 Taal Fonologisch bewustzijn:
De kinderen leren dat woorden kunnen rijmen, uit lettergrepen bestaan en met dezelfde klank kunnen beginnen of eindigen. Dit is de voorbereiding op het fonemisch bewust zijn. Fonemisch bewust zijn: Dit staat regelmatig centraal tijdens de kringactiviteiten. Fonemisch bewustzijn is begrijpen dat gesproken woorden uit klanken bestaan. Bijvoorbeeld: b – oo – m = boom en letters kunnen benoemen. Extra/verrijking: Een klank binnen een woord weglaten, toevoegen of vervangen. Bijvoorbeeld: boom/ oom, boom/boos

6 Schatkist We werken veel met de methode Schatkist.
Woordenschat, letterkennis en andere taaloefeningen staan vooral centraal. Ook wordt er aandacht geschonken aan: Motoriek Creativiteit Sociaal-emotioneel Wereldoriëntatie Rekenen

7 Vervolg schatkist Hoe wordt Schatkist gebruikt in de klas?
Schatkist bestaat uit 16 thema’s die verdeeld zijn onder vier hoofdthema’s: Zomer Herfst Winter Lente Van elk seizoen is er een hoofdboek met 4 thema’s. Alle thema’s (ook wel ankers genoemd) zijn op dezelfde manier opgebouwd en bestaan uit vier fasen: Kennismaking Ankerverhaal Ankerpunten Afronding De activiteiten zijn zo opgebouwd dat alle kinderen er aan mee kunnen doen.

8 Vervolg Schatkist Binnen de thema’s beschikken we over de volgende
materialen: Reuzenkartonboek Reuzenprentenboek Vertelplaten Verteltheater Verder is er bij ieder themaverhaal een cd waarop het verhaal verteld wordt. De kinderen kunnen dit zelf luisteren bij de radio met een klein prentenboekje van het verhaal er bij. Ze horen steeds wanneer ze een bladzijde om moeten slaan aan de hand van een piepje. Ook is er bij elk thema een kleutersetje. De kinderen kunnen hier zelfstandig mee aan de slag. Ze gaan dan bij de radio zitten en horen hoe ze het spelletje moeten spelen, wanneer het spel afgelopen is en welke knop ze moeten indrukken om het spel op pauze te zetten.

9 Vervolg Schatkist Tijdens het werken aan een thema wordt er gebruik gemaakt van verschillende routines: de pop Pompom Lettermuur Cijfermuur Tijdwijzer.  Gebruiken we elke dag. Pompom vertelt vaak een verhaal van zichzelf dat heel herkenbaar is bij de kinderen. In de letter- en cijfermuur kunnen de kinderen zelf plaatjes van letters, cijfers en gebeurtenissen rondom het verhaal stoppen. De tijdwijzer geeft aan welke dag en maand het is en iedere dag van de week heeft zijn eigen kleur, zodat de kinderen kunnen herkennen welke dag het is.                                             

10 Rekenen Methode Wizwijs
Wizwijs heeft de onderwerpen verdeeld over 9 blokken. Elk blok bestaat uit 8 activiteitenkaarten. Op de voorzijde van elke kaart staat een activiteit voor begeleid leren, op de achterzijde staat een activiteit voor samenwerkend leren. Rekenrups Boefie met 8 blauwe, 8 gele en 8 groene segmenten kan ondersteuning bieden. Boefie helpt bij het structureren van tellen. Voor de telvaardigheid is er een zak met 12 blauwe, 12 gele en 12 groene ballen.

11 Sociaal-emotionele methode voor groep 1/2.
Goed Gedaan! Sociaal-emotionele methode voor groep 1/2. Er zijn 16 lessen per jaargroep. Schoolbreed worden dezelfde woorden en termen gebruikt. Daardoor kunnen we op het schoolplein eenduidige instructies geven bij plagerijen, ruzies en ander ongewenst gedrag. De les begint altijd met een kort verhaal. Elke jaargroep heeft zijn eigen verhaallijn en hoofdpersonen. Voor groep 1 en 2 heeft Goed Gedaan! ook nog een mooi prentenboek. Na het verhaal komen leuke activiteiten aan bod zoals: Tekenen Toneel Spelletjes (Kring)opdrachten

12 Vervolg Goed Gedaan! Zo-doe-ik-dat-kaarten:
De zo-doe-ik-dat-kaarten zijn kaarten met opdrachten, beloningen of als herinnering. Deze kaarten zijn vooral gericht om kinderen individueel extra hulp en motivatie te bieden bij het leren van de inzichten en vaardigheden.

13 Bewegingsonderwijs Groep 1 en 2 gaan op dinsdag naar de gymzaal! De peuter+ kinderen komen daar dus niet! Wel wordt er in de klas tussen de activiteiten door veel aandacht besteed aan bewegen!

14 Engels Early Bird De leerkrachten van onze school krijgen dit jaar een opleiding voor het geven van Engels in alle groepen. Early Bird is een methode die is ontwikkeld voor meer, beter en vroeger Engels op de basisschool. De kinderen van de peuter+ groep krijgen activiteiten aangeboden die nauw aansluit bij de belevingswereld van het jonge kind.

15 Planbord Het planbord is een groot bord waarop uw kind kan zien welke werkjes hij/zij kan doen of in welke hoek hij/zij kan spelen. Met het eigen naamkaartje kan uw kind zelfstandig een werkje uit kiezen. In een les kunnen kinderen meerdere werkjes na elkaar doen.  Het naamkaartje wordt dan gewisseld. De leerlingen kunnen op het planbord zien welke werkjes (nog) beschikbaar zijn. Ongeveer drie kinderen werken aan dezelfde activiteit.

16 Fruit eten In de kleutergroep hebben we geen speelkwartier, maar eten we ‘fruit’ in de klas. Wij vinden het geen probleem als er naast het fruit een boterham meegenomen wordt, omdat er kinderen zijn die daar behoefte aan hebben. Op woensdag mogen de kinderen iets anders meenemen. Wij denken daarbij aan: Een boterham Ligakoeken Peperkoek Om het milieu te sparen zouden we het fijn vinden als de kinderen een beker meenemen ipv een pakje. Graag een naam op de bekers en bakjes. Als uw kind geen fruit mag, neem dan even contact met ons op.

17 Verjaardag Een paar handige weetjes:
We vieren om 10:15 uur de verjaardag van de kinderen. Papa en Mama zijn van harte welkom. Wilt u een paar dagen voordat uw kind zijn/haar verjaardag gaat vieren in de klas dit melden aan de leerkracht. Verjaardag familieleden: De kinderen mogen een tekening maken voor hun vader en moeder maken. Geef het even door aan de leerkracht. Het is niet verplicht.

18 Toetsen Bij de de peuter+ kinderen worden nog geen toetsen afgenomen!
Bij de oudste en middelste kleuters worden er wel toetsen afgenomen. Deze toetsen gelden voor ons als controlemiddel. Het gaat er ons om of het beeld wat we hebben klopt met de uitslag van de toets. Wij willen de peuter+ kinderen wel volgen in hun ontwikkeling en daarom werken wij met registratielijst KIJK!. Met dit observatie- en registratiesysteem volgen wij stap voor stap de ontwikkeling van uw kind. Denk hierbij aan betrokkenheid, spelontwikkeling, taakgerichtheid, grote/kleine motoriek, beginnende geletterdheid en ruimtelijke oriëntatie.

19 Hulp van ouders Mochten er activiteiten georganiseerd worden op de woensdagochtend dan wordt u hier tijdig van op de hoogte gehouden, door middel van een brief. Alvast bedankt!

20 Prikbord Bij de kleuteringang hangt een prikbord.
Alle nieuwsbrieven, folders en belangrijke informatie hangt hier op. Neemt u zo nu en dan even een kijkje!

21 Extra telefoonnummers
We willen altijd iemand kunnen bereiken, mocht dit nodig zijn. Vandaar dat we graag extra telefoonnummers willen hebben, bijvoorbeeld van een mobiele telefoon, werk, oma/opa etc. Deze gegevens kunt u bij ons inleveren. Voor dringende zaken kunt u ons bellen. Telefoonnummer Marieke van Beek: Grote of kleine vragen, problemen of opmerkingen? Kom binnen om erover te praten.

22 Schone kleding Soms heeft een kind nog een ongelukje met plassen.
Kinderen voelen zich het fijnst in hun eigen kleding. We willen u vragen een setje (onder)kleding mee naar school te nemen. Dit bewaren de kinderen in hun eigen luizenzak.


Download ppt "Mijn kind gaat naar de peuter+!"

Verwante presentaties


Ads door Google