De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De modulaire methode 31 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De modulaire methode 31 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 De modulaire methode 31 januari 2015

2 Even voorstellen.. Jeroen Brinkman Roei sinds m’n 13
Oud wedstrijdroeier Wedstrijdcoach (RC-4) Oud materiaal- en wedstrijdcommissaris Roeifamilie e

3 Aanleiding tot ontwikkeling
Onduidelijkheid over breveteisen roeiproeven, kwantiteit instructielessen is maatgevend. Roeihandicap voor roeiers door slifferhaal en “vuile” uitzet. Nauwelijks ondersteunend materiaal voor (nieuwe) instructeurs. Cursisten nemen onvoldoende verantwoordelijkheid voor eigen opleiding (consumentisme). Lastig regelwerk rondom instructie: cursisten en instructeurs op verschillende momenten beschikbaar. Proevencommissie functioneert als “boeman”. Veel verenigingen hebben instructiedocumenten, maar die zijn niet of nauwelijks generiek (verenigingsoverstijgend) bruikbaar.

4 Kenmerken roei-instructie
Gemengde doelstelling: roeien aanleren en vloot beschermen Zeer arbeidsintensief, nagenoeg één op één Vrijwilligerswerk Mooi roeiwerk ziet er heel natuurlijk uit, maar de roeibeweging is dat zeker niet. De beweging wordt niet vanzelfsprekend goed uitgevoerd: inpik met gestrekte armen, kracht met benen; eerst trappen, dan rug dan armen; uitzet door verticale beweging naar onder. Roeien is een gecompliceerde beweging, die nagenoeg gelijktijdig plaatsvindt.

5 Structuur methode Theorie Cursussen

6 Overzicht van de methode

7 Uitgangspunten theorieboeken
Heldere scheiding tussen generieke verenigingsoverstijgende theorieboeken en verenigingsspecifieke cursussen. Theorie laten aansluiten bij wat gangbaar is in de roeiwereld. Attractief vormgegeven, in kleur en met veel plaatjes. Geen “roman” maar naslagwerk. Bij Naarden worden de theorieboeken voor nieuwe leden in kleur afgedrukt en in een map verstrekt. Dit legitimeert tevens het entreegeld.

8 Inhoud theorieboek roeien
Geschiedenis Het roeien Het materiaal Het in- en uitbrengen van boten De roeibeweging (J-haal) Veiligheid Verenigingsbladen Roeiwoordenboek

9 J-haal ( -haal) J Didactische naam voor de Nederlandse roeihaal.
Aanleren is gemakkelijker dan afleren → goed aanleren is de essentie. Uniforme, goede roeihaal, zodat roeiers blessurevrij blijven; later wedstrijden kunnen starten; verenigingsoverstijgend gemakkelijker kunnen combineren. Zoeken naar de ‘perfecte haal’ houdt het roeien leuk en vervelingsvrij.

10 Inhoud theorieboek sturen
De stuur en het sturen Varen op het water Commando’s

11 Voorbeelden

12 Inhoud theorieboek instructie
Verantwoording van de methode Instructie geven Veelgebruikte oefeningen Veel voorkomende (51) roeifouten: Fout Oorzaak Gevolg Remedie Feedback Stuurstoel

13 Voorbeelden

14 Inhoud theorieboek afstellen
Afstelgereedschap Meten en stellen: Begrip Maten Effect Meten Stellen Basis instellingen Geavanceerde instellingen Afstellen in de praktijk Formulieren en ervaringscijfers

15 Voorbeelden

16 Overzicht van de methode

17 Uitgangspunten cursussen
Integrale aanpak: cursussen voor alle proeven/brevetten (en niet alleen voor beginners). Moderne didactiek: competentiegericht en niet lesgericht. Cursist is zelf verantwoordelijk. Modulair opgebouwd: module voor module afwerken. Laat instructeurs vrij: vertelt dat wat de roeier moet kunnen en niet hoe dat moet worden geïnstrueerd. Transparant: roeier, instructeur en examinator kennen de vereisten. Laagdrempelig: begin gewoon bij de beginnerscursus roeien, module 1 - In- en uitbrengen van de boot. Voortgangsvel registreert voortgang: cursist vraagt instructeur af te tekenen.

18 De cursussen Per cursus: 1. Leerdoelen 2. Modules Per module: a. Theorieverwijzing b. Voorbeeldoefeningen c. Competentie-eisen (toetscriteria) Roeien: begin en vervolg Sturen: begin en vervolg Boordroeien

19 Voorbeelden

20 Voortgangsvellen Instructie Oefening Toetsing Voordelen: Status helder
Werkt consumentis- me tegen Instructie-overdracht

21 Overzicht van de methode

22 De instructeurscursus
Kenmerken cursus: Zelfde aanpak als alle andere cursussen. Sterk praktijkgericht. Focus op verbetering roeivaardig-heden cursisten.

23 Gestructureerd instructie geven
a. Fouten waarnemen – de tien waarnemingspunten. b. Fouten prioriteren – de volgorde bepalen. c. Fouten herstellen – met het 5-staps leerproces. Stap 1 – label (de verbetering) Stap 2 – (ervaar de) fout Stap 3 – motiveer (de verbetering) Stap 4 – goed (roeien) Stap 5 – (check de) feedback

24 Overzicht van de methode

25 Quick reference kaarten

26 Heldere slagingscriteria (proevenvellen)

27 Overige documenten

28 Overzicht van de methode

29 Mapping op een proevensysteem
Basis roeien Basis roeien Basis sturen Basis sturen Boordroeien Instructie Verv. roeien Boordroeien Verv. sturen Verv. sturen Verv. roeien Boordroeien

30 } Modules op maat maken Aanpassingen voor skiffen op groot water
In- en uitbrengen Roei-electronica In- en uitbrengen Aanleggen Groot stromend water Aanleggen Intrekken riemen & slippen Intrekken riemen & slippen Roei-electronica J-Haal Ploegroeien J-Haal Balans houden Boegcommando’s Balans houden Ploegroeien 6km roeien Groot stromend water Manouvreren Manouvreren Koers houden Aanpassingen voor skiffen op groot water Koers houden Boegcommando’s 12km roeien 6km roeien

31 De methode en de roeiwereld
De roeiwereld heeft baat bij: Gestandaardiseerde roeiproeven (gemakkelijker wisselen van vereniging en inschalen van roeiers). Bottom-up door standaardisatie op cursus. Bottom-up door standaardisatie module-niveau (slagingscriteria). Minder instructie (vermindering menskracht): Competentiegericht leren: minimaal aantal lessen is twee. Verminderen coördinatiewerk door voortgangsvellen. Verbetering instructie (in de breedte betere roeihaal): Heldere en gestructureerde aanpak. Uitgebreide opzoek- en naslagmogelijkeden.

32 In gebruik bij Jason

33 Resultaten bij Naarden
Haalbeeld beginnersinstructie is duidelijk verbeterd. “Sauna effect” bij oudere instructeurs. Nieuwe leden krijgen theorieboeken bij entree en zijn enthousiast. Instructeurs gebruiken geen voortgangsvellen. Slagingscriteria proeven zijn iedereen helder. Prettig naslagwerk voor ervaren roeiers en instructeurs. Waardering voor de methode basaal aanwezig. Proevencommissie is een tevreden voorstander van gebruik, ze zijn in staat goed aan te geven waarom iemand gezakt is. Bezig om de cursusboeken om te zetten naar A5 formaat

34 Interesse? Methode is rechtenvrij te gebruiken, vooropgesteld dat bronvermelding aanwezig blijft. Theorieboeken kunnen worden voorzien van verenigingsspecifiek voorblad en eigen logo. Cursussen kunnen naar believen worden aangepast, met een sterke voorkeur om de modules intact te laten. Te vinden op website RV Naarden onder ‘instructie’ of onder ‘downloads’ Kernvraag: Welke voordelen zou het hebben om de Modulaire methode bij uw vereniging in te zetten?

35 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "De modulaire methode 31 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google