De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAN DIGITALE GRIFFIE NAAR OPEN RAADSPORTAL Amersfoort 28 januari 2015 DE DIGITALE GRIFFIE II.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAN DIGITALE GRIFFIE NAAR OPEN RAADSPORTAL Amersfoort 28 januari 2015 DE DIGITALE GRIFFIE II."— Transcript van de presentatie:

1 VAN DIGITALE GRIFFIE NAAR OPEN RAADSPORTAL Amersfoort 28 januari 2015 DE DIGITALE GRIFFIE II

2 WELKOM ! HOOG TIJD DAT WIJ ELKAAR WEER SPREKEN Pascale Georgopoulou griffier gemeente Amstelveen VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid DE DIGITALE GRIFFIE II

3 Programma: 13.00 uuropening 13.20 uurpositie van de griffie in de glazen gemeente 13.40 uurvitale lokale democratie 14.00 uur pauze 14.20 uuris onze informatiehuishouding op orde en veilig 14.40 uuris onze verantwoording transparant 15.00 uurpauze 15.20 uurdiscussieronde 17.00 uursluiting DE DIGITALE GRIFFIE II

4 POSITIE VAN DE GRIFFIE IN DE ‘GLAZEN GEMEENTE’ Arjen Oudbier voorzitter Vereniging voor Griffiers Nico Broekema griffie gemeente Westland DE DIGITALE GRIFFIE II

5 2015 Information Management Matters (IMM) – in opdracht van Gemeente Westland De Glazen Gemeente Nico Broekema, griffier Gemeente Westland

6 De Glazen Gemeente - 2015 Information Management Matters (IMM) – in opdracht van Gemeente Westland 6 Krachtig lokaal bestuur bestaat dankzij transparantie in besluitvorming 3 kernvragen:  Wie gáát er eigenlijk over transparantie?  Wie is de opdrachtgever van een Open Raadsinformatieproject?  Wat is de rol van de ambtelijke organisatie mbt. Open Raadsinformatie?

7 LOKALE DEMOCRATISCHE BASISINFORMATIE ALS OPEN DATA? Arjan El Fassed Open State Foundation DE DIGITALE GRIFFIE II

8

9 Aandacht voor informatie: hebben wij onze informatiehuishouding op orde, klaar voor grote sprongen voorwaarts? Frans Smit Gemeente Almere / IMG 100.000+ DE DIGITALE GRIFFIE II

10 Informatiehuishouding en U Informatiehuishouding, kent u dat woord? Waarom is het belangrijk? Is uw informatiehuishouding op orde? Met wie heeft u contact in uw organisatie over uw informatiehuishouding? Is duidelijk wie verantwoordelijk is (en waarvoor u verantwoordelijk bent)? DE DIGITALE GRIFFIE II

11 Wat weten we over de stand van zaken? De rapportages zijn niet positief – Onderzoeksrapporten Rekenkamers en Archiefinspecties – “Nulmeting digitale archivering” ICTU – Waarstaatjegemeente – Bestuurlijke aandacht in de praktijk De ambities en maatschappelijke verwachtingen zijn hoog – Digitaal transparant tbv verbinding met burger – Open Data – Big Data DE DIGITALE GRIFFIE II

12 Wat staat u ter beschikking? Wie kunnen u helpen in huis? – Archivaris en inspecteur – Informatiebeveiligers – Juridisch adviseurs – Communicatieadviseurs Welke hulpmiddelen zijn er? – Baseline Informatiehuishouding Gemeenten – Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten DE DIGITALE GRIFFIE II

13 Informatiebeleid, waar gaat dat over? Een persoonlijke visie Informatiebeleid gaat over 5 hoofdonderwerpen die niet zonder elkaar kunnen. 3 over informatie zelf: – Verrijken door informatie (empowerment) – Voorzien van informatie (provision) – Zorgen voor informatie (care) 2 over randvoorwaarden – Infrastructuur (ICT) – Besluiten en controles (Governance) DE DIGITALE GRIFFIE II

14 VERANTWOORDING VAN INFORMATIE- VEILIGHEID Kees Duijvelaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten DE DIGITALE GRIFFIE II

15 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) planning- & Controlcyclus en –documenten sturingsinformatie voor de kaderstellende en controlerende functie van de Raad verbeteringen volgens advies commissie Depla Uitbreiding naar BBV-i DE DIGITALE GRIFFIE II

16 INFORMATIEVEILIGHEID Resolutie van 29 november 2013 -een portefeuillehouder verantwoordelijk -toepassen Baseline Informatieveiligheid Gemeenten -verantwoording in de reguliere P&C-cyclus DE DIGITALE GRIFFIE II

17

18 discussieronde DE DIGITALE GRIFFIE II

19 afsluiting DE DIGITALE GRIFFIE II


Download ppt "VAN DIGITALE GRIFFIE NAAR OPEN RAADSPORTAL Amersfoort 28 januari 2015 DE DIGITALE GRIFFIE II."

Verwante presentaties


Ads door Google