De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAN DIGITALE GRIFFIE NAAR OPEN RAADSPORTAL De Digitale Griffie ii

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAN DIGITALE GRIFFIE NAAR OPEN RAADSPORTAL De Digitale Griffie ii"— Transcript van de presentatie:

1 VAN DIGITALE GRIFFIE NAAR OPEN RAADSPORTAL De Digitale Griffie ii
Amersfoort 28 januari 2015

2 HOOG TIJD DAT WIJ ELKAAR WEER SPREKEN
De Digitale Griffie ii WELKOM ! HOOG TIJD DAT WIJ ELKAAR WEER SPREKEN Pascale Georgopoulou griffier gemeente Amstelveen VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid

3 Programma: De Digitale Griffie ii 13.00 uur opening
13.20 uur positie van de griffie in de glazen gemeente 13.40 uur vitale lokale democratie 14.00 uur pauze 14.20 uur is onze informatiehuishouding op orde en veilig 14.40 uur is onze verantwoording transparant 15.00 uur pauze 15.20 uur discussieronde 17.00 uur sluiting

4 Positie van de griffie in de ‘glazen gemeente’
De Digitale Griffie ii Positie van de griffie in de ‘glazen gemeente’ Arjen Oudbier voorzitter Vereniging voor Griffiers Nico Broekema griffie gemeente Westland

5 De Glazen Gemeente Nico Broekema, griffier Gemeente Westland

6 Krachtig lokaal bestuur bestaat dankzij transparantie in besluitvorming
3 kernvragen: Wie gáát er eigenlijk over transparantie? Wie is de opdrachtgever van een Open Raadsinformatieproject? Wat is de rol van de ambtelijke organisatie mbt. Open Raadsinformatie?

7 LOKALE DEMOCRATISCHE BASISINFORMATIE ALS OPEN DATA?
De Digitale Griffie ii LOKALE DEMOCRATISCHE BASISINFORMATIE ALS OPEN DATA? Arjan El Fassed Open State Foundation

8 De Digitale Griffie ii

9 De Digitale Griffie ii Aandacht voor informatie: hebben wij onze informatiehuishouding op orde, klaar voor grote sprongen voorwaarts? Frans Smit Gemeente Almere / IMG

10 De Digitale Griffie ii Informatiehuishouding en U
Informatiehuishouding, kent u dat woord? Waarom is het belangrijk? Is uw informatiehuishouding op orde? Met wie heeft u contact in uw organisatie over uw informatiehuishouding? Is duidelijk wie verantwoordelijk is (en waarvoor u verantwoordelijk bent)?

11 Wat weten we over de stand van zaken?
De Digitale Griffie ii Wat weten we over de stand van zaken? De rapportages zijn niet positief Onderzoeksrapporten Rekenkamers en Archiefinspecties “Nulmeting digitale archivering” ICTU Waarstaatjegemeente Bestuurlijke aandacht in de praktijk De ambities en maatschappelijke verwachtingen zijn hoog Digitaal transparant tbv verbinding met burger Open Data Big Data

12 De Digitale Griffie ii Wat staat u ter beschikking?
Wie kunnen u helpen in huis? Archivaris en inspecteur Informatiebeveiligers Juridisch adviseurs Communicatieadviseurs Welke hulpmiddelen zijn er? Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten

13 Informatiebeleid, waar gaat dat over? Een persoonlijke visie
De Digitale Griffie ii Informatiebeleid, waar gaat dat over? Een persoonlijke visie Informatiebeleid gaat over 5 hoofdonderwerpen die niet zonder elkaar kunnen. 3 over informatie zelf: Verrijken door informatie (empowerment) Voorzien van informatie (provision) Zorgen voor informatie (care) 2 over randvoorwaarden Infrastructuur (ICT) Besluiten en controles (Governance)

14 VERANTWOORDING VAN INFORMATIE- VEILIGHEID
De Digitale Griffie ii VERANTWOORDING VAN INFORMATIE- VEILIGHEID Kees Duijvelaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten

15 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
De Digitale Griffie ii Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) planning- & Controlcyclus en –documenten sturingsinformatie voor de kaderstellende en controlerende functie van de Raad verbeteringen volgens advies commissie Depla Uitbreiding naar BBV-i

16 INFORMATIEVEILIGHEID
De Digitale Griffie ii INFORMATIEVEILIGHEID Resolutie van 29 november 2013 een portefeuillehouder verantwoordelijk toepassen Baseline Informatieveiligheid Gemeenten verantwoording in de reguliere P&C-cyclus

17 De Digitale Griffie ii

18 De Digitale Griffie ii discussieronde

19 De Digitale Griffie ii afsluiting


Download ppt "VAN DIGITALE GRIFFIE NAAR OPEN RAADSPORTAL De Digitale Griffie ii"

Verwante presentaties


Ads door Google