De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam
Presentatie Ouder- en kindteams Noord –

2 De aanleiding . OCW Justitie J&G VWS Zorgverzekeraars Zorgkantoren
SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder ond: 2,2 mld Scholen Voortijdig school-verlaten (VSV) Justitiele inrichtingen (JJI’s) Raad voor de Kinderbescherming Gesloten jeugdzorg Bureaus Jeugdzorg Jeugdzorg-aanbieders Jeugd GGZ PGB’s jeugd GGZ Jeugd LVG Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Provincie Gemeenten Gemeentefonds 325 mln 106 mln 87 mln 160 mln 518 mln 917 mln 470 mln 58 mln 329 mln 678 mln WMO VSV 54 mln CJG mln DBU CJG 297 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln 1.378 mln Reclassering 57 mln . 2

3 De aanleiding 3

4 Krijgt iedereen juiste hulp?
Bereik doelgroepen is wisselend, ook per wijk Niet westerse allochtonen minder in JeugdGGZ en meer in jeugdbescherming Veel PGB’s in midden- en hogere inkomensgroepen Beschikbaarheid aanbod is deel verklaring verschillen in gebruik Welzijn, JGZ, Jeugd en Opvoedhulp, JGGZ en J(L)VB zijn erg gescheiden domeinen, in uitvoering, professionalisering, financiering, diagnostiek etc Routes zijn verschillend, expertise niet overal tijdig beschikbaar Teveel zorginterventies na elkaar in plaats van 1 x goed Late herkenning hechtings- en opvoedproblematiek Late (h)erkenning LVB-problematiek, in combi met psychiatrische problematiek Te veel kinderen in gedwongen kader Kostbare kinderjaren gaan verloren, te hoge uitval jongeren Het kan beter, niet alleen voor MPG gezinnen . 4

5 Transformatie: de ambities
Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht ruimte voor kinderen, ouders en sociale netwerken uitgangspunt voor professioneel handelen en sturing Kleine problemen blijven klein normaliseren van alledaagse opvoedvragen sterke pedagogische infrastructuur (buurt, OKC, kinderopvang, school) ouder- en kindteams: generalisten samen met specialisten vertrouwenspersoon en kostenbewust Snel effectieve hulp dichtbij specialist schuift aan of krijgt effectief doorverwezen passende onderwijs- zorgarrangementen met kennis van nu een gezin, een plan een hulpverlener … en goedkoper! minder schakels en coördinatie niet langer op voorhand inkopen van zorgaanbod Voorkomen dat problemen erger worden 5

6 Directe leefomgeving (wijk)
Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen Flexibel zorgaanbod Ouder- en Kindteams (Samen Doen-teams) Digitaal platform Directe leefomgeving (wijk) Huisartsen Jongerenwerk Onderwijs Kinderopvang Politie, etc Jeugdige, gezin, medeopvoeders 6

7 Directe leefomgeving (wijk)
VEILIG THUIS RvdK Jeugdbescherming en reclassering Gespecialiseerde voorzieningen Flexibel basisaanbod Digitaal platform ouder- en kindteams Samen Doen-teams Directe leefomgeving (wijk) Huisartsen Jongerenwerk Onderwijs Kinderopvang Politie, etc Jeugdige, gezin, medeopvoeders 7

8 Gemeenten-verzekeraars
Er zijn nog genoeg stelselvraagstukken op te lossen 18-/18+, Jeugdhulp- gezondheidszorg Gemeenten-verzekeraars jeugd/volwassenen 8

9 Wat vragen we van de ouder- en kindteams?
Opdracht Preventie, versterken eigen kracht burgers en sociale netwerk (dus welzijn en JGZ) Kleine problemen snel oplossen met hulp op maat (dus ook JOH, JGGZ en VB) Bij complexe problemen rechtstreeks verwijzen of inschakelen zorg (instrument in je eigen koffer) De veiligheid van het kind zoveel als mogelijk zonder dwang beschermen Competenties Pakt zelf aan én mobiliseert eigen kracht Werkt multidisciplinair met kennis van effectieve interventies Kijkt naar het hele (gezins)systeem, indien nodig Is onafhankelijk (van zorgaanbieders en scholen) 9

10 De ouder- en kindteams in ontwikkeling
Amsterdam zet ambitieus in taak om verandering te forceren Teams hebben omvangrijke (verschil proeftuinen) Maar gemeente tegelijk ruimte aan organisatie OKT en professionals om in de praktijk te onderzoeken wat werkt en wat niet Programmaorganisatie en drie expertisenetwerken erachter: Jonge Kind, (L)VB en JB/JR Begeleiding vanuit onderzoeksprogramma 10

11 De ouder- en kindteams in perspectief
Van samenwerking naar integratie van zorgvormen Verbinding met onderwijs en (1e lijns) gezondheidszorg, huisartsen Verbinding met wijknetwerk: welzijn, jongerenwerk, informele organisaties, zelforganisaties, ander soort oplossingen (J)GGZ werkt aan nieuwe benadering van omgaan met gedragsproblemen en stoornissen: normalisering, een nieuwe DSM Omgaan met VB-problematiek vraagt kennis en kunde maar behoort onderdeel elke ondersteuning en behandeling te zijn Opheffen paradox generalisme en specialisme: allebei nodig in flexibele combinaties, vloeiend systeem, matched care waar nodig JB/JR terugdringen waar het kan en scherper inzetten waar het moet 11


Download ppt "Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google