De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Presentatie Ouder- en kindteams Noord – 08-01-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Presentatie Ouder- en kindteams Noord – 08-01-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Presentatie Ouder- en kindteams Noord – 08-01-2015

2 2. OCW Justitie J&G VWS Zorgverzekeraars Zorgkantoren SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder ond: 2,2 mld Scholen Voortijdig school- verlaten (VSV) Justitiele inrichtingen (JJI’s) Raad voor de Kinderbescherming Gesloten jeugdzorg Bureaus Jeugdzorg Jeugdzorg-aanbieders Jeugd GGZ PGB’s jeugd GGZ Jeugd LVG Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Provincie Gemeenten Gemeentefonds 325 mln 106 mln 87 mln 160 mln 518 mln 917 mln 470 mln 58 mln 329 mln 678 mln WMO VSV 54 mln CJG 50 -100 mln DBU CJG 297 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln 1.378 mln Reclassering 57 mln De aanleiding

3 3

4 4. Krijgt iedereen juiste hulp?  Bereik doelgroepen is wisselend, ook per wijk  Niet westerse allochtonen minder in JeugdGGZ en meer in jeugdbescherming  Veel PGB’s in midden- en hogere inkomensgroepen  Beschikbaarheid aanbod is deel verklaring verschillen in gebruik  Welzijn, JGZ, Jeugd en Opvoedhulp, JGGZ en J(L)VB zijn erg gescheiden domeinen, in uitvoering, professionalisering, financiering, diagnostiek etc  Routes zijn verschillend, expertise niet overal tijdig beschikbaar  Teveel zorginterventies na elkaar in plaats van 1 x goed  Late herkenning hechtings- en opvoedproblematiek  Late (h)erkenning LVB-problematiek, in combi met psychiatrische problematiek  Te veel kinderen in gedwongen kader  Kostbare kinderjaren gaan verloren, te hoge uitval jongeren  Het kan beter, niet alleen voor MPG gezinnen

5 5  Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht –ruimte voor kinderen, ouders en sociale netwerken –uitgangspunt voor professioneel handelen en sturing  Kleine problemen blijven klein –normaliseren van alledaagse opvoedvragen –sterke pedagogische infrastructuur (buurt, OKC, kinderopvang, school) –ouder- en kindteams: generalisten samen met specialisten –vertrouwenspersoon en kostenbewust  Snel effectieve hulp dichtbij –specialist schuift aan of krijgt effectief doorverwezen –passende onderwijs- zorgarrangementen met kennis van nu –een gezin, een plan een hulpverlener  … en goedkoper! –minder schakels en coördinatie –niet langer op voorhand inkopen van zorgaanbod –Voorkomen dat problemen erger worden Transformatie: de ambities

6 6 Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen Digitaal platform Flexibel zorgaanbod Ouder- en Kindteams (Samen Doen-teams) Directe leefomgeving (wijk) Jeugdige, gezin, medeopvoeders Huisartsen Jongerenwerk Onderwijs Kinderopvang Politie, etc

7 7 Jeugdige, gezin, medeopvoeders Gespecialiseerde voorzieningen Flexibel basisaanbod ouder- en kindteams Samen Doen-teams Directe leefomgeving (wijk ) Jeugdbescherming en reclassering VEILIG THUIS RvdK Digitaal platform Jongerenwerk Onderwijs Kinderopvang Politie, etc Huisartsen

8 8 Er zijn nog genoeg stelselvraagstukken op te lossen 18-/18+, Jeugdhulp- gezondheidszorg jeugd/volwassenen Gemeenten-verzekeraars

9 9 Wat vragen we van de ouder- en kindteams? Opdracht  Preventie, versterken eigen kracht burgers en sociale netwerk (dus welzijn en JGZ)  Kleine problemen snel oplossen met hulp op maat (dus ook JOH, JGGZ en VB)  Bij complexe problemen rechtstreeks verwijzen of inschakelen zorg (instrument in je eigen koffer)  De veiligheid van het kind zoveel als mogelijk zonder dwang beschermen Competenties  Pakt zelf aan én mobiliseert eigen kracht  Werkt multidisciplinair met kennis van effectieve interventies  Kijkt naar het hele (gezins)systeem, indien nodig  Is onafhankelijk (van zorgaanbieders en scholen)

10 10 De ouder- en kindteams in ontwikkeling  Amsterdam zet ambitieus in taak om verandering te forceren  Teams hebben omvangrijke (verschil proeftuinen)  Maar gemeente tegelijk ruimte aan organisatie OKT en professionals om in de praktijk te onderzoeken wat werkt en wat niet  Programmaorganisatie en drie expertisenetwerken erachter: Jonge Kind, (L)VB en JB/JR  Begeleiding vanuit onderzoeksprogramma

11 11 De ouder- en kindteams in perspectief  Van samenwerking naar integratie van zorgvormen  Verbinding met onderwijs en (1e lijns) gezondheidszorg, huisartsen  Verbinding met wijknetwerk: welzijn, jongerenwerk, informele organisaties, zelforganisaties, ander soort oplossingen  (J)GGZ werkt aan nieuwe benadering van omgaan met gedragsproblemen en stoornissen: normalisering, een nieuwe DSM  Omgaan met VB-problematiek vraagt kennis en kunde maar behoort onderdeel elke ondersteuning en behandeling te zijn  Opheffen paradox generalisme en specialisme: allebei nodig in flexibele combinaties, vloeiend systeem, matched care waar nodig  JB/JR terugdringen waar het kan en scherper inzetten waar het moet


Download ppt "Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Presentatie Ouder- en kindteams Noord – 08-01-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google