De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federale Overheidsdienst Financiën

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federale Overheidsdienst Financiën"— Transcript van de presentatie:

1 Federale Overheidsdienst Financiën
Welkom bij de Federale Overheidsdienst Financiën 12 januari 2015

2 * Progamma Infosessie juristen 14.00 u – 15.00 u : - Onthaal
- Voordelen en troeven van een job bij de FOD Financiën 15.00 u – u : - Voorstelling van de algemene administraties en diensten 16.00 u – u : - Infobeurs in de foyer (9 standen) *

3 Waar denken jullie aan bij FOD Financiën?
Waar denken jullie aan bij de FOD Financiën? -Jullie hebben meer met de FOD te maken dan je denkt -> reeds vanaf geboorte -Wie heeft een huis? -> zelf gekocht: registratierecht, geërfd: successierecht, belasting: onroerende voorheffing, KI: huurprijs indien verhuurd -Wie rook er? -> Accijnzen: zegeltjes waarvoor de tabaksfabrikanten betalen, ook op minerale olie -Wie heeft een auto? Verkeersbelasting, -Wie heeft er kinderen?: vanaf 2 kinderen ten laste korting op KI, kinderopvang: inbrengen in aangifte *

4 Waar denken jullie aan bij FOD Financiën?
-Personenbelasting -tax on web: online belasting aangifte doorsturen. Wie van jullie heeft dit gedaan? -Muntstukken geslagen in de Koninklijke Munt -BTW -Finto: gebouw van de FOD Fin aan de Kruidtuinlaan *

5 De FOD Financiën als organisatie
De grootste FOD met meer dan personeelsleden

6 De FOD Financiën als organisatie
- Ongeveer 200 werklocaties verspreid over het gehele Belgische grondgebied - Talrijke opdrachten en bevoegdheden - Een organisatie in beweging Philipstoren Leuven North Galaxy Building Brussel Finto Brussel

7 Opdrachten van de FOD Financiën
Inzamelen en beheren van een belangrijk deel van de financiële middelen om te voldoen aan de collectieve noden van de maatschappij

8 Opdrachten van de FOD Financiën
Een tijdige en juiste heffing van de belastingen verzekeren Op een rechtvaardige en juiste manier de belastingen innen Bijdragen tot het voorkomen van en het bestrijden van elke vorm van fraude

9 Opdrachten van de FOD Financiën
Verzekeren van het evenwicht tussen de ontvangsten en uitgaven voor de rekening van de Federale Staat: via ontleningen de nodige middelen zoeken om deficieten weg te werken instaan voor de betaling van de uitgaven van de overheid

10 Opdrachten van de FOD Financiën
Voeren van de strijd tegen drugs, namaak en vrouwenhandel,….. Toezicht houden op de in-, door- en uitvoer van de goederenstromen

11 Opdrachten van de FOD Financiën
Bepalen van het kadastraal inkomen van onroerende goederen Het bijwerken van het kadastraal plan, het afleveren van kadastrale uittreksels en attesten van erfopvolging

12 Waarden van de FOD Financiën
Het Directiecomité bepaalde in 2012 onze vier kernwaarden: correct, integer, dienstbaar en gedreven. Deze vier waarden werden bepaald op basis van 4 verschillende invalshoeken: de regelgeving (correct) die we moeten naleven, het individuele gedrag van de medewerkers (integer), onze dienstverlening naar belanghebbenden (dienstbaar), en de FOD Financiën als continu evoluerende organisatie (gedreven). - Gemeenschappelijke gedragsregels voor iedereen - Verhoogt het vertrouwen van de burger in de administratie

13 De FOD Financiën als organisatie
Minister Voorzitter directiecomité Fiscaliteit Douane & accijnzen Inning & invordering BBI Patrimonium documentatie Thesaurie Stafdiensten P&O B&B ICT Logistiek Organogram: de grote lijnen... Johan VAN OVERTVELDT

14 De FOD Financiën in cijfers
Aantal medewerkers per entiteit 9,73 % 39,29 % 16,66 % 12,01 % 15,63 %

15 De FOD Financiën in cijfers
Aantal medewerkers per werkplaats 30,30 % 12,99 % 10,13 % 8,25 % 5,83 % 4,9 %

16 De FOD Financiën in cijfers
Aantal medewerkers per niveau 31,64 % 30,40 % 10,30 % 27,62 %

17 De FOD Financiën in cijfers
Aantal medewerkers per geslacht 49,33 % 50,67 %

18 Welke diensten werven aan ? : 35 vacatures
Minister Voorzitter directiecomité Fiscaliteit 14 vacatures in provincie Douane & accijnzen 4 vacatures in Brussel Inning & invordering 10 vacatures BBI 2 vacatures Patrimonium documentatie 1 vacature Thesaurie 3 vacatures Stafdiensten P&O B&B ICT Logistiek + Fedorest

19 Federale Overheidsdienst Financiën
Werken bij de Federale Overheidsdienst Financiën 12 januari 2015

20 Evenwicht tussen beroepsleven en privé
Waarom kiezen voor de FOD Financiën ? Onze troeven : Evenwicht tussen beroepsleven en privé Talrijke loopbaanmogelijkheden Doelgerichte opleiding Niet te versmaden extraatjes

21 De FOD Financiën wil een goede “werk/privé”- balans”
Mijn werkdag De FOD Financiën wil een goede “werk/privé”- balans” mogelijk maken voor zijn medewerkers door steeds meer flexibiliteit aan te bieden. Keuze uit 2 arbeidsstelsels Bij Fod Financiën wordt een 38uren-week gehanteerd. Dat houdt in dat een gemiddelde werkdag bestaat uit 7u en 36 minuten. Bij sommige diensten zoals de douane wordt er continu gewerkt. Bij Douane en Accijnzen is recuperatie of vergoeding mogelijk voor werken op zaterdag, zon- en feestdagen Er wordt gebruik gemaakt van een systeem van variabele arbeidstijd. Hierdoor krijg je de vrijheid om je werk en privéleven te combinern. De glijtijden zijn de periodes waartussen men in principe elke dag vrij het uur van aankomst, middagpauze en vertrek kiest. Dus je mag je werkdag starten tussen 7u30 en 9u. De middagpauze verloopt tussen kwart voor twaalf en 14u. Je bent verplicht een halfuur pauze te nemen. Je kan natuurlijk ook langer pauzeren als je boodschappen moet doen bijvoorbeeld. Maar je moet om 14u terug op kantoor zijn. De uren die dan niet gewerkt hebt, kan je later eens inhalen, zodat je voldoende uren maakt per week. Dit zal snel duidelijk worden in de dagdagelijkse werkcontext. De stamtijden zijn de periodes waarin je moet aanwezig zijn op het werk. Elke afwezigheid tijdens de stamtijd moet worden verantwoord tegenover uw diensthoofd. 21

22 38-uren werkweek bij voltijdse tewerkstelling
Mijn werkdag 38-uren werkweek bij voltijdse tewerkstelling Gemiddelde werkdag = 7u36 Maximum: 11u werken/dag 50u werken/week Bij sommige diensten (D&A): 24u/24, 7 dagen/7 Bij Fod Financiën wordt een 38uren-week gehanteerd. Dat houdt in dat een gemiddelde werkdag bestaat uit 7u en 36 minuten. Bij sommige diensten zoals de douane wordt er continu gewerkt. Bij Douane en Accijnzen is recuperatie of vergoeding mogelijk voor werken op zaterdag, zon- en feestdagen Er wordt gebruik gemaakt van een systeem van variabele arbeidstijd. Hierdoor krijg je de vrijheid om je werk en privéleven te combinern. De glijtijden zijn de periodes waartussen men in principe elke dag vrij het uur van aankomst, middagpauze en vertrek kiest. Dus je mag je werkdag starten tussen 7u30 en 9u. De middagpauze verloopt tussen kwart voor twaalf en 14u. Je bent verplicht een halfuur pauze te nemen. Je kan natuurlijk ook langer pauzeren als je boodschappen moet doen bijvoorbeeld. Maar je moet om 14u terug op kantoor zijn. De uren die dan niet gewerkt hebt, kan je later eens inhalen, zodat je voldoende uren maakt per week. Dit zal snel duidelijk worden in de dagdagelijkse werkcontext. De stamtijden zijn de periodes waarin je moet aanwezig zijn op het werk. Elke afwezigheid tijdens de stamtijd moet worden verantwoord tegenover uw diensthoofd. 22

23 Niveau A1, A2, B, C en D mits keuze via MyP&O
Mijn werkdag Stelsel 1: Niveau A1, A2, B, C en D Stelsel 2: Niveau A1, A2, B, C en D mits keuze via MyP&O Automatisch voor niveau A3, A4, A5 Je kan elke maand van stelsel veranderen Bij Fod Financiën wordt een 38uren-week gehanteerd. Dat houdt in dat een gemiddelde werkdag bestaat uit 7u en 36 minuten. Bij sommige diensten zoals de douane wordt er continu gewerkt. Bij Douane en Accijnzen is recuperatie of vergoeding mogelijk voor werken op zaterdag, zon- en feestdagen Er wordt gebruik gemaakt van een systeem van variabele arbeidstijd. Hierdoor krijg je de vrijheid om je werk en privéleven te combinern. De glijtijden zijn de periodes waartussen men in principe elke dag vrij het uur van aankomst, middagpauze en vertrek kiest. Dus je mag je werkdag starten tussen 7u30 en 9u. De middagpauze verloopt tussen kwart voor twaalf en 14u. Je bent verplicht een halfuur pauze te nemen. Je kan natuurlijk ook langer pauzeren als je boodschappen moet doen bijvoorbeeld. Maar je moet om 14u terug op kantoor zijn. De uren die dan niet gewerkt hebt, kan je later eens inhalen, zodat je voldoende uren maakt per week. Dit zal snel duidelijk worden in de dagdagelijkse werkcontext. De stamtijden zijn de periodes waarin je moet aanwezig zijn op het werk. Elke afwezigheid tijdens de stamtijd moet worden verantwoord tegenover uw diensthoofd. 23

24 Stelsel 1 De arbeidstijd wordt geregistreerd Glijtijden en stamtijden:
uur uur: glijtijd (aankomsttijd) uur - 11.45 uur: stamtijd (verplichte aanwezigheid) uur uur: glijtijd uur uur: stamtijd (verplichte aanwezigheid) uur uur: glijtijd (vertrektijd) Recuperatieverlof is mogelijk maximum 6 dagen over 4 maanden Registratie van de arbeidstijd (via de prikkaart of in het North Galaxy-gebouw via de nieuwe badge) Stelsel 1 staat open voor alle personeelsleden van niveau B, C en D en de klassen A1 en A2. U registreert uw arbeidstijd (via de prikkaart of in het North Galaxy-gebouw via de nieuwe badge) en berekent deze. U houdt zich daarbij aan de volgende ruimere glij- en stamtijden: uur tot uur: glijtijd (aankomsttijd) uur tot 11.45 uur: stamtijd (dagelijkse verplichte aanwezigheid) uur tot uur: glijtijd uur tot uur: stamtijd (dagelijkse verplichte aanwezigheid) uur tot uur: glijtijd (vertrektijd) Een werkweek telt gemiddeld 38 uren bekeken over een referentieperiode van 4 maanden. U kunt recuperatieverlof nemen. In tegenstelling tot nu kunt u wel – gespreid over 4 maanden – tot   6 dagen opsparen die u ook ineens kunt opnemen. Op de eerste werkdag van het jaar ontvangt u een bonus van 3.48u voor de namiddag.  24

25 Stelsel 2 Geen registratie van de arbeidstijd
De medewerker kan vrij zijn tijd indelen om zijn doelstellingen te halen. Voor afwezigheden van een halve dag of meer is de toestemming van de chef vereist Geen gestructureerd recuperatieverlof Stelsel 2 staat open voor alle personeelsleden (ook de stagiairs), die daartoe de keuze uitdrukken. Personeelsleden van de klassen A3, A4 en A5 werken automatisch in dit stelsel. U registreert uw arbeidstijd niet. Tussen 7 uur en 19 uur bepaalt u geheel zelf wanneer uw werkdag aanvangt en eindigt. Een werkweek telt gemiddeld 38 uren bekeken over een referentieperiode van 4 maanden Er is geen gestructureerd recuperatieverlof, maar u moet niet alle dagen aanwezig zijn (zolang u maar aan uw gemiddelde arbeidstijd komt over de referentieperiode). Voor afwezigheden van een halve dag of meer is het akkoord van de chef vereist (te registreren in My P&O). Op de eerste werkdag van het jaar ontvangt u een bonus van 3.48u voor de namiddag.  25

26 Telewerk en satellietwerk
Sinds het najaar 2013 heeft elk personeelslid (behalve zij die absoluut aanwezig moeten zijn voor hun werk: onthaal, restaurant, enz.) de principiële toelating om aan TAW te doen Voorwaarden : - Wettelijk kan men maximaal 3/5 van zijn werkschema telewerken. - Telewerk is noch een recht, noch een verplichting. - Toestemming van functionele chef vereist. In de loop van wordt het project rond telewerk opgestart. Er zijn 2 mogelijkheid: Namelijk, Telewerk dat houdt in dat thuis werkt. Momenteel is men hieromtrent met een pilootproject bezig. En ten tweede satellietkantoren, dit zijn kantoren waar je kan werken in de buurt van je woonplaats. Dit zal echter pas in 2013 op punt gezet worden. Maar opgelet: niet iedereen kan telewerken. Dit kan enkel indien dit goedgekeurd wordt door de dienstchef en de manager. Natuurlijk hangt het ook af van het type job dat je uitvoert. Bepaalde jobs kan nu eenmaal niet thuis uitvoeren. Op intranet vindt je meer informatie over telewerk 26

27 Telewerk en satellietwerk
Bij satellietwerk worden de werkzaamheden met behulp van informatietechnologie uitgevoerd in een ander kantoor dan de normale werkplaats. Reeds 60 satellietkantoren beschikbaar over het hele land Zelfde voorwaarden als voor telewerk In de loop van wordt het project rond telewerk opgestart. Er zijn 2 mogelijkheid: Namelijk, Telewerk dat houdt in dat thuis werkt. Momenteel is men hieromtrent met een pilootproject bezig. En ten tweede satellietkantoren, dit zijn kantoren waar je kan werken in de buurt van je woonplaats. Dit zal echter pas in 2013 op punt gezet worden. Maar opgelet: niet iedereen kan telewerken. Dit kan enkel indien dit goedgekeurd wordt door de dienstchef en de manager. Natuurlijk hangt het ook af van het type job dat je uitvoert. Bepaalde jobs kan nu eenmaal niet thuis uitvoeren. Op intranet vindt je meer informatie over telewerk 27

28 Huidig verlof overdragen naar de FOD Financiën ?
Indien uw vorige werkgever valt onder het federaal administratief openbaar ambt en voor zover het verlofbesluit van 19 november 1998 daar van toepassing is. In dat geval kan uw vakantieverlof worden overgedragen mits voorleggen van een attest van uw vorige werkgever

29 Huidig verlof overdragen naar de FOD Financiën ?
Behoren tot het federaal administratie openbaar ambt : De Federale Overheidsdiensten (FOD’s) Het ministerie van defensie De Programmatorische overheidsdiensten (POD’s) De Wetenschappelijke instellingen (WI) De instellingen van Openbaar Nut (ION) De Openbare Instelling van Sociale Zekerheid (OISZ)

30 Mijn vakantiedagen en verlof bij de FOD Financiën
Eindejaarsverlof Wettelijke feestdagen Andere verloven  cfr intranet: P&O omstandigheidsverlof, uitzonderlijk verlof, bevallingsverlof,…… Recuperatieverlof en de 26 vakantiedagen: aan te vragen via standaardformulier -> Momenteel werkt men aan een applicatie om via intranet verlof aan te vragen. Einderjaarsverlof: tussen kerst en nieuwjaar Andere verlofdagen zoals omstandigheidsverlof vind je meer info op intranet en ontvang je later nog een brochure tijdens je oplossing.

31 Mijn vakantiedagen en verlof
Brugdagen voor 2015 - vrijdag 2 januari 2015 - vrijdag 15 mei 2015 - maandag 20 juli 2015 Wettelijke verlofdagen 1 januari Paasmaandag Onze Heer Hemelvaart 1 mei Pinkstermaandag 21 juli 15 augustus 1 en 2 november 11 november 15 november 25 en 26 december Extra dagen: 2 november en 15 november Belangrijk: Waar de dienst moet verzekerd zijn, moet er ook gewerkt worden op deze wettelijke verlofdagen. Er wordt wel een vervangende verlofdag voorzien.

32 Verticaal Horizontaal
Je loopbaan uitbouwen Verticaal Hogere weddeschaal en hogere klasse binnen hetzelfde niveau Horizontaal Mutatie Mobiliteit

33 A1 : Aanwerving als Attaché (NA11)
Je loopbaan uitbouwen A1 : Aanwerving als Attaché (NA11) - geldelijke evolutie naar (NA12-NA16) A2 : Attaché : - selectie + 2 jaar ervaring als A1 (NA21) - geldelijke evolutie naar (NA22-NA25)

34 selectie A3 : - 4 jaar ervaring als A2 of - 6 jaar ervaring als A1
Je loopbaan uitbouwen A3 : Adviseur selectie A3 : - 4 jaar ervaring als A2 of - 6 jaar ervaring als A1 - 6 jaar ervaring als A1 + A2 - geldelijke evolutie naar (NA31-NA35)

35 Schaal NA 11 ( niveau A , klasse A1)
Mijn wedde Schaal NA 11 ( niveau A , klasse A1) Jaarbasis aan 100% : ,00 euro Bruto maandelijks : ,65 euro Netto maandelijks : ,20 euro Toestand op 01/01/2015 Extra dagen: 2 november en 15 november Belangrijk: Waar de dienst moet verzekerd zijn, moet er ook gewerkt worden op deze wettelijke verlofdagen. Er wordt wel een vervangende verlofdag voorzien.

36 Vakantietoelage (jaarlijks betaald in mei)
Mijn wedde Vakantietoelage (jaarlijks betaald in mei) 1.351,19 euro Eindejaarstoelage (jaarlijks betaald in december) 949,01 euro Toestand op 01/01/2015 Extra dagen: 2 november en 15 november Belangrijk: Waar de dienst moet verzekerd zijn, moet er ook gewerkt worden op deze wettelijke verlofdagen. Er wordt wel een vervangende verlofdag voorzien.

37 Geslaagd zijn voor een taaltest bij Selor
Taalpremie Geslaagd zijn voor een taaltest bij Selor Maandelijkse premie (bruto geïndexeerd) : minimum 32,16 euro maximum 176,92 euro Extra dagen: 2 november en 15 november Belangrijk: Waar de dienst moet verzekerd zijn, moet er ook gewerkt worden op deze wettelijke verlofdagen. Er wordt wel een vervangende verlofdag voorzien.

38 * Verplichte opleidingen voor (nieuwe) personeelsleden
Ruim aanbod van opleidingen op vrijwillige basis Verplichte opleidingen tijdens de stage: NSF, CBO Open aanbod: NSF en OFO (opleidingsinstituut voor de federale overheid) Opleidingsverlof: enkel na de stage

39 Technische opleidingen :
Personenbelasting Vennootschapsbelasting Boekhouden BTW Fiscaal recht Douanewetgeving Successierecht …………… Verplichte opleidingen tijdens de stage: NSF, CBO Open aanbod: NSF en OFO (opleidingsinstituut voor de federale overheid) Opleidingsverlof: enkel na de stage

40 Generieke opleidingen :
Beheren van tijd en prioriteiten Beheren van informatie Werken met doelstellingen Werken in een team Omgaan met publiek Stressbeheersing ………… Verplichte opleidingen tijdens de stage: NSF, CBO Open aanbod: NSF en OFO (opleidingsinstituut voor de federale overheid) Opleidingsverlof: enkel na de stage

41 Functioneringsgesprek Evaluatiegesprek
Het evaluatiesysteem Cyclus van 12 maanden 4 gesprekken Functiegesprek Planningsgesprek Functioneringsgesprek Evaluatiegesprek

42 Bedrijfsrestaurants aan democratische prijzen
Extra’s Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten : gratis trein-, metro- en busabonnement Bedrijfsrestaurants aan democratische prijzen Tussenkomst werkgever in hospitalisatieverzekering Talrijke vestigingsplaatsen verspreid over het ganse land

43 De functionele chef dient telefonisch te worden verwittigd.
Wat doen bij ziekte ? Een afwezigheid wegens ziekte wordt bij de FOD Financiën steeds geregistreerd via een inbelsysteem. De functionele chef dient telefonisch te worden verwittigd.

44 Cumul De rijksambtenaar mag buiten zijn ambt een bezoldigde nevenactiviteit (loon, zitpenningen, …) uitoefenen als hij daarvoor een cumulatiemachtiging heeft bekomen. Gelet op de toch wel specifieke organisatie van de FOD Financiën (regionale diensten, rechtstreeks contact met het publiek, …) wordt een dergelijke machtiging gegeven mits naleving van een aantal voorwaarden.

45 Belangenconflict De rijksambtenaar mag zich evenmin plaatsen of laten plaatsen in een toestand van belangenconflict. Is een situatie waarin de ambtenaar door zichzelf of door een tussenpersoon (partner, kinderen, …) in een positie terechtkomt die niet verenigbaar is met de onpartijdigheid en de objectiviteit die wordt vereist bij de uitoefening van zijn ambt.

46 Indien er in hoofde van een ambtenaar een
Belangenconflict Indien er in hoofde van een ambtenaar een belangenconflict wordt vastgesteld, moet hieraan een einde worden gesteld. Er worden op dat ogenblik passende maatregelen genomen om het belangenconflict te neutraliseren (bvb. verandering van dienst, functiewijziging, …).

47 Call Center Werving : 02/ 572 57 71 statutairnl@minfin.fed.be
Vragen - Informatie Call Center Werving : 02/


Download ppt "Federale Overheidsdienst Financiën"

Verwante presentaties


Ads door Google